LEGE nr. 177 din 10 octombrie 2008
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 17 octombrie 2008  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 10 din 30 ianuarie 2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, adoptată în temeiul art. 1 pct. V.1 din Legea nr. 373/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.79 din 1 februarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, cu următoarele modificări:
  1. La articolul 14, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art.14. - (1) Se acordă un spor pentru condiţii vătămătoare, de până la 10% din salariul de bază, personalului contractual care desfăşoară activitate în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice în care funcţionează instalaţii care generează câmpuri electromagnetice de radiofrecvenţă produse de emiţători pentru comunicaţii, instalaţii de microunde, instalaţii de curenţi de înaltă frecvenţă şi staţii de bruiaj."
  2. La anexa nr. Ia capitolul II litera B, nr. crt. 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  Nr. crt. Funcţia*) Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
  minim maxim
  "10. Secretar cabinet, secretar dactilograf, curier personal (şofer) M 520 845"

  3. La anexa nr. IIa capitolul I litera c), nr. crt. 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  Nr. crt. Funcţia*) Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
  minim maxim
  "20. Referent, inspector; debutant M 510 -"

  4. La anexa nr. Ib capitolul II litera B, nr. crt. 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  - lei -
  Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază aprilie Salariul de bază octombrie
  minim maxim minim maxim
  "10. Secretar cabinet, secretar dactilograf, curier personal (şofer) M 544 884 574 933"

  5. La anexa nr. IIb capitolul I litera c), nr. crt. 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  - lei -
  Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază aprilie Salariul de bază octombrie
  minim maxim minim maxim
  "20. Referent, inspector; debutant M 540 - 563 -"

  6. La anexa nr. IV/10b punctul 3 litera b), nr. crt. 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  - lei -
  Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază aprilie Salariul de bază octombrie
  minim maxim minim maxim
  "4. Dispecer operaţiuni zbor I II III debutant M + curs de calificare 554 544 542 540 717 656 607 - 602 597 585 569 878 757 673 -"

  7. La anexa nr. V/2b, NOTA se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "NOTĂ:
  1. În unităţile bugetare din subordinea ministerelor şi a celorlalte instituţii ale administraţiei publice încadrarea şoferilor se face ţinându-se seama de importanţa activităţii şi de autovehiculul pe care îl deservesc.
  2. Şoferii din administraţia publică centrală beneficiază de majorarea salariului de bază cu 20%."
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  EUGEN NICOLICEA
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TĂRĂCILĂ
  Bucureşti, 10 octombrie 2008.
  Nr. 177.
  -------