ORDIN nr. 607 din 19 aprilie 2005
pentru aprobarea Metodologiei de control privind supravegherea pieţei produselor pentru construcţii cu rol în satisfacerea cerinţei de securitate la incendiu
EMITENT
 • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 6 mai 2005  Având în vedere prevederile art. 30 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, ale art. 3 alin. (1) şi (2) şi ale art. 11 lit. x) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004,
  în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările ulterioare,
  ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Metodologia de control privind supravegherea pieţei produselor pentru construcţii cu rol în satisfacerea cerinţei de securitate la incendiu, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Vasile Blaga
  Bucureşti, 19 aprilie 2005.
  Nr. 607.


  Anexă

  METODOLOGIE 19/04/2005