ANEXE din 9 februarie 2010
la Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ*)
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 154 bis din 10 martie 2010
  ---------- Notă *) Aprobată de Ordinul nr. 3.236 din 9 februarie 2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154, din data de 10 martie 2010.

  ANEXA 1: Domeniul MECANICĂ ANEXA 1.1: MECANICĂ/MECANICĂ

  Nivel

  Domeniul

  Profilul

  postului/catedrei

  Discipline din profilul

  postului/catedrei

  Nr. crt.

  1. Mecanică

  1.1. Mecanică/

  Mecanică

  ANEXA 1.1

  Liceu

  Acționări hidraulice în mecatronică

  1.

  Acționări pneumatice în mecatronică

  2.

  Aerodinamica și structura aeronavei

  3.

  Aeronava-sistem de zbor

  4.

  Aparate de bord pentru aeronave

  5.

  Aparate opticomecanice

  6.

  Aparate și instalații de navigație

  7.

  Aparatură birotică

  8.

  Armarea navei

  9.

  Asamblarea componentelor garniturii de model

  10.

  Asamblarea corpului navei

  11.

  Asamblarea navei

  12.

  Asamblarea structurilor

  13.

  Asamblarea structurilor metalice

  14.

  Asamblarea unui sistem de calcul

  15.

  Asamblări mecanice

  16.

  Asigurarea calității

  17.

  Asigurarea și controlul calității

  18.

  Automate programabile

  19.

  Automatizarea proceselor industriale

  20.

  Automatizarea proceselor tehnologice

  21.

  Automatizări industriale

  22.

  Automobile

  23.

  Autorități și legislație în transporturi

  24.

  Bazele desenării asistate de calculator

  25.

  Bazele electrotehnicii

  26.

  Bazele procedeelor de prelucrare la cald

  27.

  Bazele proceselor de asamblare

  28.

  Calitatea prelucrărilor prin așchiere

  29.

  Calitatea produselor în mecanică fină

  30.

  Condiții de lucru la strunjire

  31.

  Conducerea automobilului

  32.

  Conducerea roboților industriali

  33.

  Conducerea transportului și automobilului

  34.

  Confecții metalice artizanale de uz casnic și

  gospodăresc

  35.

  Confecționarea ochelarilor

  36.

  Construcția aeronavelor

  37.

  Construcția garniturilor de model

  38.

  Construcția și funcționarea automobilelor

  39.

  Construcția structurilor de aeronavă

  40.

  Construcția tâmplăriei din aluminiu și mase plastice

  41.

  Construcția utilajului tehnologic

  42.

  Construcții metalice

  43.

  Contracte și documente de transport

  44.

  Controlul produselor forjate și tratate termic

  45.

  Controlul produselor sudate

  46.

  Coordonarea și monitorizarea transporturilor

  47.

  Cuptoare industriale

  48.

  Desen tehnic

  49.

  Desen tehnic de instalații

  50.

  Liceu

  Desen tehnic industrial

  51.

  Detectarea defectelor

  52.

  Diagnosticarea și reglarea echipamentelor hidropneumatice

  53.

  Dispozitive de instalații de ridicat și transportat

  54.

  Documentația tehnică în domeniul prelucrărilor la cald

  55.

  Documentația tehnică specifică instalațiilor navale

  56.

  Documentația tehnico-economică

  57.

  Documentația tehnologică

  58.

  Documentație tehnică

  59.

  Documente de evidența activității

  60.

  Echipamente automate de mecanică fină

  61.

  Echipamente pentru extracție

  62.

  Echipamente pentru foraj

  63.

  Echipamentul pentru comprimare, transportul și depozitarea fluidelor

  64.

  Elemente de bază privind interfața CAD

  65.

  Elemente de construcția ale cuptoarelor industriale

  66.

  Elemente de programare

  67.

  Elemente de proiectare

  68.

  Elemente de proiectare CAD a instalațiilor electrice

  69.

  Executarea elementelor de structură ale corpului navei a secțiilor plane și de volum

  70.

  Executarea elementelor și asamblarea lor în instalații de tubulatură

  71.

  Executarea formelor

  72.

  Executarea operațiilor și produselor pe mașini de prelucrare mecanică

  73.

  Executarea pieselor optice

  74.

  Execuția construcțiilor metalice

  75.

  Execuția construcțiilor metalice speciale

  76.

  Execuția elementelor componente ale unei structuri metalice

  77.

  Exploatarea ambarcațiunilor

  78.

  Exploatarea instalațiilor de la bordul navei

  79.

  Exploatarea instalațiilor electrice

  80.

  Exploatarea mașinilor, utilajelor și instalațiilor

  81.

  Exploatarea și repararea tractoarelor și mașinilor agricole

  82.

  Exploatarea tehnică a mijloacelor de transport

  83.

  Extracția țițeiului

  84.

  Fabricația structurii aeronavelor

  85.

  Finisarea produselor trase și trefilate

  86.

  Geofizică de sondă

  87.

  Hidraulică și electrohidraulică

  88.

  Igiena și securitatea muncii

  89.

  Instalații de ridicat și transportat

  90.

  Instalații electrice navale

  91.

  Instalații hidropneumatice

  92.

  Instalații termoenergetice

  93.

  Intervenții instrumentații și reparații sonde

  94.

  Întocmirea documentației tehnice

  95.

  Întreținere planificată

  96.

  Întreținerea instalațiilor și echipamentelor electrice

  97.

  Întreținerea și repararea corpului navei

  98.

  Întreținerea și repararea instalațiilor hidraulice și pneumatice

  99.

  Întreținerea și repararea mașinilor și utilajelor

  100.

  Liceu

  Întreținerea și repararea produselor artizanale și a utilajelor specifice

  101.

  Întreținerea și reparația structurii aeronavelor

  102.

  Întreținerea, diagnosticarea și repararea automobilelor

  103.

  Întreținerea, diagnosticarea, repararea utilajelor și echipamentelor forestiere

  104.

  Întreținerea, repararea și consolidarea structurilor metalice

  105.

  Laminarea semifabricatelor

  106.

  Laminarea țevilor la cald

  107.

  Lansarea navei

  108.

  Lansarea și urmărirea producției

  109.

  Legislație navală

  110.

  Legislație și normative de aviație

  111.

  Lucrări de întreținere și reparații

  112.

  Marinărie

  113.

  Mașini de frezat, rabotat și mortezat

  114.

  Mașini de înaltă productivitate

  115.

  Mașini și dispozitive specifice executării construcțiilor metalice și utilajului tehnologic

  116.

  Mașini și instalații navale

  117.

  Mașini și instalații pentru irigări și transport

  118.

  Mașini și utilaje

  119.

  Mașini și utilaje industriale

  120.

  Mașini și utilaje specifice

  121.

  Mașini unelte cu comandă numerică

  122.

  Mașini unelte de rectificat

  123.

  Mașini unelte pentru prelucrări la rece

  124.

  Mașini unelte pentru strunjire

  125.

  Mașini utilizate în modelărie

  126.

  Măsurarea parametrilor specifici agregatelor rotative

  127.

  Măsurări specifice în foraj-extracție

  128.

  Măsurări tehnice

  129.

  Măsurători tehnice la probele de recepție

  130.

  Materiale specifice tâmplăriei din aluminiu și mase plastice

  131.

  Matrițe

  132.

  Mecanisme de mecanică fină

  133.

  Mentenanța echipamentelor hidropneumatice

  134.

  Mentenanța instalațiilor și echipamentelor aeronavelor

  135.

  Mentenanța mașinilor unelte cu comandă numerică

  136.

  Mentenanța sistemelor mecanice

  137.

  Metalurgie generală

  138.

  Mijloace de măsură pentru mărimi mecanice

  139.

  Mijloace de măsurare pentru mărimi fizico-chimice

  140.

  Mijloace de măsurare pentru mărimi electrice

  141.

  Modelarea 3D

  142.

  Montarea , vopsirea, ambalarea și transportul structurilor metalice

  143.

  Montarea instalațiilor pe navă

  144.

  Montarea și punerea în funcțiune a echipamentelor hidropneumatice

  145.

  Montarea și reglarea de măsură și control

  146.

  Montarea și reglarea sculelor pe mașini unelte cu comandă numerică

  147.

  Montarea tâmplăriei din aluminiu și mase plastice

  148.

  Liceu

  Montarea, întreținerea și repararea agregatelor rotative aferente instalației cazanului de abur

  149.

  Motoare și instalații navale

  150.

  Motoare și instalații pentru aeronave

  151.

  Nave și mijloace de salvare a vieții pe apă

  152.

  Norme de prevenire a poluării apelor și legislație navală

  153.

  Norme de protecția muncii și primul ajutor la bordul navei

  154.

  Norme de protecția muncii PSI și protecția mediului

  155.

  Operații și echipamente pentru manipularea mărfurilor

  156.

  Operații tehnologice de forjare, tratamente termice și termochimice

  157.

  Organe de mașini

  158.

  Organe de mașini și asamblări

  159.

  Organe de mașini și solicitări

  160.

  Organizare și legislație metrologică

  161.

  Organizarea activității unităților de exploatare , întreținere și reparare a utilajelor pentru terasamente și cale

  162.

  Planificarea și organizarea producției

  163.

  Pneumatică și electropneumatică

  164.

  Precizia de prelucrare pe MUCN

  165.

  Pregătire semifabricatelor pentru forjare, tratamente termice și termochimice

  166.

  Pregătirea amestecului de formare

  167.

  Pregătirea producției

  168.

  Prelucrarea materialelor pentru garnitura de model

  169.

  Prelucrări neconvenționale

  170.

  Prelucrări prin deformare plastică

  171.

  Procedee de sudare prin presiune

  172.

  Procedee de sudare prin topire

  173.

  Producerea energiei în centrale electrice

  174.

  Proiectare asistată de calculator

  175.

  Proiectare CAD pentru construcții

  176.

  Realizarea de prezentări multimedia

  177.

  Realizarea desenelor în 2D

  178.

  Regimuri de așchiere

  179.

  Regimuri de așchiere la rectificare

  180.

  Repararea cadrului și caroseriei

  181.

  Repararea instalațiilor navale

  182.

  Repararea și punerea în funcțiune a mașinilor, utilajelor și instalațiilor

  183.

  Sănătatea și securitatea muncii

  184.

  Sănătatea și securitatea muncii la bordul navei

  185.

  SDV-uri pentru frezare , rabotare, mortezare

  186.

  SDV-uri pentru rectificare

  187.

  SDV-uri pentru strunjire

  188.

  SDV-uri specifice

  189.

  SDV-uri utilizate în producția artizanală și prestarea serviciilor

  190.

  Senzori

  191.

  Senzori și end-efectori

  192.

  Senzori și traductoare

  193.

  Sisteme de acționare a mașinilor și utilajelor

  194.

  Sisteme de protecție pe mașini unelte cu comandă numerică

  195.

  Sisteme de transmitere a mișcării

  196.

  Liceu

  Sisteme de transport

  197.

  Sisteme mecanice

  198.

  Sisteme mecanice, pneumatice și hidraulice ale automobilului

  199.

  Sisteme mecatronice

  200.

  Sisteme și tehnologii de fabricație

  201.

  Solicitări și asamblări

  202.

  Stagii de pregătire practică – CDL clasa a IX-a

  203.

  Ștanțe, modele și șabloane

  204.

  Structura aparatelor de măsură și control

  205.

  Structuri metalografice

  206.

  Studiul materialelor

  207.

  Subansambluri specifice mijloacelor de măsură și control

  208.

  Tehnici de măsurare în domeniu

  209.

  Tehnologia asamblării organelor pentru conducerea

  și circulația fluidelor

  210.

  Tehnologia de prelucrare a componentelor tâmplăriei de aluminiu și mase plastice

  211.

  Tehnologia forării sondelor

  212.

  Tehnologia frezării, rabotării, mortezării

  213.

  Tehnologia informației și comunicării

  214.

  Tehnologia materialelor

  215.

  Tehnologia rectificării

  216.

  Tehnologia strunjirii

  217.

  Tehnologii de elaborare a metalelor și aliajelor neferoase

  218.

  Tehnologii de mecanică fină

  219.

  Tehnologii de prelucrare

  220.

  Tehnologii de prelucrare și SDV-uri pentru MUNC

  221.

  Tehnologii de prelucrări la cald

  222.

  Tehnologii neconvenționale

  223.

  Tractoare, mașini agricole, instalații zootehnice și forestiere

  224.

  Transportul, tratarea, depozitarea țițeiului

  225.

  Trasabilitatea proceselor în industria aeronautică

  226.

  Tratarea oțelului în afara cuptorului

  227.

  Trefilarea, sârmelor, tragerea barelor

  228.

  Turnarea continuă a oțelului

  229.

  Turnarea materialelor metalice

  230.

  Turnarea metalelor și aliajelor neferoase

  231.

  Utilaje și instalații conexe utilajelor de bază pentru elaborarea metalelor neferoase

  232.

  Ungerea sistemelor tehnice

  233.

  Utilaje, instalații și agregate pentru lucrări de terasamente și cale

  234.

  Utilaje de ridicat și transportat

  235.

  Utilaje portuare

  236.

  Utilaje și instalații conexe furnalului

  237.

  Utilaje specifice secțiilor de forjare, tratamente termice și termochimice

  238.

  Utilaje specifice secțiilor de tragere trefilare

  239.

  Utilaje specifice sectorului de laminare

  240.

  Utilaje, instalații și echipamente forestiere

  241.

  Utilajul și tehnologia de elaborare a oțelului

  242.

  Utilajul și tehnologia elaborării fontei

  243.

  Utilizarea aplicațiilor de tip CAD

  244.

  Utilizarea materiilor prime, materialelor și SDV- urilor specifice forjării și tratamentelor termice

  245.

  Liceu

  Utilizarea nomenclaturii navale

  246.

  Utilizarea nomenclaturii navale și amenajări portuare

  247.

  Uzarea mașinilor și utilajelor

  248.

  Verificarea funcționării echipamentelor radio,

  navigație și radiolocație ale aeronavei

  249.

  Verificarea metrologică și etalonarea mijloacelor de

  măsură

  250.

  Verificarea reparațiilor la aparatele de bord pentru

  aeronave

  251.

  Vitalitatea navei și salvarea vieții pe apă

  252.

  Vopsirea automobilelor

  253.

  Zidirea cuptoarelor de încălzire și ardere

  254.

  Zidirea cuptoarelor de topire

  255.

  Școala de arte și meserii

  Identificarea organelor de mașini si a solicitărilor

  256.

  Marinărie

  257.

  Organe de mașini

  258.

  Tehnologia asamblării structurilor metalice

  259.

  Tehnologia lucrărilor de foraj - extracție

  260.

  Tehnologia mecanicii fine

  261.

  Tehnologia montajului, întreținerii si reparării

  262.

  Tehnologia prelucrărilor la cald

  263.

  Tehnologie in prelucrări la rece

  264.

  Tehnologii in mecanica agricola

  265.

  Tehnologii in mecanica motoarelor

  266.

  Tehnologii in obținerea si prelucrarea metalelor

  267.

  Tehnologii si utilaje de ridicat si transportat

  268.

  An de completare

  Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic

  Interpretarea documentației tehnice

  269.

  Dispozitive și instalații de ridicat și transportat

  270.

  Protecția anticorozivă a suprafețelor

  271.

  Executarea construcțiilor metalice

  272.

  Revizia si întreținerea construcțiilor metalice

  273.

  Utilizarea mașinilor si dispozitivelor specifice executării construcțiilor metalice si utilajului tehnologic

  274.

  Materiale utilizate in construcția utilajului tehnologic

  275.

  Construcția utilajului tehnologic din industria chimică

  276.

  Construcția utilajului tehnologic pentru materiale

  de construcții

  277.

  Constructor- montator de structuri metalice

  Interpretarea documentației tehnice

  278.

  Dispozitive și instalații de ridicat și transportat

  279.

  Protecția anticorozivă a suprafețelor

  280.

  Execuția elementelor componente ale unei structuri metalice

  281.

  Execuția unei construcții metalice

  282.

  Execuția construcțiilor metalice speciale

  283.

  Întreținerea repararea si consolidarea structurilor metalice

  284.

  Montarea ,vopsirea si ambalarea structurilor metalice

  285.

  Strungar

  Utilizarea documentației tehnice specifice prelucrărilor prin așchiere

  286.

  Metode și mijloace de măsurare

  287.

  Întreținerea mașinilor-unelte si dispozitivelor

  288.

  Bazele așchierii și generării suprafețelor

  289.

  Mașini unelte utilizate la prelucrarea prin strunjire

  290.

  S.D.V.-uri si accesorii specifice utilizate la prelucrările prin strunjire

  291.

  An de completare

  Strungar

  Prelucrări și tehnologii de prelucrare prin așchiere pe strung

  292.

  Regimuri de așchiere, adaosuri de prelucrare si norme tehnice de timp la strunjire

  293.

  Frezor- rabotor- mortezor

  Utilizarea documentației tehnice

  294.

  Metode și mijloace de măsurare

  295.

  Întreținerea mașinilor-unelte

  296.

  Bazele așchierii și generării suprafețelor

  297.

  Mașini de frezat-rabotat –mortezat

  298.

  S.D.V.-uri utilizate la frezare-rabotare –mortezare

  299.

  Prelucrări și tehnologii pe mașinile de frezat-rabotat –mortezat

  300.

  Regimuri de așchiere și adaosuri de prelucrare

  301.

  C.D.L.

  302.

  Rectificator

  Utilizarea documentației tehnice specifice prelucrărilor prin așchiere

  303.

  Metode și mijloace de măsurare

  304.

  Întreținerea mașinilor-unelte și dispozitivelor

  305.

  Bazele așchierii și generării suprafețelor

  306.

  Mașini-unelte utilizate la prelucrarea prin rectificare

  307.

  S.D.V.-uri utilizate la prelucrarea prin rectificare

  308.

  Prelucrări și tehnologii de prelucrare prin rectificare

  309.

  Regimuri de așchiere, adaosuri de prelucrare și norme tehnice de timp la rectificare

  310.

  Sculer matrițer

  Utilizarea documentației tehnice

  311.

  Metode și mijloace de măsurare

  312.

  Întreținerea mașinilor-unelte și dispozitivelor

  313.

  Bazele așchierii și generării suprafețelor

  314.

  Utilizarea mașinilor și utilajelor specifice

  315.

  Construcția și tehnologia de execuție a sculelor așchietoare

  316.

  Construcția și execuția dispozitivelor și verificatoarelor

  317.

  Construcția și tehnologia de execuție a matrițelor

  318.

  Construcția și tehnologia de execuție a ștanțelor, modelelor și șabloanelor

  319.

  Sudor

  Elaborarea semifabricatelor

  320.

  Documentația tehnică pentru prelucrări la cald

  321.

  Sudarea oțelurilor fontelor și neferoaselor

  322.

  Sudarea prin procedee speciale

  323.

  Asamblări demontabile si nedemontabile

  324.

  Sudarea în mediu de gaz protector

  325.

  Sudarea manuală cu electrozi înveliți

  326.

  Sudarea si tăierea cu flacără de gaze

  327.

  Sudarea prin presiune

  328.

  Respectarea normelor de securitate și de prevenire și stingere a incendiilor specifice operațiilor de sudare

  329.

  Controlul îmbinărilor sudate

  330.

  Mecanic utilaje și instalații în industrie

  Reprezentarea grafica a sistemelor tehnice

  331.

  Transmiterea si transformarea mișcării in sistemele tehnice

  332.

  Solicitarea mecanica, electrica si termica a sistemelor tehnice

  333.

  Instalații de ridicat si transportat

  334.

  Tehnologia asamblării organelor pentru conducerea si circulația fluidelor

  335.

  Întreținerea si repararea instalațiilor hidraulice si pneumatice

  336.

  Repararea si punerea in funcțiune a mașinilor, utilajelor si instalațiilor

  337.

  An de completare

  Mecanic agregate rotative termoenergetice

  Reprezentarea grafică a sistemelor tehnice

  338.

  Transmiterea și transformarea mișcării în sistemele tehnice

  339.

  Solicitarea mecanică, electrică și termică a sistemelor tehnice

  340.

  Producerea energiei în centrale electrice

  341.

  Măsurarea parametrilor specifici agregatelor rotative

  342.

  Montarea, întreținerea și repararea agregatelor rotative aferente instalației cazanului de abur

  343.

  Montarea, întreținerea și repararea pompelor utilizate în domeniul termoenergetic

  344.

  Montarea, întreținerea și repararea turbinelor cu abur/gaze și instalațiilor

  auxiliare

  345.

  Mecanic aeronave

  Reprezentarea grafică a sistemelor tehnice

  346.

  Transmiterea și transformarea mișcării și sistemele tehnice

  347.

  Solicitarea mecanică, electrică si termică

  348.

  Construcția și funcționarea sistemelor de propulsie ale aeronavelor

  349.

  Construcția și funcționarea instalațiilor și echipamentelor pentru aeronave

  350.

  Funcționarea și exploatarea aparatelor de măsură și control de la bordul aeronavelor

  351.

  Asamblarea și montajul general al motoarelor și

  instalațiilor pe aeronavă

  352.

  Întreținerea și reparația instalațiilor și echipamentelor aeronavelor

  353.

  Probe și încercări ale aeronavelor

  354.

  Lăcătuș construcții structuri aeronave

  Interpretarea documentației tehnice

  355.

  Utilizarea dispozitivelor și instalațiilor de ridicat și transportat

  356.

  Protecția anticorozivă a suprafețelor

  357.

  Construcția aeronavelor

  358.

  Echipamente și instalații ale aeronavelor

  359.

  Fabricația structurii aeronavelor

  360.

  Reparația structurii aeronavelor

  361.

  Exploatarea și întreținerea tehnică a aeronavelor

  362.

  Tinichigiu vopsitor auto

  Interpretarea documentației tehnice

  363.

  Utilizarea dispozitivelor și instalațiilor de ridicat și transportat

  364.

  Protecția anticorosivă a suprafețelor

  365.

  Construcția și funcționarea automobilelor

  366.

  Repararea cadrului și a caroseriei

  367.

  Vopsirea automobilelor

  368.

  Conducerea automobilului

  369.

  Mecanic auto

  Documentația tehnică

  370.

  Sisteme de mentenanță

  371.

  Utilizarea fluidelor în motor

  372.

  Determinarea și măsurarea uzurilor

  373.

  Asamblarea elementelor mecanice ale mijloacelor de transport

  374.

  Exploatarea instalațiilor electrice ale mijloacelor de transport

  375.

  Conducerea automobilului

  376.

  Construcția și funcționarea automobilului

  377.

  Întreținerea și repararea automobilului

  378.

  Diagnosticarea automobilului

  379.

  An de completare

  Mecanic de mecanică fină

  Bazele electrotehnicii

  380.

  Prelucrări neconvenționale

  381.

  Tehnologii de montaj

  382.

  Structura aparatelor de măsură și control

  383.

  Automate de control și de servire

  384.

  Întreținerea elementelor de birotică

  385.

  Montarea , reglarea aparatelor de măsură

  386.

  Sisteme mecanice de transmitere, transformare și multiplicare a mișcării

  387.

  Documentația tehnică –mecanică fină

  388.

  Optician montator aparatură optico- medicală

  Bazele electrotehnicii

  389.

  Prelucrări neconvenționale

  390.

  Tehnologii de montaj

  391.

  Executarea pieselor optice

  392.

  Documentație tehnică – mecanică fină

  393.

  Confecționarea lentilelor, ramelor si ochelarilor

  394.

  Repararea și întreținerea aparatelor optico-mecanice

  395.

  Sisteme mecanice de transmitere, transformare și multiplicare a mișcării

  396.

  Operator la mașini cu comandă numerică

  Utilizarea documentației tehnice specifice prelucrărilor prin așchiere

  397.

  Metode și mijloace de măsurare

  398.

  Întreținerea mașinilor-unelte și dispozitivelor

  399.

  Bazele așchierii și generării suprafețelor

  400.

  Toleranțe și abateri dimensionale

  401.

  Scule, dispozitive și verificatoare specifice mașinilor unelte cu comandă numerică

  402.

  Prelucrări prin așchiere pe mașini unelte cu comandă numerică

  403.

  Controlul pieselor prelucrate pe mașini unelte cu comandă numerică

  404.

  Elemente de programare a mașinilor unelte cu

  comandă numerică. Stabilirea originii coordonatelor

  405.

  Utilizarea documentației tehnice specifice prelucrărilor prin așchiere

  406.

  Mașinist utilaje cale și terasamente

  Metode și mijloace de măsurare

  407.

  Întreținerea mașinilor-unelte și dispozitivelor

  408.

  Bazele așchierii și generării suprafețelor

  409.

  Toleranțe și abateri dimensionale

  410.

  Scule, dispozitive și verificatoare specifice mașinilor unelte cu comandă numerică

  411.

  Prelucrări prin așchiere pe mașini unelte cu comandă numerică

  412.

  Controlul pieselor prelucrate pe mașini unelte cu comandă numerică

  413.

  Confecționer tâmplărie din aluminiu și mase plastice

  Interpretarea documentației tehnologice

  414.

  Utilizarea dispozitivelor și instalațiilor de ridicat și transportat

  415.

  Protecția anticorozivă a suprafețelor

  416.

  Materiale specifice pentru tâmplăria din aluminiu și mase plastice

  417.

  Tehnologia de prelucrare a componentelor tâmplăriei din aluminiu și mase plastice

  418.

  Asamblarea structurilor

  419.

  Montarea tâmplăriei din aluminiu și mase plastice

  420.

  Interpretarea documentației tehnologice

  421.

  Mecanic echipamente hidraulice și pneumatice

  Utilizarea dispozitivelor și instalațiilor de ridicat și transportat

  422.

  Protecția anticorozivă a suprafețelor

  423.

  An de completare

  Mecanic echipamente hidraulice și pneumatice

  Materiale specifice pentru tâmplăria din aluminiu și mase plastice

  424.

  Tehnologia de prelucrare a componentelor tâmplăriei din aluminiu și mase plastice

  425.

  Asamblarea structurilor

  426.

  Montarea tâmplăriei din aluminiu și mase plastice

  427.

  Construcția tâmplăriei din aluminiu și mase plastice

  428.

  Lăcătuș mecanic prestări servicii

  Interpretarea documentației tehnice

  429.

  Utilizarea dispozitivelor și instalațiilor de ridicat și transportat

  430.

  Protecția anticorozivă a suprafețelor

  431.

  Întreținerea și repararea produselor artizanale și a utilajelor specifice

  432.

  S.D.V.-uri utilizate în producția artizanală și prestarea serviciilor

  433.

  Executarea operațiilor și produselor pe mașini de prelucrare mecanică

  434.

  Confecții metalice artizanale, de uz casnic și

  gospodăresc

  435.

  ANEXA 1: Domeniul MECANICĂ ANEXA 1.2: MECANICĂ/METALURGIE

  Nivel

  Domeniul

  Profilul postului/catedrei

  Discipline din profilul postului/catedrei

  Nr. crt.

  1.

  Mecanică

  1.2. Mecanică/

  Metalurgie

  ANEXA 1.2

  Liceu

  Acționări hidraulice în mecatronică

  1.

  Acționări pneumatice în mecatronică

  2.

  Aerodinamica și structura aeronavei

  3.

  Aeronava-sistem de zbor

  4.

  Aparate de bord pentru aeronave

  5.

  Aparate opticomecanice

  6.

  Aparate și instalații de navigație

  7.

  Aparatură birotică

  8.

  Armarea navei

  9.

  Asamblarea componentelor garniturii de model

  10.

  Asamblarea corpului navei

  11.

  Asamblarea navei

  12.

  Asamblarea structurilor

  13.

  Asamblarea structurilor metalice

  14.

  Asamblarea unui sistem de calcul

  15.

  Asamblări mecanice

  16.

  Asigurarea calității

  17.

  Asigurarea și controlul calității

  18.

  Automate programabile

  19.

  Automatizarea proceselor industriale

  20.

  Automatizarea proceselor tehnologice

  21.

  Automatizări industriale

  22.

  Automobile

  23.

  Autorități și legislație în transporturi

  24.

  Bazele desenării asistate de calculator

  25.

  Bazele electrotehnicii

  26.

  Bazele procedeelor de prelucrare la cald

  27.

  Bazele proceselor de asamblare

  28.

  Calitatea prelucrărilor prin așchiere

  29.

  Calitatea produselor în mecanică fină

  30.

  Condiții de lucru la strunjire

  31.

  Conducerea automobilului

  32.

  Conducerea roboților industriali

  33.

  Conducerea transportului și automobilului

  34.

  Confecții metalice artizanale de uz casnic și

  gospodăresc

  35.

  Confecționarea ochelarilor

  36.

  Construcția aeronavelor

  37.

  Construcția garniturilor de model

  38.

  Construcția și funcționarea automobilelor

  39.

  Construcția structurilor de aeronavă

  40.

  Construcția tâmplăriei din aluminiu și mase plastice

  41.

  Construcția utilajului tehnologic

  42.

  Construcții metalice

  43.

  Contracte și documente de transport

  44.

  Controlul produselor forjate și tratate termic

  45.

  Controlul produselor sudate

  46.

  Coordonarea și monitorizarea transporturilor

  47.

  Cuptoare industriale

  48.

  Desen tehnic

  49.

  Desen tehnic de instalații

  50.

  Desen tehnic industrial

  51.

  Liceu

  Detectarea defectelor

  52.

  Diagnosticarea și reglarea echipamentelor

  hidropneumatice

  53.

  Dispozitive de instalații de ridicat și transportat

  54.

  Documentația tehnică în domeniul prelucrărilor la cald

  55.

  Documentația tehnică specifică instalațiilor navale

  56.

  Documentația tehnico-economică

  57.

  Documentația tehnologică

  58.

  Documentație tehnică

  59.

  Documente de evidența activității

  60.

  Echipamente automate de mecanică fină

  61.

  Echipamente pentru extracție

  62.

  Echipamente pentru foraj

  63.

  Echipamentul pentru comprimare, transportul și

  depozitarea fluidelor

  64.

  Elemente de bază privind interfața CAD

  65.

  Elemente de construcția ale cuptoarelor industriale

  66.

  Elemente de programare

  67.

  Elemente de proiectare

  68.

  Elemente de proiectare CAD a instalațiilor electrice

  69.

  Executarea elementelor de structură ale corpului navei a secțiilor plane și de volum

  70.

  Executarea elementelor și asamblarea lor în instalații

  de tubulatură

  71.

  Executarea formelor

  72.

  Executarea operațiilor și produselor pe mașini de prelucrare mecanică

  73.

  Executarea pieselor optice

  74.

  Execuția construcțiilor metalice

  75.

  Execuția construcțiilor metalice speciale

  76.

  Execuția elementelor componente ale unei structuri

  metalice

  77.

  Exploatarea ambarcațiunilor

  78.

  Exploatarea instalațiilor de la bordul navei

  79.

  Exploatarea instalațiilor electrice

  80.

  Exploatarea mașinilor, utilajelor și instalațiilor

  81.

  Exploatarea și repararea tractoarelor și mașinilor

  agricole

  82.

  Exploatarea tehnică a mijloacelor de transport

  83.

  Extracția țițeiului

  84.

  Fabricația structurii aeronavelor

  85.

  Finisarea produselor trase și trefilate

  86.

  Geofizică de sondă

  87.

  Hidraulică și electrohidraulică

  88.

  Igiena și securitatea muncii

  89.

  Instalații de ridicat și transportat

  90.

  Instalații electrice navale

  91.

  Instalații hidropneumatice

  92.

  Instalații termoenergetice

  93.

  Intervenții instrumentații și reparații sonde

  94.

  Întocmirea documentației tehnice

  95.

  Întreținere planificată

  96.

  Întreținerea instalațiilor și echipamentelor electrice

  97.

  Întreținerea și repararea corpului navei

  98.

  Întreținerea și repararea instalațiilor hidraulice și

  pneumatice

  99.

  Întreținerea și repararea mașinilor și utilajelor

  100.

  Întreținerea și repararea produselor artizanale și a

  utilajelor specifice

  101.

  Întreținerea și reparația structurii aeronavelor

  102.

  Liceu

  Întreținerea, diagnosticarea și repararea automobilelor

  103.

  Întreținerea, diagnosticarea, repararea utilajelor și

  echipamentelor forestiere

  104.

  Întreținerea, repararea și consolidarea structurilor

  metalice

  105.

  Laminarea semifabricatelor

  106.

  Laminarea țevilor la cald

  107.

  Lansarea navei

  108.

  Lansarea și urmărirea producției

  109.

  Legislație navală

  110.

  Legislație și normative de aviație

  111.

  Lucrări de întreținere și reparații

  112.

  Marinărie

  113.

  Mașini de frezat, rabotat și mortezat

  114.

  Mașini de înaltă productivitate

  115.

  Mașini și dispozitive specifice executării construcțiilor

  metalice și utilajului tehnologic

  116.

  Mașini și instalații navale

  117.

  Mașini și instalații pentru irigări și transport

  118.

  Mașini și utilaje

  119.

  Mașini și utilaje industriale

  120.

  Mașini și utilaje specifice

  121.

  Mașini unelte cu comandă numerică

  122.

  Mașini unelte de rectificat

  123.

  Mașini unelte pentru prelucrări la rece

  124.

  Mașini unelte pentru strunjire

  125.

  Mașini utilizate în modelărie

  126.

  Măsurarea parametrilor specifici agregatelor rotative

  127.

  Măsurări specifice în foraj-extracție

  128.

  Măsurări tehnice

  129.

  Măsurători tehnice la probele de recepție

  130.

  Materiale specifice tâmplăriei din aluminiu și mase plastice

  131.

  Matrițe

  132.

  Mecanisme de mecanică fină

  133.

  Mentenanța echipamentelor hidropneumatice

  134.

  Mentenanța instalațiilor și echipamentelor aeronavelor

  135.

  Mentenanța mașinilor unelte cu comandă numerică

  136.

  Mentenanța sistemelor mecanice

  137.

  Metalurgie generală

  138.

  Mijloace de măsură pentru mărimi mecanice

  139.

  Mijloace de măsurare pentru mărimi

  fizico-chimice

  140.

  Mijloace de măsurare pentru mărimi electrice

  141.

  Modelarea 3D

  142.

  Montarea , vopsirea, ambalarea și transportul

  structurilor metalice

  143.

  Montarea instalațiilor pe navă

  144.

  Montarea și punerea în funcțiune a echipamentelor hidropneumatice

  145.

  Montarea și reglarea de măsură și control

  146.

  Montarea și reglarea sculelor pe mașini unelte cu

  comandă numerică

  147.

  Montarea tâmplăriei din aluminiu și mase plastice

  148.

  Montarea, întreținerea și repararea agregatelor rotative aferente instalației cazanului de abur

  149.

  Motoare și instalații navale

  150.

  Motoare și instalații pentru aeronave

  151.

  Nave și mijloace de salvare a vieții pe apă

  152.

  Norme de prevenire a poluării apelor și legislație

  navală

  153.

  Liceu

  Norme de protecția muncii și primul ajutor la bordul navei

  154.

  Norme de protecția muncii. PSI și protecția mediului

  155.

  Operații și echipamente pentru manipularea mărfurilor

  156.

  Operații tehnologice de forjare, tratamente termice și termochimice

  157.

  Organe de mașini

  158.

  Organe de mașini și asamblări

  159.

  Organe de mașini și solicitări

  160.

  Organizare și legislație metrologică

  161.

  Organizarea activității unităților de exploatare ,

  întreținere și reparare a utilajelor pentru terasamente și cale

  162.

  Planificarea și organizarea producției

  163.

  Pneumatică și electropneumatică

  164.

  Precizia de prelucrare pe MUCN

  165.

  Pregătire semifabricatelor pentru forjare, tratamente

  termice și termochimice

  166.

  Pregătirea amestecului de formare

  167.

  Pregătirea producției

  168.

  Prelucrarea materialelor pentru garnitura de model

  169.

