HOTĂRÂRE nr. 507 din 18 iunie 2014
pentru actualizarea cuantumului chiriilor aferente imobilelor retrocedate şi afectate unor destinaţii de interes public
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 24 iunie 2014  Având în vedere Sentinţa civilă nr. 2.838/27.10.2008, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, rămasă definitivă prin Decizia nr. 1.923/01.04.2009, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, precum şi Sentinţa civilă nr. 2.051/21.03.2012, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, rămasă definitivă prin Decizia nr. 7.244/14.11.2013, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,
  în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 1.886/2006 pentru stabilirea cuantumului chiriilor aferente imobilelor care fac obiectul prevederilor art. 16 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, ale art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România şi ale art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  (1) Cuantumul chiriilor lunare prevăzut în anexa nr. 1, pct. 1, 3 şi 4, şi în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.886/2006 pentru stabilirea cuantumului chiriilor aferente imobilelor care fac obiectul prevederilor art. 16 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, ale art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România şi ale art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 343/2007, se actualizează cu indicele preţurilor de consum aferent perioadei cuprinse între luna aprilie a anului 2007 şi luna mai a anului 2014.
  (2) Cuantumul chiriilor lunare prevăzut în anexa nr. 1, pct. 2, la Hotărârea Guvernului nr. 1.886/2006 se actualizează cu indicele preţurilor de consum aferent perioadei cuprinse între luna ianuarie a anului 2007 şi luna mai a anului 2014.
  (3) Cuantumul chiriilor lunare rezultat în urma actualizării potrivit alin. (1) şi (2) se regăseşte în anexele nr. 1, 2 şi 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  Secretarul general al Guvernului,
  Ion Moraru
  Şeful Cancelariei Primului-Ministru,
  Vlad Ştefan Stoica
  Preşedintele Autorităţii Naţionale
  pentru Restituirea Proprietăţilor,
  George Băeşu
  Viceprim-ministru,
  ministrul dezvoltării regionale
  şi administraţiei publice,
  Nicolae-Liviu Dragnea
  Ministrul finanţelor publice,
  Ioana-Maria Petrescu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  Bucureşti, 18 iunie 2014.
  Nr. 507.


  Anexa 1
  Cuantumul actualizat al chiriilor lunare prevăzut
  în anexa nr. 1, punctele 1, 3 şi 4, la
  Hotărârea Guvernului nr. 1.886/2006, modificată şi
  completată prin Hotărârea Guvernului nr. 343/2007
  *Font 7*
  ┌─────────────────────┬──────────┬───────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐
  │ │ │ Lei/mp pe suprafaţă construită desfăşurată │Lei/mp pe suprafaţă de │
  │ │ │ │teren aferent (inclusiv │
  │ │ Rangul │ │ terenul de sub │
  │ Afectaţiunea │ locali- │ │ construcţie) │
  │ imobilului │ tăţii ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┬──────┤
  │ │ │<300 │300- │500- │700- │1000-│1500-│3000-│>5000│<2000│2000-│5000-│>10000│
  │ │ │mp │500 │700 │1.000│1500 │3000 │5000 │mp │mp │5000 │10000│mp │
  │ │ │ │mp │mp │mp │mp │mp │mp │ │ │mp │mp │ │
  ├─────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
  │Pct. 1 Imobile │Rangul 0 │14.17│12.75│11.33│ 9.92│ 8.50│ 7.08│ 5.67│ 4.25│ 5.67│ 4.25│ 3.54│ 2.83│
  │ocupate de unităţi şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │instituţii de ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
  │învăţământ din │Rangul I │11.33│ 9.92│ 8.50│ 7.08│ 5.67│ 4.25│ 3.54│ 2.83│ 4.25│ 3.54│ 2.83│ 2.12│
  │sistemul de stat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │(grădiniţe, şcoli, ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
  │licee, colegii, şcoli│Rangul II │ 9.92│ 8.50│ 7.08│ 5.67│ 4.25│ 3.54│ 2.83│ 2.12│ 3.54│ 2.83│ 2.12│ 1.42│
  │profesionale, şcoli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │postliceale, ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
  │instituţii de │Rangul III│ 8.50│ 7.08│ 5.67│ 4.25│ 2.83│ 2.12│ 1.42│ 0.99│ 2.83│ 2.41│ 2.12│ 1.42│
  │învăţământ superior) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │Pct. 3 Imobile ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
  │ocupate de instituţii│Rangul IV │ 5.67│ 4.25│ 2.83│ 2.12│ 1.70│ 1.42│ 1.13│ 0.85│ 2.12│ 1.42│ 0,99│ 0,71│
  │publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │(administraţii ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
  │financiare, │Rangul V │ 5.67│ 4.25│ 2.83│ 2.12│ 1.70│ 1.42│ 1.13│ 0.85│ 2.12│ 1.42│ 0,99│ 0,71│
  │trezorerii, ministere│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │şi alte autorităţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ale administraţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │publice centrale, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │parchete, judecăto- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │rii, tribunale, curţi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │de apel, poliţie, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │poliţie de frontieră,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │jandarmerii, servicii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │publice comunitare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │pentru situaţii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │urgenţă, sedii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │vamale, arhive │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │naţionale, direcţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │judeţene, case de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │asigurări de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │sănătate, primării, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │prefecturi, consilii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │locale şi judeţene, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │inspectorate şcolare)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │Pct. 4 Imobile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ocupate de instituţii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │culturale (teatre, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │opere, biblioteci, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │muzee) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └─────────────────────┴──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘


