DECRET nr. 1.560 din 28 noiembrie 2023privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Afacerilor Interne
EMITENT
 • PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1082 din 29 noiembrie 2023
  În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea și funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, cu modificările ulterioare,
  având în vedere propunerea ministrului afacerilor interne și Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. S-212/2023,
  Președintele României decretează:

  ARTICOL UNIC

  Colonelului menționat în anexa*1) la prezentul decret i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea.
  *1) Anexa conține informații clasificate, potrivit legii, face parte din prezentul decret și urmează regimul juridic prevăzut de Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare.

  PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
  KLAUS-WERNER IOHANNIS

  În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituția României, republicată, contrasemnăm acest decret.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU

  București, 28 noiembrie 2023.
  Nr. 1.560.
  -----