  Prelucrări neconvenționale

  170.

  Prelucrări prin deformare plastică

  171.

  Procedee de sudare prin presiune

  172.

  Procedee de sudare prin topire

  173.

  Producerea energiei în centrale electrice

  174.

  Proiectare asistată de calculator

  175.

  Proiectare CAD pentru construcții

  176.

  Realizarea de prezentări multimedia

  177.

  Realizarea desenelor în 2D

  178.

  Regimuri de așchiere

  179.

  Regimuri de așchiere la rectificare

  180.

  Repararea cadrului și caroseriei

  181.

  Repararea instalațiilor navale

  182.

  Repararea și punerea în funcțiune a mașinilor, utilajelor

  și instalațiilor

  183.

  Sănătatea și securitatea muncii

  184.

  Sănătatea și securitatea muncii la bordul navei

  185.

  SDV-uri pentru frezare , rabotare, mortezare

  186.

  SDV-uri pentru rectificare

  187.

  SDV-uri pentru strunjire

  188.

  SDV-uri specifice

  189.

  SDV-uri utilizate în producția artizanală și prestarea

  serviciilor

  190.

  Senzori

  191.

  Senzori și end-efectori

  192.

  Senzori și traductoare

  193.

  Sisteme de acționare a mașinilor și utilajelor

  194.

  Sisteme de protecție pe mașini unelte cu comandă

  numerică

  195.

  Sisteme de transmitere a mișcării

  196.

  Sisteme de transport

  197.

  Sisteme mecanice

  198.

  Sisteme mecanice, pneumatice și hidraulice ale

  automobilului

  199.

  Sisteme mecatronice

  200.

  Sisteme și tehnologii de fabricație

  201.

  Solicitări și asamblări

  202.

  Stagii de pregătire practică – CDL clasa a IX-a

  203.

  Ștanțe, modele și șabloane

  204.

  Liceu

  Structura aparatelor de măsură și control

  205.

  Structuri metalografice

  206.

  Studiul materialelor

  207.

  Subansambluri specifice mijloacelor de măsură și

  control

  208.

  Tehnici de măsurare în domeniu

  209.

  Tehnologia asamblării organelor pentru conducerea și

  circulația fluidelor

  210.

  Tehnologia de prelucrare a componentelor tâmplăriei de aluminiu și mase plastice

  211.

  Tehnologia forării sondelor

  212.

  Tehnologia frezării, rabotării, mortezării

  213.

  Tehnologia informației și comunicării

  214.

  Tehnologia materialelor

  215.

  Tehnologia rectificării

  216.

  Tehnologia strunjirii

  217.

  Tehnologii de elaborare a metalelor și aliajelor

  neferoase

  218.

  Tehnologii de mecanică fină

  219.

  Tehnologii de prelucrare

  220.

  Tehnologii de prelucrare și SDV-uri pentru MUNC

  221.

  Tehnologii de prelucrări la cald

  222.

  Tehnologii neconvenționale

  223.

  Tractoare, mașini agricole, instalații zootehnice și forestiere

  224.

  Transportul, tratarea, depozitarea țițeiului

  225.

  Trasabilitatea proceselor în industria aeronautică

  226.

  Tratarea oțelului în afara cuptorului

  227.

  Trefilarea, sârmelor, tragerea barelor

  228.

  Turnarea continuă a oțelului

  229.

  Turnarea materialelor metalice

  230.

  Turnarea metalelor și aliajelor neferoase

  231.

  Utilaje și instalații conexe utilajelor de bază pentru

  elaborarea metalelor neferoase

  232.

  Ungerea sistemelor tehnice

  233.

  Utilaje , instalații și agregate pentru lucrări de terasamente și cale

  234.

  Utilaje de ridicat și transportat

  235.

  Utilaje portuare

  236.

  Utilaje și instalații conexe furnalului

  237.

  Utilaje specifice secțiilor de forjare, tratamente termice

  și termochimice

  238.

  Utilaje specifice secțiilor de tragere trefilare

  239.

  Utilaje specifice sectorului de laminare

  240.

  Utilaje, instalații și echipamente forestiere

  241.

  Utilajul și tehnologia de elaborare a oțelului

  242.

  Utilajul și tehnologia elaborării fontei

  243.

  Utilizarea aplicațiilor de tip CAD

  244.

  Utilizarea materiilor prime, materialelor și SDV-urilor

  specifice forjării și tratamentelor termice

  245.

  Utilizarea nomenclaturii navale

  246.

  Utilizarea nomenclaturii navale și amenajări portuare

  247.

  Uzarea mașinilor și utilajelor

  248.

  Verificarea funcționării echipamentelor radio, navigație

  și radiolocație ale aeronavei

  249.

  Verificarea metrologică și etalonarea mijloacelor de

  măsură

  250.

  Verificarea reparațiilor la aparatele de bord pentru aeronave

  251.

  Vitalitatea navei și salvarea vieții pe apă

  252.

  Vopsirea automobilelor

  253.

  Liceu

  Zidirea cuptoarelor de încălzire și ardere

  254.

  Zidirea cuptoarelor de topire

  255.

  Școala de arte și meserii

  CDL. Cultură de specialitate

  256.

  Documentația tehnică

  257.

  Tehnologia lucrărilor de foraj-extracție

  258.

  Organe de mașini

  259.

  Tehnologii în mecanică agricolă și forestieră

  260.

  Identificarea organelor de mașini și a solicitărilor

  261.

  Tehnologii în mecanica motoarelor

  262.

  Tehnologii în obținerea și prelucrarea metalelor

  263.

  Tehnologia prelucrărilor la cald

  264.

  Tehnologie în prelucrări la rece

  265.

  Tehnologia asamblării structurilor metalice

  266.

  Marinărie

  267.

  Tehnologii și utilaje de ridicat și transportat

  268.

  Tehnologie generală electromecanică

  269.

  Tehnologie generală electrotehnică

  270.

  Tehnologia montajului întreținerii și reparării

  271.

  An de completare

  Turnător

  Documentația tehnică pentru prelucrări la cald

  272.

  Asamblări demontabile și nedemontabile

  273.

  Elaborarea si turnarea materialelor metalice

  274.

  Executarea manuala a formelor de turnare

  275.

  Executarea mecanizata a formelor de turnare

  276.

  Prepararea amestecului de formare

  277.

  Elaborarea semifabricatelor

  278.

  Forjor tratamentist

  Elaborarea semifabricatelor

  279.

  Documentația tehnică pentru prelucrări la cald

  280.

  Asamblări demontabile și nedemontabile

  281.

  Utilaje specifice secțiilor de forjare, tratamente termice

  și termochimice

  282.

  Utilizarea materiilor prime, materialelor și SDV-urilor specifice forjării și tratamentelor termice

  283.

  Pregătirea semifabricatelor pentru forjare, tratamente

  termice și termochimice

  284.

  Executarea operațiilor tehnologice de forjare,

  tratamente termice și termochimice

  285.

  Finisarea și controlul final al produselor forjate și tratate termic

  286.

  Modelier

  Elaborarea semifabricatelor

  287.

  Documentația tehnică pentru prelucrări la cald

  288.

  Asamblări demontabile și nedemontabile

  289.

  Asamblarea componentelor garniturii de model

  290.

  Prelucrarea materialelor pentru garnitura de model

  291.

  Mașini utilizate in modelărie

  292.

  Construcția garniturilor de model

  293.

  Furnalist

  Materii prime și materiale folosite în metalurgie

  294.

  Automatizări în metalurgie

  295.

  Tehnologia de elaborare a fontei

  296.

  Utilaje și instalații conexe furnalului

  297.

  : Utilajul de bază la elaborarea fontei

  298.

  Deservirea platformei de descărcare a furnalului

  299.

  Oțelar

  Materii prime și materiale folosite în metalurgie

  300.

  Automatizări în metalurgie

  301.

  Elaborarea oțelului în convertizoare LD

  302.

  Elaborarea oțelurilor în cuptoare electrice cu arc

  303.

  Tratarea oțelului în afara cuptorului

  304.

  Exploatarea instalațiilor de turnare continuă a oțelului

  305.

  An de completare

  Metalurgist neferoase

  Materii prime și materiale folosite în metalurgie

  306.

  Automatizări în metalurgie

  307.

  Tehnologii de elaborare a metalelor neferoase

  308.

  Tehnologii de elaborare a aliajelor neferoase

  309.

  Utilaje de bază pentru elaborarea metalelor și aliajelor

  neferoase

  310.

  Turnarea metalelor și aliajelor neferoase

  311.

  Utilaje și instalații conexe utilajelor de bază pentru

  elaborarea metalelor neferoase

  312.

  Laminorist

  Materii prime și materiale folosite în metalurgie

  313.

  Automatizări în metalurgie

  314.

  Pregătirea materiei prime în vederea laminării

  315.

  Utilaje specifice sectorului de laminare

  316.

  Laminarea semifabricatelor și profilelor

  317.

  Laminarea semifabricatelor plate

  318.

  Laminarea țevilor la cald

  319.

  Trefilator - trăgător

  Materii prime și materiale folosite în metalurgie

  320.

  Automatizări în metalurgie

  321.

  Utilaje specifice secțiilor de tragere trefilare

  322.

  Exploatarea și întreținerea sculelor de tragere trefilare

  323.

  Trefilarea sârmelor, tragerea barelor

  324.

  Finisarea produselor trase si trefilate

  325.

  Constructor cuptoare metalurgice

  Materiale refractare și termoizolante

  326.

  Scule specifice lucrărilor de zidărie

  327.

  Executarea elementelor de construcție ale cuptoarelor

  industriale

  328.

  Zidirea cuptoarelor de topire

  329.

  Zidirea utilajelor ce deservesc cuptoarele de topire

  330.

  :Zidirea cuptoarelor de încălzire și ardere

  331.

  Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic

  Interpretarea documentației tehnice

  332.

  Dispozitive si instalații de ridicat si transportat

  333.

  Protecția anticoroziva a suprafețelor

  334.

  Construcția utilajului tehnologic din industria chimica

  335.

  Construcția utilajului tehnologic pentru materiale de

  construcții

  336.

  Executarea construcțiilor metalice

  337.

  Utilizarea mașinilor si dispozitivelor specifice

  executării construcțiilor metalice si utilajului tehnologic

  338.

  Materiale utilizate in construcția utilajului tehnologic

  339.

  Revizia și întreținerea construcțiilor metalice

  340.

  Constructor montator structuri metalice

  Interpretarea documentației tehnice

  341.

  Dispozitive si instalații de ridicat si transportat

  342.

  Protecția anticoroziva a suprafețelor

  343.

  Întreținerea, repararea și consolidarea structurilor

  metalice

  344.

  Montarea, vopsirea și ambalarea structurilor metalice

  345.

  Executarea elementelor componente ale unei structuri

  metalice

  346.

  Execuția unei construcții metalice

  347.

  Execuția construcțiilor metalice speciale

  348.

  Sudor

  Elaborarea semifabricatelor

  349.

  Documentația tehnică pentru prelucrări la cald

  350.

  Asamblări demontabile și nedemontabile

  351.

  Sudarea oțelurilor fontelor și neferoaselor

  352.

  Sudarea prin procedee speciale

  353.

  Sudarea și tăierea cu flacără de gaze

  354.

  Sudarea manuală cu electrozi înveliți

  355.

  Sudarea în mediu de gaz protector

  356.

  An de completare

  Sudor

  Sudarea prin presiune

  357.

  Respectarea normelor de securitate și de prevenire și stingere a incendiilor specifice operațiilor de sudare

  358.

  Controlul îmbinărilor sudate

  359.

  Lăcătuș mecanic prestări servicii

  Interpretarea documentației tehnologice

  360.

  Utilizarea dispozitivelor și instalațiilor de ridicat și

  transportat

  361.

  Protecția anticorozivă a suprafețelor

  362.

  Executarea operațiilor și produselor pe mașini de prelucrare mecanică

  363.

  Întreținerea și repararea produselor artizanale și a

  utilajelor specifice

  364.

  Confecții metalice artizanale, de uz casnic și gospodăresc

  365.

  SDV-uri utilizate în producția artizanală și prestarea

  serviciilor

  366.

  Mecanic utilaje si instalații in industrie

  Reprezentarea grafică a sistemelor tehnice

  367.

  Transmiterea și transformarea mișcării în sistemele

  tehnice

  368.

  Solicitarea mecanică, electrică și termică a sistemelor tehnice

  369.

  Instalații de ridicat si transportat

  370.

  Tehnologia asamblării organelor pentru conducerea si

  circulația fluidelor

  371.

  Repararea si punerea in funcțiune a mașinilor,

  utilajelor si instalațiilor

  372.

  Întreținerea si repararea instalațiilor hidraulice si pneumatice

  373.

  Mecanic echipamente hidraulice și pneumatice

  Reprezentarea grafică a sistemelor tehnice

  374.

  Transmiterea și transformarea mișcării în sistemele

  tehnice

  375.

  Solicitarea mecanică, electrică și termică a sistemelor tehnice

  376.

  Montarea și punerea în funcțiune a echipamentelor

  hidropneumatice

  377.

  Revizia și întreținerea echipamentelor hidropneumatice

  378.

  Lucrări de reparații la echipamentele hidropneumatice

  379.

  Diagnosticarea și reglarea echipamentelor

  hidropneumatice

  380.

  Confecționer tâmplărie din aluminiu și mase plastice

  Interpretarea documentației tehnologice

  381.

  Utilizarea dispozitivelor și instalațiilor de ridicat și

  transportat

  382.

  Protecția anticorozivă a suprafețelor

  383.

  Materiale specifice pentru tâmplăria din aluminiu și

  mase plastice

  384.

  Tehnologia de prelucrare a componentelor tâmplăriei

  din aluminiu și mase plastice

  385.

  Asamblarea structurilor

  386.

  Montarea tâmplăriei din aluminiu și mase plastice

  387.

  Construcția tâmplăriei din aluminiu și mase plastice

  388.

  ANEXA 1: Domeniul MECANICĂ

  ANEXA 1.3: MECANICĂ/MECANICĂ AGRICOLĂ

  Nivel

  Domeniul

  Profilul postului/catedrei

  Discipline din profilul postului/catedrei

  Nr. crt.

  1.

  Mecanică

  1.3. Mecanică/

  Mecanică agricolă

  ANEXA 1.3

  Liceu

  Acționări hidraulice în mecatronică

  1.

  Acționări pneumatice în mecatronică

  2.

  Aerodinamica și structura aeronavei

  3.

  Aeronava-sistem de zbor

  4.

  Aparate de bord pentru aeronave

  5.

  Aparate opticomecanice

  6.

  Aparate și instalații de navigație

  7.

  Aparatură birotică

  8.

  Armarea navei

  9.

  Asamblarea componentelor garniturii de model

  10.

  Asamblarea corpului navei

  11.

  Asamblarea navei

  12.

  Asamblarea structurilor

  13.

  Asamblarea structurilor metalice

  14.

  Asamblarea unui sistem de calcul

  15.

  Asamblări mecanice

  16.

  Asigurarea calității

  17.

  Asigurarea și controlul calității

  18.

  Automate programabile

  19.

  Automatizarea proceselor industriale

  20.

  Automatizarea proceselor tehnologice

  21.

  Automatizări industriale

  22.

  Automobile

  23.

  Autorități și legislație în transporturi

  24.

  Bazele desenării asistate de calculator

  25.

  Bazele electrotehnicii

  26.

  Bazele procedeelor de prelucrare la cald

  27.

  Bazele proceselor de asamblare

  28.

  Calitatea prelucrărilor prin așchiere

  29.

  Calitatea produselor în mecanică fină

  30.

  Condiții de lucru la strunjire

  31.

  Conducerea automobilului

  32.

  Conducerea roboților industriali

  33.

  Conducerea transportului și automobilului

  34.

  Confecții metalice artizanale de uz casnic și

  gospodăresc

  35.

  Confecționarea ochelarilor

  36.

  Construcția aeronavelor

  37.

  Construcția garniturilor de model

  38.

  Construcția și funcționarea automobilelor

  39.

  Construcția structurilor de aeronavă

  40.

  Construcția tâmplăriei din aluminiu și mase plastice

  41.

  Construcția utilajului tehnologic

  42.

  Construcții metalice

  43.

  Contracte și documente de transport

  44.

  Controlul produselor forjate și tratate termic

  45.

  Liceu

  Controlul produselor sudate

  46.

  Coordonarea și monitorizarea transporturilor

  47.

  Cuptoare industriale

  48.

  Desen tehnic

  49.

  Desen tehnic de instalații

  50.

  Desen tehnic industrial

  51.

  Detectarea defectelor

  52.

  Diagnosticarea și reglarea echipamentelor hidropneumatice

  53.

  Dispozitive de instalații de ridicat și transportat

  54.

  Documentația tehnică în domeniul prelucrărilor la

  cald

  55.

  Documentația tehnică specifică instalațiilor navale

  56.

  Documentația tehnico-economică

  57.

  Documentația tehnologică

  58.

  Documentație tehnică

  59.

  Documente de evidența activității

  60.

  Echipamente automate de mecanică fină

  61.

  Echipamente pentru extracție

  62.

  Echipamente pentru foraj

  63.

  Echipamentul pentru comprimare, transportul și depozitarea fluidelor

  64.

  Elemente de bază privind interfața CAD

  65.

  Elemente de construcția ale cuptoarelor industriale

  66.

  Elemente de programare

  67.

  Elemente de proiectare

  68.

  Elemente de proiectare CAD a instalațiilor electrice

  69.

  Executarea elementelor de structură ale corpului

  navei a secțiilor plane și de volum

  70.

  Executarea elementelor și asamblarea lor în instalații de tubulatură

  71.

  Executarea formelor

  72.

  Executarea operațiilor și produselor pe mașini de

  prelucrare mecanică

  73.

  Executarea pieselor optice

  74.

  Execuția construcțiilor metalice

  75.

  Execuția construcțiilor metalice speciale

  76.

  Execuția elementelor componente ale unei structuri

  metalice

  77.

  Exploatarea ambarcațiunilor

  78.

  Exploatarea instalațiilor de la bordul navei

  79.

