HOTĂRÂRE nr. 1.005 din 10 august 2022privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al Regiei Autonome "Monetăria Statului", aflată în subordinea Băncii Naționale a României
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 12 august 2022
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  ARTICOL UNIC

  Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al Regiei Autonome „Monetăria Statului“, aflată în subordinea Băncii Naționale a României, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi

  București, 10 august 2022.
  Nr. 1.005.

  ANEXĂ*)

  *) Anexa este reprodusă în facsimil.
  BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
  Regia Autonomă „Monetăria Statului“
  București, sectorul 5, str. Fabrica de Chibrituri nr. 30
  CUI RO427304
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2022

  ----