HOTĂRÂRE nr. 21 din 10 noiembrie 2020privind numerotarea secțiilor de votare organizate pe teritoriul României
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 11 noiembrie 2020
  Având în vedere dispozițiile art. 20-22 și ale art. 120 alin. (1) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare,
  luând în considerare Nota Direcției generale logistică și resurse electorale nr. 26.395 din 9 noiembrie 2020,
  în temeiul art. 20 alin. (4) și al art. 104 alin. (1) și (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare,
  Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă numerotarea secțiilor de votare organizate pe teritoriul României, potrivit anexei*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1058 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.


  Articolul 2

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 10/2020 privind numerotarea secțiilor de votare organizate pe teritoriul României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 848 din 16 septembrie 2020, se abrogă.


  Articolul 3

  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Constantin-Florin Mitulețu-Buică
  Contrasemnează:
  Vicepreședinte,
  Marian Muhuleț
  Vicepreședinte,
  Zsombor Vajda

  București, 10 noiembrie 2020.
  Nr. 21.
  -----