HOTĂRÂRE nr. 909 din 29 decembrie 1997
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 54/1997
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 8 ianuarie 1998  În temeiul prevederilor art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 54/1997,
  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul UNIC

  Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 80 din 29 martie 1994, astfel cum a fost modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 54/1997, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR CIORBEA
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul finanţelor,
  Daniel Daianu


  Anexă

  NORMA 29/12/1997