  Exploatarea instalațiilor electrice

  80.

  Exploatarea mașinilor, utilajelor și instalațiilor

  81.

  Exploatarea și repararea tractoarelor și mașinilor

  agricole

  82.

  Exploatarea tehnică a mijloacelor de transport

  83.

  Extracția țițeiului

  84.

  Fabricația structurii aeronavelor

  85.

  Finisarea produselor trase și trefilate

  86.

  Geofizică de sondă

  87.

  Hidraulică și electrohidraulică

  88.

  Igiena și securitatea muncii

  89.

  Instalații de ridicat și transportat

  90.

  Instalații electrice navale

  91.

  Liceu

  Instalații hidropneumatice

  92.

  Instalații termoenergetice

  93.

  Intervenții instrumentații și reparații sonde

  94.

  Întocmirea documentației tehnice

  95.

  Întreținere planificată

  96.

  Întreținerea instalațiilor și echipamentelor electrice

  97.

  Întreținerea și repararea corpului navei

  98.

  Întreținerea și repararea instalațiilor hidraulice și pneumatice

  99.

  Întreținerea și repararea mașinilor și utilajelor

  100.

  Întreținerea și repararea produselor artizanale și a

  utilajelor specifice

  101.

  Întreținerea și reparația structurii aeronavelor

  102.

  Întreținerea, diagnosticarea și repararea automobilelor

  103.

  Întreținerea, diagnosticarea, repararea utilajelor și

  echipamentelor forestiere

  104.

  Întreținerea, repararea și consolidarea structurilor

  metalice

  105.

  Laminarea semifabricatelor

  106.

  Laminarea țevilor la cald

  107.

  Lansarea navei

  108.

  Lansarea și urmărirea producției

  109.

  Legislație navală

  110.

  Legislație și normative de aviație

  111.

  Lucrări de întreținere și reparații

  112.

  Marinărie

  113.

  Mașini de frezat, rabotat și mortezat

  114.

  Mașini de înaltă productivitate

  115.

  Mașini și dispozitive specifice executării construcțiilor metalice și utilajului tehnologic

  116.

  Mașini și instalații navale

  117.

  Mașini și instalații pentru irigări și transport

  118.

  Mașini și utilaje

  119.

  Mașini și utilaje industriale

  120.

  Mașini și utilaje specifice

  121.

  Mașini unelte cu comandă numerică

  122.

  Mașini unelte de rectificat

  123.

  Mașini unelte pentru prelucrări la rece

  124.

  Mașini unelte pentru strunjire

  125.

  Mașini utilizate în modelărie

  126.

  Măsurarea parametrilor specifici agregatelor rotative

  127.

  Măsurări specifice în foraj-extracție

  128.

  Măsurări tehnice

  129.

  Măsurători tehnice la probele de recepție

  130.

  Materiale specifice tâmplăriei din aluminiu și mase plastice

  131.

  Matrițe

  132.

  Mecanisme de mecanică fină

  133.

  Mentenanța echipamentelor hidropneumatice

  134.

  Mentenanța instalațiilor și echipamentelor aeronavelor

  135.

  Mentenanța mașinilor unelte cu comandă numerică

  136.

  Mentenanța sistemelor mecanice

  137.

  Liceu

  Metalurgie generală

  138.

  Mijloace de măsură pentru mărimi mecanice

  139.

  Mijloace de măsurare pentru mărimi

  fizico-chimice

  140.

  Mijloace de măsurare pentru mărimi electrice

  141.

  Modelarea 3D

  142.

  Montarea, vopsirea, ambalarea și transportul

  structurilor metalice

  143.

  Montarea instalațiilor pe navă

  144.

  Montarea și punerea în funcțiune a echipamentelor hidropneumatice

  145.

  Montarea și reglarea de măsură și control

  146.

  Montarea și reglarea sculelor pe mașini unelte cu comandă numerică

  147.

  Montarea tâmplăriei din aluminiu și mase plastice

  148.

  Montarea, întreținerea și repararea agregatelor

  rotative aferente instalației cazanului de abur

  149.

  Motoare și instalații navale

  150.

  Motoare și instalații pentru aeronave

  151.

  Nave și mijloace de salvare a vieții pe apă

  152.

  Norme de prevenire a poluării apelor și legislație navală

  153.

  Norme de protecția muncii și primul ajutor la bordul

  navei

  154.

  Norme de protecția muncii. PSI și protecția mediului

  155.

  Operații și echipamente pentru manipularea mărfurilor

  156.

  Operații tehnologice de forjare, tratamente termice și

  termochimice

  157.

  Organe de mașini

  158.

  Organe de mașini și asamblări

  159.

  Organe de mașini și solicitări

  160.

  Organizare și legislație metrologică

  161.

  Organizarea activității unităților de exploatare , întreținere și reparare a utilajelor pentru terasamente și cale

  162.

  Planificarea și organizarea producției

  163.

  Pneumatică și electropneumatică

  164.

  Precizia de prelucrare pe MUCN

  165.

  Pregătire semifabricatelor pentru forjare, tratamente

  termice și termochimice

  166.

  Pregătirea amestecului de formare

  167.

  Pregătirea producției

  168.

  Prelucrarea materialelor pentru garnitura de model

  169.

  Prelucrări neconvenționale

  170.

  Prelucrări prin deformare plastică

  171.

  Procedee de sudare prin presiune

  172.

  Procedee de sudare prin topire

  173.

  Producerea energiei în centrale electrice

  174.

  Proiectare asistată de calculator

  175.

  Proiectare CAD pentru construcții

  176.

  Realizarea de prezentări multimedia

  177.

  Realizarea desenelor în 2D

  178.

  Regimuri de așchiere

  179.

  Liceu

  Regimuri de așchiere la rectificare

  180.

  Repararea cadrului și caroseriei

  181.

  Repararea instalațiilor navale

  182.

  Repararea și punerea în funcțiune a mașinilor, utilajelor și instalațiilor

  183.

  Sănătatea și securitatea muncii

  184.

  Sănătatea și securitatea muncii la bordul navei

  185.

  SDV-uri pentru frezare , rabotare, mortezare

  186.

  SDV-uri pentru rectificare

  187.

  SDV-uri pentru strunjire

  188.

  SDV-uri specifice

  189.

  SDV-uri utilizate în producția artizanală și prestarea

  serviciilor

  190.

  Senzori

  191.

  Senzori și end-efectori

  192.

  Senzori și traductoare

  193.

  Sisteme de automatizare

  194.

  Sisteme de protecție pe mașini unelte cu comandă numerică

  195.

  Sisteme de transmitere a mișcării

  196.

  Sisteme de transport

  197.

  Sisteme mecanice

  198.

  Sisteme mecanice, pneumatice și hidraulice ale automobilului

  199.

  Sisteme mecatronice

  200.

  Sisteme și tehnologii de fabricație

  201.

  Solicitări și asamblări

  202.

  Stagii de pregătire practică – CDL clasa a IX-a

  203.

  Ștanțe, modele și șabloane

  204.

  Structura aparatelor de măsură și control

  205.

  Structuri metalografice

  206.

  Studiul materialelor

  207.

  Subansambluri specifice mijloacelor de măsură și control

  208.

  Tehnici de măsurare în domeniu

  209.

  Tehnologia asamblării organelor pentru conducerea și circulația fluidelor

  210.

  Tehnologia de prelucrare a componentelor tâmplăriei

  de aluminiu și mase plastice

  211.

  Tehnologia forării sondelor

  212.

  Tehnologia frezării, rabotării, mortezării

  213.

  Tehnologia informației și comunicării

  214.

  Tehnologia materialelor

  215.

  Tehnologia rectificării

  216.

  Tehnologia strunjirii

  217.

  Tehnologii de elaborare a metalelor și aliajelor

  neferoase

  218.

  Tehnologii de mecanică fină

  219.

  Tehnologii de prelucrare

  220.

  Tehnologii de prelucrare și SDV-uri pentru MUNC

  221.

  Tehnologii de prelucrări la cald

  222.

  Tehnologii neconvenționale

  223.

  Tractoare, mașini agricole, instalații zootehnice și

  forestiere

  224.

  Liceu

  Transportul, tratarea, depozitarea țițeiului

  225.

  Trasabilitatea proceselor în industria aeronautică

  226.

  Tratarea oțelului în afara cuptorului

  227.

  Trefilarea, sârmelor, tragerea barelor

  228.

  Turnarea continuă a oțelului

  229.

  Turnarea materialelor metalice

  230.

  Turnarea metalelor și aliajelor neferoase

  231.

  Utilaje și instalații conexe utilajelor de bază pentru

  elaborarea metalelor neferoase

  232.

  Ungerea sistemelor tehnice

  233.

  Utilaje , instalații și agregate pentru lucrări de

  terasamente și cale

  234.

  Utilaje de ridicat și transportat

  235.

  Utilaje portuare

  236.

  Utilaje și instalații conexe furnalului

  237.

  Utilaje specifice secțiilor de forjare, tratamente

  termice și termochimice

  238.

  Utilaje specifice secțiilor de tragere trefilare

  239.

  Utilaje specifice sectorului de laminare

  240.

  Utilaje, instalații și echipamente forestiere

  241.

  Utilajul și tehnologia de elaborare a oțelului

  242.

  Utilajul și tehnologia elaborării fontei

  243.

  Utilizarea aplicațiilor de tip CAD

  244.

  Utilizarea materiilor prime, materialelor și SDV-

  urilor specifice forjării și tratamentelor termice

  245.

  Utilizarea nomenclaturii navale

  246.

  Utilizarea nomenclaturii navale și amenajări portuare

  247.

  Uzarea mașinilor și utilajelor

  248.

  Verificarea funcționării echipamentelor radio,

  navigație și radiolocație ale aeronavei

  249.

  Verificarea metrologică și etalonarea mijloacelor de

  măsură

  250.

  Verificarea reparațiilor la aparatele de bord pentru

  aeronave

  251.

  Vitalitatea navei și salvarea vieții pe apă

  252.

  Vopsirea automobilelor

  253.

  Zidirea cuptoarelor de încălzire și ardere

  254.

  Zidirea cuptoarelor de topire

  255.

  Școala de arte și meserii

  CDL. Cultură de specialitate

  256.

  Documentația tehnică

  257.

  Organe de mașini

  258.

  Tehnologii în mecanică agricolă și forestieră

  259.

  Identificarea organelor de mașini și a solicitărilor

  260.

  Tehnologii în mecanica motoarelor

  261.

  Tehnologia mecanicii fine

  262.

  Tehnologii în obținerea și prelucrarea metalelor

  263.

  Tehnologia prelucrărilor la cald

  264.

  Tehnologie în prelucrări la rece

  265.

  Tehnologia asamblării structurilor metalice

  266.

  Tehnologii și utilaje de ridicat și transportat

  267.

  Tehnologie generală electromecanică

  268.

  Tehnologie generală electrotehnică

  269.

  Tehnologia montajului întreținerii și reparării

  270.

  An de completare

  Mecanic agricol

  Documentație tehnica

  271.

  Sisteme de mentenanță

  272.

  Fluide de lucru în motoare

  273.

  Determinarea și măsurarea uzurilor

  274.

  Folosirea agregatelor pentru executarea lucrărilor agricole

  275.

  Folosirea mașinilor si instalațiilor pentru irigații si desecări, a utilajelor pentru transport, încărcat și

  descărcat in agricultura

  276.

  Planificarea, organizarea și executarea întreținerilor

  tehnice la tractoare și mașini agricole

  277.

  Diagnosticarea si repararea tractoarelor și

  mașinilor agricole

  278.

  Conducerea tractorului, automobilului și elemente de

  legislație rutieră

  279.

  Mecanic forestier

  Documentație tehnica

  280.

  Sisteme de mentenanță

  281.

  Fluide de lucru în motoare

  282.

  Determinarea și măsurarea uzurilor

  283.

  Folosirea agregatelor și instalațiilor tehnice forestiere

  284.

  Folosirea mașinilor și instalațiilor pentru încărcat, transportat și descărcat masă lemnoasă

  285.

  Întreținerea și repararea utilajelor si echipamentelor

  forestiere

  286.

  Conducerea tractorului, automobilului și elemente de legislație rutieră

  287.

  Diagnosticarea utilajelor și echipamentelor

  forestiere

  288.

  Tinichigiu vopsitor auto

  Interpretarea documentației tehnologice

  289.

  Utilizarea dispozitivelor și instalațiilor de ridicat și

  transportat

  290.

  Protecția anticorozivă a suprafețelor

  291.

  Construcția și funcționarea automobilului

  292.

  Conducerea automobilului

  293.

  Repararea cadrului și a caroseriei

  294.

  Vopsirea automobilului

  295.

  Mecanic auto

  Documentația tehnică

  296.

  Sisteme de mentenanță

  297.

  Utilizarea fluidelor în motoare

  298.

  Determinarea și măsurarea uzurilor

  299.

  Construcția și funcționarea automobilului

  300.

  Conducerea automobilului

  301.

  Diagnosticarea automobilului

  302.

  Întreținerea și repararea automobilului

  303.

  Exploatarea instalațiilor electrice ale mijlocului de

  transport

  304.

  Asamblarea elementelor mecanice ale mijloacelor de

  transport

  305.

  ANEXA 1: Domeniul MECANICĂ

  ANEXA 1.4: MECANICĂ/MECANICĂ ÎN CONSTRUCȚII

  Nivel

  Domeniul

  Profilul postului/catedr ei

  Discipline din profilul postului/catedrei

  Nr. crt.

  1. Mecanică

  1.4. Mecanică/

  Mecanică în construcții

  ANEXA 1.4

  Liceu

  Acționări hidraulice în mecatronică

  1.

  Acționări pneumatice în mecatronică

  2.

  Aerodinamica și structura aeronavei

  3.

  Aeronava-sistem de zbor

  4.

  Aparate de bord pentru aeronave

  5.

  Aparate opticomecanice

  6.

  Aparate și instalații de navigație

  7.

  Aparatură birotică

  8.

  Armarea navei

  9.

  Asamblarea componentelor garniturii de model

  10.

  Asamblarea corpului navei

  11.

  Asamblarea navei

  12.

  Asamblarea structurilor

  13.

  Asamblarea structurilor metalice

  14.

  Asamblarea unui sistem de calcul

  15.

  Asamblări mecanice

  16.

  Asigurarea calității

  17.

  Asigurarea și controlul calității

  18.

  Automate programabile

  19.

  Automatizarea proceselor industriale

  20.

  Automatizarea proceselor tehnologice

  21.

  Automatizări industriale

  22.

  Automobile

  23.

  Autorități și legislație în transporturi

  24.

  Bazele desenării asistate de calculator

  25.

  Bazele electrotehnicii

  26.

  Bazele procedeelor de prelucrare la cald

  27.

  Bazele proceselor de asamblare

  28.

  Calitatea prelucrărilor prin așchiere

  29.

  Calitatea produselor în mecanică fină

  30.

  Condiții de lucru la strunjire

  31.

  Conducerea automobilului

  32.

  Conducerea roboților industriali

  33.

  Conducerea transportului și automobilului

  34.

  Confecții metalice artizanale de uz casnic și gospodăresc

  35.

  Confecționarea ochelarilor

  36.

  Construcția aeronavelor

  37.

  Construcția garniturilor de model

  38.

  Construcția și funcționarea automobilelor

  39.

  Construcția structurilor de aeronavă

  40.

  Construcția tâmplăriei din aluminiu și mase plastice

  41.

  Construcția utilajului tehnologic

  42.

  Construcții metalice

  43.

  Contracte și documente de transport

  44.

  Controlul produselor forjate și tratate termic

  45.

  Controlul produselor sudate

  46.

  Coordonarea și monitorizarea transporturilor

  47.

  Cuptoare industriale

  48.

  Desen tehnic

  49.

  Liceu

  Desen tehnic de instalații

  50.

  Desen tehnic industrial

  51.

  Detectarea defectelor

  52.

  Diagnosticarea și reglarea echipamentelor

  hidropneumatice

  53.

  Dispozitive de instalații de ridicat și transportat

  54.

  Documentația tehnică în domeniul prelucrărilor la cald

  55.

  Documentația tehnică specifică instalațiilor navale

  56.

  Documentația tehnico-economică

  57.

  Documentația tehnologică

  58.

  Documentație tehnică

  59.

  Documente de evidența activității

  60.

  Echipamente automate de mecanică fină

  61.

  Echipamente pentru extracție

  62.

  Echipamente pentru foraj

  63.

  Echipamentul pentru comprimare, transportul și depozitarea fluidelor

  64.

  Elemente de bază privind interfața CAD

  65.

  Elemente de construcția ale cuptoarelor industriale

  66.

  Elemente de programare

  67.

  Elemente de proiectare

  68.

  Elemente de proiectare CAD a instalațiilor electrice

  69.

  Executarea elementelor de structură ale corpului navei

  a secțiilor plane și de volum

  70.

  Executarea elementelor și asamblarea lor în instalații

  de tubulatură

  71.

  Executarea formelor

  72.

  Executarea operațiilor și produselor pe mașini de prelucrare mecanică

  73.

  Executarea pieselor optice

  74.

  Execuția construcțiilor metalice

  75.

  Execuția construcțiilor metalice speciale

  76.

  Execuția elementelor componente ale unei structuri

  metalice

  77.

  Exploatarea ambarcațiunilor

  78.

  Exploatarea instalațiilor de la bordul navei

  79.

  Exploatarea instalațiilor electrice

  80.

  Exploatarea mașinilor, utilajelor și instalațiilor

  81.

  Exploatarea și repararea tractoarelor și mașinilor agricole

  82.

  Exploatarea tehnică a mijloacelor de transport

  83.

  Extracția țițeiului

  84.

  Fabricația structurii aeronavelor

  85.

  Finisarea produselor trase și trefilate

  86.

  Geofizică de sondă

  87.

  Hidraulică și electrohidraulică

  88.

  Igiena și securitatea muncii

  89.

  Instalații de ridicat și transportat

  90.

  Instalații electrice navale

  91.

  Instalații hidropneumatice

  92.

  Instalații termoenergetice

  93.

  Intervenții instrumentații și reparații sonde

  94.

