ORDIN nr. 1.266 din 30 noiembrie 2005
pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, certificarea calităţii şi comercializarea cartofului pentru samanta
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 14 bis din 6 ianuarie 2006

  O R D I N

  image

  *)

  image

  *) Ordinul nr. 1.262/2005 este reprodus în facsimil.

  1. ii) furnizarea de seminte prestatorilor de servicii pentru prelucrare sau ambalare, cu conditia ca prestatorul de servicii sa nu obtina nici un drept de proprietate asupra semintei furnizate in acest mod.

  2. iii) furnizarea de seminte, in anumite conditii, unor prestatori de servicii în vederea producerii anumitor materii prime agricole, destinate pentru scopuri industriale, precum si procesarea semintelor in acest scop, nu se considera comercializare, atata timp cat prestatorul de servicii nu obtine un drept nici pentru samanta astfel furnizata, nici asupra produsului recoltei. Furnizorul de seminte trebuie sa dea autoritatii de certificare o copie a partilor relevante ale contractului încheiat cu prestatorul de servicii, iar acest contract trebuie sa înciuda normele si conditiile curente corespunzatoare pentru samanta furnizata.

  c) Conditiile pentru aplicarea prevederilor de la lit.a) si b) din acest alineat vor fi stabilite in conformitate cu procedurile Comunitatii.

  (2) A. a) Cereale înseamna: plante din urmatoarele genuri si specii destinate pentru productia agricola sau horticola, alta decat productia pentru scop ornamental: Avena sativa L./ Ovaz

  Hordeum vulgare L.I Orz, inclusiv orzoaica - Hordeun distichum L..

  Oryza saliva L.I Orez

  Phalaris canariensis L./ Iarba canarilor

  Secale cereale L.I Secara

  Sorghum bicolor (L.) Moench/ Sorg

  Sorghum sudanense (Piper) Stapf/ Iarba de Sudan

  X Triticosecale Wittm. Triticale

  Triticum aestivum I. Emend. Fiori et paol./ Grau comun

  Triticum durum desf./ Grau durum

  Triticum spelta L.I. Grau imbracat

  Zea mays L (partim)../ Porumb exceptand porumbul de floricele (popcorn) si porumbul zaharat.

  1. b) Aceasta definitie cuprinde de asemenea urmatorul hibrid rezultat din incrucisarea speciilor de mai jos:

   Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum sudanense (Piper) Stapf./ hibrid rezultat din incrucisarea sorgului si iarba de sudan.

  2. c) Daca nu este specificat altfel, samanta hibrizilor mai sus amintiti trebuie sa se supuna normelor si altor conditii aplicabile fiecarei specii de la care sunt obtinute.

  1. B. Soiuri, hibrizi si linii consangvinizate de porumb si Sorghum spp.:

   1. a) soiuri cu polenizare libera: soiuri suficient de uniforme si stabile;

   2. b) linie consangvinizata: linie suficient de uniforma si stabila, obtinuta fie prin autofecundare artificiala insotita de selectie in mai multe generatii succesive sau prin operatiuni echivalente;

   3. c) hibrid simplu: prima generatie a unei incrucisari intre doua linii consangvinizate, definit de ameliorator;

   4. d) hibrid dublu: prima generatie a unei incrucisari intre doi hibrizi simpli, qefiniti de

    ameliorator;

   5. e) hibrid triliniar: prima generatie a unei incrucisari intre o linie consangvinizata si un hibrid simplu, definit de ameliorator;

   6. f) hibrid ăTop cross": prima generatie a unei incrucisari intre o linie consangvinizata sau un hibrid simplu si un soi cu polenizare libera, definit de ameliorator;

   7. g) hibrid intervarietal: prima generatie a unei incrucisari intre plante provenite din samanta Baza a doua soiuri cu polenizare libera, definit de ameliorator;

  2. C. Samanta Baza (grau comun, grau durum, grau imbracat, ovaz, orz, orez,

   secara, iarba canarilor si triticale, altele decat hibrizii in fiecare caz), înseamna samanta:

   1. a) care a fost produsa sub directa responsabilitate a amelioratorului in conformitate cu metodele acceptate pentru mentinerea soiului (selectie conservativa);

   2. b) care este destinata pentru producerea de samanta din categoria ăsamanta Certificata" sau din categoria ăsamanta Certificata prima generatie" sau ăsamanta Certificata a doua generatie";

   3. c) care, avand in vedere prevederile din art. 4 alin. (1) lit. a), indeplineste conditiile prevazute în anexele nr. 1 si 2 pentru samanta Baza ; si

   4. d) care a fost gasita prin examinare oficiala sau, în cazul conditiilor stabilite in Anexa nr. 2, fie prin examinare oficiala sau prin examinare efectuata sub supraveghere oficiala, ca indeplineste conditiile mentionate la lit. a), b) sic) de la pct.C din acest alineat;

  3. D. Samanta Baza (hibrizi de grau comun, grau durum, grau imbracat, ovaz, orz, orez, secara si triticale autogam) înseamna samanta:

   1. a) care este destinata pentru producerea de hibrizi;

   2. b) care, avand in vedere prevederile din art. 4, indeplineste conditiile prevazute in anexele nr. 1 si 2 pentru samanta Baza ; si

   3. c) care a fost gasita prin examinare oficiala sau, în cazul conditiilor stabilite in Anexa nr. 2, fie prin examinare oficiala sau prin examinare efectuata sub supraveghere oficiala, ca indeplineste conditiile mentionate la lit. a) si b) de la pct.D din acest alineat;

  4. E. Samanta Baza ( porumb si Sorghum spp.):

   1. 1. Samanta Baza a soiurilor cu polenizare libera, înseamna samanta:

    1. a) care a fost produsa sub directa responsabilitate a amelioratorului in conformitate cu metodele acceptate pentru mentinerea soiului (selectie conservativa);

    2. b) care este destinata pentru producerea de samanta din categoria ăsamanta Certificata"sau de hibrizi ătop cross" sau hibrizi intervarietali;

    3. c) care, avand în vedere prevederile din art. 4, indeplineste conditiile prevazute in anexele nr. 1 si 2 pentru samanta Baza; si

    4. d) care a fost gasita prin examinare oficiala sau, in cazul conditiilor stabilite in Anexa nr. 2, fie prin examinare oficiala sau prin examinare efectuata sub supraveghere oficiala, ca indeplineste conditiile mentionate la fit. a), b) si c) de la pct.E,1 din acest alineat;

   2. 2. Samanta Baza a liniilor consangvinizate înseamna samanta:

    1. a) care, avand in vedere prevederile din art. 4, indeplineste conditiile prevazute in anexele nr. 1 si 2 pentru samanta Baza ; si

    2. b) care a fost gasita prin examinare oficiala sau, în cazul conditiilor stabilite în Anexa nr. 2, fie prin examinare oficiala sau prin examinare efectuata sub supraveghere oficiala, ca indeplineste conditiile mentionate la lit. a) de la pct.E,2 din acest alineat;

   3. 3. Samanta Baza hibrizi simpli, inseamana samanta:

    1. a) care este destinata pentru producerea de hibrizi dubli, hibrizi triliniari sau hibriziă top cross";

    2. b) care, avand in vedere prevederile din art. 4, indeplineste conditiile prevazute in anexele nr. 1 si 2 pentru samanta Baza ; si

    3. c) care a fost gasita prin examinare oficiala sau, in cazul conditiilor stabilite in Anexa nr. 2, fie prin examinare oficiala sau prin examinare efectuata sub supraveghere oficiala, ca indeplineste conditiile mentionate la lit. a) si b) de la pct.E,3 din acest alineat.

  5. F. Samanta Certificata: ( iarba canarilor, alta decat hibrizii; soiurile si hibrizii de: iarba de sudan, secara, porumb si sorg; hibrizii de: grau comun, grau durum, grau imbracat, ovaz, orz, orez, si triticale autogam) înseamna samanta:

   1. a) care a fost produsa direct din Samanta Baza sau, la cererea amelioratorului samanta dintr-o generatie anterioara semintei Baza, care a indeplinit cu ocazia unei examinari oficiale, conditiile stabilite in anexele nr. 1 si 2 pentru samanta Baza;

   2. b) care este destinata unei productii, alta decat cea de samanta de cereale ;

   3. c) care, avand in vedere prevederile din art. 4 alin. (1) lit. b) si alin. (2), indeplineste conditiile stabilite in anexele nr. 1si 2 pentru samanta Certificata; si

   4. d) care a fost gasita prin examinare oficiala sau prin examinare efectuata sub supraveghere oficiala, ca indeplineste conditiile mentionate la lit. a), b) sic) de la pct.F din acest alineat;

  6. G. Samanta Certificata (C1) prima generatie (grau comun, grau durum, grau imbracat, ovaz, orz, orez, triticale, altele decat hibrizii in fiecare caz) înseamna samanta:

   1. a) care a fost produsa direct din samanta Baza sau, la cererea amelioratorului, din samanta generatiei anterioare semintei Baza care a fost gasita prin examinare oficiala ca a îndeplinit conditiile stabilite in anexele nr. 1 si 2 pentru samanta de Baza;

   2. b) care este destinata pentru producerea semintei din categoria ,,samanta Certificata" (C2) a celei de a doua generatii" sau pentru alte scopuri decat productia de samanta de cereale;

   3. c) care, indeplineste conditiile din anexele nr. 1 si 2 pentru samanta Certificata prima generatie; si

   4. d) care a fost gasita prin examinare oficiala sau prin examinare efectuata sub supraveghere oficiala, ca indeplineste conditiile mentionate la lit. a), b) si c) de la pct.G din acest alineat;

  7. H. Samanta Certificata (C2) a doua generatie (grau comun, grau durum, grau imbracat, ovaz, orz, orez, triticale, altele decat hibrizii in fiecare caz) înseamna samanta:

   1. a) care a fost produsa direct din samanta Baza, din samanta Certificata (C1) prima generatie sau , daca amelioratorul o cere, din samanta generatiei anterioare semintei Baza, care a fost gasita prin examinare oficiala ca a indeplinit conditiile stabilite in anexele nr.1 si 2 pentru samanta Baza;

   2. b) care este destinata unei productii, alta decat cea de samanta de cereale;

   3. c) care, indeplineste conditiile din anexele nr. 1 si 2 pentru samanta Certificata a doua generatie; si

    d} care a fost gasita prin examinare oficiala sau prin examinare efectuata sub supraveghere oficiala, ca indeplineste conditiile mentionate la lit. a), b) i c) de la pct.H din acest alineat;

    image

   4. d) o proportie a esantioanelor din loturile de seminte recoltate din culturile semincere este prelevata pentru postcontrol oficial si, dupa caz, pentru testare in laboratorul oficial privind identitatea si puritatea varietala;

   5. e) autoritatea oficiala aplica regulile privind sanctiunile pentru incalcarea prevederilor nationale oficiale prevazute in cazul examinarii sub supraveghere oficiala. Sanctiunile prevazute trebuie sa fie efective, proportionale si descurajatoare. Sanctiunile pot include retragerea acreditarii prevazuta in lit. a) pct. (iii) daca inspectorii acreditati oficial incalca in mod deliberat sau din negljenta normele care reglementeaza examinarile oficiale. Autoritatea oficiala ia masuri ca orice certificare a semintei examinate sa fie anulata, cu exceptia cazului in care pot demonstra ca semintele îndeplinesc, totusi, toate conditiile relevante.

   6. f) Procedurile, conditiile si regulile aplicabile inspectiei in camp sub supraveghere oficiala in Romania sunt stabilite in Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 355 din 5 august 2002.

  B.Testarea semintelor:

  1. a) testarea semintelor se efectueaza in laboratoare de testarea semintelor care au fost acreditate in acest scop de catre INCS si LCCSMS in conditiile precizate la lit. b)

   - d) din acest alineat.

  2. b) laboratorul de testarea semintelor trebuie sa aiba un analist-set care este direct responsabil pentru operatiunile tehnice ale laboratorului si are calificari necesare pentru managementul tehnic al laboratorului de testarea semintelor;

   1. i) analistii de samanta trebuie sa aiba calificari tehnice necesare obtinute in cursuri de instruire similare celor pentru analistii de samanta oficiali si confirmati prin examinari oficiale.

   2. ii) laboratorul trebuie sa fie situat in cladiri bine intretinute si cu echipament considerat oficial de catre autoritatea oficiala de certificare si care satisface scopul de testarea semintelor in limitele stabilite ale autorizatiei.

   3. iii) testarea semintelor trebuie sa se realizeze in conformitate cu metodele internationale în vigoare.

  3. c) laboratorul de testarea semintelor trebuie sa fie :

   1. (i) un laborator independent; sau

   2. (ii) un laborator care apartine companiei de seminte.

   3. (iii) in cazul referitor la pct. ii) de la lit.c) din acest alineat, laboratorul poate realiza numai testarea esantioanelor prelevate din loturile de samanta produse in nume propriu de agentul economic caruia ii apartine laboratorul, în afara de cazul în care se convine altfel intre agentul economic caruia ii apartine laboratorul, un alt agent economic care solicita certificarea si autoritatea oficiala de certificare;

  4. d) activitatile laboratorului de testare acreditat vor fi supuse supravegherii de catre autoritatea oficiala de certificare care a eliberat certificatul de acreditare;

  5. e) in scopul realizarii supravegherii mentionat in lit. d) din acest alineat, o proportie din loturile de samanta intrate pentru certificare oficiala vor fi supuse supravegherii de catre autoritatea oficiala, prin teste de control oficiale. Aceasta proportie va fi in principiu egal distribuita pentru persoanele fizice si juridice, posibil mai mare, cu samanta intrata pentru certificare, si speciile intrate, dar poate de asemenea fi orientata astfel incat sa fie eliminate dubiile specifice. Aceasta proportie trebuie sa fie de minimum 5% ;

  6. f) autoritatea oficiala de certificare aplica regulile privind sanctiuni,le pentru incalcarea prevederilor nationale oficiale privind examinarea sub supraveghere oficiala. Sanctiunile prevazute trebuie sa fie efective, prop0rtionate si descurajatoare.

  Sanctiunile pot include retragerea autorizatiei prevazuta la lit.a) din acest alineat, ca urmare a rezultatelor semintei testate de laboratorul autoritatii oficiale care a constatat ca in mod deliberat sau din neglijenta au incalcat regulile care reglementeaza examinarile oficiale. Autoritatea oficiala ia masuri ca orice certificare a semintei examinate sa fie anulata, cu exceptia cazului cand pot demonstra ca aceasta samanta, totusi, intruneste toate cerintele relevante.

  1. (6) Procedurile, conditiile si regulile privind acreditarea laboratoarelor pentru analiza calitatii semintelor sub supraveghere oficiala în Romania sunt stabilite prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 506/2002 din 28 noiembrie 2002, fara a afecta prevederile din prezentul ordin.

  2. (7) ln conformitate cu procedurile Comunitatii se pot adopta alte masuri suplimentare care sa se aplice privind examinarile sub supraveghere oficiala.

  Art. 3. - (1) Samanta de cereale nu poate fi comercializata decat daca a fost certificata oficial ca ăsamanta Baza", sau ă samanta Certificata", ,, samanta Certificata prima generatie" sau ,, samanta Certificata a doua generatie".

  1. (2) ln scopul certificarii semintelor pe teritoriul Romaniei se respecta continutul de umiditate la samanta Baza si samanta Certificata din toate categoriile stabilit in Anexa nr. 7.

  2. (3) Autoritatea oficiala efectueaza examinarile oficiale ale semintelor în conformitate cu metodele internationale, in cazul cand exista aceste metode.

  3. (4) Fara a aduce atingere alin. (1), se prevede ca pot fi comercializate:

  1. a) seminte de selectie din generalii anterioare semintelor Baza, si

  2. b) seminte brute, comercializate pentru prelucrare, sub rezerva, ca identitatea lor sa fie garantata.

  Art. 4. -(1) ITCSMS sau LCCSMS pot da derogari de la prevederile art. 3:

  1. a) sa autorizeze certificarea oficiala si comercializarea semintelor Baza care nu satisfac conditiile prevazute in Anexa nr. 2 in privinta germinatiei, conform prevederilor din Anexa nr.7 cap.li pct.E1. ln acest sens, se iau toate masurile necesare astfel incat furnizorul sa garanteze o germinatie determinata pe care sa o indice in vederea comercializarii, pe o eticheta speciala care include numele si adresa furnizorului si numarul de referinta al lotului.

  2. b) in scopul unei aprovizionari rapide, desi in realitate examinarea oficiala privind controlul conform conditiilor din Anexa nr. 2 in vederea respectarii germinatiei nu a fost încheiata, autorizeaza certificarea oficiala si comercializarea pana la primul cumparator a semintei din categoria ,, samanta Baza", sau ,,samanta Certificata". Certificarea va fi acordata numai cu prezentarea unui document de analiza provizorie a semintei si cu conditia ca numele si adresa primului destinatar caruia i s-a dat samanta sa fie trecute pe acest document. Trebuie luate toate masurile necesare pentru a se asigura ca acel furnizor garanteaza germinatia stabilita prin analiza provizorie. Aceasta germinatie trebuie declarata pentru comercializare pe o eticheta speciala care va purta numele si adresa furnizorului si numarul de referinta al lotului.

  3. c) aceste prevederi nu se plica semintei importate din terte tari, exceptand prevederile din art. 15 în scopul multiplicarii in afara Comunitatii.

   1. (2) Statele membre care utilizeaza derogarile prevazute in alin (1) lit. a) sau lit.

    1. b) isi acorda reciproc asistenta administrativa privind inspectiile.

   2. (3) Fara a aduce atingere prevederilor din art. 3 alin. (1) autoritatea de certificare poate autoriza producatorii stabiliti pe teritoriul Romaniei pentru a comercializa:

     1. a) mici cantitati de seminte, in scopuri stiintifice sau pentru lucrari de selectie;

     2. b) cantitati de samanta destinate pentru alte scopuri de testare sau experimentare, cu conditia sa apartina unui soi pentru care s-a depus o cerere de inscriere in Catalogul national al soiurilor de specii de plante agricole al unui stat membru in cauza.

   3. (4) ln cazul materialului modificat genetic, aceasta autorizatie poate fi acordata numai daca au fost luate toate masurile pentru evitarea riscurilor, pentru sanatatea omului si a mediului inconjurator. ln scopul evaluarii incidentelor asupra mediului, dispozitiile art. 7 alin. (4) din Directiva 2002/53/CE se aplica in consecinta.

   4. (5) Scopurile pentru care se pot acorda autorizatiile prevazute la alin. (3) lit. b), prevederile referitoare la marcarea ambalajelor precum si cantitatile si conditiile sub care se pot acorda asemenea autorizatii, se stabilesc in Anexa nr. 6 care transpune Decizia Comisiei 2004/842/CE din 1 decembrie 2004 privind comercializarea semintelor apartinand unor soiuri pentru care a fost înaintata cererea de înregistrare in Catalogul national al soiurilor de specii de plante agricole sau a speciilor de legume.

   5. (6) Autorizatiile acordate inainte de data adoptarii acestui ordin, acordate pentru scopul expus in alin. (3), raman in vigoare pana la 1 august 2006. Dupa aceasta data toate autorizatiile trebuie sa respecte prevederile stabilite in conformitate cu alin. (5).

    Art. 5. - (1) Prin acest ordin, pentru productia produsa pe teritoriul Romaniei, privitor la conditiile stabilite in anexele nr. 1 si 2, se impun cerinte suplimentare sau mai severe pentru certificarea semintei. Aceste conditii si cerinte sunt stabilite in Anexa nr. 7.

    (2) Statele membre pot restrictiona certificarea semintei de grau, orz, ovaz, orez numai ca samanta Certificata prima generatie.

    Art. 6. - Autoritatea oficiala ia masuri pentru ca, descrierea genealogica a componentilor, care poate fi solicitata, daca amelioratorul o cere, sa ramana confidentiala.

