ORDIN nr. 849 din 21 iunie 2013pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 8 iulie 2013
  În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 595/2004, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe,
  ministrul afacerilor externe emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  La data intrării în vigoare a normelor metodologice prevăzute la art. 1 se abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale de Control al Exporturilor nr. 59/2005 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 595/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 143 din 17 februarie 2005, precum și orice alte dispoziții contrare.


  Articolul 3

  Departamentul pentru controlul exporturilor va acționa pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul afacerilor externe,
  Titus Corlățean

  București, 21 iunie 2013.
  Nr. 849.

  Anexă

  NORME METODOLOGICE
  de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control
  al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare