LEGE nr. 537 din 15 decembrie 2003
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2003 privind subvenţionarea dobânzilor aferente creditelor ipotecare acordate pentru construcţia de locuinţe prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 19 decembrie 2003  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 53 din 12 iunie 2003 privind subvenţionarea dobânzilor aferente creditelor ipotecare acordate pentru construcţia de locuinţe prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452 din 25 iunie 2003, cu următoarele modificări:
  1. La articolul 1, alineatele (1) şi (3) vor avea următorul cuprins:
  "Art. 1. - (1) Persoanele fizice cu cetăţenie română, domiciliate în România, pot beneficia de subvenţionarea dobânzii la creditele ipotecare acordate de către bănci şi sucursalele băncilor străine autorizate să funcţioneze în România, denumite în continuare bănci, doar pentru prima locuinţă construită prin intermediul programelor promovate şi derulate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe.
  ..................................................................
  (3) Creditele ipotecare care se acordă în condiţiile alin. (2) se exprimă în lei, corelat la rata de schimb lei-euro practicată de bănci."
  2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
  "Art. 3. - Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, va acorda o subvenţie de până la 4 puncte procentuale din rata dobânzii plătite de beneficiarii creditelor ipotecare care achiziţionează prima locuinţă construită prin programele Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, în condiţiile prevăzute la art. 1 şi în limita sumelor prevăzute anual cu această destinaţie prin legea bugetului de stat."
  3. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
  "Art. 5. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului va elabora norme metodologice de aplicare a prevederilor acesteia, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, şi le va supune aprobării Guvernului."
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 25 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  Bucureşti, 15 decembrie 2003.
  Nr. 537.
  ------------------