    Art. 7- (1) Se iau masuri ca, pentru verificarea soiurilor, precum si pentru examinarea semintelor in vederea certificarii, esantioanele sa fie prelevate oficial sau sub supraveghere oficiala in conformitate cu metodele corespunzatoare. Esantionarea semintei in vederea controlului la comercializare, prevazuta in art. 19, trebuie efectuata oficial.

    1. (2) Cand esantionarea se efectueaza sub supraveghere oficiala prevazuta in alin. (1), trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:

     1. a) esantionarea semintelor trebuie efectuata prin esantionorii care au fost acreditati pentru acest scop de catre autoritatea oficiala si îndeplinesc conditiile stabilite la lit. b), c), d) din acest alineat;

     2. b) esantionorul trebuie sa aiba calificari tehnice necesare obtinute in cursuri de instruire organizate in conditiile aplicabile celor pentru personalul oficial si trebuie confirmat prin examinari oficiale. Aceasta esantionare trebuie sa se efectueze in conformitate cu metodele internationale in vigoare ;

     3. c) esantionorii trebuie sa fie:

      1. (i) persoane fizice independente;

      2. (ii) persoane angajate de persoane fizice sau juridice ale caror activitati nu implica productia de samanta, recolta de samanta, prelucrarea sau comercializarea; sau

      3. (iii) persoane angajate de persoane fizice sau juridice ale caror activitati implica productia de samanta, recolta de samanta, prelucrarea sau comercializare semintei;

      4. (iv) in cazul referitor la pct. (iii) de la lit.c) din acest alineat, esantionorul poate esantiona samanta numai din loturile de samanta proprietate a angajatorului sau, in

     afara cazului în care exista un alt acord intre angajatorul sau, solicitantul de certificare a semintelor si autoritatea oficiala.

  4. d) performanta esantionorilor acreditati va fi supravegheata de autoritatea oficiala. Cand se esantioneaza automat, trebuie strict respectat ca operatiunile sa corespunda procedurilor si sa fie supravegheate oficial;

  5. e) în scopul supravegherii care se refera lit. d) din acest alineat o proportie din loturile de samanta intrate pentru certificarea oficiala va fi esantionata-controlata de esantionori oficiali. Aceasta proportie va fi în principiu egal distribuita pentru persoanele fizice si juridice cu samanta intrata pentru certificare, si speciile intrate, dar poate fi deasemenea orientata sa elimine orice dubiu specific. Aceasta proportie trebuie sa fie de cel putin 5%. Acest control nu se aplica esantionarii automate. Autoritatea oficiala va compara esantioanele de samanta prelevate oficial cu esantioanele acelorasi loturi de samanta prelevate sub supraveghere oficiala.

  6. f) autoritatea oficiala aplica regulile privind sanctiunile pentru incalcarea prevederilor nationale oficiale privind examinarea sub supraveghere oficiala. Sanctiunile prevazute trebuie sa fie efectiv proportionale si preventive. Sanctiunile pot include retragerea acreditarii prevazuta la lit. a) din acest alineat, daca autoritatea oficiala a constatat ca esantionorii acreditati, intentionat sau din negljenta, au incalcat regulile ofici.ale de examinare. ln acest caz autoritatea oficiala va lua masuri ca orice certificare a semintei esantionate sa fie anulata, cu exceptia cazului cand pot demonstra ca aceasta samanta, totusi, indeplineste toate cerintele relevante.

  1. (3) Procedurile, conditiile si regulile privind acreditarea persoanelor pentru a esantiona seminte in vederea efectuarii testelor de laborator sub supraveghere oficiala in Romania sunt prevazute în Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 283/2002 din 8 iulie 2002, fara a afecta prevederile din prezentul ordin .

  2. (4) ln conformitate cu procedurile Comunitatii pot fi adoptate masuri suplimentare pentru efectuarea esantionarii sub supraveghere oficiala.

  3. (5) Pentru examinarea semintelor in vederea certificarii, esantioanele sunt prelevate din loturi omogene. Greutatea maxima a unui lot si greutatea minima a unui esantion sunt prevazute in Anexa nr. 3.

  Art. 8 - (1). Comercializarea semintei Baza, a semintei Certificate din toate categoriile se efectueaza numai daca loturile sunt suficient de omogene si în ambalaje sigilate, prevazute cu un mecanism de sigilare si marcare, in conformitate cu art. 9 si 10.

  (2) Autoritatea oficiala poate, pentru comercializarea unor cantitati mici de seminte catre utilizatorul final, sa prevada derogari de lc;:i dispozitiile din alin. (1) in ceea ce priveste ambalajul, sistemul de sigilare si marcare.

  Art. 9 - (1) a) Ambalajele semintei Baza , a semintei Certificate din toate categoriile, se sigileaza oficial sau sub supraveghere oficiala, in asa fel incat acestea sa nu poata fi deschise fara deteriorarea sistemului de sigilare sau fara ca eticheta oficiala prevazuta in art. 1O alin. (1) si ambalajul sa nu prezinte urmele deteriorarii acestora.

  1. b) ln vederea asigurarii sigilarii, sistemul de sigilare trebuie sa fie prevazut cu eticheta oficiala sau prin aplicarea unui sigiliu oficial.

  2. c) Masurile prevazute in al doilea aliniat nu mai sunt necesare în cazul unui sistem de sigilare de unica folosinta.

  3. d) ln conformitate cu procedurile Comunitatii se poate stabili daca un anumit sistem de sigilare corespunde prevederilor din acest aliniat.

   1. (2) Ambalajele care au fost sigilate oficial sau sub supraveghere oficiala nu pot fi resigilate, o data sau de mai multe ori, decat oficial. Daca ambalajele au fost

    resigilate, se mentioneaza pe eticheta prevazuta in art. 1O alin (1) , data ultimei resigilarii si autoritatea responsabila.

   2. (3) Autoritatea oficiala poate prevedea exceptii de la alin (1) in cazul ambalajelor mici inchise pe teritoriul sau. Conditiile privind aceste exceptii pot fi stabilite in conformitate cu procedurile Comunitatii.

    Art.1O - (1) Autoritatea oficiala ia masuri ca ambalajele cu samanta Baza si samanta Certificata din toate categoriile sa indeplineasca urmatoarele conditii:

    1. a) sa fie prevazute cu o eticheta oficiala exterioara care nu a mai fost anterior folosita si care satisface conditiile din Anexa nr. 4 si ale carei informalii sunt date in limba romana si eventual într-o alta limba oficiala a Comunitatii. Culoarea etichetei oficiale este alba pentru samanta Baza, albastra pentru samanta Certificata si samanta Certificata din prima generatie, rosie pentru samanta Certificata din generatia a doua. Cand se foloseste etichetele cu capse sau urechiusa acestea se prind cu un sigiliu oficial. Daca, in cazul prevazut in art. 4, alin (1) lit. a) si alin (2), samanta Baza sau samanta Certificata nu satisface conditiile din Anexa nr. 2 in ce priveste germinatia, acest fapt trebuie mentionat pe eticheta.

     Folosirea etichetelor adezive oficiale este autorizata.

    2. b) ln conformitate cu procedurile Comunitatii, poate fi autorizata imprimarea de nesters, sub supraveghere oficiala, a informatiilor prescrise pe ambalaje in conformitate cu modelul de eticheta. Prin Decizia Comisiei 80ll55/EEC din 17 iulie 1980, amendata prin Decizia Comisiei 81/109/CEE din 1O februarie 1981, se autorizeaza imprimarea de nesters a informatiilor prescrise pe ambalajele de seminte de cereale, care se implementeaza prin acest ordin. Autoritatea oficiala autorizeaza ca imprimarea de nesters a informatiilor prescrise pe ambalajele cu seminte de cereale din categoria ăsamanta Baza" si ăsamanta Certificata din toate categoriile", sa se efectueze sub supraveghere oficiala si sa respecte urmatoarele conditii:

     1. (i) informatia prescrisa trebuie sa fie tiparita sau marcata de nesters pe ambalaj ;

     2. (ii) macheta si culoarea de imprimare sau marcare trebuie sa fie in conformitate cu modelul folosit pentru eticheta;

     3. (iii) informatiile prescrise, cel putin cele cerute in Anexa nr. 4 pct. A, lit.a), pct. 3),

      4) si 5), trebuie imprimate sau marcate cand esantioanele sunt prelevate in conformitate cu art. 7 alin. (5), imprimarea sau marcarea efectuandu-se oficial sau sub supraveghere oficiala ;

     4. (iv) fiecare ambalaj va avea atribuit oficial un numar de serie individual care va fi imprimat sau marcat de nesters de catre firma de imprimare; aceasta firma va informa autoritatea de certifict;3re de cantitatile de ambalaje editate, inclusiv numerele lor de serie ;

     5. (v) autoritatea de certificare va tine evidenta cantitatilor de seminte astfel marcate, incluzand numarul si continutul ambalajelor fiecarui lot, ca si numarul înseriat prevazut la pct.(iv) de la lit.b) din acest alineat;

     6. (vi) documentele furnizorilor sunt obiect de supraveghere al autoritatii de certificare.

    3. c) sa cantina o notita oficiala de aceeasi culoare cu cea a etichetei,

    cuprinzand un minimum de informalii stabilite in Anexa nr. 4 pct.A lit. (a), pct. 3), 4) si 5). Notita va fi redactata de asa maniera incat sa nu poala fi confundata cu eticheta oficiala prevazuta la lit. a) din acest alineat. Notita nu este necesara daca informatiile sunt imprimate de nesters pe ambalaj sau daca, in conformitate cu pervederile de la fit. a) din acest alineat, se foloseste o eticheta oficiala adeziva sau o eticheta rezistenta la rupere.

    1. (2) Autoritatea oficiala poate prevedea exceptii de la alin. (1) in cazul ambalajelor mici, sigilate pe teritoriul sau. Conditiile pentru aplicarea acestor exceptii sunt determinate in conformitate cu procedurile Comunitare.

    2. (3) Prin derogare de la art. 8, 9 si 1O, ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, poate prevedea o simplificare a dispozitiilor referitoare la procedeul de închidere si marcare a ambalajelor in cazul comercializarii semintei din categoria

     ,, samanta Certificata" in vrac direct catre consumatorul final.

    3. (4) Conditiile pentru aplicarea derogarii din alin. 3 sunt determinate in conformitate cu procedurile Comunitatii. Pana cand aceste masuri vor fi adoptate, conditiile prevazute in art. 2 al Deciziei Comisiei 94/650/CE din 28 septembrie 1994 trebuie aplicate. Vanzarea semintelor in vrac catre consumatorul final, fara sa afecteze calitatea acestora, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

    1. a) speciile la care se aplica aceasta derogare sunt "samanta Certificata din toate categoriile" de cereale, cu exceptia semintei de porumb;

    2. b) ambalajele in care samanta este stocata pentru comercializare catre consumatorul final trebuie sa cantina seminte care au fost certificate final in conformitate cu prevederile acestui ordin;

    3. c) aceasta samanta trebuie sa se comercializeze direct consumatorului final;

    4. d) ambalajele cu seminte trebuie închise dupa umplere de catre furnizor inainte de a fi utilizate de catre consumatorul final;

    5. e) fara a aduce atingere prevederilor art. 19 alin.1, trebuie prelevate esantioane oficiale, cel putin randomizat, in timpul umplerii ambalajelor mentionate la lit. d) din acest alineat;

    6. f) informatiile date pe eticheta oficiala trebuie de asemenea sa apara si pe un document pe care furnizorul ii transmite consumatorului final ;

    7. g) cantitatea de seminte comercializata in vrac trebuie notificata de furnizor autoritatii oficiale la fiecare livrare si la sfarsitul fiecarui an calendaristic;

    8. h) autoritatea oficiala va monitoriza aceasta derogare.

     Art.11- (1). ln conformitate cu procedurile Comunitatii, Ministerul

     Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale poate solicita ca, in afara cazurilor specificate in Directiva 66/402/CEE, ambalajele semintei Baza, semintei Certificate din toate categoriile, trebuie sa aiba o eticheta a furnizorului (care poate fi o eticheta separata de eticheta oficiala sau poate lua forma unor informatii ale furnizorului, imprimate direct pe ambalajul sau).

     1. (2) lnformatiile speciale care trebuie mentionate pe o astfel de eticheta sunt de asemenea stabilite in conformitate cu procedurile Comunitatii.

     2. (3) a) Directiva 66/402/CEE nu afecteaza dreptul statelor membre sa ceara ca loturile de samanta care îndeplinesc conditiile speciale privind prezenta lui Avena tatua, stabilite in conformitate cu procedurile Comunitatii, sa fie insotite de un certificat oficial care atesta conformitatea cu acele conditii.

      1. b) Conditiile speciale privind prezenta lui ăAvena fatua"sunt implementate prin Decizia Comisiei 74/268/CEE, conform prevederilor de la lit.c) din acest alineat.

      2. c) Autoritatea oficiala poate elibera, pentru loturile de samanta de cereale care se comercializeaza, un certificat oficial privind conditiile speciale pentru Avena fatua prevazute la lit. a) si b) din acest alineat. Conditiile sunt urmatoarele:

    9. i) daca cultura semincera este libera de Avena fatua in timpul inspectiilor oficiale in camp efectuate in conformitate cu Anexa nr. 1 din acest ordin si un esantion de cel putin1 kg prelevat in conformitate cu art. 7 si examinat oficial in laborator este liber de Avena fatua, sau

    1. ii) daca un esantion de cel putin 3 kg prelevat in conformitate cu art. 7 si examinat oficial in laborator este liber de Avena tatua.

   3. (4) ln cazul semintelor unui soi care a fost modificat genetic, orice eticheta sau document, oficial sau neoficial, care este aplicata sau insoteste lotul de samanta, in conformitate cu dispozitiile acestui ordin, trebuie sa indice clar ca soiul a fost modificat genetic.

  Art.12. - Autoritatea oficiala ia masuri ca orice tratament chimic la samanta Baza, Certificata din toate categoriile sa fie mentionat pe fiecare eticheta oficiala sau a furnizorului precum si pe ambalaj sau în interiorul acestuia.

  Art.13.-(1) Samanta dintr-o specie de cereale poate fi comercializata sub forma de mixturi specifice din diferite soiuri, cu conditia ca informatiile stiintifice sau tehnice sa indice ca aceste mixturi nu permit inmultirea unor organisme daunatoare si sa prevada de asemenea ca diferitele componente ale mixturii corespund, înainte de a face amestecul, cu regulile de comercializare care sunt aplicabile fiecarui component.

  1. (2) a) Autoritatea oficiala de certificare autorizeaza comercializarea semintei de cereale sub forma de mixturi de seminte din diferite specii,

   cu conditia ca diferitele componente ale mixturii sa corepunda regulilor de comercializare care sunt aplicabile fiecarei specii înainte de a se face amestecul.

   b) Conditiile specifice sub care mixturile pot fi comercializate trebuie sa fie determinate în conformitate cu procedurile Comunitatii.

  2. (3) Prevederile art. 8, 9 si 11 se aplica, la fel ca si prevederile art. 10, cu exceptia ca eticheta folosita la mixtura sa fie de culoare verde.

  3. (4) a) ln scopul gasirii celor mai bune solutii pentru înlocuirea anumitor prevederi din Directiva 66/402/EEC, se poate decide organizarea de experimente temporare in conditiile specifice la nivelul Comunitatii in conformitate cu procedurile Comunitatii.

  b) ln cadrul experientelor in cauza, statele membre pot fi scutite de anumite obligatii prevazute în Directiva 66/402/EEC. Existenta acestor scutirii trebuie definita in functie de prevederile la care se aplica. Durata experimentului nu trebuie sa fie mai mare de 7 ani.

  Art.14. (1) Samanta comercializata conform prevederilor Directivei 66/402/EEC, nu este supusa, obligatoriu sau facultativ, nici unei restrictii de comercializare privind caracteristicile, conditiile de examinare, marcare si sigilare, decat cele prevazute in Directiva 66/402/EEC sau in alte directive.

  1. (2) Comisia Comunitatii, în conformitate cu procedurile Comunitatii, autorizeaza comercializarea semintelor pentru culturi furajere, pentru întreg sau pentru parti din teritoriul unuia sau al mai multor state membre, cu prevederi mai stricte decat prevederile din Anexa nr. 2 cu referire la prezenta lui Avena fatua in acele seminte, daca prevederi similare sunt aplicate pentru productia proprie si daca exista o campanie de eradicare a Avenei tatua in culturile pentru furaje din regiunile in chestiune.

  2. (3) ln vederea comercializarii, în conformitate cu dispozitîile art. 3 alin. (4) lit. a), samanta generatiilor anterioare semintei Baza (denumita in continuare samanta Prebaza) trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

    1. a) trebuie sa fie inspectata oficial de autoritatea competenta de certificare in conformitate cu prevederile aplicabile la certificarea semintei Baza;

    2. b) trebuie sa fie ambalata în conformitate cu acest ordin ; si

    3. c) ambalajele trebuie sa poarte o eticheta pe care se specifica cel putin urmatoarele informatii:

   image

   image

   image

   image

   Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,

   Gheorghe Flutur

   București, 30 noiembrie 2005.

   Nr. 1.262.

   ANEXA Nr.1 CONDITIILE PE CARE TREBUIE SA LE INDEPLINEASCA CULTURA

   1. 1. Culturile premergatoare in camp trebuie sa fie compatibile cu productia de seminte a speciilor si varietalilor de cultura, iar campul trebuie sa fie suficient liber de plante straine din culturile anterioare.

   2. 2. Cultura respecta urmatoarele norme în ceea ce priveste distantele fata de sursele de polen vecine, care pot provoca o polenizare straina nedorita si in special, in cazul sorgului din partea sursei de polen a Sorghum halepense:

    Cultura

    image

    1

    Distanta minima (m) 2

    Phalaris canariensis, Secale cereale altele decat hibrizii:

    • - pentru producerea samanta Baza 300 m

    • - pentru producerea de samanta Certificata 250 m

     Sorghum spp., Triticosecale varietali autogame :

    • - pentru producerea samanta Baza 50 m

    • - pentru producerea de samanta Cerificata 20 m

    Zea mays 200 m

    Aceste distante pot sa nu fie luate in consideratie daca exista o protectie suficienta împotriva oricarei polenizari straine nedorite.

   3. 3. Cultura trebuie sa aiba suficienta identitate si puritate varietala sau, in cazul unei culturi dintr-o linie consangvinizata , o suficienta identitate si puritate privind caracterele acesteia. Pentru producerea de samanta din varietatile hibride , dispozitiile mentionate anterior se aplica si caracterelor componentilor, inclusiv sterilitatea mascula sau restauratoare de fertilitate.

    Culturile de Oryza saliva, Phalaris canariensis, Secale cereale, altele decat hibrizii, Sorghum spp. si Zea mays trebuie sa se conformeze urmatoarelor norme si conditii:

    1. A. Phalaris canariensis, Secate cereale altele decat hibrizii:

     numarul de plante de cultura care sunt considerate in mod evident ca neconforme cu varietatea nu trebuie sa fie mai mare de :

     1 la 30 mp pentru producerea de samanta Baza,

     1 la 1O mp pentru producerea de samanta Certificata

    2. B. Zeamays:

     1. a) Procentul in numar de plante care sunt recunoscute evident neconforme (netipice) cu linia consangvinizata sau cu componentul nu trebuie sa fie mai mare de :

      1. aa) pentru producerea de samanta Baza:

       1. i) linii consangvinizate O,1 %,

       2. ii) hibrizi simpli, fiecare component O,1 %,

       3. iii) varietati cu polenizare libera, 0,5%

      2. bb) pentru producerea de samanta Certificata :

       1. i) varietati hibride componenti :

        • - linii consangvinizate 0,2%,

        • - hibrizi simpli 0,2%,

         -varietate cu polenizare libera 1,0%

       2. ii) varietali cu polenizare libera 1,0%

     2. b) urmatoarele alte norme sau conditii trebuie indeplinite pertru samanta varietatilor hibride:

      1. aa) plantele componentului mascul emit suficient polen in timpul infloririi plantelor componentului femei;

      2. bb) dupa caz, castrarea trebuie sa se efectueze

      3. cc) cand 5% sau mai multe plante ale componentului femei au stigmate receptive, procentul de plante al componentului femei care a emis sau emite polen nu trebuie sa fie mai mare de:

       1. 1 % la oricare inspectie oficiala în camp, si

       2. 2 % pe total inspectii oficiale in camp.

