HOTĂRÂRE nr. 831 din 7 august 2012privind completarea art. II din Hotărârea Guvernului nr. 1.135/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 13 august 2012
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  După alineatul (1) al articolului II din Hotărârea Guvernului nr. 1.135/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 849 din 30 noiembrie 2011, se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul proiectelor de grant/strategice finanțate prin Programul operațional sectorial Dezvoltarea resurselor umane, prevederile art. 11^1 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007, cu modificările și completările ulterioare, se aplică proiectelor aflate în derulare la data de 10 august 2012, precum și celor depuse după această dată.

  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  p. Ministrul afacerilor europene,
  Răzvan Cotovelea,
  secretar de stat
  Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
  Mariana Câmpeanu
  Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
  Florin Georgescu

  București, 7 august 2012.
  Nr. 831.
  ----