ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 194 din 5 noiembrie 2020pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1049 din 9 noiembrie 2020
  Luând în considerare dispozițiile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare,
  având în vedere creșterea semnificativă a numărului de pacienți confirmați cu infecția cu SARS-CoV-2 în ultimele două săptămâni, care a dus la o transmitere intracomunitară accelerată și la apariția de noi focare răspândite pe întreg teritoriul țării,
  prin raportare la numărul de pacienți confirmați în ultimele două săptămâni, respectiv: un număr de 182.854 la data de 19 octombrie 2020, un număr de 212.492 la data de 26 octombrie și un număr de 258.437 la data de 3 noiembrie,
  întrucât numărul de pacienți internați în secțiile ATI a crescut semnificativ, de la 757 pacienți în data de 19 octombrie 2020 s-a ajuns la un număr de 974 pacienți internați în secțiile ATI în data de 3 noiembrie 2020,
  ținând cont de faptul că inclusiv rata mortalității a crescut semnificativ în ultimele două săptămâni: astfel, dacă în data de 19 octombrie 2020 erau înregistrate un număr de 5.931 de decese (cu o medie de 60 de cazuri/zi), după 14 zile, la data de 3 noiembrie 2020, numărul deceselor a ajuns la 7.273 (cu o medie de 86 de cazuri/zi și o creștere de 120 de cazuri față de ziua anterioară),
  având în vedere că unitățile sanitare publice resimt amploarea situației, fiind suprasolicitată resursa umană și înregistrându-se un deficit la nivelul dotării cu aparatură medicală destinată secțiilor din cadrul unităților sanitare care tratează cazuri COVID-19,
  luând în considerare că lipsa de reacție poate duce la blocarea capacității de spitalizare pentru pacienți infectați cu COVID-19,
  întrucât previziunile la nivel european și național manifestă o tendință de creștere a numărului de cazuri de infecție, în viitorul apropiat,
  ținând cont de faptul că ne confruntăm cu o situație excepțională cauzată de o transmitere comunitară extinsă, creșterea numărului de zone de tip focar prin prisma imposibilității desfășurării anchetelor epidemiologice riguroase și depășirea capacității de spitalizare în secțiile ATI din unele județe, ajungând la un nivel maxim în data de 3 noiembrie 2020, respectiv 974 de pacienți internați pe secțiile ATI,
  deoarece capacitatea sistemului sanitar la nivel național depășește 70%, iar la nivel regional și local, punctual în anumite județe, este foarte aproape de capacitatea maximă (de exemplu: București, Brașov, Prahova, Hunedoara, Alba, Cluj), existând intervale în care aceasta este chiar depășită, fiind necesar transferul pacienților între unitățile spitalicești ale altor județe,
  având în vedere că situația excepțională obligă autoritățile publice să își adapteze de urgență răspunsul la nevoile actuale ale sistemului sanitar public și să asigure de îndată suportul logistic adecvat,
  pentru că adoptarea unui act normativ în regim de urgență este absolut necesară pentru a preveni un impact negativ major asupra sistemului sanitar,
  având în vedere că situația prezentată întrunește premisele unei situații urgente și extraordinare, care impune adoptarea de măsuri imediate în vederea stabilirii cadrului normativ potrivit, lipsa adoptării acestor măsuri, cu celeritate, putând produce un impact negativ major asupra sistemului sanitar, în subsidiar, și asupra vieții, în principal, în gestionarea cazurilor confirmate cu COVID-19,
  întrucât aspectele vizate afectează sănătatea și interesul public, iar reglementarea acestora nu poate fi amânată, se impune adoptarea ordonanței de urgență, în caz contrar neputându-se asigura un răspuns eficace și eficient pentru limitarea consecințelor produse de pandemia de COVID-19 la nivel național.
  În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  ARTICOL UNIC

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102 din 11 februarie 2020, aprobată cu completări prin Legea nr. 20/2020, cu completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 4, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, prin hotărâre a Guvernului, pot fi alocate sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului Ministerului Afacerilor Interne, pentru Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, pentru finanțarea cantităților de produse stocuri de urgență medicală, de strictă necesitate, prevăzute la pct. 18-26 din anexă.2. În anexă, după punctul 17 se introduc nouă noi puncte, punctele 18-26, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Marcel Ion Vela
  p. Ministrul sănătății,
  Romică-Andrei Baciu,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Mironel Panțuroiu,
  secretar de stat

  București, 5 noiembrie 2020.
  Nr. 194.

  ANEXĂ

  Punctele 18-26 din anexa „Categorii de produse stocuri de urgență medicală, de strictă necesitate“ la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2020

  Nr.
  crt.

  Denumire

  Cantitate
  (buc.)

  18.

  Ventilatoare pentru ventilația noninvazivă

  1.500

  19.

  Dispozitive de oxigenoterapie umidificată, cu flux crescut (high-flow oxigenotherapy device)

  1.000

  20.

  Dispozitive concentratoare de oxigen, individuale

  3.000

  21.

  Concentratoare de oxigen de mare capacitate

  50

  22.

  Analizoare portabile pentru gaze sangvine și electroliți

  500

  23.

  Aspiratoare portabile

  500

  24.

  Teste rapide de determinare a antigenului SARS-CoV-2

  3.000.000

  25.

  Măști chirurgicale

  50.000.000

  26.

  Seringi cu ac, de unică folosință

  10.000.000

  -----