  Întocmirea documentației tehnice

  95.

  Întreținere planificată

  96.

  Întreținerea instalațiilor și echipamentelor electrice

  97.

  Întreținerea și repararea corpului navei

  98.

  Întreținerea și repararea instalațiilor hidraulice și

  pneumatice

  99.

  Întreținerea și repararea mașinilor și utilajelor

  100.

  Întreținerea și repararea produselor artizanale și a utilajelor specifice

  101.

  Liceu

  Întreținerea și reparația structurii aeronavelor

  102.

  Întreținerea, diagnosticarea și repararea automobilelor

  103.

  Întreținerea, diagnosticarea, repararea utilajelor și

  echipamentelor forestiere

  104.

  Întreținerea, repararea și consolidarea structurilor

  metalice

  105.

  Laminarea semifabricatelor

  106.

  Laminarea țevilor la cald

  107.

  Lansarea navei

  108.

  Lansarea și urmărirea producției

  109.

  Legislație navală

  110.

  Legislație și normative de aviație

  111.

  Lucrări de întreținere și reparații

  112.

  Marinărie

  113.

  Mașini de frezat, rabotat și mortezat

  114.

  Mașini de înaltă productivitate

  115.

  Mașini și dispozitive specifice executării construcțiilor

  metalice și utilajului tehnologic

  116.

  Mașini și instalații navale

  117.

  Mașini și instalații pentru irigări și transport

  118.

  Mașini și utilaje

  119.

  Mașini și utilaje industriale

  120.

  Mașini și utilaje specifice

  121.

  Mașini unelte cu comandă numerică

  122.

  Mașini unelte de rectificat

  123.

  Mașini unelte pentru prelucrări la rece

  124.

  Mașini unelte pentru strunjire

  125.

  Mașini utilizate în modelărie

  126.

  Măsurarea parametrilor specifici agregatelor rotative

  127.

  Măsurări specifice în foraj-extracție

  128.

  Măsurări tehnice

  129.

  Măsurători tehnice la probele de recepție

  130.

  Materiale specifice tâmplăriei din aluminiu și mase plastice

  131.

  Matrițe

  132.

  Mecanisme de mecanică fină

  133.

  Mentenanța echipamentelor hidropneumatice

  134.

  Mentenanța instalațiilor și echipamentelor aeronavelor

  135.

  Mentenanța mașinilor unelte cu comandă numerică

  136.

  Mentenanța sistemelor mecanice

  137.

  Metalurgie generală

  138.

  Mijloace de măsură pentru mărimi mecanice

  139.

  Mijloace de măsurare pentru mărimi

  fizico-chimice

  140.

  Mijloace de măsurare pentru mărimi electrice

  141.

  Modelarea 3D

  142.

  Montarea , vopsirea, ambalarea și transportul

  structurilor metalice

  143.

  Montarea instalațiilor pe navă

  144.

  Montarea și punerea în funcțiune a echipamentelor hidropneumatice

  145.

  Montarea și reglarea de măsură și control

  146.

  Montarea și reglarea sculelor pe mașini unelte cu

  comandă numerică

  147.

  Montarea tâmplăriei din aluminiu și mase plastice

  148.

  Montarea, întreținerea și repararea agregatelor rotative aferente instalației cazanului de abur

  149.

  Motoare și instalații navale

  150.

  Motoare și instalații pentru aeronave

  151.

  Nave și mijloace de salvare a vieții pe apă

  152.

  Liceu

  Norme de prevenire a poluării apelor și legislație

  navală

  153.

  Norme de protecția muncii și primul ajutor la bordul

  navei

  154.

  Norme de protecția muncii. PSI și protecția mediului

  155.

  Operații și echipamente pentru manipularea mărfurilor

  156.

  Operații tehnologice de forjare, tratamente termice și termochimice

  157.

  Organe de mașini

  158.

  Organe de mașini și asamblări

  159.

  Organe de mașini și solicitări

  160.

  Organizare și legislație metrologică

  161.

  Organizarea activității unităților de exploatare ,

  întreținere și reparare a utilajelor pentru terasamente și cale

  162.

  Planificarea și organizarea producției

  163.

  Pneumatică și electropneumatică

  164.

  Precizia de prelucrare pe MUCN

  165.

  Pregătire semifabricatelor pentru forjare, tratamente

  termice și termochimice

  166.

  Pregătirea amestecului de formare

  167.

  Pregătirea producției

  168.

  Prelucrarea materialelor pentru garnitura de model

  169.

  Prelucrări neconvenționale

  170.

  Prelucrări prin deformare plastică

  171.

  Procedee de sudare prin presiune

  172.

  Procedee de sudare prin topire

  173.

  Producerea energiei în centrale electrice

  174.

  Proiectare asistată de calculator

  175.

  Proiectare CAD pentru construcții

  176.

  Realizarea de prezentări multimedia

  177.

  Realizarea desenelor în 2D

  178.

  Regimuri de așchiere

  179.

  Regimuri de așchiere la rectificare

  180.

  Repararea cadrului și caroseriei

  181.

  Repararea instalațiilor navale

  182.

  Repararea și punerea în funcțiune a mașinilor, utilajelor

  și instalațiilor

  183.

  Sănătatea și securitatea muncii

  184.

  Sănătatea și securitatea muncii la bordul navei

  185.

  SDV-uri pentru frezare , rabotare, mortezare

  186.

  SDV-uri pentru rectificare

  187.

  SDV-uri pentru strunjire

  188.

  SDV-uri specifice

  189.

  SDV-uri utilizate în producția artizanală și prestarea

  serviciilor

  190.

  Senzori

  191.

  Senzori și end-efectori

  192.

  Senzori și traductoare

  193.

  Sisteme de acționare a mașinilor și utilajelor

  194.

  Sisteme de protecție pe mașini unelte cu comandă

  numerică

  195.

  Sisteme de transmitere a mișcării

  196.

  Sisteme de transport

  197.

  Sisteme mecanice

  198.

  Sisteme mecanice, pneumatice și hidraulice ale

  automobilului

  199.

  Sisteme mecatronice

  200.

  Sisteme și tehnologii de fabricație

  201.

  Solicitări și asamblări

  202.

  Stagii de pregătire practică – CDL clasa a IX-a

  203.

  Liceu

  Ștanțe, modele și șabloane

  204.

  Structura aparatelor de măsură și control

  205.

  Structuri metalografice

  206.

  Studiul materialelor

  207.

  Subansambluri specifice mijloacelor de măsură și

  control

  208.

  Tehnici de măsurare în domeniu

  209.

  Tehnologia asamblării organelor pentru conducerea și

  circulația fluidelor

  210.

  Tehnologia de prelucrare a componentelor tâmplăriei de aluminiu și mase plastice

  211.

  Tehnologia forării sondelor

  212.

  Tehnologia frezării, rabotării, mortezării

  213.

  Tehnologia informației și comunicării

  214.

  Tehnologia materialelor

  215.

  Tehnologia rectificării

  216.

  Tehnologia strunjirii

  217.

  Tehnologii de elaborare a metalelor și aliajelor

  neferoase

  218.

  Tehnologii de mecanică fină

  219.

  Tehnologii de prelucrare

  220.

  Tehnologii de prelucrare și SDV-uri pentru MUNC

  221.

  Tehnologii de prelucrări la cald

  222.

  Tehnologii neconvenționale

  223.

  Tractoare, mașini agricole, instalații zootehnice și forestiere

  224.

  Transportul, tratarea, depozitarea țițeiului

  225.

  Trasabilitatea proceselor în industria aeronautică

  226.

  Tratarea oțelului în afara cuptorului

  227.

  Trefilarea, sârmelor, tragerea barelor

  228.

  Turnarea continuă a oțelului

  229.

  Turnarea materialelor metalice

  230.

  Turnarea metalelor și aliajelor neferoase

  231.

  Utilaje și instalații conexe utilajelor de bază pentru

  elaborarea metalelor neferoase

  232.

  Ungerea sistemelor tehnice

  233.

  Utilaje , instalații și agregate pentru lucrări de terasamente și cale

  234.

  Utilaje de ridicat și transportat

  235.

  Utilaje portuare

  236.

  Utilaje și instalații conexe furnalului

  237.

  Utilaje specifice secțiilor de forjare, tratamente termice

  și termochimice

  238.

  Utilaje specifice secțiilor de tragere trefilare

  239.

  Utilaje specifice sectorului de laminare

  240.

  Utilaje, instalații și echipamente forestiere

  241.

  Utilajul și tehnologia de elaborare a oțelului

  242.

  Utilajul și tehnologia elaborării fontei

  243.

  Utilizarea aplicațiilor de tip CAD

  244.

  Utilizarea materiilor prime, materialelor și SDV-urilor

  specifice forjării și tratamentelor termice

  245.

  Utilizarea nomenclaturii navale

  246.

  Utilizarea nomenclaturii navale și amenajări portuare

  247.

  Uzarea mașinilor și utilajelor

  248.

  Verificarea funcționării echipamentelor radio, navigație

  și radiolocație ale aeronavei

  249.

  Verificarea metrologică și etalonarea mijloacelor de

  măsură

  250.

  Verificarea reparațiilor la aparatele de bord pentru aeronave

  251.

  Vitalitatea navei și salvarea vieții pe apă

  252.

  Liceu

  Vopsirea automobilelor

  253.

  Zidirea cuptoarelor de încălzire și ardere

  254.

  Zidirea cuptoarelor de topire

  255.

  Școala de arte și meserii

  CDL. Cultură de specialitate

  256.

  Documentația tehnică

  257.

  Tehnologia lucrărilor de foraj-extracție

  258.

  Organe de mașini

  259.

  Tehnologii în mecanică agricolă și forestieră

  260.

  Identificarea organelor de mașini și a solicitărilor

  261.

  Tehnologii în mecanica motoarelor

  262.

  Tehnologia mecanicii fine

  263.

  Tehnologii în obținerea și prelucrarea metalelor

  264.

  Tehnologia prelucrărilor la cald

  265.

  Tehnologie în prelucrări la rece

  266.

  Tehnologia asamblării structurilor metalice

  267.

  Marinărie

  268.

  Tehnologii și utilaje de ridicat și transportat

  269.

  Tehnologie generală electromecanică

  270.

  Tehnologie generală electrotehnică

  271.

  Tehnologia montajului întreținerii și reparării

  272.

  An de completare

  Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic

  Interpretarea documentației tehnice

  273.

  Dispozitive si instalații de ridicat si transportat

  274.

  Protecția anticoroziva a suprafețelor

  275.

  Construcția utilajului tehnologic din industria chimica

  276.

  Construcția utilajului tehnologic pentru materiale de

  construcții

  277.

  Executarea construcțiilor metalice

  278.

  Utilizarea mașinilor si dispozitivelor specifice

  executării construcțiilor metalice si utilajului tehnologic

  279.

  Materiale utilizate in construcția utilajului tehnologic

  280.

  Revizia și întreținerea construcțiilor metalice

  281.

  Constructor montator structuri metalice

  Interpretarea documentației tehnice

  282.

  Dispozitive si instalații de ridicat si transportat

  283.

  Protecția anticoroziva a suprafețelor

  284.

  Întreținerea, repararea și consolidarea structurilor

  metalice

  285.

  Montarea, vopsirea și ambalarea structurilor metalice

  286.

  Executarea elementelor componente ale unei structuri metalice

  287.

  Execuția unei construcții metalice

  288.

  Curriculum în dezvoltare locală

  Execuția construcțiilor metalice speciale

  289.

  Mecanic utilaje si instalații in industrie

  Reprezentarea grafică a sistemelor tehnice

  290.

  Transmiterea și transformarea mișcării în sistemele

  tehnice

  291.

  Solicitarea mecanică, electrică și termică a sistemelor tehnice

  292.

  Instalații de ridicat si transportat

  293.

  Tehnologia asamblării organelor pentru conducerea si

  circulația fluidelor

  294.

  Repararea si punerea in funcțiune a mașinilor, utilajelor si instalațiilor

  295.

  Întreținerea si repararea instalațiilor hidraulice si

  pneumatice

  296.

  Lăcătuș mecanic prestări servicii

  Interpretarea documentației tehnologice

  297.

  Utilizarea dispozitivelor și instalațiilor de ridicat și

  transportat

  298.

  Protecția anticorozivă a suprafețelor

  299.

  Executarea operațiilor și produselor pe mașini de

  prelucrare mecanică

  300.

  Întreținerea și repararea produselor artizanale și a utilajelor specifice

  301.

  Confecții metalice artizanale, de uz casnic și

  gospodăresc

  302.

  SDV-uri utilizate în producția artizanală și prestarea serviciilor

  303.

  Mecanic echipamente hidraulice și pneumatice

  Reprezentarea grafică a sistemelor tehnice

  304.

  Transmiterea și transformarea mișcării în sistemele

  tehnice

  305.

  Solicitarea mecanică, electrică și termică a sistemelor

  tehnice

  306.

  Montarea și punerea în funcțiune a echipamentelor hidropneumatice

  307.

  Revizia și întreținerea echipamentelor hidropneumatice

  308.

  Lucrări de reparații la echipamentele hidropneumatice

  309.

  Diagnosticarea și reglarea echipamentelor

  hidropneumatice

  310.

  Confecționer tâmplărie din aluminiu și mase plastice

  Interpretarea documentației tehnologice

  311.

  Utilizarea dispozitivelor și instalațiilor de ridicat și

  transportat

  312.

  Protecția anticorozivă a suprafețelor

  313.

  Materiale specifice pentru tâmplăria din aluminiu și mase plastice

  314.

  Tehnologia de prelucrare a componentelor tâmplăriei

  din aluminiu și mase plastice

  315.

  Asamblarea structurilor

  316.

  Montarea tâmplăriei din aluminiu și mase plastice

  317.

  Construcția tâmplăriei din aluminiu și mase plastice

  318.

  ANEXA 1: Domeniul MECANICĂ

  ANEXA 1.5: MECANICĂ/MECANICĂ NAVE

  Nivel

  Domeniul

  Profilul postului/catedrei

  Discipline din profilul postului/catedrei

  Nr. crt.

  1. Mecanică

  1.5. Mecanică/

  Mecanică nave

  ANEXA 1.5

  Liceu

  Acționări hidraulice în mecatronică

  1.

  Acționări pneumatice în mecatronică

  2.

  Aerodinamica și structura aeronavei

  3.

  Aeronava-sistem de zbor

  4.

  Aparate de bord pentru aeronave

  5.

  Aparate opticomecanice

  6.

  Aparate și instalații de navigație

  7.

  Aparatură birotică

  8.

  Armarea navei

  9.

  Asamblarea componentelor garniturii de model

  10.

  Asamblarea corpului navei

  11.

  Asamblarea navei

  12.

  Asamblarea structurilor

  13.

  Asamblarea structurilor metalice

  14.

  Asamblarea unui sistem de calcul

  15.

  Asamblări mecanice

  16.

  Asigurarea calității

  17.

  Asigurarea și controlul calității

  18.

  Automate programabile

  19.

  Automatizarea proceselor industriale

  20.

  Automatizarea proceselor tehnologice

  21.

  Automatizări industriale

  22.

  Automobile

  23.

  Autorități și legislație în transporturi

  24.

  Bazele desenării asistate de calculator

  25.

  Bazele electrotehnicii

  26.

  Bazele procedeelor de prelucrare la cald

  27.

  Bazele proceselor de asamblare

  28.

  Calitatea prelucrărilor prin așchiere

  29.

  Calitatea produselor în mecanică fină

  30.

  Condiții de lucru la strunjire

  31.

  Conducerea automobilului

  32.

  Conducerea roboților industriali

  33.

  Conducerea transportului și automobilului

  34.

  Confecții metalice artizanale de uz casnic și

  gospodăresc

  35.

  Confecționarea ochelarilor

  36.

  Construcția aeronavelor

  37.

  Construcția garniturilor de model

  38.

  Construcția și funcționarea automobilelor

  39.

  Construcția structurilor de aeronavă

  40.

  Construcția tâmplăriei din aluminiu și mase plastice

  41.

  Construcția utilajului tehnologic

  42.

  Construcții metalice

  43.

  Contracte și documente de transport

  44.

  Controlul produselor forjate și tratate termic

  45.

  Controlul produselor sudate

  46.

  Coordonarea și monitorizarea transporturilor

  47.

  Cuptoare industriale

  48.

  Desen tehnic

  49.

  Desen tehnic de instalații

  50.

  Desen tehnic industrial

  51.

  Liceu

  Detectarea defectelor

  52.

  Diagnosticarea și reglarea echipamentelor

  hidropneumatice

  53.

  Dispozitive de instalații de ridicat și transportat

  54.

  Documentația tehnică în domeniul prelucrărilor la

  cald

  55.

  Documentația tehnică specifică instalațiilor navale

  56.

  Documentația tehnico-economică

  57.

  Documentația tehnologică

  58.

  Documentație tehnică

  59.

  Documente de evidența activității

  60.

  Echipamente automate de mecanică fină

  61.

  Echipamente pentru extracție

  62.

  Echipamente pentru foraj

  63.

  Echipamentul pentru comprimare, transportul și depozitarea fluidelor

  64.

  Elemente de bază privind interfața CAD

  65.

  Elemente de construcția ale cuptoarelor industriale

  66.

  Elemente de programare

  67.

  Elemente de proiectare

  68.

  Elemente de proiectare CAD a instalațiilor electrice

  69.

  Executarea elementelor de structură ale corpului

  navei a secțiilor plane și de volum

  70.

  Executarea elementelor și asamblarea lor în instalații de tubulatură

  71.

  Executarea formelor

  72.

  Executarea operațiilor și produselor pe mașini de

  prelucrare mecanică

  73.

  Executarea pieselor optice

  74.

  Execuția construcțiilor metalice

  75.

  Execuția construcțiilor metalice speciale

  76.

  Execuția elementelor componente ale unei structuri

  metalice

  77.

  Exploatarea ambarcațiunilor

  78.

  Exploatarea instalațiilor de la bordul navei

  79.

  Exploatarea instalațiilor electrice

  80.

  Exploatarea mașinilor, utilajelor și instalațiilor

  81.

