ORDIN nr. 4.147 din 29 iunie 2022pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea și funcționarea "școlilor verzi"
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 14 iulie 2022
  Având în vedere:– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 155/ 2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobate prin Legea nr. 230/2021, cu modificările și completările ulterioare;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 134/2021 pentru aprobarea Acordului de împrumut (Mecanismul de redresare și reziliență) dintre Comisia Europeană și România, semnat la București la 26 noiembrie 2021 și la Bruxelles la 15 decembrie 2021, aprobată prin Legea nr. 114/2021;– Acordul de tip operațional nr. 12.319/21/ADD, încheiat între România, prin Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, și Comisia Europeană; – Acordul de finanțare privind implementarea reformelor și/sau investițiilor finanțate prin Planul național de redresare și reziliență nr. 31.394 din 18.03.2022, încheiat între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Ministerul Educației;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2022;– prevederile art. 105 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
  în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul educației emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Metodologia-cadru privind organizarea și funcționarea „școlilor verzi“, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Direcția generală pentru implementarea proiectului „România Educată“, Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală management resurse umane și rețea școlară și persoanele desemnate duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul educației,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu

  București, 29 iunie 2022.
  Nr. 4.147.

  ANEXĂ

  METODOLOGIE-CADRU
  privind organizarea și funcționarea "școlilor verzi"