HOTĂRÂRE nr. 430 din 16 aprilie 2008 (*actualizată*)
pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap
(actualizată până la data de 14 decembrie 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 87 alin. (3) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Metodologia privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  PRIM-MINISTRU

  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

  Contrasemnează:

  ─────────────────

  Ministrul muncii,

  familiei şi egalităţii

  de şanse,

  Paul Păcuraru

  Preşedintele Autorităţii Naţionale

  pentru Persoanele cu Handicap,

  Silviu George Didilescu

  Ministrul internelor şi reformei

  administrative,

  Cristian David

  Ministrul economiei şi finanţelor,

  Varujan Vosganian

  Bucureşti, 16 aprilie 2008.
  Nr. 430.

  Anexă

  METODOLOGIE 16/04/2008

  -------