  Anexa 2
  Cuantumul actualizat al chiriilor lunare prevăzut în
  anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.886/2006,
  modificată şi completată prin
  Hotărârea Guvernului nr. 343/2007
  *Font 7*
  ┌─────────────────────┬──────────┬───────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐
  │ │ │ Lei/mp pe suprafaţă construită desfăşurată │Lei/mp pe suprafaţă de │
  │ │ │ │teren aferent (inclusiv │
  │ │ Rangul │ │ terenul de sub │
  │ Afectaţiunea │ locali- │ │ construcţie) │
  │ imobilului │ tăţii ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┬──────┤
  │ │ │<300 │300- │500- │700- │1000-│1500-│3000-│>5000│<2000│2000-│5000-│>10000│
  │ │ │mp │500 │700 │1.000│1500 │3000 │5000 │mp │mp │5000 │10000│mp │
  │ │ │ │mp │mp │mp │mp │mp │mp │ │ │mp │mp │ │
  ├─────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
  │Imobile afectate │Rangul 0 │14.17│12.75│11.33│ 9.92│ 8.50│ 7.08│ 5.67│ 4.25│ 5.67│ 4.25│ 3.54│ 2.83│
  │unor activităţi de ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
  │interes public din │Rangul I │11.33│ 9.92│ 8.50│ 7.08│ 5.67│ 4.25│ 3.54│ 2.83│ 4.25│ 3.54│ 2.83│ 2.12│
  │învăţământ sau ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
  │sănătate, finanţate │Rangul II │ 9.92│ 8.50│ 7.08│ 5.67│ 4.25│ 3.54│ 2.83│ 2.12│ 3.54│ 2.83│ 2.12│ 1.42│
  │ori cofinanţate de la├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
  │bugetul de stat sau │Rangul III│ 8.50│ 7.08│ 5.67│ 4.25│ 2.83│ 2.12│ 1.42│ 0.99│ 2.83│ 2.41│ 2.12│ 1.42│
  │de la bugetele locale├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
  │ │Rangul IV │ 5.67│ 4.25│ 2.83│ 2.12│ 1.70│ 1.42│ 1.13│ 0.85│ 2.12│ 1.42│ 0,99│ 0,71│
  │ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
  │ │Rangul V │ 5.67│ 4.25│ 2.83│ 2.12│ 1.70│ 1.42│ 1.13│ 0.85│ 2.12│ 1.42│ 0,99│ 0,71│
  └─────────────────────┴──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘


  Anexa 3
  Cuantumul actualizat al chiriilor lunare prevăzut în
  anexa nr. 1, punctul 2, la
  Hotărârea Guvernului nr. 1.886/2006
  ┌──────────────────────────────┬──────────────┬───────────────┬──────────────┐
  │ Afectaţiunea imobilului │ Rangul │ Lei/mp pe │ Lei/mp pe │
  │ │ localităţii │ suprafaţă │ suprafaţă de │
  │ │ │ construită │teren aferent │
  │ │ │ desfăşurată │ (inclusiv │
  │ │ │ │terenul de sub│
  │ │ │ │ construcţie │
  ├──────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
  │Imobile ocupate de unităţi │ Rangul 0 │ 14.26 lei │ 5.70 lei │
  │sanitare şi de asistenţă ├──────────────┼───────────────┼──────────────┤
  │medico-socială din sistemul │ Rangul I │ 11.40 lei │ 4.28 lei │
  │public (creşe, cămine-spital ├──────────────┼───────────────┼──────────────┤
  │pentru bătrâni, spitale, │ Rangul II │ 9.98 lei │ 3.56 lei │
  │centre de plasament, case de ├──────────────┼───────────────┼──────────────┤
  │copii) │ Rangul III │ 8.55 lei │ 2.85 lei │
  │ ├──────────────┼───────────────┼──────────────┤
  │ │ Rangul IV │ 7.13 lei │ 2.14 lei │
  │ ├──────────────┼───────────────┼──────────────┤
  │ │ Rangul V │ 5.70 lei │ 1.43 lei │
  └──────────────────────────────┴──────────────┴───────────────┴──────────────┘

  --------