       Plantele sunt considerate ca au emis sau emit polen cand, la 50mm sau mai mult al axului central sau lateral al paniculului, anterele sunt iesite din glumele lor si au emis sau emit polen.

    3. C. Sorghum spp.

     1. a) procentul in numar de plante al unei specii de Sorghum spp. netipice speciei cultivate care sunt recunoscute in mod evident neconforme (netipice) liniei consangvinizate sau componentilor nu trebuie sa fie mai mare de:

      1. aa) pentru producerea de samanta Baza

       1. i) la înflorire: O,1 %,

       2. ii) la maturitate: O,1 % ;

      2. bb) pentru producerea de samanta Certificata

       1. i) plantele componentului mascul care au emis polen cand plantele componentului femei au stigmate receptive: O,1 %;

       2. ii) plantele componentului femei la înflorire: 0,3%, la maturitate: O,1%;

     2. b) urmatoarele norme sau alte conditii trebuie îndeplinite pentru producerea de samanta Certificata a varietatilor hibride:

      1. i) plantele componentului mascul au emis suficient polen suficient in timpul cand plantele componentului femei au stigmate receptive;

      2. ii) cand plantele componentului femei au stigmate receptive, procentul de plante al acelui component care a emis sau emite polen nu trebuie sa fie mai mare de: O,1 %

     3. c) varietatile cu polenizare libera sau varietatile sintetice de Sorghum spp. trebuie sa corespunda urmatoarelor norme : numarul de plante ale speciei cultivate care sunt netipice varietatii nu trebuie sa fie mai mare de:

      1 la 30 mp pentru producerea de samanta Baza,

      1 la 1O mp pentru producerea samanta Certificata.

    4. D. Oryza sativa:

     Numarul de plante care sunt recunoscute evident ca plante salbatice sau plante cu seminte rosii nu trebiue sa fie mai mare de:

     O pentru producerea de samanta Baza,

     1 la 50 mp pentru producerea samanta Certificata.

    5. E. Hibrizii de secara

     1. a) Cultura trebuie sa corespunda urmatoarelor norme privind distantele de izolare in raport cu sursele învecinate de polen care pot duce la o polenizare straina nedorita :

      1. i) pentru producerea de samanta de Baza :

       -cand s-a folosit sterilitate masculina : 1OOO m,

       -cand nu s-a folosit sterilitate masculina: 600 m.

      2. ii) pentru producerea de samanta Certificata: 500 m.

     2. b) Cultura trebuie sa aiba suficienta identitate si puritate privind caracteristicile componentilor, inclusiv sterilitatea mascula.

      ln special, cultura trebuia sa se conformeze urmatoarelor norme sau altor conditii:

      1. i) numarul de plante ale speciei cultivate , care sunt recunoscute evident ca sunt neconforme componentului nu trebuie sa fie mai mare de :

       1 la 30 mp pentru producerea de samanta Baza, 1 la 1O mp pentru producerea samanta Certificata,

       aceasta norma se aplica la inspectia in camp numai la componentul femei,

      2. ii) in cazul semintei Baza unde se utilizeaza sterilitate mascula, nivelul sterilitatii componentului mascul -steril trebuie sa fie minimum 98%.

     3. c) ln unele cazuri, semintele certificate sunt produse într-o cultura in amestec dintre un component femei, care este mascul steril cu un component mascul restaurator de sterilitate.

    6. F. Culturile pentru producerea de samanta Certificata a hibrizilor de orz, ovaz, orez, grau comun, grau durum, grau imbracat si triticale autogam trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii :

     1. a) Cultura trebuie sa corespunda urmatoarelor norme privind distantele de izolare in raport cu sursele învecinate de polen care pot duce la o polenizare straina nedorita :

      1. i) distanta minima de izolare a componentului femei

       trebuie sa fie de 25 m pentru toate celelalte varietati ale aceleiasi specii, dar nu si fata de cultura componentului mascul,

      2. ii) aceasta distanta poate sa nu fie luata in seama daca exista suficienta protectie pentru toate sursele de polenizare straina.

     2. b) Cultura trebuie sa aiba suficienta identitate si puritate privind carecteristicile componentilor.

      ln cazul in care samanta este produsa folosindu-se un agent chimic de hibridare, cultura trebuie sa se conformeze urmatoarelor norme si altor conditii:

      1. i) puritatea varietala minima a fiecarui component trebuie sa fie :

       • - orz, ovaz, orez, grau comun, grau durum si grau imbracat: 99,7% ;

       • - triticale autogam: 99,0%.

      2. ii) hibriditatea minima trebuie sa fie 95,0%. Procentul de hibridare trebuie stabilit in conformitate cu metodele internationale curente, daca aceste metode exista. ln cazul cand aceasta a fost determinata înaintea inspectiei prealabila certificarii semintelor, determinarea hibriditatii in timpul inspectiei în camp nu este necesara.

   4. 4. Prezenta organismelor daunatoare care reduc valoarea de utilizare a semintelor, in special Ustilago, este tolerata la un nivel cat mai redus posibil.

   5. 5. Respectarea normelor sau altor conditii mai sus mentionate este verificata, in cazul semintei Baza, prin inspectii oficiale in camp, in cazul semintei Certificate, prin inspectii oficiale in camp sau prin inspectii sub supraveghere oficiala. Aceste inspectii in camp trebuie sa se efectueze in conformitate cu urmatoarele conditii:

    1. A. Conditiile si stadiul de dezvoltare a culturii trebuie sa permita o examinare adecvata.

    2. B. Numarul de inspectii in camp trebuie sa fie de minimum:

     1. a) pentru Avena saliva, Hordeum vulgare, Oryza saliva, Phalaris canariensis, Triticosecale, Trilicum aeslivum, Trilicum durum, Trilicum spella, Secale cereale: doua

     2. b) pentru Sorghum spp. si Zea mays in timpul sezonului de înflorire:

      1. i) soiuri cu polenizare libera: doua,

      2. ii) linii consangvinizate sau hibrizi: trei.

      Cand cultura precedenta a aceluiasi an sau a anului precedent este o cultura de Sorghum spp si Zea mays, trebuie sa se efectueze cel putin o inspectie in camp pentru satisfacerea prevederilor punctului 1 din aceasta anexa.

    3. C. Marimea, numarul si distributia sondajelor elementare in camp pentru ,.a verifica respectarea conditiilor prevazute in aceasta anexa trebuie sa se determine in conformitate cu metodele corespunzatoare.

   image

   image image

   image

   image

   image

   image

   image

   image

   image

   image

   ANEXA Nr. 7

   Cerinte suplimentare sau mai stricte pentru producerea, certificarea si comercializarea semintelor de cereale in Romania

   I. PRODUCEREA SEMINTELOR

   1. A. lnscrierea la multiplicare a culturilor semincere

    1. 1. Agentii economici producatori de samanta pot cere inscrierea pentru multiplicare a unei culturi semincere pe un document denumit

     ,, Declaratie de multiplicare", model prevazut in Anexa nr. 8, care se inainteaza de catre acestia autoritatii de certificare ITCSMS sau LCCSMS pe raza teritoriala unde este amplasata cultura semincera, pana la data de 1 decembrie pentru culturile semincere de toamna, 1 mai pentru culturile semincere de primavara. Dupa aceste date, prin exceptie, daca inspectarea culturii la acea data permite luarea unor decizii corecte, de catre inspectorul oficial, se poate accepta inscrierea.

    2. 2. O cultura semincera se poate inscrie pentru multiplicare daca ăDeclaratia de multiplicare" este insotita de:

     1. a) un contract de multiplicare intre multiplicator (amelioratorul sau mentinatorul sau un alt agent ecomomic care a dobandit dreptul de proprietate asupra semintei) si un prestator de servicii (agricultor-multiplicator) sau, dupa caz,

     2. b) o declaratie proprie, din care sa reiasa ca multiplicatorul (amelioratorul sau mentinatorul sau un alt agent ecomomic care a dobandit dreptul de proprietate asupra semintei) isi multiplica singur samanta;

     3. c) o declaratie sau contract de redeventa din care sa reiasa ca mentinatorul isi da acordul pentru multiplicarea unui soi protejat de catre alt multiplicator;

     4. d) in cazul semintei importate, conform sistemului OCDE, in vederea multiplicarii: acordul mentinatorului sau furnizorului semintei soiului respectiv pentru comercializarea semintei multiplicate sau, acordul (acceptul) autoritatii de certificare din tara din care provine samanta pentru multiplicarea soiului si conditiile sub care se multiplica samanta, transmis la INCS.

    3. 3. ,,0eclaratia de multiplicare" va fi, de asemenea, insotita de urmatoarele documente:

     1. a) copie dupa documentele de calitate in care se stabileste provenienta sau originea si categoria biologica;

     2. b) toate etichetele oficiale din care, dupa verificare, inspectorul oficial retine o eticheta din fiecare lot;

     3. c) schita topografica de amplasare a culturii si a culturilor premergatoare ;

     4. d) descrierea morfologica si fiziologica a soiurilor in cazul cand acestea nu sunt descrise in catalogul national sau nu sunt disponibile autoritatii de certificare.

    4. 4. O cultura se considera inscrisa daca, in urma verificarii documentelor si a platii contravalorii prestatiilor, satisface conditiile preliminare obligatorii pentru infiintarea acesteia.

    5. 5. Motivele de respingere sau amanare a cererii trebuie comunicate solicitantului, in scris, in termen de maximum 1O zile de la data solicitarii.

    6. 6. Fiecare cultura semincera admisa in vederea certificarii oficiale sau sub supraveghere oficiala poarta un numar de identitate înscris de ITCSMS sau LCCSMS pe ,,Declaratia de multiplicare". Numarul de identitate este folosit pentru identificarea culturii si a partidei de samanta.

    7. 7. Agentii economici producatori trebuie sa notifice ITCSMS sau LCCSMS intentia de amestecare a unor partide.

   2. B. Obligatiile agentilor economici inregistrati pentru producerea de samanta

    1. 1. Agentii economici inregistrati pentru producerea semintelor (multiplicatorii) au urmatoarele obligatii :

     1. a) sa ceara autoritatii de certificare, prin ăDeclaratia de multiplicare", la termenele fixate, inscrierea pentru inspectia în campa culturilor semincere destinate multiplicarii;

     2. b) sa insoteasca, prin responsabilul sau reprezentantul sau, inspectorul, la cererea acestuia, atunci cand acesta efectueaza inspectia in camp si sa contrasemneze de prîmirea unei copii a ,,Fisei de control" ;

     3. c) sa puna la dispozitia inspectorului, la cererea acestuia, toate documentele necesare verificarii activitatii in vederea certificarii semintelor, inclusiv metoda de producere si descrierea genealogica a componentilor sau descrierea caracterelor morfologice si insusirilor fiziologice în cazul soiurilor;

     4. d) sa permita mentinatorului, multiplicatorului sau reprezentantilor acestora, dupa caz, sa verifice respectarea normelor de mentinerea identitatii si puritatii varietale si a altor elemente de calitate, in toate fazele de producere a semintelor;

     5. e) sa tina evidenta productiei, tranzactiilor si a stocurilor de seminte intr-un ăRegistru de intrari si iesiri";

     6. f) sa aiba personal tehnic calificat in domeniul de activitate de producere a semintelor, instruit si atestat in cursurile efectuate de ITCSMS si LCCSMS ;

     7. g) sa sesizeze ITCSMS sau LCCSMS ori de cate ori apar situatii deosebite care pot influenta calitatea semintelor ;

     8. h) in plus, mentinatorii trebuie sa completeze la zi registrul de selectie conservativa;

     9. i) în plus, mentinatorii trebuie sa elibereze documentul de garantarea autenticitatii pentru samanta Amelioratorului, destinata multiplicarii ;

     10. j) sa anunte cu 3 zile inainte de recoltat, data, respectiv ora, inceperii recoltatului, pentru ca inspectorul sa preleveze un esantion martor din fiecare lot sau partida, înainte de expedierea semintei pentru prelucrare sau de efectuare a amestecului. Esantionul se divide in doua subesantioane pentru pastrare, unul la ITCSMS sau LCCSMS si celalalt la producator, respectiv prelucrator;

     11. k) sa respecte prezentele reguli si norme;

   3. C. lnspectia in camp a culturilor semincere

   Obiectivele de control efectuate de inspectori in camp.

   1. 1. Documentele prin care inspectorul poate stabili, dupa caz, provenienta sau originea si categoria biologica la infiintarea unei culturi semincere sunt:

    A Documente emise in Remania:

    1. a) Registrul de selectie conservativa, pentru mentinerea semintelor din categoriile biologice samanta Amelioratorului, Prebaza, Baza, dupa caz;

    2. b) ,,Act de garantarea autenticitatii", pentru samanta Amelioratorului;

    3. c) ,,Documentul oficial de certificare" a lotului de samanta, pentru samanta certificata oficial sau sub supraveghere oficiala, care poate fi formularul tipizat oficial sau ,,Documentul de calitate si conformitate al furnizorului" si/sau eticheta oficiala, vigneta oficiala, sau ,, Documentul de inspectie in camp".

     B. Documente emise in tari membre CE:

     1. a) Eticheta oficiala, tip CE;

     2. b) Certificat sau buletin de analiza, eliberate de un laborator oficial sau de un laborator acreditat si recunoscut de autoritatea din tara respectiva;

     C. Documentele de calitate insotitoare ale semintelor din import din tari terte sunt:

     1. a) Certificat de puritate varietala, tip OCDE pentru tarile afiliate la acest sistem, sau ăField inspection"pentru celelalte tari;

     2. b) Certificat (buletin) international de analiza tip ISTA, eliberat de un laborator oficial sau de un laborator acreditat de Asociatia lnternationala de Testare a Semintelor (ISTA) si recunoscut de autoritatea din tara respectiva;

     3. c) Eticheta tip OCDE.

   2. 2. ln cadrul inspectiei culturii semincere inspectorul verifica urmatoarele:

    1. a) documentele de provenienta si documentele de descriere a caracterelor genealogice a componentilor sau descrierea caracterelor morfologice si insusirilor fiziologice;

    2. b) distantele de izolare, rotatia, identificarea culturii semincere printr-o eticheta la fiecare lot (parcela) ;

    3. c) determinare a puritatii varietale avand in vedere metodele descrise in ăManualul OCDE privind certificarea puritatii varietale a semintelor destinate comertului international - Anexa nr. 2: )nspectia in campa culturilor semincere".

     ln cadrul inspectiei se examineaza un numar cat mai mare de plante, acest numar depinzand de dificultatea cu care pot fi determinate caracterele componentilor parentali, ai soiului si uniformitatea lor. Examinarea se efectueaza prin determinarea caracterelor plantelor examinate comparativ cu descrierea oficiala DUS a soiului respectiv, iar rezultatele se înscriu in ăFisa de control", stabilita de autoritatea oficiala si adaptata de inspector cerintelor de control al speciei sau soiului respectiv, iar rezultatele controalelor se vor gestiona prin sistemul informational national al INCS.

    4. d) cultura semincera se examineaza in perioadele optime de vegetatie, in special in perioada inspicatului la cerealele paioase, inainte de inflorire, in perioada înfloritului sau la maturitate, in functie de specie si se urmareste daca s-au eliminat plantele netipice si cele atacate de organismele daunatoare;

    5. e) numarul de verificari este de minimum doua in cadrul soiurilor si minimum trei in cazul liniilor consangvinizate sau hibrizilor, sau de cate ori inspectorul considera necesar, iar marimea, numarul si distributia punctelor de verificare elementare, se stabilesc de inspector in conformitate cu metodele in vigoare;

    6. f) in cazul cand cultura semincera nu indeplineste conditiile din prezentele reguli si norme, inspectorul anunta in scris multiplicatorul printr-un raport intocmit cu datele din ăFisa de control", iar multiplicatorul, la cerere, in termen de maximum 3 zile poate solicita o reinspectie. Daca si in urma reinspectiei cultura semincera nu indeplineste conditiile din prezentul ordin, aceasta se respinge si inspectorul elibereaza documentul ,, Document de inspectie in camp" cu decizia ărespinsa", conform modelului din Anexa nr. 8;

    7. g) in cazul cand cultura semincera nu indeplineste conditiile din prezentele reguli si norme pentru categoria respectiva, dar indeplineste conditiile pentru o categorie inferioara, inspectorul anunta in scris multiplicatorul printr-un raport intocmit cu datele din ăFisa de control", iar multiplicatorul, la cerere, in termen de maximum 3 zile decide daca doreste declasarea. ln cazul cand se hotaraste declasarea, inspectorul poate elibera documentul ,, Document de inspectie in camp" cu decizia ăadmisa cu declasare". Daca multiplicatorul nu doreste declasarea cultura se respinge si inspectorul elibereaza documentul ă Document de inspectie in camp" cu decizia ărespinsa";

    8. h) declasarea sau respingerea unei culturi semincere trebuie anuntata multiplicatorului cu 3

     zile inainte de recoltare;

    9. i) in cazul in care culturile semincere nu indeplinesc unele conditii de aprobare in camp datorita unor cauze care pot fi remediate pana la certificarea finala, sau daca inspectorul considera ca samanta poate avea vicii ascunse, inspectorul poate accepta provizoriu cultura si elibereaza documentul ăDocument de inspectie in camp" cu decizia ăadmis sub rezerva", care presupune efectuarea unor examinari ulterioare recoltarii semintelor, in sarcina si sub responsabilitatea producatorului;

    10. j) se resping de la aprobarea in camp culturile semincere care nu îndeplinesc conditiile din prezentul ordin, iar inspectorul elibeaza documentul ă Document de inspectie in camp" cu decizia ă respinsa";

    11. k) se aproba in camp culturile semincere care indeplinesc conditiile din prezentul ordin, iar inspectorul elibeaza documentul ăDocument de inspectie in camp" cu decizia ă admisa";

    12. l) se pot elibera, in cazul unei diferentieri evidente a uniformitatii culturii, documente de inspectie separate pentru fiecare portiune caracteristica;

    13. m) se poate elibera pentru acelasi soi, categorie biologica si provenienta, pentru mai multe parcele care pot constitui o partida, un singur document de inspectie;

    14. n) numarul ăDocumentului de inspectie in camp" este numarul de identitate al partidei de seminte sau a campului;

    15. o) inspectorul va preleva un esantion martor din fiecare partida recoltata inainte de expedierea semintei pentru prelucrare sau de efectuare a amestecului si care se divide in doua subesantioane pentru pastrare: una la producator sau, dupa caz, la prelucrator si una la ITCSMS sau LCCSMS;

    16. p) cazurile de litigiu, care presupun o noua reinspectie, se rezolva in timp util de catre directorul executiv al ITCSMS sau LCCSMS pe baza examinarilor efectuate in camp, de alt inspector oficial in prezenta directorului executiv si a reprezentantului multiplicatorului sau, dupa caz, al INCS .

   r) modelul ăDocumentului de inspectie in camp" este prezentat in Anexa nr. 8, iar modelul

   ,,Actului de inspectie in camp" utilizat in conformitate cu Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 350/2002 ramane valabil pana la epuizarea stocurilor de formulare siva fi recunoscut ca document oficial atata timp cat isi va produce efect asupra semintelor din stoc.