  Exploatarea și repararea tractoarelor și mașinilor agricole

  82.

  Exploatarea tehnică a mijloacelor de transport

  83.

  Extracția țițeiului

  84.

  Fabricația structurii aeronavelor

  85.

  Finisarea produselor trase și trefilate

  86.

  Geofizică de sondă

  87.

  Hidraulică și electrohidraulică

  88.

  Igiena și securitatea muncii

  89.

  Instalații de ridicat și transportat

  90.

  Instalații electrice navale

  91.

  Instalații hidropneumatice

  92.

  Instalații termoenergetice

  93.

  Intervenții instrumentații și reparații sonde

  94.

  Întocmirea documentației tehnice

  95.

  Întreținere planificată

  96.

  Întreținerea instalațiilor și echipamentelor electrice

  97.

  Întreținerea și repararea corpului navei

  98.

  Întreținerea și repararea instalațiilor hidraulice și

  pneumatice

  99.

  Întreținerea și repararea mașinilor și utilajelor

  100.

  Întreținerea și repararea produselor artizanale și a utilajelor specifice

  101.

  Întreținerea și reparația structurii aeronavelor

  102.

  Liceu

  Întreținerea, diagnosticarea și repararea

  automobilelor

  103.

  Întreținerea, diagnosticarea, repararea utilajelor și

  echipamentelor forestiere

  104.

  Întreținerea, repararea și consolidarea structurilor metalice

  105.

  Laminarea semifabricatelor

  106.

  Laminarea țevilor la cald

  107.

  Lansarea navei

  108.

  Lansarea și urmărirea producției

  109.

  Legislație navală

  110.

  Legislație și normative de aviație

  111.

  Lucrări de întreținere și reparații

  112.

  Marinărie

  113.

  Mașini de frezat, rabotat și mortezat

  114.

  Mașini de înaltă productivitate

  115.

  Mașini și dispozitive specifice executării

  construcțiilor metalice și utilajului tehnologic

  116.

  Mașini și instalații navale

  117.

  Mașini și instalații pentru irigări și transport

  118.

  Mașini și utilaje

  119.

  Mașini și utilaje industriale

  120.

  Mașini și utilaje specifice

  121.

  Mașini unelte cu comandă numerică

  122.

  Mașini unelte de rectificat

  123.

  Mașini unelte pentru prelucrări la rece

  124.

  Mașini unelte pentru strunjire

  125.

  Mașini utilizate în modelărie

  126.

  Măsurarea parametrilor specifici agregatelor rotative

  127.

  Măsurări specifice în foraj-extracție

  128.

  Măsurări tehnice

  129.

  Măsurători tehnice la probele de recepție

  130.

  Materiale specifice tâmplăriei din aluminiu și mase

  plastice

  131.

  Matrițe

  132.

  Mecanisme de mecanică fină

  133.

  Mentenanța echipamentelor hidropneumatice

  134.

  Mentenanța instalațiilor și echipamentelor

  aeronavelor

  135.

  Mentenanța mașinilor unelte cu comandă numerică

  136.

  Mentenanța sistemelor mecanice

  137.

  Metalurgie generală

  138.

  Mijloace de măsură pentru mărimi mecanice

  139.

  Mijloace de măsurare pentru mărimi fizico-chimice

  140.

  Mijloace de măsurare pentru mărimi electrice

  141.

  Modelarea 3D

  142.

  Montarea , vopsirea, ambalarea și transportul

  structurilor metalice

  143.

  Montarea instalațiilor pe navă

  144.

  Montarea și punerea în funcțiune a echipamentelor

  hidropneumatice

  145.

  Montarea și reglarea de măsură și control

  146.

  Montarea și reglarea sculelor pe mașini unelte cu

  comandă numerică

  147.

  Montarea tâmplăriei din aluminiu și mase plastice

  148.

  Montarea, întreținerea și repararea agregatelor

  rotative aferente instalației cazanului de abur

  149.

  Motoare și instalații navale

  150.

  Motoare și instalații pentru aeronave

  151.

  Nave și mijloace de salvare a vieții pe apă

  152.

  Liceu

  Norme de prevenire a poluării apelor și legislație

  navală

  153.

  Norme de protecția muncii și primul ajutor la bordul

  navei

  154.

  Norme de protecția muncii.PSI și protecția mediului

  155.

  Operații și echipamente pentru manipularea mărfurilor

  156.

  Operații tehnologice de forjare, tratamente termice și

  termochimice

  157.

  Organe de mașini

  158.

  Organe de mașini și asamblări

  159.

  Organe de mașini și solicitări

  160.

  Organizare și legislație metrologică

  161.

  Organizarea activității unităților de exploatare , întreținere și reparare a utilajelor pentru terasamente

  și cale

  162.

  Planificarea și organizarea producției

  163.

  Pneumatică și electropneumatică

  164.

  Precizia de prelucrare pe MUCN

  165.

  Pregătire semifabricatelor pentru forjare, tratamente

  termice și termochimice

  166.

  Pregătirea amestecului de formare

  167.

  Pregătirea producției

  168.

  Prelu crarea materialelor pentru garnitura de model

  169.

  Prelucrări neconvenționale

  170.

  Prelucrări prin deformare plastică

  171.

  Procedee de sudare prin presiune

  172.

  Procedee de sudare prin topire

  173.

  Producerea energiei în centrale electrice

  174.

  Proiectare asistată de calculator

  175.

  Proiectare CAD pentru construcții*

  176.

  Realizarea de prezentări multimedia

  177.

  Realizarea desenelor în 2D*

  178.

  Regimuri de așchiere

  179.

  Regimuri de așchiere la rectificare

  180.

  Repararea cadrului și caroseriei

  181.

  Repararea instalațiilor navale

  182.

  Repararea și punerea în funcțiune a mașinilor,

  utilajelor și instalațiilor

  183.

  Sănătatea și securitatea muncii

  184.

  Sănătatea și securitatea muncii la bordul navei

  185.

  SDV-uri pentru frezare , rabotare, mortezare

  186.

  SDV-uri pentru rectificare

  187.

  SDV-uri pentru strunjire

  188.

  SDV-uri specifice

  189.

  SDV-uri utilizate în producția artizanală și prestarea

  serviciilor

  190.

  Senzori

  191.

  Senzori și end-efectori

  192.

  Senzori și traductoare

  193.

  Sisteme de acționare a mașinilor și utilajelor

  194.

  Sisteme de protecție pe mașini unelte cu comandă numerică

  195.

  Sisteme de transmitere a mișcării

  196.

  Sisteme de transport

  197.

  Sisteme mecanice

  198.

  Sisteme mecanice, pneumatice și hidraulice ale

  automobilului

  199.

  Sisteme mecatronice

  200.

  Sisteme și tehnologii de fabricație

  201.

  Solicitări și asamblări

  202.

  Liceu

  Stagii de pregătire practică – CDL clasa a IX-a

  203.

  Ștanțe, modele și șabloane

  204.

  Structura aparatelor de măsură și control

  205.

  Structuri metalografice

  206.

  Studiul materialelor

  207.

  Subansambluri specifice mijloacelor de măsură și

  control

  208.

  Tehnici de măsurare în domeniu

  209.

  Tehnologia asamblării organelor pentru conducerea și

  circulația fluidelor

  210.

  Tehnologia de prelucrare a componentelor tâmplăriei de aluminiu și mase plastice

  211.

  Tehnologia forării sondelor

  212.

  Tehnologia frezării, rabotării, mortezării

  213.

  Tehnologia informației și comunicării

  214.

  Tehnologia materialelor

  215.

  Tehnologia rectificării

  216.

  Tehnologia strunjirii

  217.

  Tehnologii de elaborare a metalelor și aliajelor

  neferoase

  218.

  Tehnologii de mecanică fină

  219.

  Tehnologii de prelucrare

  220.

  Tehnologii de prelucrare și SDV-uri pentru MUNC

  221.

  Tehnologii de prelucrări la cald

  222.

  Tehnologii neconvenționale

  223.

  Tractoare, mașini agricole, instalații zootehnice și forestiere

  224.

  Transportul, tratarea, depozitarea țițeiului

  225.

  Trasabilitatea proceselor în industria aeronautică

  226.

  Tratarea oțelului în afara cuptorului

  227.

  Trefilarea, sârmelor, tragerea barelor

  228.

  Turnarea continuă a oțelului

  229.

  Turnarea materialelor metalice

  230.

  Turnarea metalelor și aliajelor neferoase

  231.

  Utilaje și instalații conexe utilajelor de bază pentru

  elaborarea metalelor neferoase

  232.

  Ungerea sistemelor tehnice

  233.

  Utilaje , instalații și agregate pentru lucrări de

  terasamente și cale

  234.

  Utilaje de ridicat și transportat

  235.

  Utilaje portuare

  236.

  Utilaje și instalații conexe furnalului

  237.

  Utilaje specifice secțiilor de forjare, tratamente

  termice și termochimice

  238.

  Utilaje specifice secțiilor de tragere trefilare

  239.

  Utilaje specifice sectorului de laminare

  240.

  Utilaje, instalații și echipamente forestiere

  241.

  Utilajul și tehnologia de elaborare a oțelului

  242.

  Utilajul și tehnologia elaborării fontei

  243.

  Utilizarea aplicațiilor de tip CAD

  244.

  Utilizarea materiilor prime, materialelor și SDV-

  urilor specifice forjării și tratamentelor termice

  245.

  Utilizarea nomenclaturii navale

  246.

  Utilizarea nomenclaturii navale și amenajări portuare

  247.

  Uzarea mașinilor și utilajelor

  248.

  Verificarea funcționării echipamentelor radio, navigație și radiolocație ale aeronavei

  249.

  Verificarea metrologică și etalonarea mijloacelor de

  măsură

  250.

  Verificarea reparațiilor la aparatele de bord pentru

  aeronave

  251.

  Liceu

  Vitalitatea navei și salvarea vieții pe apă

  252.

  Vopsirea automobilelor

  253.

  Zidirea cuptoarelor de încălzire și ardere

  254.

  Zidirea cuptoarelor de topire

  255.

  Școala de arte și meserii

  CDL. Cultură de specialitate

  256.

  Documentația tehnică

  257.

  Organe de mașini

  258.

  Identificarea organelor de mașini și a solicitărilor

  259.

  Tehnologii în mecanica motoarelor

  260.

  Tehnologia mecanicii fine

  261.

  Tehnologii în obținerea și prelucrarea metalelor

  262.

  Tehnologia prelucrărilor la cald

  263.

  Tehnologie în prelucrări la rece

  264.

  Tehnologia asamblării structurilor metalice

  265.

  Marinărie

  266.

  Tehnologii și utilaje de ridicat și transportat

  267.

  Tehnologie generală electromecanică

  268.

  Tehnologie generală electrotehnică

  269.

  Tehnologia montajului întreținerii și reparării

  270.

  Marinărie

  271.

  An de completare

  Tubulator naval

  Interpretarea documentației tehnice

  272.

  Protecția anticoroziva a suprafețelor

  273.

  Utilizarea dispozitivelor si instalațiilor de ridicat si

  transportat

  274.

  Utilizarea nomenclaturii navale

  275.

  Executarea elementelor si asamblarea lor in instalații

  de tubulatura

  276.

  Montarea instalațiilor pe nava

  277.

  Măsurători tehnice la probele de recepție

  278.

  Lăcătuș construcții navale

  Interpretarea documentației tehnice

  279.

  Protecția anticoroziva a suprafețelor

  280.

  Utilizarea dispozitivelor si mașinilor de ridicat si

  transportat

  281.

  Utilizarea nomenclaturii navale

  282.

  Asamblarea corpului navei

  283.

  Executarea elementelor de structura ale corpului

  navei si accesoriilor de corp

  284.

  Executarea secțiilor plane si de volum

  285.

  Întreținerea si repararea corpului navei

  286.

  Lansarea navei

  287.

  Motorist nave

  Documentația tehnică

  288.

  Sisteme de mentenanță

  289.

  Utilizarea fluidelor în motoare

  290.

  Determinarea și măsurarea uzurilor

  291.

  Exploatarea mașinilor și instalațiilor navale

  292.

  ANEXA 1: Domeniul MECANICĂ

  ANEXA 1.6: MECANICĂ/ PETROL ȘI GAZE

  Nivel

  Domeniul

  Profilul postului/catedrei

  Discipline din profilul postului/catedrei

  Nr. crt.

  1.

  Mecanică

  1.6. Mecanică/

  petrol și gaze

  ANEXA 1.6

  Liceu

  Acționări hidraulice în mecatronică

  1.

  Acționări pneumatice în mecatronică

  2.

  Aerodinamica și structura aeronavei

  3.

  Aeronava-sistem de zbor

  4.

  Aparate de bord pentru aeronave

  5.

  Aparate opticomecanice

  6.

  Aparate și instalații de navigație

  7.

  Aparatură birotică

  8.

  Armarea navei

  9.

  Asamblarea componentelor garniturii de model

  10.

  Asamblarea corpului navei

  11.

  Asamblarea navei

  12.

  Asamblarea structurilor

  13.

  Asamblarea structurilor metalice

  14.

  Asamblarea unui sistem de calcul

  15.

  Asamblări mecanice

  16.

  Asigurarea calității

  17.

  Asigurarea și controlul calității

  18.

  Automate programabile

  19.

  Automatizarea proceselor industriale

  20.

  Automatizarea proceselor tehnologice

  21.

  Automatizări industriale

  22.

  Automobile

  23.

  Autorități și legislație în transporturi

  24.

  Bazele desenării asistate de calculator

  25.

  Bazele electrotehnicii

  26.

  Bazele procedeelor de prelucrare la cald

  27.

  Bazele proceselor de asamblare

  28.

  Calitatea prelucrărilor prin așchiere

  29.

  Calitatea produselor în mecanică fină

  30.

  Condiții de lucru la strunjire

  31.

  Conducerea automobilului

  32.

  Conducerea roboților industriali

  33.

  Conducerea transportului și automobilului

  34.

  Confecții metalice artizanale de uz casnic și

  gospodăresc

  35.

  Confecționarea ochelarilor

  36.

  Construcția aeronavelor

  37.

  Construcția garniturilor de model

  38.

  Construcția și funcționarea automobilelor

  39.

  Construcția structurilor de aeronavă

  40.

  Construcția tâmplăriei din aluminiu și mase plastice

  41.

  Construcția utilajului tehnologic

  42.

  Construcții metalice

  43.

  Contracte și documente de transport

  44.

  Controlul produselor forjate și tratate termic

  45.

  Controlul produselor sudate

  46.

  Coordonarea și monitorizarea transporturilor

  47.

  Cuptoare industriale

  48.

  Desen tehnic

  49.

  Desen tehnic de instalații

  50.

  Liceu

  Desen tehnic industrial

  51.

  Detectarea defectelor

  52.

  Diagnosticarea și reglarea echipamentelor

  hidropneumatice

  53.

  Dispozitive de instalații de ridicat și transportat

  54.

  Documentația tehnică în domeniul prelucrărilor la cald

  55.

  Documentația tehnică specifică instalațiilor navale

  56.

  Documentația tehnico-economică

  57.

  Documentația tehnologică

  58.

  Documentație tehnică

  59.

  Documente de evidența activității

  60.

  Echipamente automate de mecanică fină

  61.

  Echipamente pentru extracție

  62.

  Echipamente pentru foraj

  63.

  Echipamentul pentru comprimare, transportul și depozitarea fluidelor

  64.

  Elemente de bază privind interfața CAD

  65.

  Elemente de construcția ale cuptoarelor industriale

  66.

  Elemente de programare

  67.

  Elemente de proiectare

  68.

  Elemente de proiectare CAD a instalațiilor electrice

  69.

  Executarea elementelor de structură ale corpului navei

  a secțiilor plane și de volum

  70.

  Executarea elementelor și asamblarea lor în instalații

  de tubulatură

  71.

  Executarea formelor

  72.

  Executarea operațiilor și produselor pe mașini de prelucrare mecanică

  73.

  Executarea pieselor optice

  74.

  Execuția construcțiilor metalice

  75.

  Execuția construcțiilor metalice speciale

  76.

  Execuția elementelor componente ale unei structuri

  metalice

  77.

  Exploatarea ambarcațiunilor

  78.

  Exploatarea instalațiilor de la bordul navei

  79.

  Exploatarea instalațiilor electrice

  80.

  Exploatarea mașinilor, utilajelor și instalațiilor

  81.

  Exploatarea și repararea tractoarelor și mașinilor agricole

  82.

  Exploatarea tehnică a mijloacelor de transport

  83.

  Extracția țițeiului

  84.

  Fabricația structurii aeronavelor

  85.

  Finisarea produselor trase și trefilate

  86.

  Geofizică de sondă

  87.

  Hidraulică și electrohidraulică

  88.

  Igiena și securitatea muncii

  89.

  Instalații de ridicat și transportat

  90.

  Instalații electrice navale

  91.

  Instalații hidropneumatice

  92.

  Instalații termoenergetice

  93.

  Intervenții instrumentații și reparații sonde

  94.

  Întocmirea documentației tehnice

  95.

  Întreținere planificată

  96.

  Întreținerea instalațiilor și echipamentelor electrice

  97.

  Întreținerea și repararea corpului navei

  98.

  Întreținerea și repararea instalațiilor hidraulice și

  pneumatice

  99.

  Întreținerea și repararea mașinilor și utilajelor

  100.

  Întreținerea și repararea produselor artizanale și a utilajelor specifice

  101.

  Liceu

  Întreținerea și reparația structurii aeronavelor

  102.

  Întreținerea, diagnosticarea și repararea automobilelor

  103.

  Întreținerea, diagnosticarea, repararea utilajelor și

  echipamentelor forestiere

  104.

  Întreținerea, repararea și consolidarea structurilor

  metalice

  105.

  Laminarea semifabricatelor

  106.

  Laminarea țevilor la cald

  107.

  Lansarea navei

  108.

  Lansarea și urmărirea producției

  109.

  Legislație navală

  110.

  Legislație și normative de aviație

  111.

  Lucrări de întreținere și reparații

  112.

  Marinărie

  113.

