HOTĂRÂRE nr. 18 din 29 septembrie 2003
privind demisia unui deputat
EMITENT
 • CAMERA DEPUTAŢILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 2 octombrie 2003  În temeiul art. 67 alin. (2) din Constituţia României şi al art. 198 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,
  Camera Deputaţilor adopta prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Camera Deputaţilor ia act de cererea de demisie, la data de 1 octombrie 2003, prezentată de domnul Valeriu Stoica, ales deputat la 26 noiembrie 2000 în Circumscripţia electorală nr. 42 Bucureşti, aparţinând Grupului parlamentar al Partidului Naţional Liberal, şi declara vacant locul de deputat deţinut de acesta.
  Aceasta hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 29 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  Bucureşti, 29 septembrie 2003.
  Nr. 18.
  ----------