   D. Recoltarea si depozitarea semintelor

   1. Recoltarea se efectueaza pe partide din aceeasi specie, soi si

   categorie biologica, conform deciziei inspectorului responsabil cu inspectia in camp consemnate in documentele de inspectie in camp, urmarindu-se evitarea oricaror impurificari ale semintei. Operatiunea de recoltare se efectueaza cu acordul inspectorului responsabil cu inspectia in camp care elibereazaă Documentul de inspectie in camp". Orice

   image

   A

   1. b) contractul de prestare de servicii, in cazul in care proprietarul semintei nu detine instalatii proprii de prelucrare a semintei ;

   2. c) documentul care atesta acordul mentinatorului varietatii brevetate ;

   3. d) notificarea la autoritate de intentia sa de a amesteca unele partide sau loturi ;

   4. e) elemente de identificare a loturilor care rezulta.

    1. 5. Cererea se considera admisa, daca in urma verificarii documentelor de catre autoritate si a platii contravalorii prestatiilor, conditiile preliminare obligatorii sunt satisfacute.

    2. 6. Motivele de respingere sau amanare a cererii trebuie comunicate solicitantului, in scris, in termen de maximum 3 zile de la data solicitarii.

    B. Obligatiile agentilor economici inregistrati pentru prelucrarea de samanta

    1. 1. Agentii economici inregistrati pentru prelucrarea semintelor au urmatoarele obligatii :

     1. a) sa ceara autoritatii de certificare, esantionarea si certificarea oficiala a loturilor de seminte prin documentul ,, Declaratie de certificare a loturilor de samanta";

     2. b) sa aiba instalatii si echipamente specifice activitatii pe care o desfasoara ;

     3. c) sa aiba personal tehnic calificat in domeniul de activitate de prelucrare a semintelor, instruit si atestat in cursurile efectuate de ITCSMS si LCCSMS ;

     4. d) sa raspunda de mentinerea identitatii si puritatii varietale pe tot parcursul procesului de prelucrare ;

     5. e) sa permita mentinatorului, multiplicatorului sau reprezentantilor acestora, dupa caz, sa verifice respectarea normelor de mentinere a identitatii si puritatii varietale si a altor elemente de calitate, in toate fazele de prelucrare a semintelor;

     6. f) sa depoziteze semintele in spatii corespunzatoare, in conformitate cu regulile si normele in vigoare;

     7. g) sa înregistreze pe fluxul de prelucrare intr-un registru , pe ore si cantitati, schimbarea soiului, categoriei biologice si provenientei, dupa caz ;

     8. h) in cazul cand poseda un laborator acreditat trebuie sa respecte toate conditiile, procedurile de acreditare, supraveghere precum si masurile luate de autoritate ;

     9. i) sa utilizeze ambalaje, etichete si sisteme de inchidere nereutilizabile, conform prezentelor reguli si norme;

     10. j) sa tina evidenta productiei, tranzactiilor si a stocurilor de seminte intr-un ăRegistru de intrari si iesiri" ;

     11. k) sa puna la dispozitia inspectorului oficial, la cererea acestuia, toate documentele necesare verificarii activitatii in vederea certificarii semintei ;

      I) sa notifice ITCSMS sau LCCSMS intentia sa de amestecare a unor partide sau loturi, de divizare, reetichetare si reambalare a unor loturi de seminte si sa nu efectueze aceste operatiuni inainte de verificarea si acordul autoritatii oficiale ;

      1. m) sa sesizeze ITCSMS sau LCCSMS ori de cate ori apar situatii deosebite care pot influenta calitatea semintelor ;

      2. n) sa stabileasca si sa mentioneze pe eticheta proprie si pe ăDocumentul de calitate si conformitate al furnizorului", prevazut in Anexa nr. 8, dupa caz, perioada de valabilitate, tinand cont de conditiile de depozitare, de tratamentul aplicat semintei si de particularitatile speciei sau soiului si sa garanteze utilizatorului de samanta cantitatea si calitatea semintelor pe perioada de valabilitate.

      C. Prelucrarea, formarea loturilor de samanta, ambalarea, sigilarea si marcarea oficiala

      1. 1. Prelucrarea semintei se efectueaza de catre prelucratori inregistrati in acest scop de catre ITCSMS sau LCCSMS.

      2. 2. Loturile se formeaza dupa conditionare pe specii, soiuri, categorii biologice si, daca e cazul, pe proveniente.

       Loturile trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii :

       1. a) loturile trebuie sa fie omogene din punct de vedere al identitatii si al conditiilor tehnice de calitate;

       2. b) dintr-o partida care are un numar de identitate se formeaza unul sau mai multe loturi;

       3. c) fiecare lot se identifica printr-un numar de referinta. Numarul de referinta se atribuie oficial.

       4. d) loturile se marcheaza in depozit pentru identificare cu o eticheta de lot care cuprinde urmatoarele mentiuni: denumirea speciei, soiul, categoria biologica, numarul lotului, numarul de ambalaje, cantitatea si data formarii lotului sau, dupa caz, data modificarii marimii lotului;

       5. e) loturile de seminte din stoc se restivuiesc cu ocazia reesantionarii, sau de cate ori se considera necesar, dar nu mai tarziu de 18 luni ;

       6. f) loturile, pot fi admise, respinse, blocate si/sau sigilate oficial de inspectorii autoritatii oficiale, dupa caz;

       7. g) greutatea maxima a loturilor este redata in Anexa nr. 3.

      3. 3. Ambalarea se efectueaza in ambalaje de diverse marimi si confectionate din materiale suficient de rezistente pentru a nu se deteriora in cursul manipularii, depozitarii, transportului si care sa nu afecteze calitatea semintelor.

       Ambalajele trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii :

       1. a) pentru un lot se foloseste un singur tip de ambalaj, iar greutatea sau numarul semintelor din fiecare ambalaj care formeaza un lot trebuie sa fie aceeasi, cu exceptia ultimei fractii ramase;

       2. b) ambalajele din materiale netesute care sunt inchise prin coasere

        trebuie sa aiba pe una din laturile deschiderii imprimate un sir de numere, litere sau un desen care sa arate ca ambalajul si-a mentinut dimensiunile initiale;

       3. c) ambalajele din hartie sau plastic, cu conditia ca ele sa nu poata fi deschise decat prin partea sistemului de umplere, sunt inchise prin presiunea greutatii semintei umplute care actioneaza asupra sistemului de inchidere si trebuie sa nu fie mai mica de 22% din latimea ambalajului. Capacitatea ambalajelor este obligatorie pentru cazurile prevazute in acest ordin.

      4. 4. Sigilarea ambalajelor trebuie efectuata oficial sau sub supraveghere oficiala avand in vedere urmatoarele:

       1. a) nu se poate proceda la una sau la mai multe sigilari noi, decat oficial sau sub supraveghere oficiala. Sistemul de sigilare utilizat este verificat de ITCSMS sau LCCSMS ;

       2. b) sigiliul folosit de autoritate este banda autoadeziva cu mentiunea INCS, aceasta fiind folosita pentru sigilarea esantioanelor oficiale, pentru acoperirea sparturilor in ambalajele de hartie ca urmare a esantionarii, pentru sigilarea partiala sau totala a ambalajelor cu seminte care au fost deschise de reprezentantii ITCSMS, LCCSMS sau in alte situatii de sigilare oficiala. Autoritatea poate folosi si alt tip de sigiliu in alte situatii.

      5. 5. Marcarea oficiala a fiecarui ambalaj se efectueaza cu eticheta oficiala care poate fi o eticheta adeziva sau nu, fie o vigneta oficiala, stabilite de autoritate, avand in vedere :

       1. a) eticheta oficiala trebuie confectionata dintr-un material suficient de rezistent la rupere si intemperii, si fixata in asa fel incat sa faca imposibila inlocuirea ei cu o alta eticheta sau sa poata fi reutilizata ;

       2. b) toate informatiile vor fi imprimate, neadmitandu-se adaugiri prin manuscriere, iar marimea literelor si cifrelor sa fie usor lizibila. Imprimarea se face cu caractere negre pe una sau pe ambele parti ale etichetei ;

       3. c) fiecare eticheta sau vigneta oficiala, in cazul unui soi modificat genetic, va purta

        . mentiunea ,,Soi modificat genetic" si codul de identificare al organismului modificat genetic;

       4. d) culoarea etichetei oficiale este in functie de categoria biologica a semintei, exceptie face mixtura. Culoarea etichetei in cazul mixturii este verde.

       5. e) etichetele se prind la ambalajele de seminte prin coasere, lipire, in interiorul unui ambalaj transparent cu inscrisul vizibil din exterior, prin imprimare direct pe ambalaj.

      6. 6. Ambalajele cu samanta Baza, Certificata, Certificata (C1, C2) pot sa poarte o eticheta a furnizorului, care poate fi o eticheta separata de eticheta oficiala sau poate lua forma unor informatii ale furnizorului, imprimate direct pe ambalaj. lnformatiile minime care pot figura pe eticheta furnizorului sunt : numele si adresa furnizorului, specia, soiul, categoria biologica, numarul lotului, greutatea bruta sau neta, perioada de valabilitate: ,,închis

      ....(luna...anul) si data expirarii valabilitatii, tratamentul, indicatii pentru utilizator. ln cazul unui soi modificat genetic fiecare eticheta a furnizorului trebuie sa indice ca soiul a fost modificat genetic, cu mentiunea ăSoi modificat genetic" si codul de identificare al organismului modificat genetic.

      O.Controlul oficial, esantionarea, testarea si certificarea semintelor

      1. 1. Controlul oficial se efectueaza de catre inspectorii autoritatii, prin sondaj, pe fluxul de prelucrare pentru a se asigura ca puritatea varietala s-a mentinut pe tot parcursul operatiunilor de conditionare, ambalare, sigilare si etichetare. Inspectorii autoritatii au in vedere:

       1. a) in urma stabilirii punctelor critice, urmaresc in principal : schimbarea speciei, soiului, categoriei biologice, provenientei, precum si evidentele din ăRegistrul de intrari si iesiri";

       2. b) urmaresc si intervin în orice situatie considerata a crea suspiciuni privind mentinerea puritatii varietale si a conditiilor tehnice de calitate a semintelor si pot respinge sau bloca lotul de samanta. Lotul poate fi blocat pana la obtinerea rezultatelor din pre sau postcontrol. Loturile respinse sau blocate se sigileaza. Se pot cere sau efectua orice fel de investigatii tehnice, stiintifice sau de litigiu.

      2. 2. Prelevarea esantioanelor:

       1. a) prelevarea esantioanelor în scopul testarii si certificarii oficiale este efectuata de personalul autorizat al ITCSMS sau LCCSMS, sau de catre persoane acreditate in acest scop, sub supraveghere oficiala ;

       2. b) prelevarea esantioanelor poate fi efectuata si mecanic (automat) de catre prelucratorii care dispun de instalatii prevazute cu dispozitive automate, reglate corespunzator, sub controlul si cu autorizarea autoritatii oficiale ;

       3. c) prelevarea esantioanelor pentru analize efectuata de catre persoane fizice sau juridice neautorizate, nu este oficiala, in care caz analiza informativa reprezinta numai esantionul analizat si nu e reprezentativa pentru întreaga cantitate de seminte din care s-a prelevat. La

        cerere, se pot preleva esantioane de catre personalul autorizat al ITCSMS sau LCCSMS, sau de catre persoane acreditate, din loturi sau partide de seminte pentru analize informative, in care caz analiza informativa reprezinta lotul sau partida. Esantioanele pentru analize informative nu fac obiectul certificarii oficiale.

       4. d) esantioanele pentru teste oficiale speciale (testari virotice, prezenta organismelor de carantina, etc) se preleveaza numai de personal oficial ;

       5. e) pentru loturile de seminte destinate exportului, in sistem OCDE, esantioanele se preleveaza de personalul oficial din cadrul ITCSMS sau LCCSMS, împuternicit de LCCSMS;

       6. f) sparturile din ambalajele de hartie rezultate in urma esantionarii semintelor cat si, daca pentru extragerea esantioanelor oficiale este nevoie sa se desfaca ambalajele, acestea se acopera sau se vor resigila cu banda adeziva cu sigla INCS;

       7. g) dupa efectuarea testelor oficiale de laborator, cantitatea de samanta ramasa, se sigileaza si se pastreaza ca esantion martor la autoritatea oficiala, cel putin un an de la data eliberarii documentelor ;

       8. h) greutatea minima a unui esantion care se preleveaza dintr-un lot este prevazuta in Anexa nr. 3.

      3. 3. Testarea semintelor:

       1. a) testele efectuate la semintele destinate comercializarii se efectueaza dupa metodele ISTA transpuse in standardele nationale in vigoare. Testele pentru export se efectueaza conform regulilor ISTA in functie de afilierea tarii de destinatie la organizatiile internationale, sau prevederilor din contract ;

       2. b) testarea semintelor si rezultatele testarii, in cadrul Comunitatii, trebuie sa raspunda normelor si altor conditii precizate in Anexa nr. 2;

       3. c) testele oficiale se pot efectua la samanta netratata sau tratata specificandu-se acest lucru pe documentul eliberat ;

       4. d) in functie de rezultatele testarii, loturile de seminte pot fi acceptate sau respinse de la certificare, recomandate a fi declasate sau pentru schimbarea destinatiei ;

       5. e) stocurile de seminte trebuie reanalizate oficial anual, înainte de începerea livrarilor pentru campaniile de insamantari din fiecare an de piata ;

       6. f) analiza componentelor mixturii in cazul stocului, se efectueaza pe fiecare specie in parte si pe buletinul de analiza se specifica ca germinatie finala media ponderata a germinatiei componentilor. Valoarea mediei ponderate trebuie sa fie mai mare sau cel putin egala cu germinatia normata a componentului cu germinatia cea mai mica.

       7. g) testele care se efectueaza in urma unor actiuni de control, altele decat cele obligatorii sau la cerere, nu se platesc de agentii economici in cauza;

      4. 4. Certificarea semintelor:

       1. a) certificarea oficiala finala se efectueaza cand samanta indeplineste toate conditiile prevazute in acest ordin;

       2. b) certificarea oficiala se efectueaza, la cerere, de catre proprietarul semintei prin documentul ,,Declaratie de certificare a loturilor de samanta" ;

       3. c) pentru certificarea oficiala a unui lot de samanta, autoritatea va elibera urmatoarele documente: ,,Documentul oficial de certificare" a lotului de samanta, eticheta oficiala sau, eticheta oficiala adeziva sau, vigneta oficiala, dupa caz. ,,Documentul oficial de certificare", model prevazut in Anexa nr. 8, se intocmeste in doua exemplare, un exemplar, la solicitantul declaratiei de certificare sial doilea exemplar la emitent. ln caz de necesitate se poate elibera inca un exemplar, duplicat ;

       4. d) prin exceptie, in cazul certificarii la cerere, a necesarului propriu, in vrac, al agricultorilor­ multiplicatori, se poate admite, cu respectarea celorlalte prevederi, esantionarea oficiala a unor loturi distincte, in cazul in care conditiile tehnice de calitate din aceste reguli si norme corespund si nu sunt impuse alte restrictii de ambalare, sigilare si marcare prin alte prevederi in vigoare ;

       5. e) se aproba mixtura sub forma de amestec din speciile si/sau soiurile de plante furajere, eventual cu cereale, oleaginoase si textile, legume conform prevederilor acestui ordin. Elementele componente care alcatuiesc mixtura trebuie ca, inainte de efectuarea amestecului, sa fie certificate conform prezentelor reguli si norme aplicabile fiecarei specii ;

       6. f) in cazul intentiei de redeschidere, de catre vanzator, a ambalajelor cu seminte certificate oficial, in scopul tratarii înainte de vanzare, samanta se recertifica oficial sau sub supraveghere oficiala, aceasta notificandu-se autoritatii oficiale. Pe noile documente oficiale cat si ale furnizorului se va mentiona substanta de tratare;

       7. g) in cazul redeschiderii de catre utilizatorul de samanta in vederea tratarii prin prestare de servicii, dupa vanzarea si receptia de catre beneficiar, recomandarea privind perioada de timp in care trebuie efectuat semanatul va fi data de persoana autorizata care executa tratamentul si care va informa utilizatorul semintei de acest lucru si substanta de tratare, pe un document propriu insotitor al semintei ;

       8. h) aplicarea etichetelor sau vignetelor oficiale se efectueaza de prelucrator in momentul sigilarii ambalajelor, dupa obtinerea documentului oficial;

       9. i) aplicarea etichetelor sau vignetelor oficiale se poate efectua si inainte de obtinerea documentului oficial, la cerere, pe proprie raspundere a prelucratorului, pe baza documentelor informative, cu riscul ca rezultatele analizei oficiale pentru certificare sa indice necertificarea sau declasarea, cazuri in care se impune retragerea etichetelor sau vignetelor de catre ITCSMS sau LCCSMS si inlocuirea lor ;

       10. j) inspectorii oficiali verifica lotul de samanta in vederea admiterii sau respingerii pe un document ă Raport final de receptie/ control pentru certificarea lotului"conform modelului prevazut in Anexa nr. 8, document care sta la baza admiterii si eliberarii ăDocumentului oficial de certificare" a lotului de samanta sau, dupa caz, respingerii lotului de la comercializare sau pentru necesar propriu ;

       11. k) semintele care nu intrunesc conditiile de calitate din aceste norme se depoziteaza separat si isi vor schimba destinatia, aceasta notificandu-se autoritatii.

        E. Derogarea calitatii semintelor, resondarea, fractionarea, reconditionarea si declasarea

        reambalarea,

        1. 1. Derogarea calitatii semintelor.

         1. a) ITCSMS sau LCCSMS poate, la solicitarea agentului economic, acorda derogari pentru certificarea si comercializarea semintelor Prebaza si Baza care nu indeplinesc conditiile de germinatie din Anexa nr. 2, in conformitate cu art. 4 a) din prezentul ordin. Aceasta derogare se poate acorda pana la 10% din procentul de germinatie normat al fiecarei specii, iar peste acest procent derogarea poate fi acordata numai de ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, la solicitarea agentului economic.

          Autoritatea va elibera ăDocumentul oficial de certificare" a lotului de samanta, eticheta oficiala sau vigneta oficiala, cu mentiunea ăSamanta cu derogare" si indicele pentru care s-a dat derogarea. Furnizorul trebuie sa garanteze germinatia pentru care s-a aprobat

          derogarea si sa mentioneze pe o eticheta proprie indicele efectiv al acesteia, numele si adresa sa, cat si numarul de lot.

         2. b) ITCSMS sau LCCSMS poate, la solicitarea agentului economic, acorda derogari de la germinatie in vederea certificarii necesarului propriu. ITCSMS sau LCCSMS va elibera

          ăBuletin de analiza oficiala "a lotului de samanta, cu mentiunea ăSamanta cu derogare" si indicele pentru care s-a dat derogarea. Aceasta derogare se poate acorda pana la 10% din procentul de germinatie normat al fiecarei specii. Producatorul trebuie sa ia toate masurile necesare pentru asigurarea realizarii unei culturi corespunzatoare scopului propus.

         3. c) derogarea de la germinatia normata prevazuta prin prezentul ordin in scopul comercializarii categoriilor Certificata, Certificata prima si a doua generatie poate fi. acordata numai de ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, in conformitate cu procedurile Comunitatii.

        2. 2. Resondarea semintelor :

         1. a) un prelucrator poate cere o noua esantionare a unui lot fara o prelucrare ulterioara, cu mentiunea ăresondare" pe documentul ăDeclaratia de certificare a loturilor de seminte";

         2. b) la samanta stocurilor din anii precedenti sau in alte situatii, precum si la cerere, se efectueaza testari la seminte, in special pentru germinatie si se aplica o vigneta oficiala pentru germinatie cu mentiunea ăreanalizat. ...(luna si anul) si ITCSMS sau LCCSMS emitent. Aceasta vigneta se aplica pe eticheta oficiala. Furnizorul va stabili noul termen de valabilitate, daca acesta se modifica.