  Mașini de frezat, rabotat și mortezat

  114.

  Mașini de înaltă productivitate

  115.

  Mașini și dispozitive specifice executării construcțiilor

  metalice și utilajului tehnologic

  116.

  Mașini și instalații navale

  117.

  Mașini și instalații pentru irigări și transport

  118.

  Mașini și utilaje

  119.

  Mașini și utilaje industriale

  120.

  Mașini și utilaje specifice

  121.

  Mașini unelte cu comandă numerică

  122.

  Mașini unelte de rectificat

  123.

  Mașini unelte pentru prelucrări la rece

  124.

  Mașini unelte pentru strunjire

  125.

  Mașini utilizate în modelărie

  126.

  Măsurarea parametrilor specifici agregatelor rotative

  127.

  Măsurări specifice în foraj-extracție

  128.

  Măsurări tehnice

  129.

  Măsurători tehnice la probele de recepție

  130.

  Materiale specifice tâmplăriei din aluminiu și mase plastice

  131.

  Matrițe

  132.

  Mecanisme de mecanică fină

  133.

  Mentenanța echipamentelor hidropneumatice

  134.

  Mentenanța instalațiilor și echipamentelor aeronavelor

  135.

  Mentenanța mașinilor unelte cu comandă numerică

  136.

  Mentenanța sistemelor mecanice

  137.

  Metalurgie generală

  138.

  Mijloace de măsură pentru mărimi mecanice

  139.

  Mijloace de măsurare pentru mărimi

  fizico-chimice

  140.

  Mijloace de măsurare pentru mărimi electrice

  141.

  Modelarea 3D

  142.

  Montarea , vopsirea, ambalarea și transportul

  structurilor metalice

  143.

  Montarea instalațiilor pe navă

  144.

  Montarea și punerea în funcțiune a echipamentelor hidropneumatice

  145.

  Montarea și reglarea de măsură și control

  146.

  Montarea și reglarea sculelor pe mașini unelte cu

  comandă numerică

  147.

  Montarea tâmplăriei din aluminiu și mase plastice

  148.

  Montarea, întreținerea și repararea agregatelor rotative aferente instalației cazanului de abur

  149.

  Motoare și instalații navale

  150.

  Motoare și instalații pentru aeronave

  151.

  Nave și mijloace de salvare a vieții pe apă

  152.

  Liceu

  Norme de prevenire a poluării apelor și legislație

  navală

  153.

  Norme de protecția muncii și primul ajutor la bordul

  navei

  154.

  Norme de protecția muncii. PSI și protecția mediului

  155.

  Operații și echipamente pentru manipularea mărfurilor

  156.

  Operații tehnologice de forjare, tratamente termice și termochimice

  157.

  Organe de mașini

  158.

  Organe de mașini și asamblări

  159.

  Organe de mașini și solicitări

  160.

  Organizare și legislație metrologică

  161.

  Organizarea activității unităților de exploatare ,

  întreținere și reparare a utilajelor pentru terasamente și cale

  162.

  Planificarea și organizarea producției

  163.

  Pneumatică și electropneumatică

  164.

  Precizia de prelucrare pe MUCN

  165.

  Pregătire semifabricatelor pentru forjare, tratamente

  termice și termochimice

  166.

  Pregătirea amestecului de formare

  167.

  Pregătirea producției

  168.

  Prelucrarea materialelor pentru garnitura de model

  169.

  Prelucrări neconvenționale

  170.

  Prelucrări prin deformare plastică

  171.

  Procedee de sudare prin presiune

  172.

  Procedee de sudare prin topire

  173.

  Producerea energiei în centrale electrice

  174.

  Proiectare asistată de calculator

  175.

  Proiectare CAD pentru construcții

  176.

  Realizarea de prezentări multimedia

  177.

  Realizarea desenelor în 2D

  178.

  Regimuri de așchiere

  179.

  Regimuri de așchiere la rectificare

  180.

  Repararea cadrului și caroseriei

  181.

  Repararea instalațiilor navale

  182.

  Repararea și punerea în funcțiune a mașinilor, utilajelor

  și instalațiilor

  183.

  Sănătatea și securitatea muncii

  184.

  Sănătatea și securitatea muncii la bordul navei

  185.

  SDV-uri pentru frezare , rabotare, mortezare

  186.

  SDV-uri pentru rectificare

  187.

  SDV-uri pentru strunjire

  188.

  SDV-uri specifice

  189.

  SDV-uri utilizate în producția artizanală și prestarea

  serviciilor

  190.

  Senzori

  191.

  Senzori și end-efectori

  192.

  Senzori și traductoare

  193.

  Sisteme de acționare a mașinilor și utilajelor

  194.

  Sisteme de protecție pe mașini unelte cu comandă

  numerică

  195.

  Sisteme de transmitere a mișcării

  196.

  Sisteme de transport

  197.

  Sisteme mecanice

  198.

  Sisteme mecanice, pneumatice și hidraulice ale

  automobilului

  199.

  Sisteme mecatronice

  200.

  Sisteme și tehnologii de fabricație

  201.

  Solicitări și asamblări

  202.

  Liceu

  Stagii de pregătire practică – CDL clasa a IX-a

  203.

  Ștanțe, modele și șabloane

  204.

  Structura aparatelor de măsură și control

  205.

  Structuri metalografice

  206.

  Studiul materialelor

  207.

  Subansambluri specifice mijloacelor de măsură și

  control

  208.

  Tehnici de măsurare în domeniu

  209.

  Tehnologia asamblării organelor pentru conducerea și

  circulația fluidelor

  210.

  Tehnologia de prelucrare a componentelor tâmplăriei de aluminiu și mase plastice

  211.

  Tehnologia forării sondelor

  212.

  Tehnologia frezării, rabotării, mortezării

  213.

  Tehnologia informației și comunicării

  214.

  Tehnologia materialelor

  215.

  Tehnologia rectificării

  216.

  Tehnologia strunjirii

  217.

  Tehnologii de elaborare a metalelor și aliajelor

  neferoase

  218.

  Tehnologii de mecanică fină

  219.

  Tehnologii de prelucrare

  220.

  Tehnologii de prelucrare și SDV-uri pentru MUNC

  221.

  Tehnologii de prelucrări la cald

  222.

  Tehnologii neconvenționale

  223.

  Tractoare, mașini agricole, instalații zootehnice și forestiere

  224.

  Transportul, tratarea, depozitarea țițeiului

  225.

  Trasabilitatea proceselor în industria aeronautică

  226.

  Tratarea oțelului în afara cuptorului

  227.

  Trefilarea, sârmelor, tragerea barelor

  228.

  Turnarea continuă a oțelului

  229.

  Turnarea materialelor metalice

  230.

  Turnarea metalelor și aliajelor neferoase

  231.

  Utilaje și instalații conexe utilajelor de bază pentru

  elaborarea metalelor neferoase

  232.

  Ungerea sistemelor tehnice

  233.

  Utilaje , instalații și agregate pentru lucrări de terasamente și cale

  234.

  Utilaje de ridicat și transportat

  235.

  Utilaje portuare

  236.

  Utilaje și instalații conexe furnalului

  237.

  Utilaje specifice secțiilor de forjare, tratamente termice

  și termochimice

  238.

  Utilaje specifice secțiilor de tragere trefilare

  239.

  Utilaje specifice sectorului de laminare

  240.

  Utilaje, instalații și echipamente forestiere

  241.

  Utilajul și tehnologia de elaborare a oțelului

  242.

  Utilajul și tehnologia elaborării fontei

  243.

  Utilizarea aplicațiilor de tip CAD

  244.

  Utilizarea materiilor prime, materialelor și SDV-urilor

  specifice forjării și tratamentelor termice

  245.

  Utilizarea nomenclaturii navale

  246.

  Utilizarea nomenclaturii navale și amenajări portuare

  247.

  Uzarea mașinilor și utilajelor

  248.

  Verificarea funcționării echipamentelor radio, navigație

  și radiolocație ale aeronavei

  249.

  Verificarea metrologică și etalonarea mijloacelor de

  măsură

  250.

  Liceu

  Verificarea reparațiilor la aparatele de bord pentru

  aeronave

  251.

  Vitalitatea navei și salvarea vieții pe apă

  252.

  Vopsirea automobilelor

  253.

  Zidirea cuptoarelor de încălzire și ardere

  254.

  Zidirea cuptoarelor de topire

  255.

  Școala de arte și meserii

  CDL. Cultură de specialitate

  256.

  Documentația tehnică

  257.

  Tehnologia lucrărilor de foraj-extracție

  258.

  Organe de mașini

  259.

  Tehnologii în mecanică agricolă și forestieră

  260.

  Identificarea organelor de mașini și a solicitărilor

  261.

  Tehnologii în mecanica motoarelor

  262.

  Tehnologia mecanicii fine

  263.

  Tehnologii în obținerea și prelucrarea metalelor

  264.

  Tehnologia prelucrărilor la cald

  265.

  Tehnologie în prelucrări la rece

  266.

  Tehnologia asamblării structurilor metalice

  267.

  Marinărie

  268.

  Tehnologii și utilaje de ridicat și transportat

  269.

  Tehnologie generală electromecanică

  270.

  Tehnologie generală electrotehnică

  271.

  Tehnologia montajului întreținerii și reparării

  272.

  Tehnologia lucrărilor de foraj-extracție

  273.

  An de completare

  Mecanic echipamente foraj extracție

  Reprezentarea grafică a sistemelor tehnice

  274.

  Transmiterea și transformarea mișcării în sistemele

  tehnice

  275.

  Solicitarea mecanică, electrică și termică a sistemelor tehnice

  276.

  Echipamentul mecanic de foraj

  277.

  Instalații sub presiune

  278.

  Echipamentul pentru comprimarea, transportul și

  depozitarea fluidelor

  279.

  Motoare termice

  280.

  Măsuri specifice în foraj extracție

  281.

  Echipamentul mecanic de extracție

  282.

  Operator extracția, tratarea, transportul și distribuția gazelor

  Scule și dispozitive folosite în foraj - extracție

  283.

  Măsurători specifice punctelor de lucru

  284.

  Instrumentații la sonde

  285.

  Extracția gazelor naturale

  286.

  Pregătirea gazelor pentru transport

  287.

  Distribuția gazelor naturale

  288.

  Intervenții și reparații la sonde de gaze

  289.

  Operator sonde

  Scule și dispozitive folosite în foraj-extracție

  290.

  Măsurători specifice punctelor de lucru

  291.

  Extracția țițeiului

  292.

  Tehnologia forării sondelor

  293.

  Intervenții și reparații la sonde

  294.

  Depozitarea, separarea si tratarea țițeiului

  295.

  ANEXA 2: Domeniul ELECTROTEHNICĂ/ELECTROMECANICĂ

  Nivel

  Domeniul

  Profilul postului/catedrei

  Discipline din profilul postului/catedrei

  Nr. crt.

  2. Electrotehnică, Electromecanică

  2.1. Electrotehnică,

  Electromecanică/ Electrotehnică

  ANEXA 2.1

  Liceu

  Tehnologia lucrărilor electrotehnice

  1.

  Desen tehnic

  2.

  Măsurări tehnice

  3.

  Materiale electrotehnice

  4.

  Sănătatea și securitatea muncii

  5.

  Tehnologia lucrărilor electromecanice

  6.

  Desen tehnic industrial

  7.

  Studiul materialelor

  8.

  Electrotehnică aplicată

  9.

  Echipamente electrice

  10.

  Măsurări electrice

  11.

  Electrotehnică și măsurări electrice

  12.

  Bazele electrotehnicii

  13.

  Tehnologie electronică

  14.

  Tehnologii generale mecanice

  15.

  Circuite electrice

  16.

  Măsurări electrice

  17.

  Materii prime și materiale

  18.

  Desen tehnic de construcții și instalații

  19.

  Reprezentări grafice

  20.

  Materii prime și materiale tehnologice

  21.

  Limbaj tehnic grafic

  22.

  Organe de mașini

  23.

  Echipamente electrice si

  electromecanice

  24.

  Instalații specifice și semnalizarea la

  calea ferată

  25.

  Întreținerea echipamentelor electrice

  26.

  Aparate electrice

  27.

  Exploatarea echipamentelor electrice

  28.

  Exploatarea instalațiilor electrice

  29.

  Exploatarea echipamentelor energetice

  30.

  Ecologie generală

  31.

  Elemente de ecologie și conservarea mediului

  32.

  Metode practice de investigare a

  ecosistemelor

  33.

  Fenomene de risc în hidrologie

  34.

  Exploatarea mașinilor, aparatelor și

  instalațiilor electrice

  35.

  Exploatarea mașinilor și aparatelor

  electrocasnice

  36.

  Utilizarea materialelor specifice domeniului frigorific

  37.

  Tehnologia de asamblare a mașinilor și

  instalațiilor frigorifice

  38.

  Montarea și încercarea aparatelor

  frigorifice

  39.

  Liceu

  Verificarea și reglarea instalațiilor frigorifice

  40.

  Montarea și repararea instalațiilor frigorifice și de condiționare a aerului

  41.

  Instalații electrice de iluminat

  42.

  Instalații și echipamente electrice de joasă tensiune

  43.

  Construcția navelor

  44.

  Instalații electrice navale

  45.

  Confecționarea subansamblelor

  electromagnetice

  46.

  Asamblarea mașinilor și aparatelor electrice

  47.

  Urmărirea funcționării aparatelor și

  echipamentelor electroenergetice

  48.

  Protecții prin relee și automatizări în

  instalații electroenergetice

  49.

  Măsurători și instalații profilactice în instalațiile electroenergetice

  50.

  Instalații electrice

  51.

  Linii electrice aeriene și subterane

  52.

  Partea electrică a centralelor electrice.

  53.

  Producerea energiei în centrale electrice

  54.

  Stații de transformare.

  55.

  Linii electrice.

  56.

  Resurse energetice

  57.

  Turbine hidraulice

  58.

  Întreținerea centralelor hidraulice

  59.

  Întreținerea echipamentelor energetice

  60.

  Exploatarea mașinilor și utilajelor

  electromecanice

  61.

  Manevrarea și întreținerea echipamentelor electromecanice din

  centralele electrice

  62.

  Instalarea și punerea în funcțiune a echipamentelor electromecanice din

  centralele electrice

  63.

  Instalații electrice din centrale electrice

  64.

  Utilaje și instalații miniere

  65.

  Instalații ale vehiculelor de material

  rulant

  66.

  Tracțiune diesel

  67.

  Tracțiune electrică

  68.

  Mecanica materialului rulant de cale

  ferată

  69.

  Echipamente și instalații electromecanice navale

  70.

  Întreținerea și repararea mașinilor și

  echipamentelor electromecanice

  71.

  Instalații electromecanice

  72.

  Instalații electrice de joasă tensiune

  navale

  73.

  Întreținerea și revizuirea construcțiilor și

  instalațiilor feroviare

  74.

  Materiale de instalații

  75.

  Tehnici de măsurare in domeniu

  76.

  Utilizarea aplicațiilor de tip CAD

  77.

  Liceu

  Elemente de proiectare CAD a instalațiilor electrice

  78.

  Sisteme de automatizare

  79.

  Sisteme de acționare electrică

  80.

  Circuite electrice

  81.

  Asamblări mecanice

  82.

  Sisteme de transmisia mișcării

  83.

  Sănătatea și securitatea muncii

  84.

  Circuite electronice

  85.

  Sistemul energetic

  86.

  Repararea instalațiilor și echipamentelor

  electrice

  87.

  Planificarea și organizarea producției

  88.

  Asigurarea calității

  89.

  Elemente de proiectare

  90.

  Sisteme și tehnologii de fabricație

  91.

  Mașini și aparate electrice

  92.

  Întreținere planificată

  93.

  Detectarea defectelor

  94.

  Dimensionarea instalațiilor electrice

  95.

  Automatizarea sistemelor de acționare electrică

  96.

  Elemente de comandă numerică

  97.

  Senzori

  98.

  Automatizarea proceselor industriale

  99.

  Acționări electromecanice și hidropneumatice

  100.

  Proiectarea instalațiilor electromecanice

  101.

  Protecția instalațiilor electrice

  102.

  Convertoare statice

  103.

  Mașini electrice

  104.

  Aparate electrice

  105.

  Exploatarea instalațiilor electrice

  106.

  Întreținerea instalațiilor electrice

  107.

  Întreținerea instalațiilor și echipamentelor electrice

  108.

  Transportul și distribuția energiei

  electrice

  109.

  Dimensionarea instalațiilor electrice

  110.

  Senzori si traductoare

  111.

  Acționari electrice in mecatronică

  112.

  Subansambluri specifice mijloacelor de

  măsură si control

  113.

  Organizare si legislație metrologica

  114.

  Verificarea metrologica și etalonarea

  mijloacelor de măsură

  115.

  Mijloace de măsurare pentru mărimi

  electrice

  116.

  Mijloace de măsurare pentru mărimi fizico - chimice

  117.

  Mijloace de măsură pentru mărimi

  mecanice

  118.

  Acționare electrică a roboților industriali

  119.

  Pneumatică și electropneumatică

  120.

  Hidraulică și electrohidraulică

  121.

  Analiza sistemului energetic

  122.

  Monitorizarea instalațiilor și

  echipamentelor energetice

  123.

  Liceu

  Prelucrarea parametrilor măsurați

  124.

  Mentenanța echipamentelor și

  instalațiilor energetice

  125.

  Automatizarea sistemului energetic

  126.

  Sisteme electrice și electronice ale

  automobilului

  127.

  Dispozitive electronice

  128.

  Bazele electronicii digitale

  129.

  Traductoare

  130.

  Bazele automatizărilor

  131.

  Circuite electronice

  132.

  Rețele de comunicație prin cablu

  133.

  CDL - Pregătire de baza

  electric/energetic

  134.

  CDL - Pregătire de baza

  electromecanic/energetic

  135.

  Școala de arte și meserii

  Electrotehnică și măsurări electrice

  136.

  Tehnologii în electrotehnică

  137.

  Tehnologii în energetică

  138.

  Tehnologii în electromecanică

  139.

  Tehnologie electronică

  140.

  Instruire practică comasată

  141.

