COMUNICAT din 24 iunie 2021privind excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 38 din Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021
EMITENT
 • Curtea Constituțională
 • Publicat pe  www.ccr.ro
  Conținutul comunicatului:

  În ședința din data de 24 iunie 2021, Curtea Constituțională, în cadrul controlului legilor posterior promulgării, cu majoritate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate ridicată de Avocatul Poporului și a constatat că sunt neconstituționale dispozițiile art. 38 din Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021.
  Curtea a constatat că art. 38 din Legea nr. 15/2021 încalcă prevederile constituționale ale art. 1 alin. (5) privind principiul legalității, prin raportare la art. 65 alin. (1) și (2) lit. b), art. 76 alin. (2) și art. 138 alin. (2) din Constituție. Totodată, Curtea a reținut și încălcarea art. 1 alin. (3) din Constituție privind statul de drept.
  Dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale au următoarea redactare:
  Până la data de 31 decembrie 2021, prin derogare de la prevederile art. 20 din Legea nr. 31/2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România, cu modificările și completările ulterioare, finanțarea cheltuielilor instituției se asigură din veniturile proprii.