LEGE nr. 59 din 16 ianuarie 2002
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 24 ianuarie 2002  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 79 din 31 mai 2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din 7 iunie 2001, cu următoarea modificare:
  - La articolul 12, partea introductivă a alineatului (1) şi alineatul (3) vor avea următorul cuprins:
  "Art. 12. - (1) Constituie contravenţii, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât sa constituie, potrivit legii penale, infracţiuni, şi se sancţionează cu amendă:
  .................................................................
  (3) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile prevederile referitoare la regimul juridic al contravenţiilor."
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 6 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TARACILA
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 10 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  -----------