        3. 3. Fractionarea si reambalarea:

         1. a) fractionarea loturilor si a continutului ambalajelor cu seminte se efectueaza numai de prelucratori sau ambalatori inregistrati, la cererea acestora, si sub supravegherea autoritatii. lnainte de a se recurge la fractionare si reambalare, aceasta se notifica autoritatii, iar ambalajele vor purta intacte etichetele si sistemul de sigilare de origine in momentul prezentarii reprezentantilor autoritatii ;

         2. b) se considera fractionarea lotului :

          1. i) cand parti dintr-un lot sufera tratamente cu produse diferite, iar

           partea reambalata va avea un numar nou de lot si se efectueaza reetichetarea, resigilarea si recertificarea si se notifica autoritatii prin documentul ă Declaratia de certificare a loturilor de samanta" ;

          2. ii) canci parti dintr-un lot se reambaleaza si resondeaza, partea reambalata are un numar nou de lot si se reeticheteaza si resigileaza ;

         3. c) cand se reambaleaza intreg lotul, cu acelasi tip de ambalaj, iar masa sau numarul semintelor din fiecare ambalaj este aceeasi, se poate mentine acelasi numar de lot pe noua eticheta ;

         4. d) fiecare lot de samanta va fi esantionat de inspectorii oficiali in timpul reambalarii si reetichetarii, iar esantionul se va stoca cel putin un an in magazia de esantioane a autoritatii;

         5. e) fractionarea, reambalarea si reetichetarea unui lot de seminte din import in sistem OCDE, se notifica autoritatii oficiale si trebuie sa aiba acordul autoritatii nationale din tara de origine a semintelor, care va fi transmis autoritatii oficiale INCS. Pentru samanta reambalata si reetichetata sub Schemele OCDE se va recunoaste ,, Samanta certificata in conformitate cu Schemele OCDE" ;

         6. f) in cazul reambalarii si reetichetarii unui lot din import in sistem OCDE, etichetele si sistemul de sigilare vor fi scoase si toate operatiunile se fac in prezenta autoritatii oficiale care supravegheaza reambalarea si reetichetarea. Fiecare lot de samanta va fi esantionat

          de personalul autorizat al autoritatii in timpul reambalarii si reetichetarii. O parte din esantion poate fi trimisa la laboratorul de analiza pentru diverse analize, eventual postcontrol, iar o parte se va stoca cel putin un an in magazia de esantioane a autoritatii. Noile etichete trebuie sa aiba un numar nou de referinta, iar acestea reproduc toate informatiile date pe eticheta de origine, incluzand tara de provenienta. lnformatiile vor include si mentiunea ăreambalat...(luna si anul)" si numele autoritatii responsabile de noua eticheta;

          Numarul de referinta original nu se mai foloseste. O copie a informatiilor care au aparut pe eticheta poate fi pusa în interiorul fiecarui ambalaj dar trebuie clar diferentiata de eticheta OCDE de pe exteriorul ambalajului. Eticheta este de tip OCDE, iar culoarea va fi cea a categoriei biologice, exceptand mixtura ;

         7. g) in cazul mixturii, autoritatea oficiala va tine o lista cu toate numerele de referinta a loturilor care compun mixtura si proportia fiecarui lot din amestec. Daca loturile componente ale amestecului au fost produse in diferite tari, toate tarile de producere trebuie mentionate pe eticheta.

         8. h) ambalajele in care se face reambalarea pot fi de marimi diferite fata de ambalajele originale;

         9. i) pe eticheta se va mentiona ăreambalat. ...(luna si anul) si numele autoritatii responsabile de noua eticheta.

        4. 4. Reconditionarea semintelor :

         1. a) prelucratorul cere recertificarea unui lot dupa reconditionare pe o noua ăDeclaratie de certificare a loturilor de samanta".

         2. b) ambalajele vor purta intacta eticheta si sistemul de sigilare de origine in momentul controlului reprezentantilor autoritatii, iar etichetele initiale vor fi retrase de autoritate si lotul va purta un numar nou de referinta.

        5. 5. Declasarea semintelor.

        1. a). Samanta poate fi declasata la o alta categorie biologica (generatie) inferioara, daca indeplineste conditiile cerute de norme pentru aceasta, dupa cum urmeaza :

         1. i) samanta Prebaza poate fi declasata in: Baza; Certificata; Certificata prima sau a doua generatie (C1 sau C2), dupa caz;

         2. ii) samanta Baza poate fi declasata in: Certificata, Certificata prima sau a doua generatie (C1 sau C2), dupa caz;

         3. iii) samanta Certificata prima generatie (C1) poate fi declasata in : Certificata a doua generatie (C2).

        1. b) declasarea prevazuta la pct. i) se poate face la cerere, numai la mentinator sau cu acceptul acestuia si numai daca s-a efectuat pre sau postcontrolul categoriei supusa declasarii si rezultatele obtinute permit aceasta declasare ;

        2. c) declasarea prevazuta la pct. ii) si iii) se poate face la cerere, la mentinator sau cu acceptul acestuia si daca s-a efectuat postcontrolul categoriei supusa declasarii sau a unei generatii anterioare acesteia ;

        3. d) daca declasarea se face dupa reconditionarea unui lot, sau dupa resondarea unui lot fara reconditionare, sau dupa fractionare si reambalare, aceasta operatiune se notifica autoritatii si se efectueaza sub supraveghere oficiala. Etichetele initiale sunt retrase, iar sigilarea si etichetarea ambalajelor se efectueaza in conformitate cu prezentele norme.

        image

    2. 2. Documente neoficiale. Aceste documente sunt destinate testelor solicitate in scop informativ.

    ăBuletinul de analiza informativ" este documentul destinat testelor solicitate in scop informativ. Acest document este imprimat cu înscris negru pe hartie alba si cuprinde numai rezultatele testelor solicitate, precum si mentiunile ,,acest buletin este informativ si nu este valabil pentru comercializare". Buletinul nu contine decizii sau concluzii si arata calitatea semintelor din esantionul sau lotul respectiv, dupa caz, la data testarii.

    G. Postcontrolul semintelor certificate

    1. 1. Verificarea identitatii si puritatii varietale se efectueaza in pre sau postcontrol si se organizeaza de catre lnspectia Nationala pentru Calitatea Semintelor(INCS) si se efectueaza de catre Institutul de Stat pentru Testarea si lnregistrarea Soiurilor (ISTIS).

    2. 2. Verificarea semintelor in pre sau postcontrol urmareste :

     1. a) daca caracterele soiurilor au ramas distincte, uniforme si stabile

      in cursul multiplicarilor conform descrierii oficiale in baza careia a fost înregistrat soiul in catalogul oficial si, daca puritatea varietala este conforma normelor ;

     2. b) interzicerea la multiplicare sau în productia pentru consum a loturilor de seminte necorespunzatoare ca identitate, puritate si stare fitosanitara ;

     3. c) supravegherea si monitorizarea activitatii agentilor economici

      inregistrati care produc si multiplica sau prelucreaza si comercializeaza samanta in vederea pastrarii identitatii si puritatii varietale ;

     4. d) verificarea si imbunatatirea functionarii sistemului de asigurare a calitatii semintelor.

    3. 3. Precontrolul se efectueaza in parcele de control in camp, spatii protejate si/sau prin analize de laborator.

     ln parcelele de precontrol se urmareste :

     1. a) in precontrol se insamanteaza parcele de control la marginea sau in interiorul culturii semincere Prebaza sau Baza destinate multiplicarii (precontrolul poate reprezenta si postcontrolul generatiei anterioare).

     2. b) examinarea plantelor crescute din esantionul de samanta se efectueaza in fazele care permit observarea caracterelor esentiale.

     3. c) cand rezultatul din parcelele de precontrol arata ca identitatea si puritatea varietala nu au fost mentinute, autoritatea oficiala nu certifica samanta obtinuta din parcelele sau loturile respective.

     4. d) precontrolul se poate efectua si in perioada de extrasezon in sere sau zone climatice care permit cresterea plantelor in perioada de iarna.

    4. 4. Postcontrolul se efectueaza in microculturi in camp pe baza metologiei ISTIS sub supravegherea INCS.

     1. 4.1. Postcontrolul este obligatoriu atunci cand :

      1. a) este destinat producerii unei noi generatii de seminte (postcontrolul in acest caz reprezinta precontrolul generatiei urmatoare) ;

      2. b) samanta provine din terte tari sau daca este cazul din tari comunitare, pentru multiplicare, cand, daca ISTIS nu detine o proba de referinta pentru soiul respectiv, se preleveaza un esantion de referinta din fiecare lot de samanta înainte de semanat si se trimite in postcontrol o data cu esantioanele ridicate din loturile de samanta multiplicata si, daca e

       cazul, cu descrierea soiului respectiv. Nu se ridica esantioane de referinta din samanta soiurilor inregistrate in catalogul oficial al Romaniei ;

      3. c) cand samanta a fost produsa in afara tarii de inregistrare a soiului, cele doua autoritati vor cadea de acord in privinta efectuarii testelor de postcontrol ;

      4. d) se verifica in postcontrol samanta din toate loturile destinate exportului, atat samanta certificata final cat si samanta necertificata final ;

     2. 4.2. Esantioanele de samanta, pe categorii biologice, care se esantioneaza in vederea verificarii in postcontrol sunt:

      1. a) pentru samanta Prebaza si Baza se verifica un esantion din fiecare lot, iar pentru samanta Certificata sau Certificata prima generatie se preleveaza un esantion din fiecare lot, iar o fractiune din esantioanele a 4 loturi dintr-o partida, formeaza esantionul care se trimite si se verifica in postcontrol;

      2. b) nu se trimit in postcontrol esantioanele prelevate in urma reambalarii si reetichetarii, insa autoritatea oficiala poate trimite o parte din esantionul prelevat pentru verificare in postcontrol, dupa caz;

      3. c) autoritatea oficiala poate stabili verificarea in postcontrol a oricarei partide sau lot de seminte cand considera ca aceasta este necesara;

      4. d) in postcontrol, caracteristicile trebuie controlate in conformitate cu metodele de verificare acceptate pe plan international ;

    5. 5. Esantioanele destinate pre sau postcontrolului la samanta prelucrata se preleveaza de catre persoanele oficiale din cadrul ITCSMS sau LCCSMS, in conformitate cu standardele in vigoare aliniate la metodele internationale.

    6. 6. Esantioanele se expediaza la Centrul de Testare a Soiurilor insotite de un borderou in care se va specifica : specia, soiul, categoria biologica, lotul sau partida ; un exemplar al borderoului se va trimite si la INCS.

     Esantionele se expediaza la ISTIS astfel :

     1. a) CTS Tancabesti, pentru sorg pana la data de 31 ianuarie; pentru porumb 20 martie;

     2. b) CTS Cogealac, pentru cereale de toamna pana la data de 30 septembrie;

     3. c) CTS Sibiu, pentru cereale de primavara, pana la data de 31 ianuarie;

     4. d) CTS Oltenita, pentru orez, pana la data de 31 ianuarie;

    7. 7. Greutatea esantionului pentru pre sau postcontrol este de 1000 g pentru speciile de cereale paioase si de 300 g pentru speciile de porumb si sorg.

    8. 8. Se considera corespunzatoare puritatea varietala determinata in postcontrol cel putin egala cu normele de puritate varietala din Anexa nr. 2 sau reduse cu maximum 1%.

    III. COMERCIALIZAREA SEMINTELOR

    1. A. Obligatiile agentilor economici inregistrati pentru comercializarea semintelor

     1. 1. Agentii economici inregistrati de ITCSMS sau LCCSMS pentru comercializarea semintelor au urmatoarele obligatii :

      1. a) sa faca dovada certificarii, provenientei, tranzactiilor, a cantitatilor preluate si vandute si a stocurilor de seminte in ăRegistrul de intrari si iesiri" ;

      2. b) sa aiba sau sa fie asistat de personal calificat in domeniul de activitate desfasurat in materie de seminte, care trebuie sa cunoasca regulile de comercializare a semintelor, instruit si atestat de ITCSMS si LCCSMS ;

       image

       image

       image

       ANEXA Nr. 8

       1. A. Formular model "Declaratie de multiplicare":

        ROMAN IA

        Agent economic:

        ITCSMS/LCCSMS:--------

        DECLARATIE DE MULTIPLICARE NR------

        image

        Agent economic multiplicator*

        Cod autorizatie

        Provenienta, nr. lot:

        -2.

        1.

        3.

        Agricultor multiplicator

        Cod autorizatie

        Categorie biologica

        1.

        2.

        3.

        Specia

        Soiul

        (se specifica daca soiul este modificat genetic si codul de identificare)

        Categoria

        Cantitate lot:

        ------------------------

        2.

        1.

        ----------------

        3.

        Suprafata totala (ha)

        Productia propusa UM

        Document de calitate si conformitate, nr, data, emitent conf. Document oficial de certificare a semintei nr.

        Mentinator

        Contract (acord) multiplicare Numar si data

        Etichete oficiale,serie si numar

        Nr. buc.Ilot

        -

        Parcele semanate cu material avand aceeasi provenienta (loturi provenite din aceeasi partida):

        Denumirea parcelei

        Rotatie

        (ani)

        Pl.premergatoare

        Suprafata

        (ha)

        Distanta de

        izolare

        Numar identitate atribuit

        1

        2

        3

        4

        5

        Agent economic multiplicator,

        (numele si prenumele, semnatura si stampila)

        Agricultor multiplicator,

        (numele si prenumele, semnatura si stampila)

        image

        image

        (se completeaza de ITCSMS/LCCSMS)

        INSPECTORATUL TERITORIAL PENTRU CALITATEA SEMINTELOR SI MATERIALULUI

        SADITOR/LCCSMS:            

                 Se repartizeaza pentru

        control si certificare conform

        Ordin MAPDR nr ,

        inspectorului responsabil .......

        INSCRIERE: ADMISNRESPINSA INSPECTOR RESPONSABIL:

        image

        TARIF CONTROL IN CAMP

        . LEI

        INREGISTRARE Data si Nr.: DIRECTOR EXECUTIV,

        Nota: Declaratia va fi insotita de documentele prevazute in Ordinul MAPDR nr.       _

        * ln cazul in care nu exista contract de multiplicare, rubrica se completeaza cu numele agricultorului multiplicator. Formular tip Ordin MAPDR nr.

       2. B. Formular model "Document de inspectie in camp":

        ROMANI A

        Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale lnspectia Nationala pentru Calitatea Semintelor (INCS)

        ITCSMS/LCCSMS                   

        (adresa, telefon/fax, e-mail)

        DOCUMENT DE INSPECTIE IN CAMP NR.:

        Partida compusa din: ..............................

        Agent economic multiglicator

        Cod autorizatie

        Provenienta samanta

        Numar referinta lot:

        ..........................................................................................................................

        Categorie biologica

        Contract (acord) de multiplicare nr.

        Agricultor multi12licator

        Cod autorizatie

        Sgecia

        Soiul

        (se specifica daca soiul este modificat genetic si codul de identificare)

        Sugrafata

        Categ. biologica grogusa

        Parcela:

        Premergatoare:

        REZULTATE INSPECTIE: (puritatea speciei si puritatea varietala) Specifice culturii

        DECIZIA ITCSMS / LCCSMS

        ln urma inspectiei in camp, pe baza constatarilor si determinarilor efectuate, in conformitate cu prevederile Regulilor si Normelor Ordin MAPDR nr , suprafata si productia realizata este:

        image

        ADMISA: ha UM

        ADMISA SUB REZERVA: ha UM

        ADMISA CU DECLASARE: ha UM

        CATEGORIA APROBATA: ha UM

        Ridicat esantion de verificare: Eliberat la data:

        RESPINSA: ha UM CAUZE:

        Inspector responsabil,

        Formular tip Ordin MAPDR nr.

       3. C. Formular model "Adeverinta de transport":

        ADEVERINTA DE TRANSPORT SEMINTE 51 MATERIAL SADITOR

        SERIA:    NR:     

        Agricultor multiplicator:

        Cod autorizatie:

        Specia:

        Soiul:

        (se specifica daca soiul este modificat Qenetic si codul de identificare)

        Categoria biologica:

        Nr. identitate:

        Cantitatea:

        An recolta:

        Se expediaza in conditiile art. 10, 11 din Legea nr. 266/2002 la: ................................................... cu mijlocul de transport nr.: .................................

        Subsemnatul ................................................................... responsabil tehnic garantez ca samanta provine din

        productia aprobata in camp cu documentul nr................. eliberat de ITCSMS .................................. si ca nu s-a impurificat cu alte specii, soiuri sau categorii biologice pe timpul recoltarii si transportului la statia de prelucrare.

        Contract de prelucrare Nr.                 (daca este cazul)

        Responsabil tehnic,

        (numele, prenumele sl semnatura)

        Receptionat: kg

        Responsabil prelucrator,

        (numele, prenumele si semnatura)

        Certificat de atestare nr.: Cod autorizatie :

        Nota: Se intocmeste in trei exemplare din care unul ramane la multiplicator, al doilea insoteste samanta la prelucrator, al treilea se depune la ITCSMS.

        Formular tip Ordin MAPDR nr.

       4. D. Formular model Declaratie de certificare a loturilor de samanta:

        RO MANIA

        Agent economic:

        ITCSMS/LCCSMS:                

        DECLARATIE DE CERTIFICARE A LOTURILOR Nr. ------

        Agent economic

        Cod autorizatie

        Partida/ Agricultor multiplicator

        (Document de inspectie in camp/UM)

        (Nr.identitate,kg)

        1.

        Prelucrator (prestator de servicii)

        Cod autorizatie

        2.

        3.

        Specia:

        Soiul:

        (se specifica daca soiul este modificat genetic si codul

        de identificare)

        4.

        Categoria biologica:

        Puritate varietala:

        5.

        Cantitate partida: to

        Contract prestari servicii nr.

        Samanta se trateaza cu: ....................................

        Solicitam esantionarea oficiala, certificarea si atribuirea unui numar de etichete oficiale (inclusiv rezerva), pentru urmatoarele

        loturi:

        (Se comoleteaza de catre I.T.C.S.M.S.)

        Nr. lot

        Greutate Kg

        Ambalat in:

        Numar/ Greutate ambalaj

        Analiza informativa

        Nr./data

        Numar referinta lot

        Etichete oficiale atribuite

        Nr. total

        Seria

        Nr. de la

        Pana la

        1.

        2.

        3.

        4.

        5.

        6.

        7.

        8.

        9.

        10.

        Prelucratorul se angajeaza sa respecte prevederile Regulilor si Normelor din Ordinul MAPDR nr.    _ Garantam pastrarea autenticitatii si puritatii biologice a semintelor avute înainte de conditionare.

        Observatii:

        Agent economic proprietar (sau imputernicit al acestuia),

        (numele si prenumele, semnatura si stampila)

        Prelucrator,

        (numele si prenumele, semnatura si stampila)

        image

        ITCSMS/LCCSMS                 _ TARIF PT. CERTIFICARE      LEI

        INSCRIERE ACCEPTATNRESPINSA

        Se repartizeaza pentru control si certificare :

        INSPECTOR RESPONSABIL                   

        DATA:            _

        DIRECTOR EXECUTIV,

        Declaratia va fi insotita de documentele prevazute in Ordinul MAPDR nr........... Formular tip Ordin MAPDR nr.

       5. E. Formular model: ,,Raport final de receptie/control pentru certificarea lotului"

        INSPECTORATUL TERITORIAL PENTRU CALITATEA SEMINTELOR SI MATERIALULUI SADITOR ..........

        {LCCSMS)

        RAPORT FINAL DE RECEPTIE/CONTROL PENTRU CERTIFICAREA LOTULUI:

        .................................din data: .................

