ORDIN nr. 3.180 din 11 octombrie 2022pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.628/2007 privind aprobarea modelului contractului de administrare a spitalului public din rețeaua Ministerului Sănătății
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1016 din 19 octombrie 2022
  Văzând Referatul Direcției personal și structuri sanitare nr. AR/18.086/2022 din cadrul Ministerului Sănătății,
  având în vedere dispozițiile art. 181 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul sănătății emite următorul ordin:

  Articolul I

  În anexa la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.628/2007 privind aprobarea modelului contractului de administrare a spitalului public din rețeaua Ministerului Sănătății, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 5 octombrie 2007, punctul III se modifică și va avea următorul cuprins:III. Durata contractului:
  Prezentul contract de administrare se încheie pe o durată de maximum 4 ani.


  Articolul II

  Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății și managerii spitalelor publice vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila

  București, 11 octombrie 2022.
  Nr. 3.180.
  -----