HOTĂRÂRE nr. 353 din 15 aprilie 2002
pentru aprobarea Normelor privind protecţia informaţiilor clasificate ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord în România
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 13 mai 2002  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Normele privind protecţia informaţiilor clasificate ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord în România, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri instituţiile care utilizează informaţii clasificate ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord au obligaţia de a elabora dispoziţii interne pentru aplicarea normelor prevăzute la art. 1.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Mihnea Motoc,
  secretar de stat
  p. Ministrul apărării naţionale,
  Sorin Encutescu,
  secretar de stat
  Directorul Serviciului Roman de Informaţii,
  Radu-Alexandru Timofte
  p. Directorul Serviciului de Informaţii Externe,
  Alexandru Marcel


  Anexă

  NORMA 15/04/2002