        Inspector oficial : Produs :

        Agent economic:

        ·image.'image

        Cod autorizatie:

        image

        image

        Prelucrator:

        '' Cod autorizatie:

        Specia: : Soiul: Categoria biologica:

        image1image

        Nr. lotului: : An recolta: Tratament:

        ·----------------------------------------------- ------------------------------- -------------------------------- - - - -

        Ambalaje tip: Cantitate:

        : Numar: Loc depozitare: Tara de productie:

        serie Etichete/vigente oficiale atribuite: ..........

        Nr. total: ...........

        nr. de la pana la

        ln urma analizei oficiale, lotul a fost admis pentru certificare conform:

        Fisei de analiza nr.......... data ...................

        image

        Data receptie lot :             _

        Etichete / vignete oficiale : - utilizate, nr. total               buc.

        - retrase, nr. total                      buc.

        Termen de valabilitate atribuit de detinator:               _

        ln urma verificarii, cantitatea de:                 kg/nr., ambalata în:                 _ nr. ambalaje:                 ,greutate-nr. I ambalaj                       a fost receptionata

        ca lot: ADMIS / RESPINS pentru comercializare I necesar propriu. Mentiuni:

        Inspector responsabil, Semnatura:

        Agent economic, Semnatura:

        Formular model Ordin MAPDR nr.......

       6. F. Formular model Document oficial de certificare a semintei:

        ROMANIA

        Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale Ministry of Agriculture, Forests and Rural Development lnspectia Nationala pentru Calitatea Semintelor (INCS) National lnspection for Quality of Seeds

        Bd. Carol I, Nr. 24, Sector 3 - Bucuresti

        DOCUMENT OFICIAL DE CERTIFICARE a lotului de samanta nr....................

        OFFICllJiL CERTIFICATION DOCUMENT of seed lot no...............

        Agent economic (nume, adresa) Name of applicant (narne, address)

        Cod autorizatie Registration number:

        Data esantionarii oficiale Esantionor Date of official sampling Sampler

        Specia Species

        Soiul

        (se specifica daca soiul este modificat

        genetic sl codul de identificare}

        Variety

        Categoria aprobata Approved category

        Numarul de referinta al lotului Reference lot number

        Greutate lot Lot weight

        Numar ambalaje si tip No and type of packages

        Loc depozitare Storage place

        Data sigilarii

        Date of lot sealing

        Etichete oficiale, seria si numarul, tipul Of/icia! labe!s, series, nurnber, type

        Tratamente efectuate Treated with:

        Data receptie esantion analiza

        Date of sample receiving number

        Numar

        Analysis

        Document de inspectie in camp nr:..................................................................

        Field lnspection Document no.........................................................................

        Agricultor multiplicator ........................................................................

        Grower ...........................................................,...........................................

        Tara de productie:

        Country of production:

        REZULTATE ANALIZE:

        ANALYSIS RESULTS

        PURITATE PURITY

        (% din areutate/ weioht)

        GERMINATIE GERMINAT!ON

        (% in numar/ number)

        UMIDITATE

        %

        Samanta

        pura

        Materii

        inerte

        Seminte de alte

        specii plante

        Germinatia totala

        Germeni normali

        Seminte tari

        Seminte proaspete

        Germeni anormali

        Seminte moarte

        fvlOISTUFlE

        Pure seeds

        Inert matter

        Oll1ercrop

        seeds

        Tota/

        Gerrnination

        Norrnal

        seedlings

        Hard

        seeds

        Fresf-I

        seeds

        Atmorma/

        seedlings

        De ;;d

        seeds

        CONTENT

        Natura materiilor inerte:

        Kind of inert matter:

        Seminte de alte plante (numele stiintific):

        Other seeds :

        Alte determinari :

        Other tests :

        Metoda de analiza :

        Analysis rnethod :

        SAMANTA PRODUSA IN CONFORMITATE CU REGULILE SI NORMELE RO (CE)

        SEED PRODUCED IN ACCORDANCE WITH RULES AND NORMS RO (CE)

        Data:                

        Emitent:                         

        (denumirea, adresa, telefon/fax, e-mail)

        Formular tip Ordin MAPDR nr.

        Director executiv,

        (nume, prenume, semnatura, stampila)

       7. G. Formular model Buletin de analiza oficiala: ROMANIA

        Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale lnspectia Nationala pentru Calitatea Semintelor (INCS) Bd. Carol 1, Nr. 24, Sector 3 - Bucuresti

        BULETIN DE ANALIZA OFICIALA NR:

        Agent economic (nume, adresa)

        Cod autorizatie

        Data esantionarii oficiale Esantionor

        Name of applicant (name, address)

        Registration number:

        Date of official sampling Sampler

        Specia

        Species

        Soiul

        (se specifica daca soiul este modificat

        genetic si codul de Identificare)

        Categoria aprobata

        Approved category

        Numarul de referinta al lotului Reference lot nurnber

        Variety

        Greutate lot

        Lotweight

        Numar ambalaje si tip

        No and type of packages

        Loc depozitare

        Storage place

        Data sigilarii

        Date of lot sealing

        Etichete oficiale, seria si numarul, tipul

        Tratamente efectuate

        Data receptie esantion

        Numar

        Officia! labels, series, number, type

        Treated with:

        analiza

        Date of sample receiving

        Anaiysis

        number

        Document inspectie in camp nr.:

        Field înspection document no.:

        Agricultor multiplicator :

        Grower:

        Tara de productie:

        Country of production:

        REZULTATE ANALIZE:

        ANi\LYSIS RESULTS

        PURITATE PURITY

        (% din qreutate/ weioht)

        GERMINATIE GERMINATION

        1% in numar/ numberl

        UMIDITATE

        %

        Samanta

        pura

        Pure seeds

        Materii

        inerte

        Inert malier

        Seminte de

        alte specii plante Othercrap seeds

        Germinatia

        totala

        Total Germination

        Germeni

        normali Normal seedlings

        Seminte

        tari Hard seeds

        Seminte

        proaspete Fresll seeds

        Germeni

        anormali Abnorma! seedHngs

        Seminte

        moarte Dead seetis

        MOISTURE CONTENT

        Natura materiilor inerte:

        Kind of inert matter:

        Seminte de alte plante (numele stiintific):

        Other seeds :

        Alte determinari :

        Other tests :

        Metoda de analiza :

        Analysis method :

        CONCLUZII:

        Emitent:                         

        (denumirea, adresa, telefon/fax, e-mail) Director executiv,

        (nume, prenume, semnatura, stampila)

        Formular tip Ordin MAPDR nr.

       8. H. Formular model Document de calitate si conformitate al furnizorului:

     ROMAN IA FURNIZOR:

     INREGISTRAT Nr.:

     DOCUMENT DE CALITATE SI CONFORMITATE AL FURNIZORULUI

     Nr............ data .................

     Beneficiar..................................................................................... .

     Specia

     Soiul

     (se scecifica daca soiul este modificat aenetic si codul de identificare)

     Categoria bioloaica

     Nr. de referinta al lotului

     Cantitatea livrata (kg)

     Nr. de ambalaje si tip

     Document oficial de certificare a semintei nr. emitent data

     Etichete oficiale, seria si nr., de la pana la

     Calitatea lotului:

     - puritate fizica:

     - seminte straine nr. I %

     - umiditate %

     - germinatia totala %:

     - masa a 1OOO boabe :

     - stare sanitara :

     Alte determinari :

     - Cold test:

     Producator:

     Tara de productie:

     • - Samanta tratata cu...................................................................................

     • - Termen de valabilitate (garantie) ......................................................................

     Mentiuni:

     Samanta se livreaza in conditiile art din Legea nr. 266/2002.

     Samanta corespunde pentru insamantare conform regulilor si standardelor Ordin MAPDR nr.

     Locul de depozitare - livrare                             _

     Furnizor .......................................

     (numele, prenumele, semnatura si stampila)

     Formular tip Ordin MAPDR nr.

     Beneficiar... .................

     (numele, prenumele, semnatura si stampila)

     MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

     O R D I N

     *)

     image

     *) Ordinul nr. 1.263/2005 este reprodus în facsimil.

     image

     image

     image

     image

     image

     image

   5. f) procedurile, conditiile si regulile aplicabile in Romania cu privire la inspectia in camp sub supraveghere oficiala sunt stabilite in Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr.355/2002 din 5 august 2002, fara a afecta prevederile prezentului ordin.

   1. B. Testarea semintelor

   1. a) testarea semintelor se efecueaza in laboratoare de testerea semintelor care au fost acreditate in acest scop de catre autoritatea de certificare in conditiile precizate de la lit. b) - d) din acest alineat;

   2. b) i) laboratorul de testarea semintelor trebuie sa aiba un analist-sef care este direct responsabil pentru operatiunile tehnice ale laboratorului si are calificari necesare pentru managementul tehnic al laboratorului de testarea semintelor.

    1. ii) analistii de samanta trebuie sa aiba calificari tehnice necesare obtinute in cursuri de instruire similare celor pentru analistii de samanta oficiali si confirmati prin examinari oficiale.

    2. iii) laboratorul trebuie sa fie situat in cladiri bine intretinute si cu echipament considerat oficial de catre autoritatea oficiala si care satisface scopul de testarea semintelor in limitele stabilite ale autorizatiei.

    3. iv) testarea semintelor trebuie sa se realizeze in conformitate cu metodele internationale in vigoare.

   3. c) laboratorul de testarea semintelor trebuie sa fie :

    1. i) un laborator independent, sau

    2. ii) un laborator care apartine companiei de seminte. ln acest caz, laboratorul poate efectua numai analiza esantioanelor prelevate din loturile de samanta produse in nume propriu de agentul economic caruia ii apartine laboratorul, in afara de cazul in care se convine altfel intre agentul economic caruia ii apartine laboratorul de testare, un alt agent economic care solicita certificarea si autoritatea oficiala.

   4. d) activitatile laboratorului de testare acreditat vor fi supuse supravegherii de catre autoritatea oficiala de certificare care a eliberat certificatul de acreditare avand in vedere prevederile Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 506/2002 din 28 noiembrie 2002.

   5. e) in scopul supravegherii mentionat in d) din acest alineat, o proportie din loturile de samanta intrate pentru certificare oficiala vor fi supuse supravegherii de catre autoritatea oficiala, prin teste de control oficiale. Aceasta proportie este, in principiu cat mai egal distribuita asupra persoanelor fizice si juridice cu samanta intrata pentru certificare si asupra speciilor intrate, dar poate fi de asemenea orientata sa elimine orice dubiu specific. Aceasta proportie este de minimum 5%.

   6. f) autoritatea oficiala de certificare aplica regulile privind sanctiunile aplicabile pentru incalcarea prevederilor nationale oficiale privind

    examinarea sub supraveghere oficiala. Sanctiunile prevazute trebuie sa fie efectivei proportionale si descurajatoare. Sanctiunile pot include retragerea autorizatiei prevazuta la lit. a) din acest alineat, ca urmare a semintei testate de laboratorul autoritatii oficiale care a constatat ca voit sau din neglijenta au incalcat regulile privind examinarea oficiala. Autoritatea oficiala ia masuri ca orice certificare a semintei examinate sa fie anulata! cu exceptia cazului cand se poate demonstra ca aceasta samantal totusi, intruneste toate cerintele relevante.

   7. g) procedurile, conditiile si regulile privind acreditarea laboratoarelor pentru analiza calitatii semintelor sub supraveghere oficiala in Romania sunt stabilite prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 506/2002 din 28 noiembrie 2002, fara a afecta prevederile prezentului ordin.

  3. (4) ln conformitate cu procedurile Comunitatii se pot adopta alte masuri suplimentare care sa se aplice examinarilor sub supraveghere oficiala.

  Art. 3.- (1) Samanta speciilor urmatoare:

  Brassica napus L. var. naprobrassica (L.) Rchb. / Gulie furajera

  Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell. + var. viridis L.I Varza furajera

  Dactylis glomerata L. / Golomat

  Festuca arundinacea Schreber/ Paius inalt Festuca pratensis Hudson/ Paius de livezi Festuca rubra L. /Paius rosu

  x Festulolium I Festulolium

  Lolium multiflorum Lam. / Raigras aristat

  Lolium perenne L. / Raigras peren

  Lolium x bouceanum Kunth / Raigras hibrid

  Phleum pratense L. / Timoftica

  Medicago saliva L. / Lucerna albastra Medicago x varia T. Martyn. Lucerna hibrida Pisum sativum L. / Mazare

  Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. / Ridichie furajera

  Trifolium repens L. / Trifoi alb

  Trifolium pratense I Trifoi rosu

  nu poate fi comercializata pe piata decat daca a fost certificata oficial ca

  ,,samanta Baza" sau ăsamanta Certificata".

  1. (2) Samanta din genurile si speciile de plante furajere altele decat cele listate la alin. (1), nu poate fi comercializata pe piata decat daca a fost certificata oficial ca ăsamanta Baza", sau ă samanta Certificata", sau este ăsamanta Comerciala".

  2. (3) Se poate prevedea, in conformitate cu procedurile Comunitatii, ca samanta din speciile de plante furajere altele decat cele listate la alin.

   1. (1) , pentru anumite perioade determinate, nu poate fi comercializata decat daca a fost certificata oficial ca ăsamanta Baza", sau ăsamanta Certificata".

  3. (4) Autoritatea oficiala de certificare efectueaza examinarile oficiale in conformitate cu metodele internationale existente.

  4. (5) ln conformitate cu Directiva Comisiei nr.75/502/CEE din 25 iulie 1975 care limiteaza comercializarea semintei de Poa pratensis la samanta care a fost certificata oficial ca ăsamanta Baza" sau ăsamanta Certificata", autoritatea oficiala va admite comercializarea semintelor de Poa pratensis, numai daca acestea au fost certificate oficial ca ,,samanta Baza" sau samanta Certificata".

  5. (6) ln conformitate cu Decizia Comisiei nr. 86/109/EEC din 27

   februarie 1986 care limiteaza comercializarea anumitor specii de plante furajere, oleaginoase si textile numai la seminte care au fost certificate oficial ca ăsamanta Baza" sau ăsamanta Certificata", autoritatea oficiala va admite comercializarea semintelor de: Agrostis canina, Agrostis capillaris, Agrostis gigantea, Agrostis stolonifera, Agrostis tenuis, Alopecurus pratensis, Arrenatherum e/atius, Bromus catharticus, Bromus sitchensis, Festuca ovina, Lotus corniculatus, Lupinus a/bus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, Medicago lupulina, Phleum bertolinii, Poa nemoralis, Poa palustris, Poa trivialis, Trisetum flavescens, Trifolium alexandrinum, Trifolium hybridum, Trifolium incarnatum, Trifolium resupinatum, Vicia faba, Vicia saliva, Vicia villosa, numai daca acestea au fost certificate oficial ca ăsamanta Baza" sau ăsamanta Certificata", iar Lupinus spp. si Vicia spp. ca samanta Baza, samanta Certificata prima generatie sau samanta Certificata a doua generatie.

  6. (7) Fara a tine seama de alin. (1) se prevad ca pot fi comercializate:

   1. a) seminte de selectie din generatii anterioare semintelor Baza, si

   2. b) seminte brute, comercializate pentru prelucrare, cu conditia ca identitatea lor sa fie garantata.

    Art. 4 -(1) ITCSMS sau LCCSMS pot da derogari de la prevederile art. 3:

    1. a) i) sa autorizeze certificarea oficiala si comercializarea semintelor Baza care nu satisfac conditiile prevazute in Anexa nr. 2 in privinta germinatiei, conform prevederilor di Anexa nr.7 cap.li pct.E 1; aceeasi derogare se poate acorda in ceea ce priveste samanta Certificata de Trifolium pratense in masura în care aceasta samanta este destinata pentru producerea de alta samanta certificata;

     ii) in cazurile de la lit.a) pct.i) din acest alineat, se iau toate masurile necesare de catre furnizor care trebuie sa garanteze o germinatie determinata pe care sa o indice pe o eticheta speciala, in vederea comercializarii. Pe eticheta se mentioneaza indicele pentru care s-a acordat derogarea si valoarea efectiva a acestuia, numete-si adresa

     furnizorului, numarul de referinta al lotului.

    2. b) i) in scopul unei aprovizionari rapide, chiar daca in realitate aceste examinari oficiale privind controlul indeplinirii conditiilor din Anexa nr. 2 in vederea respectarii germinatiei nu au fost încheiate, autorizeaza certificarea oficiala sau aprobarea si comercializarea pana la primul cumparator a semintei din categoria ăsamanta Baza", sau ăsamanta Certificata" sau ăsamanta Comerciala". Certificarea sau aprobarea va fi acordata numai cu prezentarea unui document de analiza provizorie a semintei si cu conditia ca numele si adresa primului destinatar caruia i s­ a dat samanta sa fie trecute pe acest document ; toate masurile necesare trebuie luate pentru a se asigura ca acel furnizor garanteaza germinatia stabilita prin analiza provizorie; aceasta germinatie trebuie declarata pentru comercializare pe o eticheta speciala care va purta numele si adresa furnizorului si numarul de referinta al lotului.

     ii) prevederile de la lit.b) pct.i) din acest alineat nu se aplica semintei

     importate din terte tari, exceptand prevederile din art. 15 in scopul multiplicarii in afara Comunitatii.

    3. c) Statele membre care utilizeaza derogarile, prevazute in alin. (1) lit. a) sau b) din acest alineat, isi acorda reciproc asistenta administrativa privind inspectiile.

  1. (2) Fara a tine seama de prevederile art. 3 alin. (1), autoritatea oficiala poate autoriza producatorii stabiliti pe teritoriul Romaniei pentru a comercializa:

   1. a) mici cantitati de seminte, in scopuri stiintifice sau pentru lucrari de selectie;

   2. b) cantitati de samanta destinate pentru alte scopuri de testari sau experimentari, cu conditia sa apartina unui soi pentru care s-a depus o cerere de inscriere in catalogul national al soiurilor de specii de plante agricole.

   3. c) in cazul materialului modificat genetic, aceasta autorizatie poate fi acordata numai daca au fost luate toate masurile pentru evitarea riscurilor pentru sanatatea omului si a mediului inconjurator. ln scopul evaluarii incidentelor asupra mediului, dispozitiile art. 7 alin. (4) din Directiva 2002/53/CE se aplica in consecinta.

  2. (3) Scopurile pentru care se pot acorda autorizatiile prevazute la alin. (2) lit. b) , prevederile referitoare la marcarea ambalajelor precum si cantitatile si conditiile sub care statele membre pot acorda asemenea autorizatii, se stabilesc in Anexa nr. 6 care transpune Decizia Comisiei 2004/842/CE din 1 decembrie 2004 privind comercializarea pe piata a semintelor apartinand unor soiuri pentru care a fost inaintata cererea de înregistrare în catalogul national al soiurilor speciilor de plante agricole sau a speciilor de legume.

  3. (4) Autorizatiile acordate inainte de data adoptarii acestui ordin

  pentru scopul expus in alin. (2) lit. b) raman in vigoare pana la 1 august 2006. Dupa acea data toate autorizatiile trebuie sa respecte prevederile stabilite in conformitate cu alin. (3).

  Art. 5.- (1) Pentru productia de seminte din Romania, privitor la conditiile stabilite in anexele nr. 1 si 2, se stabilesc cerinte suplimentare sau mai severe pentru certificarea semintei si de asemenea pentru examinarea semintei Comerciale, prevazute in Anexa nr. 7.

  (2) Autoritatea oficiala poate restrictiona certificarea semintei de Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp. si Medicago saliva la samanta Certificata (C1) prima generatie.

  Art. 6. - Autoritatea oficiala ia masuri ca descrierea genealogica a componentilor, care poate fi solicitata amelioratorului, daca acesta o cere, sa fie tratata confidential.

