HOTĂRÎRE nr. 1107 din 16 octombrie 1990
privind instituirea taxei unice de magazinaj asupra bunurilor reţinute de organele vamale la intrarea în ţara
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 22 octombrie 1990  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Bunurile aparţinînd persoanelor fizice sau juridice, altele decît cele autorizate să efectueze operaţiuni de comerţ exterior, pentru care nu sînt îndeplinite condiţiile legale de introducere în ţara, se păstrează, sub supraveghere vamală, la dispoziţia titularilor, pe o perioadă de 48 de ore în cazul bunurilor perisabile şi vietatilor sau 30 de zile pentru alte categorii de bunuri.
  Se desfiinţează procedura de păstrare sub supraveghere vamală a bunurilor pentru care nu sînt îndeplinite condiţiile legale de scoatere din ţara. Deţinătorii bunurilor sînt obligaţi să soluţioneze personal situaţia acestora.


  Articolul 2

  Se instituie taxa unica de magazinaj de 100 lei pe zi, pentru fiecare bun păstrat sub supraveghere vamală, la intrarea în ţara. Taxa se va percepe începînd cu cea de-a 7-a zi de la reţinerea bunului.
  Pentru bunurile reţinute de organele vamale în vederea evaluării şi stabilirii taxelor vamale nu se percepe taxa unica de magazinaj.
  În cazul expirării termenului de păstrare a bunurilor sau al abandonarii acestora prin declaraţie scrisă data organelor vamale, titularii nu mai datorează taxele de magazinaj, bunurile devenind proprietatea statului.


  Articolul 3

  Lucrătorii vamali care descoperă bunuri, valori sau sume sustrase de la control în scopul evitării unor restrictii, autorizari, aprobări sau plati de taxe vamale legale beneficiază de recompense băneşti reprezentind 1% din valoarea descoperirilor.
  Direcţia generală a vamilor aproba plata recompenselor după rămînerea definitivă a măsurilor dispuse prin procesele-verbale de contravenţie încheiate persoanelor în cauza. Plata recompenselor se va face din încasările curente ale unităţilor vamale.


  Articolul 4

  Prezenta hotărîre intră în vigoare la 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României.
  Pe aceeaşi dată orice dispoziţii contrare îşi încetează aplicarea.
  PRIM-MINISTRU
  PETRE ROMAN
  ------------------