ORDIN nr. 1.249 din 26 octombrie 2017privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 7 noiembrie 2017
  Văzând Referatul de aprobare nr. F.B. 10.833/2017 al Direcției generale de programe, Agenția Națională de Programe de Sănătate din cadrul Ministerului Sănătății,
  având în vedere prevederile:– art. 51 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 2 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018,
  în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul sănătății emite următorul ordin:

  Articolul I

  Normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 și 223 bis din 31 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 12, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Până la finalizarea achizițiilor centralizate la nivel național prin semnarea contractelor subsecvente cu ofertanții desemnați câștigători, medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale și altele asemenea, care fac obiectul acestor proceduri, se achiziționează de unitățile de specialitate prin care se derulează programele/intervențiile prevăzute la alin. (1), cu respectarea legislației în domeniul achiziției publice, la un preț de achiziție care nu poate depăși prețul de decontare aprobat în condițiile legii, în cazul medicamentelor, respectiv prețul de 32,15 lei/kg fără TVA, pentru achiziționarea laptelui praf care se acordă copiilor cu vârstă cuprinsă între 0-12 luni, care nu beneficiază de lapte matern.2. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezentul ordin.


  Articolul II

  Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul III

  Direcțiile de specialitate din Ministerul Sănătății, direcțiile de sănătate publică, furnizorii de servicii medicale, publici sau privați, precum și instituțiile publice care derulează programe naționale de sănătate publică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul IV

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul sănătății,
  Florian-Dorel Bodog

  București, 26 octombrie 2017.
  Nr. 1.249.

  ANEXĂ

  (Anexa nr. 1 la normele tehnice)
  Bugetul alocat programelor naționale de sănătate publică
  aprobate pentru anul 2017

  - mii lei -

  PROGRAMELE NAȚIONALE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

  Buget de stat

  Venituri proprii

  Total

  I. Programul național de boli transmisibile, din care:

  225.150

  284.142

  509.292

  Programul național de vaccinare

  87.485

  111.486

  198.971

  Programul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare

  0

  2.088

  2.088

  Programul național de supraveghere și control al infecției HIV

  137.449

  150.315

  287.764

  Programul național de supraveghere și control al tuberculozei

  216

  16.344

  16.560

  Programul național de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale și monitorizarea utilizării antibioticelor și a antibiotico-rezistenței

  0

  3.909

  3.909

  II. Programul național de monitorizare a factorilor determinanți din mediul de viață și muncă

  0

  1.659

  1.659

  III. Programul național de securitate transfuzională

  36.350

  47.592

  83.942

  IV. Programele naționale de boli netransmisibile, din care:

  6.737

  81.092

  87.829

  Programul național de depistare precoce activă a cancerului de col uterin

  0

  5.376

  5.376

  Programul național de sănătate mintală și profilaxie în patologia psihiatrică

  0

  2.128

  2.128

  Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană

  1.704

  53.132

  54.836

  Subprogramul de transplant de celule stem hematopoietice periferice și centrale

  5.033

  13.597

  18.630

  Subprogramul de fertilizare in vitro și embriotransfer

  0

  5.165

  5.165

  Programul național de boli endocrine

  0

  682

  682

  Programul național de tratament pentru boli rare

  0

  700

  700

  Programul național de management al registrelor naționale

  0

  312

  312

  V. Programul național de evaluare și promovare a sănătății și educație pentru sănătate

  21

  2.487

  2.508

  VI. Programul național de sănătate a femeii și copilului

  5.736

  14.903

  20.639

  Total buget programe naționale de sănătate publică 2017

  273.994

  431.875

  705.869

  MS - acțiuni centralizate

  0

  18.593

  18.593

  TOTAL BUGET

  273.994

  450.468

  724.462

  -----