HOTĂRÂRE nr. 1.086 din 6 octombrie 2021pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 385/2021 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2021-2022 și a Hotărârii Guvernului nr. 403/2021 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2021-2022
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 972 din 12 octombrie 2021
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  La anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 385/2021 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2021-2022, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 și 374 bis din 12 aprilie 2021, cu modificările ulterioare, la poziția 2 - Universitatea „Titu Maiorescu“ din București, numărul curent 4 - Științe ale comunicării se modifică și va avea următorul cuprins:
  „4Științe ale comunicăriiComunicare instituțională și management organizațional*BucureștiromânăIF12075“


  Articolul II

  Anexele nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 403/2021 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2021-2022, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 378 și 378 bis din 12 aprilie 2021, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La anexa nr. 2, poziția 26 - Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova, numărul curent 1 - Facultatea de Medicină se modifică și va avea următorul cuprins:
  „1Facultatea de MedicinăSănătateMedicină*1)AIF360320
  Medicină (în limba engleză)*1)AIF36090“
  2. La anexa nr. 2, poziția 32 - Universitatea Națională de Arte „George Enescu“ din Iași, numărul curent 1 - Facultatea de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice se modifică și va avea următorul cuprins:
  „1Facultatea de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale TeoreticeMuzicăCompoziție muzicalăAIF24012
  DirijatAIF2407
  Interpretare muzicală - cantoAIF24022
  Interpretare muzicală - instrumenteAIF24050
  Muzică religioasăAIF18015
  MuzicologieAIF2405
  Muzică AIF18022“
  3. La anexa nr. 2, poziția 48 - Universitatea Națională de Apărare „Carol I“ din București, numărul curent 1 - Facultatea de Comandă și Stat Major se modifică și va avea următorul cuprins:
  „1Facultatea de Comandă și Stat MajorȘtiințe militare, informații și ordine publicăConducere interarme - forțe aerieneAIF18025
  Conducere interarme - forțe terestreAIF18025
  LogisticăAIF18075“
  4. La anexa nr. 3, poziția 2 - Universitatea „Titu Maiorescu“ din București, numărul curent 5 - Facultatea de Medicină se modifică și va avea următorul cuprins:
  „5Facultatea de MedicinăSănătateMedicină*^1)AIF360150
  Medicină (în limba engleză)*^1)APIF36045
  Asistență medicală generală*^1)AIF24065“
  5. La anexa nr. 3, poziția 14 - Universitatea de Vest „Vasile Goldiș“ din Arad, numărul curent 4 - Facultatea de Medicină Dentară se modifică și va avea următorul cuprins:
  „4Facultatea de StomatologieSănătateMedicină dentară*^1)**^)AIF360100
  Tehnică dentară**^)AIF18030“

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Ministrul educației,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Raluca Turcan


  București, 6 octombrie 2021.
  Nr. 1.086.
  ----