  An de completare

  Montarea și utilizarea instalațiilor de joasă tensiune

  142.

  Montarea și utilizarea mașinilor electrice

  143.

  Întreținerea mașinilor, aparatelor și

  instalațiilor electrice de joasă tensiune

  144.

  Realizarea circuitelor electronice din instalațiile electrice

  145.

  Realizarea instalațiilor pentru alimentarea

  electrice

  146.

  Utilizarea instalațiilor electrice de joasă

  tensiune

  147.

  Realizarea și întreținerea instalațiilor de lumină și forță

  148.

  Utilizarea liniilor electrice aeriene și

  subterane

  149.

  Montarea și utilizarea aparatelor

  electrice de joasă tensiune

  150.

  Mijloace de transport minier

  151.

  Echipamente speciale pentru protecția

  exploatărilor miniere

  152.

  Utilaje și instalații din industria minieră

  153.

  Descrierea construcția navei

  154.

  Realizarea echipamentelor electrice navale

  155.

  Supravegherea instalațiilor navale

  automatizate

  156.

  Exploatarea instalațiilor și echipamentelor electrice de joasă

  tensiune

  157.

  Repararea defectelor în echipamente și

  în instalații de medie și joasă tensiune

  158.

  An de completare

  Protecția instalațiilor de medie și joasă tensiune

  159.

  Utilizarea instalațiilor de joasă tensiune

  160.

  Circuite secundare în energetică

  161.

  Exploatarea, întreținerea și repararea

  echipamentelor din instalațiile energetice

  162.

  Realizarea instalațiilor energetice

  163.

  Utilaje de foraj și de intervenție

  164.

  Instalații energetice pentru foraj

  165.

  Aparate de măsură și control specifice

  forajului

  166.

  Construcția și funcționarea

  automobilului

  167.

  Conducerea automobilului

  168.

  Întreținerea instalațiilor electrice auto

  169.

  Diagnosticarea instalațiilor electrice și a

  echipamentelor electronice auto

  170.

  Repararea instalațiilor electrice auto

  171.

  Construcția și funcționarea instalațiilor

  electrice și a echipamentelor electronice auto

  172.

  Asamblarea mașinilor și aparatelor

  electrice

  173.

  Confecționarea subansamblelor

  electromagnetice ale mașinilor și aparatelor electrice

  174.

  Instalarea și întreținerea aparaturii

  electrice medicale

  175.

  Montarea și întreținerea instalațiilor

  electrice rutiere

  176.

  Supravegherea instalațiilor frigorifice și

  de condiționare a aerului

  177.

  Instalarea și întreținerea aparatelor

  electrocasnice

  178.

  Remedierea defectelor instalațiilor și

  echipamentelor electrice de joasă tensiune

  179.

  Realizarea instalațiilor electrice de

  iluminat

  180.

  2.2. Electrotehnică, Electromecanică/ Electromecanică

  ANEXA 2.2

  Liceu

  Tehnologia lucrărilor electrotehnice

  181.

  Desen tehnic

  182.

  Măsurări tehnice

  183.

  Materiale electrotehnice

  184.

  Sănătatea și securitatea muncii

  185.

  Tehnologia lucrărilor electromecanice

  186.

  Desen tehnic industrial

  187.

  Studiul materialelor

  188.

  Electrotehnică aplicată

  189.

  Echipamente electrice

  190.

  Măsurări electrice

  191.

  Electrotehnică și măsurări electrice

  192.

  Tehnologie electronică

  193.

  Tehnologii generale mecanice

  194.

  Circuite electrice

  195.

  Măsurări electrice

  196.

  Liceu

  Materii prime și materiale

  197.

  Desen tehnic de construcții și instalații

  198.

  Reprezentări grafice

  199.

  Materii prime și materiale tehnologice

  200.

  Limbaj tehnic grafic

  201.

  Organe de mașini

  202.

  Echipamente electrice si

  electromecanice

  203.

  Instalații specifice și semnalizarea la calea ferată

  204.

  Întreținerea echipamentelor electrice

  205.

  Aparate electrice

  206.

  Exploatarea echipamentelor electrice

  207.

  Exploatarea echipamentelor energetice

  208.

  Sistemul energetic

  209.

  Ecologie generală

  210.

  Elemente de ecologie și conservarea

  mediului

  211.

  Metode practice de investigare a

  ecosistemelor

  212.

  Fenomene de risc în hidrologie

  213.

  Exploatarea mașinilor, aparatelor și

  instalațiilor electrice

  214.

  Exploatarea mașinilor și aparatelor

  electrocasnice

  215.

  Utilizarea materialelor specifice domeniului frigorific

  216.

  Tehnologia de asamblare a mașinilor și

  instalațiilor frigorifice

  217.

  Montarea și încercarea aparatelor

  frigorifice

  218.

  Verificarea și reglarea instalațiilor frigorifice

  219.

  Montarea și repararea instalațiilor

  frigorifice și de condiționare a aerului

  220.

  Instalații electrice de iluminat

  221.

  Instalații și echipamente electrice de

  joasă tensiune

  222.

  Construcția navelor

  223.

  Instalații electrice navale

  224.

  Confecționarea subansamblelor electromagnetice

  225.

  Asamblarea mașinilor și aparatelor

  electrice

  226.

  Urmărirea funcționării aparatelor și

  echipamentelor electroenergetice

  227.

  Protecții prin relee și automatizări în

  instalații electroenergetice

  228.

  Măsurători și instalații profilactice în instalațiile electroenergetice

  229.

  Instalații electrice

  230.

  Linii electrice aeriene și subterane

  231.

  Partea electrică a centralelor electrice.

  232.

  Stații de transformare.

  233.

  Linii electrice.

  234.

  Resurse energetice

  235.

  Turbine hidraulice

  236.

  Întreținerea centralelor hidraulice

  237.

  Liceu

  Întreținerea echipamentelor energetice

  238.

  Exploatarea mașinilor și utilajelor electromecanice

  239.

  Manevrarea și întreținerea

  echipamentelor electromecanice din centralele electrice

  240.

  Instalarea și punerea în funcțiune a

  echipamentelor electromecanice din centralele electrice

  241.

  Instalații electrice din centrale electrice

  242.

  Utilaje și instalații miniere

  243.

  Instalații ale vehiculelor de material

  rulant

  244.

  Tracțiune diesel

  245.

  Tracțiune electrică

  246.

  Mecanica materialului rulant de cale

  ferată

  247.

  Echipamente și instalații

  electromecanice navale

  248.

  Întreținerea și repararea mașinilor și echipamentelor electromecanice

  249.

  Instalații electromecanice

  250.

  Instalații electrice de joasă tensiune

  navale

  251.

  Întreținerea și revizuirea construcțiilor și instalațiilor feroviare

  252.

  Materiale de instalații

  253.

  Tehnici de măsurare in domeniu

  254.

  Utilizarea aplicațiilor de tip CAD

  255.

  Sisteme de automatizare

  256.

  Sisteme de acționare electrică

  257.

  Circuite electrice

  258.

  Asamblări mecanice

  259.

  Sisteme de transmisia mișcării

  260.

  Sănătatea și securitatea muncii

  261.

  Circuite electronice

  262.

  Sistemul energetic

  263.

  Repararea instalațiilor și echipamentelor

  electrice

  264.

  Planificarea și organizarea producției

  265.

  Asigurarea calității

  266.

  Elemente de proiectare

  267.

  Sisteme și tehnologii de fabricație

  268.

  Mașini și aparate electrice

  269.

  Întreținere planificată

  270.

  Detectarea defectelor

  271.

  Dimensionarea instalațiilor electrice

  272.

  Automatizarea sistemelor de acționare electrică

  273.

  Elemente de comandă numerică

  274.

  Senzori

  275.

  Automatizarea proceselor industriale

  276.

  Acționări electromecanice și

  hidropneumatice

  277.

  Proiectarea instalațiilor electromecanice

  278.

  Protecția instalațiilor electrice

  279.

  Convertoare statice

  280.

  Mașini electrice

  281.

  Liceu

  Aparate electrice

  282.

  Exploatarea instalațiilor electrice

  283.

  Întreținerea instalațiilor electrice

  284.

  Întreținerea instalațiilor și

  echipamentelor electrice

  285.

  Transportul și distribuția energiei

  electrice

  286.

  Dimensionarea instalațiilor electrice

  287.

  Senzori si traductoare

  288.

  Acționari electrice in mecatronică

  289.

  Subansambluri specifice mijloacelor de

  măsura si control

  290.

  Organizare si legislație metrologica

  291.

  Verificarea metrologica și etalonarea

  mijloacelor de măsură

  292.

  Mijloace de măsurare pentru mărimi

  electrice

  293.

  Mijloace de măsurare pentru mărimi

  fizico - chimice

  294.

  Mijloace de măsură pentru mărimi

  mecanice

  295.

  Acționare electrică a roboților industriali

  296.

  Pneumatică și electropneumatică

  297.

  Hidraulică și electrohidraulică

  298.

  Analiza sistemului energetic

  299.

  Monitorizarea instalațiilor și

  echipamentelor energetice

  300.

  Prelucrarea parametrilor măsurați

  301.

  Mentenanța echipamentelor și

  instalațiilor energetice

  302.

  Automatizarea sistemului energetic

  303.

  Sisteme electrice și electronice ale

  automobilului

  304.

  Dispozitive electronice

  305.

  Bazele electronicii digitale

  306.

  Traductoare

  307.

  Bazele automatizărilor

  308.

  Circuite electronice

  309.

  Rețele de comunicație prin cablu

  310.

  CDL - Pregătire de baza

  electric/energetic

  311.

  CDL - Pregătire de baza

  electromecanic/energetic

  312.

  Școala de arte și meserii

  Electrotehnică și măsurări electrice

  313.

  Tehnologii în electrotehnică

  314.

  Tehnologii în energetică

  315.

  Tehnologii în electromecanică

  316.

  Tehnologie electronică

  317.

  Instruire practică comasată

  318.

  An de completare

  Montarea și utilizarea instalațiilor de joasă tensiune

  319.

  Montarea și utilizarea mașinilor electrice

  320.

  Întreținerea mașinilor, aparatelor și

  instalațiilor electrice de joasă tensiune

  321.

  Realizarea circuitelor electronice din

  instalațiile electrice

  322.

  Realizarea instalațiilor pentru alimentarea electrice

  323.

  Utilizarea instalațiilor electrice de joasă

  tensiune

  324.

  Realizarea și întreținerea instalațiilor de

  lumină și forță

  325.

  Utilizarea liniilor electrice aeriene și subterane

  326.

  Montarea și utilizarea aparatelor

  electrice de joasă tensiune

  327.

  Mijloace de transport minier

  328.

  Echipamente speciale pentru protecția

  exploatărilor miniere

  329.

  Utilaje și instalații din industria minieră

  330.

  Descrierea construcția navei

  331.

  Realizarea echipamentelor electrice

  navale

  332.

  Supravegherea instalațiilor navale automatizate

  333.

  Exploatarea instalațiilor și

  echipamentelor electrice de joasă tensiune

  334.

  Repararea defectelor în echipamente și

  în instalații de medie și joasă tensiune

  335.

  Protecția instalațiilor de medie și joasă

  tensiune

  336.

  Utilizarea instalațiilor de joasă tensiune

  337.

  Circuite secundare în energetică

  338.

  Exploatarea, întreținerea și repararea

  echipamentelor din instalațiile energetice

  339.

  Realizarea instalațiilor energetice

  340.

  Utilaje de foraj și de intervenție

  341.

  Instalații energetice pentru foraj

  342.

  Aparate de măsură și control specifice

  forajului

  343.

  Construcția și funcționarea

  automobilului

  344.

  Conducerea automobilului

  345.

  Întreținerea instalațiilor electrice auto

  346.

  Diagnosticarea instalațiilor electrice și a

  echipamentelor electronice auto

  347.

  Repararea instalațiilor electrice auto

  348.

  Construcția și funcționarea instalațiilor

  electrice și a echipamentelor electronice auto

  349.

  Asamblarea mașinilor și aparatelor

  electrice

  350.

  Confecționarea subansamblelor electromagnetice ale mașinilor și

  aparatelor electrice

  351.

  An de completare

  Instalarea și întreținerea aparaturii electrice medicale

  352.

  Montarea și întreținerea instalațiilor electrice rutiere

  353.

  Supravegherea instalațiilor frigorifice și

  de condiționare a aerului

  354.

  Instalarea și întreținerea aparatelor

  electrocasnice

  355.

  Remedierea defectelor instalațiilor și echipamentelor electrice de joasă

  tensiune

  356.

  Realizarea instalațiilor electrice de iluminat

  357.

  ANEXA 3: Domeniul ENERGETICĂ

  Nivel

  Domeniul

  Profilul postului/catedrei

  Discipline din profilul postului/catedrei

  Nr. crt.

  3. Energetică

  Energetică

  /Electroenergetică, Termoenergetică, Hidroenergetică

  ANEXA 3

  Liceu

  Tehnologia lucrărilor electrotehnice

  1.

  Desen tehnic

  2.

  Măsurări tehnice

  3.

  Materiale electrotehnice

  4.

  Sănătatea și securitatea muncii

  5.

  Tehnologia lucrărilor electromecanice

  6.

  Desen tehnic industrial

  7.

  Studiul materialelor

  8.

  Electrotehnică aplicată

  9.

  Echipamente electrice

  10.

  Măsurări electrice

  11.

  Electrotehnică și măsurări electrice

  12.

  Bazele electrotehnicii

  13.

  Tehnologie electronică

  14.

  Tehnologii generale mecanice

  15.

  Circuite electrice

  16.

  Măsurări electrice

  17.

  Materii prime și materiale

  18.

  Desen tehnic de construcții și instalații

  19.

  Reprezentări grafice

  20.

  Materii prime și materiale tehnologice

  21.

  Limbaj tehnic grafic

  22.

  Organe de mașini

  23.

  Echipamente electrice si electromecanice

  24.

  Instalații specifice și semnalizarea la

  calea ferată

  25.

  Întreținerea echipamentelor electrice

  26.

  Aparate electrice

  27.

  Exploatarea echipamentelor electrice

  28.

  Exploatarea echipamentelor energetice

  29.

  Exploatarea instalațiilor electrice

  30.

  Ecologie generală

  31.

  Elemente de ecologie și conservarea

  mediului

  32.

  Metode practice de investigare a

  ecosistemelor

  33.

  Fenomene de risc în hidrologie

  34.

  Exploatarea mașinilor, aparatelor și

  instalațiilor electrice

  35.

  Exploatarea mașinilor și aparatelor electrocasnice

  36.

  Utilizarea materialelor specifice

  domeniului frigorific

  37.

  Tehnologia de asamblare a mașinilor și

  instalațiilor frigorifice

  38.

  Montarea și încercarea aparatelor frigorifice

  39.

  Liceu

  Verificarea și reglarea instalațiilor frigorifice

  40.

  Montarea și repararea instalațiilor frigorifice și de condiționare a aerului

  41.

  Instalații electrice de iluminat

  42.

  Instalații și echipamente electrice de joasă tensiune

  43.

  Construcția navelor

  44.

  Instalații electrice navale

  45.

  Confecționarea subansamblelor

  electromagnetice

  46.

  Asamblarea mașinilor și aparatelor electrice

  47.

  Urmărirea funcționării aparatelor și

  echipamentelor electroenergetice

  48.

  Protecții prin relee și automatizări în

  instalații electroenergetice

  49.

  Măsurători și instalații profilactice în instalațiile electroenergetice

  50.

  Instalații electrice

  51.

  Linii electrice aeriene și subterane

  52.

  Partea electrică a centralelor electrice

  53.

  Stații de transformare

  54.

  Producerea energiei în centrale electrice

  55.

  Linii electrice.

  56.

  Resurse energetice

  57.

  Turbine hidraulice

  58.

  Întreținerea centralelor hidraulice

  59.

  Întreținerea echipamentelor energetice

  60.

  Exploatarea mașinilor și utilajelor

  electromecanice

  61.

  Manevrarea și întreținerea echipamentelor electromecanice din

  centralele electrice

  62.

  Instalarea și punerea în funcțiune a echipamentelor electromecanice din

  centralele electrice

  63.

  Instalații electrice din centrale electrice

  64.

  Utilaje și instalații miniere

  65.

  Instalații ale vehiculelor de material

  rulant

  66.

  Tracțiune diesel

  67.

  Tracțiune electrică

  68.

  Mecanica materialului rulant de cale

  ferată

  69.

  Echipamente și instalații electromecanice navale

  70.

  Întreținerea și repararea mașinilor și

  echipamentelor electromecanice

  71.

  Instalații electromecanice

  72.

  Instalații electrice de joasă tensiune

  navale

  73.

  Întreținerea și revizuirea construcțiilor și

  instalațiilor feroviare

  74.

  Materiale de instalații

  75.

  Tehnici de măsurare in domeniu

  76.

  Utilizarea aplicațiilor de tip CAD

  77.

  Elemente de proiectare CAD a instalațiilor electrice

  78.

  Sisteme de automatizare

  79.

  Liceu

  Sisteme de acționare electrică

  80.

  Circuite electrice

  81.

  Asamblări mecanice

  82.

  Sisteme de transmisia mișcării

  83.

  Sănătatea și securitatea muncii

  84.

  Circuite electronice

  85.

  Sistemul energetic

  86.

  Repararea instalațiilor și echipamentelor electrice

  87.

  Planificarea și organizarea producției

  88.

  Asigurarea calității

  89.

  Elemente de proiectare

  90.

  Sisteme și tehnologii de fabricație

  91.

  Mașini și aparate electrice

  92.

  Întreținere planificată

  93.

  Detectarea defectelor

  94.

  Dimensionarea instalațiilor electrice

  95.

  Automatizarea sistemelor de acționare

  electrică

  96.

  Elemente de comandă numerică

  97.

  Senzori

  98.

  Automatizarea proceselor industriale

  99.

  Acționări electromecanice și

  hidropneumatice

  100.

  Proiectarea instalațiilor electromecanice

  101.

  Protecția instalațiilor electrice

  102.

  Convertoare statice

  103.