ORDIN nr. 1.059 din 7 aprilie 2008 privind aprobarea Normelor metodologice pentru înregistrarea și raportarea datoriei publice
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 23 aprilie 2008
  În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, și ale pct. 12.2.2, 12.2.3 și 12.2.5 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007,
  având în vedere prevederile art. 12 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul economiei și finanțelor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice pentru înregistrarea și raportarea datoriei publice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 3

  Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 619/2005 privind aprobarea Normelor metodologice pentru înregistrarea și raportarea datoriei publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 480 din 7 iunie 2005, cu modificările și completările ulterioare.

  Ministrul economiei și finanțelor,
  Varujan Vosganian

  București, 7 aprilie 2008.
  Nr. 1.059.

  Anexă

  NORME METODOLOGICE
  pentru înregistrarea și raportarea datoriei publice