  Art. 7.-(1) Pentru verificarea soiurilor, examinarea semintelor in vederea certificarii si examinarea semintei Comerciale, esantioanele se preleveaza oficial sau sub supraveghere oficiala în conformitate cu metodele corespunzatoare. Esantionarea semintei in vederea controlului la comercializare, prevazuta in art.19, trebuie efectuata oficial.

  1. (2) Cand esantioanele se preleveaza sub supraveghere oficiala, prevazuta in alin.(1), trebuie sa se supuna si sa indeplineasca urmatoarele cerinte:

    1. a) prelevarea semintelor trebuie efectuata prin esantionorii care au fost acreditati pentru acest scop de catre autoritatea oficiala in conditiile de la lit. b), c) si d) din acest alineat;

    2. b) esantionorul trebuie sa aiba calificari tehnice necesare obtinute in cursuri de instruire organizate în conditiile aplicabile celor pentru personalul oficial si trebuie confirmat prin examinari oficiale. Aceasta esantionare trebuie sa se efectueze in conformitate cu metodele internationale in vigoare;

    3. c) esantionorii trebuie sa fie:

     1. i) persoane fizice independente;

     2. ii) persoane angajate de persoane fizice sau juridice ale caror activitati nu implica productia de samanta, recolta de samanta, prelucrarea sau comercializarea; sau

     3. iii) persoane angajate de persoane fizice sau juridice ale caror activitati implica productia de samanta, recolta de samanta, prelucrarea sau comercializarea semintei. ln acest caz esantionorul poate esantiona samanta numai din loturile de samanta proprietate a angajatorului sau, in afara cazului in care exista un alt acord intre angajatorul sau, solicitantul de certificare a semintelor si autoritatea oficiala.

    4. d) performanta esantionorilor acreditati va fi supravegheata de autoritatea oficiala. Cand se esantioneaza automat, trebuie strict

     respectat ca operatiunile sa corespunda procedurilor si sa fie supravegheate oficial;

    5. e) in scopul supravegherii la care se refera lit. d) din acest alineat, o proportie din loturile de samanta intrate pentru certificarea oficiala va fi esantionata-controlata de esantionori oficiali. Aceasta proportie este in principiu cat mai egal distribuita asupra persoanelor fizice si juridice din samanta intrata pentru certificare si asupra speciilor intrate, dar poate fi de asemenea orientata sa elimine orice dubiu specific. Aceasta proportie este de cel putin 5%. Acest control al esantionarii nu se aplica esantionarii automate. Autoritatea oficiala va compara esantionele de samanta prelevate oficial cu esantioanele acelorasi loturi de samanta prelevate sub supraveghere oficiala.

    6. f) autoritatea oficiala de certificare aplica regulile privind sanctiunile aplicabile pentru incalcarea prevederilor nationale oficiale privind examinarea sub supraveghere oficiala. Sanctiunile prevazute trebuie sa fie efectiv proportionale si preventive. Sanctiunile pot include retragerea acreditarii prevazuta la lit. a) din acest alineat, daca autoritatea oficiala a constatat ca esantionorii acreditati, intentionat sau din neglijenta, au incalcat regulile oficiale de examinare. ln acest caz autoritatea oficiala va lua masuri ca orice certificare a semintei esantionate sa fie anulata, cu exceptia cazului cand se poate demonstra ca aceasta samanta, totusi, indeplineste toate cerintele relevante.

  2. (3) Procedurile, conditiile si regulile privind acreditarea persoanelor pentru a esantiona seminte in vederea efectuarii testelor de laborator sub supraveghere oficiala in Romania sunt stabilite in Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 283/2002 din 8 iulie 2002, fara a afecta prevederile prezentului ordin.

  3. (4) ln conformitate cu procedurile Comunitatii pot fi adoptate masuri suplimentare pentru efectuarea esantionarii sub supraveghere oficiala.

  4. (5) ln cursul examinarii semintelor pentru certificare si a examinarii semintei Comerciale, esantioanele sunt prelevate din loturi omogene. Greutatea maxima a unui lot si greutatea minima a unui esantion sunt prezentate in Anexa nr. 3.

  Art. 8. - (1). Comercializarea semintei Baza, a semintei Certificata si a semintei Comerciale se efectueaza numai daca loturile sunt suficient de omogene si in ambalaje sigilate, prevazute cu un sistem de sigilare si marcare, in conformitate cu art. 9 si 1O.

  (2) Autoritatea oficiala poate, pentru comercializarea unor cantitati mici catre utilizatorul final, sa prevada derogari de la dispozitiile alin. (1) in ceea ce priveste ambalajul, sistemul de sigilare si marcare.

  Art. 9. - (1) a) Ambalajele semintei Baza , a semintei Certificate si a semintei Comerciale, exceptand samanta categoriei a ddua (C2) pentru ambalajele mici CE B, trebuie sa fie sigilate ofiCial sau sub

  supraveghere oficiala, in asa fel incat acestea sa nu poata fi deschise fara deteriorarea sistemului de sigilare sau fara ca eticheta oficiala prevazuta in art.10 alin. (1) si ambalajul sa prezinte urmele violarii acestora.

  1. b) ln vederea asigurarii sigilarii, sistemul de sigilare trebuie sa fie prevazut cu eticheta oficiala sau prin aplicarea unui sigiliu oficial.

  2. c) Masurile prevazute la lit.b) din acest alineat nu mai sunt necesare in cazul unui sistem de sigilare de unica folosinta.

  3. d) Daca un anumit sistem de sigilare corespunde prevederilor din acest alineat poate fi stabilit in conformitate cu procedurile Comunitatii.

   1. (2) Exceptand cazul ambalajelor mici CE B, ambalajele care au fost sigilate oficial pot fi resigilate o data sau de mai multe ori dar numai

    oficial sau sub supraveghere oficiala. ln cazul in care ambalajele se resigileaza, se mentioneaza, in special pe eticheta prevazuta in art. 1o alin (1) : data ultimei resigilari si autoritatea responsabila.

   2. (3) a) Autoritatea ia masuri ca ambalajele mici CE B sa fie sigilate in asa fel incat ele sa nu poata fi deschise fara deteriorarea sistemului de sigilare sau sa lase urmele falsificarii evidente pe eticheta sau pe ambalaj. ln conformitate cu procedurile Comunitatii, se poate stabili daca un anumit sistem de sigilare corespunde sau nu prevederilor din acest alineat. Ambalajele pot fi resigilate o data sau de mai multe ori dar numai oficial sau sub supraveghere oficiala.

  b) Sistemul de sigilare trebuie aprobat de autoritatea oficiala.

  Art.1O. - (1). Ambalajele cu samanta Baza, samanta Certificata si samanta Comerciala, in masura in care samanta din aceste ultime doua categorii nu se prezinta sub forma de ambalaje mici CE B trebuie:

  1. a) i) sa fie prevazute cu o eticheta oficiala care nu a mai fost anterior folosita si care satisface conditiile din Anexa nr. 4 partea A si ale carei informatii sunt date in una din limbile oficiale ale Comunitatii. Culoarea etichetei oficiale este alba pentru samanta Baza, albastra pentru samanta Certificata din prima generatie dupa samanta Baza, rosie pentru samanta Certificata din generatiile urmatoare de dupa samanta Baza si maron pentru samanta Comerciala. Cand se folosesc etichetele cu capse sau urechiusa se sigileaza cu un sigiliu oficial ;

   1. ii) daca, in cazul prevazut in art. 4 alin. (1) lit. a), samanta Baza sau samanta Certificata nu satisface conditiile din Anexa nr. 2 în ce priveste germinatia, acest fapt trebuie mentionat pe eticheta;

   2. iii) folosirea etichetelor adezive oficiale este autorizata.

  2. b) ln conformitate cu procedurile Comunitatii poate fi autorizata imprimarea de nesters, sub supraveghere oficiala, a informatiilor cerute, pe ambalaje, in conformitate cu modelul de eticheta. Prin Decizia Comisiei 266/2004/CE din 17 martie 2004 se autorizeaza imprimarea de nesters a informatiilor pe ambalajele de seminte de plante furajere, care

   este transpusa in acest ordin. Autoritatea oficiala autorizeaza ca imprimarea de nesters a informatiilor cerute, pe ambalajele cu seminte din speciile de plante furajere din categoria ăsamanta Baza" si ăsamanta Certificata" sa se efectueze sub supraveghere oficiala, cu respectarea urmatoarelor conditii :

   1. i) informatia ceruta trebuie sa fie tiparita sau marcata de nesters pe ambalaj;

   2. ii) macheta si culoarea de imprimare sau marcare trebuie sa fie in conformitate cu modelul folosit pentru eticheta;

   3. iii) informatiile cerute, cel putin cele din Anexa nr. 4, partea A, sectiunea I lit. (a) pct.3 si 4, trebuie imprimate sau marcate cand esantioanele sunt prelevate in conformitate cu art. 7 alin. (5) din acest ordin, iar imprimarea sau marcarea se efectueaza oficial sau sub supraveghere oficiala ;

   4. iv) fiecare ambalaj va avea atribuit oficial un numar de serie individual care va fi imprimat sau marcat de nesters de catre firma de imprimare; aceasta firma va informa autoritatea de certificare de cantitatile de ambalaje editate, inclusiv numerele lor de serie ;

   5. v) autoritatea de certificare va tine evidenta cantitatilor de seminte astfel marcate, inclusiv numarul si continutul ambalajelor fiecarui lot, ca si numarul inseriat prevazut la iv) lit.b) din acest alineat;

   6. vi) documentele furnizorilor sunt obiect de supraveghere a autoritatii de certificare.

  3. c) sa contina o notita oficiala de aceeasi culoare cu cea a etichetei, cuprinzand un minimum de informatii stabilite în Anexa nr. 4 A, sectiunea (I) lit. (a) pct.3, 5 si 6 si , in cazul semintei Comerciale lit. (b) pct.2, 5 si 7. Notita va fi redactata de asa maniera incat sa nu poata fi confundata cu eticheta oficiala prevazuta la alin. (1) lit. a) pct. i). Notita nu este necesara daca informatiile sunt imprimate de nesters pe ambalaj sau daca, in conformitate cu prevederile de la alin. (1) lit. a) pct.

  1. i) se foloseste o eticheta oficiala adeziva sau o eticheta rezistenta la rupere.

   1. (2) Ambalajele mici CE B trebuie:

    1. a) sa aiba o eticheta a furnizorului in exterior in conformitate cu Anexa nr. 4 lit.B, tiparita sau imprimata in una din limbile oficiale ale Comunitatii. ln cazul ambalajelor transparente aceasta eticheta poate fi asezata in interior, cu conditia ca sa poata fi citita direct prin ambalaj. Culoarea etichetei este prevazuta in art. 10 alin. (1) lit. a) pct.i).

    2. b) i) sa aiba pe eticheta furnizorului prevazuta in alin. a) un numar de serie stabilit oficial. Cand se foloseste o vigneta adeziva oficiala, culoarea acesteia este prevazuta in art. 1o alin. (1) lit. a) pct.i).

  2. ii) metodele de stabilire a numarului de serie, prevazut la pct.i)·1it.b) din acest alineat, pot fi fixate in conformitate cu procedurile Comunitatii.

  1. (3) a) La comercializarea semintelor in ambalaje mici CE B, ambalate in teritoriile lor, autoritatea poate prevedea utilizarea unei vignete adezive oficiale care sa cantina parti a informatiilor prevazute în Anexa nr. 4 lit.B.

   b) ln cazul cand informatia este data pe aceasta vigneta oficiala, marcarea prevazuta pentru alin. (2) lit. a) nu mai este obligatorie. Autoritatea de certificare stabileste modelul, imprimarea informatiilor si numarul de serie al etichetei utilizate in Romania.

  2. (4) La cerere, samanta din ambalajele mici CE B trebuie sa fie inchisa si marcata oficial sau sub supraveghere oficiala in conformitate cu art. 9 alin. (1) si art. 1O.

  3. (5) Autoritatea trebuie sa ia toate masurile necesare ca, in cazul semintei din ambalajele mici, identitatea semintei sa poata fi verificata, in special in timpul fractionarii loturilor de seminte. ln acest scop, ambalajele mici care se fractioneaza si reambaleaza in Romania trebuie sa fie sigilate oficial sau sub supraveghere oficiala.

  4. (6) Prin derogare de la art. 8, 9 si 1O, ministrul agriculturii, padurilor

   si dezvoltarii rurale poate prevedea sa simplifice dispozitiile referitoare la procedeul de inchidere si marcare a ambalajelor in cazul comercializarii semintei din categoria Certificata in vrac la consumatorul final.

  5. (7) Conditiile pentru aplicarea derogarii din alin. 6 sunt determinate in conformitate cu procedurile Comunitatii. Pana cand acestea se adopta, urmatoarele conditii stabilite in art. 2 al Deciziei Comisiei 94/650/EC trebuie aplicate. Vanzarea semintelor în vrac catre consumatorul final, fara sa afecteze calitatea acestora, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

  1. a) speciile la care se aplica aceasta derogare sunt samanta certificata din toate categoriile de mazare si bob;

  2. b) ambalajele in care samanta este stocata pentru comercializare catre consumatorul final trebuie sa cantina seminte care au fost certificate final in conformitate cu prevederile acestui ordin;

  3. c) aceasta samanta trebuie sa se comercializeze direct consumatorului final;

  4. d) ambalajele cu seminte trebuie inchise dupa umplere de catre furnizor înainte de a fi utilizate de catre consumatorul final;

  5. e) fara a aduce prejudicii prevederilor art.19 alin.(1), trebuie prelevate esantioane oficiale, cel putin prin sondaj, in timpul umplerii ambalajelor mentionate la lit.d) din acest alineat;

  6. f) informatiile date pe eticheta oficiala trebuie sa apara si pe un document pe care furnizorul ii transmite consumatorului final;

  7. g) cantitatea de seminte comercializata in vrac trebuie notificata de furnizor autoritatii oficiale la fiecare livrare si la sfarsitul fiecarui an calendaristic;

  8. h) autoritatea oficiala va monitoriza aceasta derogare.

   Art.11- (1). ln conformitate cu prevederile Comunitatii, statele membre pot solicita ca, in alte cazuri decat cele prevazute in Directiva 66/401/CEE, ambalajele semintei Baza, semintei Certificate sau semintei Comerciale sapoarte o eticheta a furnizorului ( care poate fi o eticheta separata de eticheta oficiala sau poate lua forma unor informatii ale furnizorului, imprimate direct pe ambalajul sau) sau cand loturile de samanta se supun conditiilor speciale privind prezenta lui Avena tatua, stabilite in conformitate cu procedurile Comunitatii si sunt insotite de un certificat oficial care atesta conformitatea cu acele conditii.

   1. (2) lnformatiile speciale care trebuie mentionate pe o astfel de eticheta sunt de asemenea stabilite in conformitate cu procedurile Comunitatii.

   2. (3) ln cazul semintelor unui soi care a fost modificat geneti9 , orice eticheta sau document, oficial sau neoficial, care este aplicata sau insoteste lotul de samanta, trebuie sa indice clar ca soiul a fost modificat genetic, in conformitate cu dispozitiile prezentului ordin.

    Art. 12. Autoritatea oficiala ia masuri ca orice tratament chimic la samanta Baza, Certificata sau Comerciala sa fie mentionat pe fiecare eticheta oficiala sau a furnizorului precum si pe ambalaj sau in interiorul acestuia.

    Art.13. - (1) a) Samanta de plante furajere poate fi comercializata sub forma de mixturi din diferite genuri, specii sau varietati:

    1. i) care nu este destinata a fi folosita ca plante furajere , in care caz mixtura poate cantine seminte de plante furajere si care nu sunt furajere in intelesul acestui ordin;

    2. ii) care este destinata ca plante furajere, in care caz mixtura poate cantine seminte de plante din speciile enumerate in prezentul ordin, exceptand soiurile de graminee furajere pentru care amelioratorul declara ca samanta acestor soiuri nu este destinata pentru producerea de plante furajere, si alte specii de plante enumerate in ordinele ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale in vigoare si anume : speciile de cereale, speciile de plante furajere, speciile de oleaginoase si textile, speciile de legume, cu exceptia soiurilor care nu sunt destinate utilizarii ca plante furajere, mentionate in art. 4 alin. (2) lit. (a) din Directiva 2003/53/CE;

    3. iii) care este destinata pentru protectia mediului natural in scopul conservarii resurselor genetice specificate in art. 22 alin. (3) lit. (b), in care caz mixtura poate cantine seminte de plante furajere si seminte de plante care nu sunt furajere ;

  1. b) ln cazurile prevazute la pct.i) si ii) de la lit.a) din acest alineat',

   diversele componente ale mixturii , in masura in care ele apartin uneia din speciile de: plante furajere, cereale, oleaginoase si textile si legume, listate in ordinele ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, trebuie sa corepunda regulilor de comercializare care sunt aplicabile fiecarei specii înainte de a se face amestecul.

   1. (2) Alte conditii, in cazul eliberarii autorizatiei tehnice unei firme de producere de mixturi de seminte, care se refera la indicatiile pe eticheta, verificarea producerii mixturii si esantionarea loturilor care compun mixtura, sunt precizate in conformitate cu Decizia Comisiei 2004/371/EC din 20 aprilie 2004 privind conditiile pentru plasarea pe piata a mixturii de seminte destinata a fi folosita ca plante furajere, care prevede conditii suplimentare, fata de cele din Directiva 66/401/EEC, pentru producerea, inspectia productiei si etichetarea mixturii de seminte destinata a fi folosita ca plante furajere transpusa in prezentul alineat. Conditiile suplimentare care se refera la indicarea pe eticheta a autorizatiei tehnice eliberata unei firme de producere de mixturi de seminte destinata a fi folosita ca plante furajere, cotrolul producerii mixturii si esantionarea loturilor care compun mixtura precum si a mixturii finalizate produse, sunt urmatoarele:

    1. a) autoritatea oficiala solicita firmelor care proceseaza mixtura sa indeplineasca urmatoarele conditii :

     1. i) sa aiba instalate echipamente pentru efectuarea amestecului cat mai uniform;

     2. ii) sa aiba proceduri corespunzatoare pentru toate operatiunile de amestecare;

     3. iii) sa aiba o persoana direct raspunzatoare pentru operatiunea de amestecare ;

     4. iv) sa aiba si sa mentina un registru al mixturii de seminte destinata

      folosirii ca plante furajere.

    2. b) firmele care intentioneaza sa produca mixtura trebuie sa declare autoritatii,cu referire la Anexa nr. 4 lit. A pct.l lit.c) pct.2:

     1. i) procentul compozitiei in greutate a diferitelor componente pe specii, dupa caz, pe soiuri;

     2. ii) numele mixturii, acolo unde exista pentru a fi trecut pe ambalaj.

    3. c) verificarea producerii mixturii, referitor la lit. b) din acest alineat, se efectueaza de autoritatea oficiala. Verificarea se efectueaza prin:

     1. i) controlul identitatii si greutatii totale a fiecarui component sau, cel putin prin controale randomizate, a etichetelor oficiale identificate pe ambalajele de samanta, si

     2. ii) controlul randomizat a operatiunii de amestecare incluzand mixtura finala.

    4. d) i) informatii privind scopul pentru care se folosesc plantele furajere trebuie indicate pe eticheta oficiala si/sau pe eticheta furnizorului, care vor fi de culoare verde.

    ii) in cazul prevazut la alin. (1) lit.a) pct.iii), conditiile în care mixtura poate fi comercializata sunt determinate in conformitate cu procedurile Comunitatii.

   2. (3) i) ln scopul gasirii celor mai bune alternative pentru înlocuirea anumitor prevederi din Directiva 66/401/CEE, se poate decide organizarea de experimente temporare in conditiile specifice la nivel comunitar în conformitate cu procedurile Comunitatii.

