ORDIN nr. 513 din 14 februarie 2019pentru aprobarea Normelor privind stabilirea condițiilor de efectuare a evaluării psihologice a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere auto, adăugarea de noi categorii și, în cazul obținerii unui nou permis de conducere auto anulat, pentru autovehicule, tractoare agricole sau forestiere și tramvaie, autorizarea și aplicarea sancțiunilor administrative de suspendare sau retragere a certificatului de autorizare, în cazul constatării nerespectării criteriilor și condițiilor privind acordarea acestuia, precum și tarifele pentru eliberarea autorizației în vederea realizării evaluării psihologice specifice obținerii permisului de conducere auto și vizarea anuală a acesteia
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 21 martie 2019
  Având în vedere Referatul Serviciului medical nr. 41.227 din 7.12.2018 privind aprobarea Ordinului pentru aprobarea Normelor privind stabilirea condițiilor de efectuare a evaluării psihologice a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere auto, adăugarea de noi categorii și, în cazul obținerii unui nou permis de conducere auto anulat, pentru autovehicule, tractoare agricole sau forestiere și tramvaie, autorizarea și aplicarea sancțiunilor administrative de suspendare sau retragere a certificatului de autorizare, în cazul constatării nerespectării criteriilor și condițiilor privind acordarea acestuia, precum și tarifele pentru eliberarea autorizației în vederea realizării evaluării psihologice specifice obținerii permisului de conducere auto și vizarea anuală a acesteia,
  ținând seama de prevederile art. 23 alin. (3^2), (3^3), (3^4) și (3^5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) pct. 57 și art. 5 alin (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul transporturilor, interimar, emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Normele privind stabilirea condițiilor de efectuare a evaluării psihologice a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere auto, adăugarea de noi categorii și, în cazul obținerii unui nou permis de conducere auto anulat, pentru autovehicule, tractoare agricole sau forestiere și tramvaie, autorizarea și aplicarea sancțiunilor administrative de suspendare sau retragere a certificatului de autorizare, în cazul constatării nerespectării criteriilor și condițiilor privind acordarea acestuia, precum și tarifele pentru eliberarea autorizației în vederea realizării evaluării psihologice specifice obținerii permisului de conducere auto și vizarea anuală a acesteia, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Serviciul medical din Ministerul Transporturilor va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul transporturilor, interimar,
  Rovana Plumb


  București, 14 februarie 2019.
  Nr. 513.

  ANEXĂ

  NORME
  privind stabilirea condițiilor de efectuare a evaluării psihologice a persoanelor în vederea
  obținerii permisului de conducere auto, adăugarea de noi categorii și, în cazul obținerii
  unui nou permis de conducere auto anulat, pentru autovehicule, tractoare agricole sau
  forestiere și tramvaie, autorizarea și aplicarea sancțiunilor administrative de suspendare
  sau retragere a certificatului de autorizare, în cazul constatării nerespectării criteriilor
  și condițiilor privind acordarea acestuia, precum și tarifele pentru eliberarea autorizației
  în vederea realizării evaluării psihologice specifice obținerii permisului de conducere
  auto și vizarea anuală a acesteia