PROCEDURĂ DE AVIZARE din 10 aprilie 2020a zborurilor care intră sub incidența art. 10 alin. (1) din Ordonanța militară nr. 7/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 10 aprilie 2020 Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 875 din 10 aprilie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 305 din 10 aprilie 2020.


  Articolul 1

  Avizul pentru efectuarea zborurilor pentru transportul lucrătorilor sezonieri din România, denumiți în continuare pasageri, care intră sub incidența art. 10 alin. (1) din Ordonanța militară nr. 7/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, se emite de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor (MTIC), prin Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR).


  Articolul 2

  În vederea obținerii avizului menționat la art. 1, operatorul aerian transmite o solicitare la AACR, cu cel puțin 48 de ore înainte de ora programată pentru efectuarea zborului, care va conține următoarele informații:
  a) numele, adresa, datele de contact, naționalitatea și indicativul OACI al operatorului aerian;
  b) tipul, însemnele de înmatriculare și capacitatea aeronavei;
  c) aeroportul de origine și cel de destinație, ruta;
  d) programul de operare;
  e) numele, adresa, datele de contact ale tour-operatorului;
  f) copia contractului charter în limba română sau traducere în limba engleză;
  g) acordul aeroportului din România cu privire la efectuarea zborului;
  h) acordul agentului de handling de pe aeroportul din România;
  i) declarație privind persoana responsabilă, pe aeroportul din România pe care se îmbarcă pasagerii, pentru asigurarea respectării drepturilor pasagerilor, inclusiv cazarea pasagerilor în caz de anulare/întârziere a zborului, până la îmbarcarea pasagerilor în vederea transportului spre destinația finală sau, după caz, în vederea transportului retur, spre domiciliu;
  j) numele, adresa și datele de contact ale agentului/agenților de recrutare pe teritoriul României;
  k) copia avizului autorităților din țara de destinație a zborului, pentru efectuarea zborului respectiv, în limbile română sau engleză.


  Articolul 3

  AACR emite avizul solicitat în termen de maximum 24 de ore de la primirea documentației complete.


  Articolul 4

  AACR nu avizează efectuarea zborurilor care intră sub incidența prezentei proceduri, în situația în care acestea sunt programate să fie efectuate pe același aeroport, la un interval mai mic de 4 ore unul față de celălalt.


  Articolul 5

  AACR exercită competențele ce revin Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, conform ordonanțelor militare emise în baza Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, după cum urmează:
  a) monitorizează respectarea tuturor restricțiilor de operare spre/dinspre România sau pe rute interne, instituite prin ordonanțele militare pentru anumite categorii de zboruri;
  b) constată contravențiile și aplică sancțiunile contravenționale prevăzute de lege în cazul nerespectării de către operatorii aeronavelor a restricțiilor de operare prevăzute la lit. a).


  Articolul 6
  (1) Transportul pasagerilor spre aeroportul de îmbarcare pe teritoriul României se organizează de către agentul de recrutare, persoană juridică autorizată conform reglementărilor aplicabile.(2) Agentul de recrutare este responsabil de asigurarea echipamentelor de protecție împotriva COVID-19 pentru toți pasagerii.(3) Agentul de recrutare va organiza transportul spre aeroportul de îmbarcare numai după primirea acordului din partea administratorului aeroportului respectiv. Pasagerii care folosesc alte mijloace de transport decât cele puse la dispoziție de agentul de recrutare vor fi informați în mod corespunzător de către acesta, în timp util, cu privire la posibilitatea deplasării spre aeroport. (4) Agentul de recrutare este obligat să asigure prezența pe aeroportul din România a unui reprezentant care să acorde asistență permanentă pasagerilor, inclusiv în situația întârzierii sau anulării zborului. Datele de contact ale reprezentantului se comunică administratorului aeroportului cu cel puțin 24 de ore înainte de efectuarea zborului.(5) Operatorul de transport rutier de persoane va îmbarca numai pasageri care sunt echipați corespunzător (mască și mănuși de protecție), cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.


  Articolul 7

  Deplasarea spre aeroport va fi organizată astfel încât pasagerii să nu ajungă la aeroport cu mai mult de 4 ore înainte de ora efectuării zborului, indiferent de mijlocul de transport folosit.


  Articolul 8

  Operatorul de transport rutier de persoane, care efectuează transport prin servicii ocazionale, notifică Autoritatea Rutieră Română cu privire la efectuarea cursei, conform procedurilor aplicabile. Autoritatea Rutieră Română informează în mod operativ MTIC și Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier cu privire la notificarea primită.


  Articolul 9

  Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier controlează desfășurarea transportului rutier spre/dinspre aeroport cu respectarea prevederilor legale, inclusiv cele aplicabile pe perioada stării de urgență, și aplică sancțiuni contravenționale conform art. 28 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare.

  ----