  1. ii) ln cadrul experientelor în cauza, statele membre pot fi scutite de anumite obligatii prevazute in Directiva 66/401/CEE. Existenta acestor scutirii trebuie definita in functie de prevederile la care se aplica. Durata experimentului nu trebuie sa fie mai mare de 7 ani.

   Art.14.- (1) Samanta comercializata conform prevederilor Directivei 66/401/CEE, nu este supusa, obligatoriu sau facultativ, nici unei restrictii de comercializare privind caracteristicile, conditiile de examinare, marcare si sigilare, decat cele prevazute in Directiva 66/401/CEE sau in alte directive.

   1. (2) Comisia Europeana in conformitate cu procedurile Comunitatii autorizeaza pentru comercializarea semintelor culturilor furajere, pentru întreg sau pentru parti din teritoriul unuia sau al mai multor state membre, prevederi mai stricte decat prevederile din Anexa nr. 2 cu referire la prezenta lui Avena fatua in aceste seminte, daca prevederi similare prevazute sunt aplicate pentru productia proprie si daca exista o campanie de eradicare a Avenei tatua in culturile furajere din regiunile respective.

   2. (3) ln vederea comercializarii, in conformitate cu dispozitiile art. 3

  alin. (7) lit. a) samanta generatiilor anterioare semintei Baza (denumita in continuare samanta Prebaza) trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

  1. a) trebuie sa fie inspectata oficial de autoritatea competenta de certificare in conformitate cu prevederile aplicabile la certificarea semintei Baza ;

  2. b) trebuie sa fie ambalate in conformitate cu acest ordin, si

  3. c) i) pe ambalaje trebuie aplicata o eticheta pe care se specifica cel putin urmatoarele informatii :

  ,,samanta Cerificata", sau ,,samanta Certificata din prima generatie".

  1. ii) eticheta trebuie sa fie de culoare alba, barata pe diagonala cu o linie de culoare violet.

   Art. 15.- (1) Statele membre prevad ca samanta de plante furajere:

   1. a) care a fost produsa direct din samanta Baza sau din samanta Certificata , certificata oficial fie in unul sau mai multe state membre, sau intr-o tara terta careia i s-a acordat echivalenta conform dispozitiilor din art. 16 alin.(1) lit.(b), sau produsa direct din incrucisarea semintei Baza certificata oficial într-un stat membru cu samanta Baza certificata oficial in una din tarile terte in cauza, si

   2. b) care a fost recoltata in alt stat membru, trebuie, la cerere si fara sa aduca prejudicii dispozitiilor din Directiva 2002/53/CE, sa fie certificata oficial ca samanta Certificata in fiecare stat membru si daca acea samanta a fost supusa unei inspectii in camp si satisface conditiile stabilite in Anexa nr. 1 pentru categoria respectiva si daca s-a constatat, cu ocazia unei examinari oficiale, ca sunt satisfacute conditiile stabilite in Anexa nr. 2 pentru aceeasi categorie.

   3. c) in cazul in care samanta a fost produsa direct din samanta certificata oficial din generatiile anterioare semintei Baza, statele membre pot autoriza certificarea oficiala a acestora drept samanta Baza daca sunt satisfacute conditiile prevazute pentru aceasta categorie.

    1. (2) Samanta de·plante furajere care este recoltata in Comunitate si care urmeaza sa fie certificata in conformitate cu alin. (1) trebuie sa fie:

     1. a) ambalata si etichetata cu o eticheta oficiala care indeplineste conditiile din Anexa nr. 5 lit.A si B, in conformitate cu dispozitiile Art. 9 alin.(1) si (2) ;

     2. b) insotita de un document oficial care indeplineste conditiile din Anexa nr. 5 lit.C.

     3. c) se poate renunta la prevederile de la lit. a) din acest alineat, referitoare la ambalare si etichetare, daca autoritatile responsabile cu inspectia in camp, cele care întocmesc documentele pentru aceasta samanta necertificata final in vederea certificarii, precum si cele responsabile pentru certificare sunt aceleasi, sau daca acestea se pun de acord cu aceasta exceptare.

    2. (3) Samanta de plante furajere recoltata într-o tara terta, la cerere,

  este certificata oficial daca :

   1. a) samanta a fost produsa direct din :

    1. i) samanta Baza sau din samanta Certificata, certificata oficial fie in

     unul sau mai multe state membre, fie intr-o tara terta careia i s-a acordat echivalenta conform dispozitiilor din art.16 alin. (1) fit. (b), sau

    2. ii) provenita direct din incrucisarea semintei Baza certificata oficial intr-un stat membru cu samanta Baza certificata oficial in una din tarile terte referitoare la pct.i) de la lit.a) din acest alineat;

   2. b) a fost supusa unei inspectii in camp si satisface conditiile de echivalenta conform dispozitiilor din art.16 alin. (1) lit. a) pentru categoria in cauza;

   3. c) cu ocazia unei examinari oficiale sunt satisfacute conditiile din Anexa nr. 2 pentru aceeasi categorie.

  Art.16.-(1) Consiliul hotaraste, prin majoritate calificata, la propunerea Comisiei, daca:

  1. a) in cazul prevazut in art.15, inspectiile in camp efectuate într-o terta tara satisfac conditiile din Anexa nr. 1;

  2. b) samanta de plante furajere recoltata intr-o tara terta prezinta aceleasi garantii privind caracteristicile si masurile pentru examinare, pentru asigurarea identitatii, pentru marcare si control si, acestea sunt echivalente in aceasta privinta cu samanta care se recolteaza in Comunitate si corespunde prevederilor Directivei 66/401/CE si acestui ordin.

   1. (2) Alin. (1) trebuie, de asemenea, sa se aplice oricarui nou stat

    membru de la data aderarii lui pana la data intrarii in vigoare a legilor, reglementarilor sau prevederilor administrative necesare, corespunzatoare Directivei 66/401/CEE.

    . _.;

    Art.17. - (1) Pentru depasirea unor dificultati temporare existente de aprovizionare generala cu samanta de Baza, Certificata sau Comerciala pe teritoriul comunitatii si care nu se pot rezolva in alt mod, poate fi decis in conformitate cu procedurile Comunitatii ca statele

    -,

    membre trebuie sa permita, pentru o perioada determinata, comercializarea pe întreg teritoriul comunitatii in cantitati necesare pentru

    depasirea dificultatilor de aprovizionare a semintelor dintr-o categorie supusa unor cerinte mai putin stricte, precum si a semintelor din soiuri care nu sunt incluse in Catalogul Comun al Soiurilor si Speciilor de Plante Agricole sau in Catalogul national al unui stat membru.

    ·" (2) Pentru o categorie de samanta a unui anumit soi, eticheta oficiala este cea prevazuta pentru categoria corespunzatoare. Pentru samanta soiurilor care nu sunt incluse in cataloagele mentionate mai sus, eticheta oficiala este cea prevazuta pentru samanta Comerciala. Eticheta indica întotdeauna conditia ca samanta in cauza face parte dintr-o categorie supusa unor cerinte mai putin stricte.

   2. (3) Regulile pentru aplicarea alin. (1) pot fi adoptate in conformitate cu procedurile Comunitatii.

    Art. 18. -Acest ordin nu se aplica semintelor de plante furajere destinate exportului in terte tari.

    Art. 19.- (1) Autoritatea oficiala trebuie sa ia masuri ca samanta de plante furajere sa fie inspectata oficial in cursul comercializarii, cel putin randomizat, pentru a verifica conformitatea cu cerintele din acest ordin.

    1. (2) a) Fara a aduce prejudicii liberei circulatii a semintelor pe teritoriul Comunitatii, autoritatea oficiala ia toate masurile necesare pentru a se asigura ca pe durata comercializarii cantitatilor mai mari de 2 kg, la semintele importate din tari terte, informatiile de mai jos sa fie furnizate:

     1. i) specia;

     2. ii) soiul;

     3. iii) categoria ;

     4. iv) tara producatoare si autoritatea de control oficiala ;

     5. v) tara de expeditie;

     6. vi) importatorul;

     7. vii) cantitatea de samanta.

      b) Modalitatile de furnizare a informatiilor de la lit.a) din acest alineat se pot stabili in conformitate cu procedurile Comunitatii.

    2. (3) ln scopul aplicarii prevederilor din alin. (2) samanta importata din tari terte trebuie sa fie insotîta de un document al autoritatii responsabile din tara de producere sau tara de expediere. O copie a acestui document va fi prezentata imediat de importatorul din Romania la ITCSMS sau LCCSMS, dar înainte de comercializarea semintei. Contractul de import trebuie sa prevada conditia furnizarii documentului de catre exportator la expedierea semintelor, iar o copie a acestui document trebuie sa insoteasca cererea pentru import conform reglementarilor in vigoare.

  Art. 20.-(1) Pe teritoriul Comunitatii se efectueaza teste si incercari comparative comunitare pentru post-controlul esantioanelor de samanta de plante furajere care se comercializeaza in conformitate cu prevederile Directivei 66/401/CEE, obligatoriu sau facultativ, si luate in timpul esantionarii. Testele comparative si incercarile pot include urmatoarele :

  1. a) samanta recoltata in terte tari,

  2. b) Samanta corespunzatoare pentru agricultura organica (ecologica),

  3. c) samanta comercializata in ceea ce priveste conservarea ăin situ" si sustinerea utilizarii resurselor genetice de plante.

   1. (2) Testele comparative si incercarile contribuie la armonizarea metodelor tehnice de certificare si verifica satisfacerea conditiilor pe care samanta trebuie sa le indeplineasca.

   2. (3) Comisia, in conformitate cu procedurile Comunitatii, ia tnasurile necesare pentru efectuarea testelor si incercarilor comparative. Comisia

    va informa Comitetul despre masurile tehnice pentru efectuarea testelor si incercarilor si despre rezultatele acestora.

   3. (4) Comunitatea poate contribui financiar la efectuarea testelor si incercarilor prevazute in alin. 1 si 2. Contributia financiara nu trebuie sa depaseasca valoarea alocata anual decisa de catre autoritatea bugetara.

   4. (5) Testele si incercarile care pot beneficia de contributia financiara a Comunitatii, si detaliile regulilor pentru prevederile contributiei financiare, sunt stabilite in conformitate cu procedurile Comunitatii.

   5. (6) Testele si incercarile prevazute in alin. 1 si 2 pot fi indeplinite numai de autoritatile statului respectiv sau de persoane juridice care actioneaza sub responsabilitatea statului.

  Art. 21.- (1) Comisia este asistata de Comitetul Permanent pentru Seminte si Material de lnmultire pentru Agricultura, Horticultura si Silvicultura instituit prin art.1 din Decizia consiliului 66/399/CEE.

  1. (2) a) ln cazul cand se face trimitere la prezentul alineat, se aplica art. 4 si 7 din Decizia 1999/468/EC din 28 iunie 1999 care stabileste procedurile pentru exercitiul de implementare, putere conferita de Comisie.

   b) Perioada prevazuta in art. 4 alin.(3) din Decizia Consiliului 1999/468/CE se stabileste la o luna.

  2. (3) Comitetul adopta propriul regulament de procedura.

  3. (4) Reprezentantul(ii) Romaniei in Comitetului permanent pentru Seminte si Material de lnmultire pentru Agricultura, Horticultura si Paduri va fi stabilit de catre Ministerul Agriculturii Padurilor si Dezvoltarii Rurale.

  Art. 22.- (1) Modificarile care se aduc continutului anexelor ca urmare a dezvoltarii cunostintelor stiintifice sau tehnice se stabilesc in conformitate cu procedurile Comunitatii.

  1. (2) Acest ordin nu aduce prejudicii prevederilor din legislatiile nationale bazate prin ratiuni de protectie a sanatatii si vietii oamenilor, animalelor sau plantelor sau de protectie a proprietatii industriale si comerciale.

  2. (3) Se pot stabili conditii specifice, in conformitate cu procedurile Comunitatii, tinandu-se cont de dezvoltarea in domeniile urmatoare :

  1. a) conditii in care pot fi comercializate semintele tratate chimic;

  2. b) conditii in care pot fi comercializate semintele in ceea ce priveste conservarea ,,in situ" si sustinerea utilizarii resurselor genetice ale plantelor, inclusiv mixtura de seminte care contine, de asemenea, speciile mentionate in art. 1 al Directivei 2002/53/CE, si care sunt asociate cu habitatele naturale si seminaturale si sunt amenintate de eroziune genetica;

  3. c) conditii in care semintele corespunzatoare pentru cultura organica (ecologica) pot fi comercializate. ,

  image

  Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,

  Gheorghe Flutur

  București, 30 noiembrie 2005.

  Nr. 1.263.

  image

  image

  image

  image image

  Specia

  Genninatia

  Puritatea fizica

  Continutul maxim de seminte din alte specii de

  plante numeric intr-un esantion de greutatea prevazuta in column 4 a Anexei m(total pe

  coloana)

  Conditii privind continutul de seminte de Lupin de alta culoare sau amar

  Puritatea fizica minima(% din greutate)

  Continutul maxim de seminte din alte specii de plante(% din greutate)

  Genninatia minima(% de seminte pure)

  Continutul maxim de seminte tari (% de seminte

  oure)

  Total

  o

  singura specie

  Agropyron repens

  A/opecurus myosur- oides

  Melilotus

  spp.

  Raphanus raphanis- trum

  Sinapis

  an1ensis

  Avenafatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis

  Cuscuta

  spp.

  Rumex spp. altele decatRumex acetosel/a si Rumex maritimus

  Trifolium alexandrinum

  80 (a)(b)

  20

  97

  1,5

  1,0

  0,3

  o o o o o o o

  o

  • o (i)

  • o (i)

  • o (i)

  o o

  o

  o

  O(l)(m)

  O(l)(m)

  O (1) (m)

  O (l)(m)

  O (1) (m)

  O (I) (m)

  • o Ci)

  • o (j)

   O(j)

  • o (j)

  • o (j)

  • o Ci) (k)

  • o (j) (k)

  • o (i)(k) O(j)

  10

  Trifolium hybrid11m

  80(a)(b)

  20

  97

  1,5

  1,0

  0,3

  10

  Trifolium incarnatum

  75 (a) (b)

  20

  97

  1,5

  1,0

  0,3

  10

  Trifolium pratense

  80 (a) (b)

  40

  97

  1,5

  1,0

  0,3

  10

  Trifolium repens

  80 (a) (b)

  20

  97

  1,5

  1,0

  0,3

  10

  Trifolium resupinatum

  80 (a) (b)

  97

  1,5

  1,0

  0,3

  10

  Trigonel/a

  80 (a)

  95

  1,0

  0,5

  0,3

  5

  foenumgraecum

  Viciafaba

  80(a)(b)

  5

  98

  0,5

  0,3

  0,3

  5 (n)

  Vicia pannonica

  85(a)(b)

  20

  98

  1,0

  0,5 (e)

  0,3

  5 (n)

  (e)

  Vicia saliva

  85 (a) (b)

  20

  98

  1,0

  0,5 (e)

  0,3

  5 (n)

  (e)

  Vicia villosa

  85 (a) (b)

  20

  98

  1,0

  0,5 (e)

  0,3

  5 (n)

  (e)

  ALTE SPECII

  Brassica napusvar.

  80 (a)

  98

  1,0

  0,5

  0,3

  0,3

  5

  napobrassica

  Brassica oleracea

  75 (a)

  98

  1,0

  0,5

  0,3

  0,3

  10

  convar. acephala var.

  medullosa + var. viridis

  Phacelia tanacetifo/ia

  80 (a)

  96

  1,0

  0,5

  Raphanus sativus var.

  o/eiformis

  80 (a)

  97

  1,0

  0,5

  0,3

  0,3

  5

  81

  B. Norme sau alte conditii aplicabile cu referire la tabel in sectiunea I (2) (A) a acestei anexe:

  1. a) toate semintele proaspete si sanatoase negerminate dupa pretratament sunt considerate seminte germinabile.

  2. b) in cadrul cantitatii maxime indicate, semintele tari prezente sunt considerate ca seminte capabile sa germineze.

  3. c) un continut gravimetric maxim total de 0,8% din greutate de seminte de alte specii de Poa nu se considera ca impuritate.

  4. d) un continut gravimetric maxim de 1% din greutate de seminte de Ttrifolium pratense nu se considera ca impuritate.

  5. e) un continut gravimetric maxim total de 0,5% din greutate de seminte de Lupinus a/bus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, Pisum sativum, Vicia faba, Vicia pannonica, Vicia sativa, Vicia villosa intr-o alta specie corespondenta nu se considera ca impuritate.

  6. f) procentul maxim fixat in greutate al semintelor dintr-o singura specie nu se aplica semintelor de Poa spp.

  7. g) un continut maxim total de doua seminte de Avena tatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis într-o proba de greutate stabilita nu se considera impuritate daca o a doua proba de aceeasi greutate nu cantine semintele acestor specii.

  8. h) prezenta unei seminte de Avena tatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis intr-o proba de greutate stabilita, nu se considera ca impuritate daca o a doua proba in greutate dubla decat aceea stabilita este libera de semintele acestor specii.

  9. i) numararea semintelor de Avena tatua, Avena Judoviciana, Avena sterilis nu se efectueaza decat daca exista dubii cu privire la îndeplinirea conditiilor fixate in coloana 12.

  10. j) numararea semintelor de Cuscuta spp. nu se efectueaza decat daca exista dubii cu privire la îndeplinirea conditiilor fixate in coloana 13.

  11. k) prezenta unei seminte de Cuscuta spp. intr-o proba de greutate stabilita nu se considera impuritate daca o a doua proba de aceeasi greutate este libera de semintele de Cuscuta spp.

  I) greutatea probei pentru numararea semintelor de Cuscuta spp. este dubla greutatii stabilita in coloana 4 a Anexei III pentru specia corespunzatoare.

  1. m) prezenta unei seminte de Cuscuta spp. într-o proba de greutate stabilita, nu se considera

   impuritate daca o a doua proba de greutate dubla este libera de semintele de Cuscuta spp.

  2. n) numararea semintelor de Rumex spp, altele decat Rumex acetosella si Rumex maritimus, nu se efectueaza decat daca exista dubii cu privire la îndeplinirea conditiilor fixate in coloana 14.

  3. o) procentul numeric de seminte de lupin de alta culoare nu trebuie sa depaseasca :

  4. p) procentul in numar de seminte de lupin amar in alte varietati decat cele de lupin amar nu trebuie sa depaseasca 2,5%.

  3.Prezenta organismelor daunatoare care reduc valoarea de utilizare a semintelor terbuie sa fie la un nivel cat mai redus posibil.

  SECTIUNEA li. SAMANTA BAZA

  Sub rezerva prevederilor de mai jos, conditiile stabilite in sectiunea I a acestei Anexe se aplica si semintelor Baza :

  1. 1. Samnata de Pisum sativum, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea conV. acephala, Vicia faba si soiurile de Poa pratensis vizata la lit. c) ii) din paragraful 4 din Anexa nr.1, este in concordanta cu urmatoarele norme sau alte conditii :

   Puritatea varietala minima este de 99,7%.

   Puritatea varietala minima este examinata in principal prin inspectii in camp efectuate in conformitate cu conditiile din Anexa nr.1.

  2. 2. Samanta trebuie sa satisfaca urmatoarele norme sau alte conditii:

   Speciile

   Continutul maxim de alte specii de plante

   Alte norme sau conditii

   Total(%din greutate)

   Continutul numeric intr-un esantion de irreutatea orevazuta în coloana 4 a Anexei III (total pe coloana)

   O singura soocie

   Rumex spp. altele decatRumex

   acetosella and Rumex maritlmus

   Agropy.-on repens

   Alopecun1s mvosuroides

   Meiilotus spp.

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   GRAMINEE

   Agrostls canina Agrostis gigantea Agrostis stolonifera Agrostis capillaris . Alopecurus pratensis Arrhenatherum elatius Brom11s catharticus Bromus sttchensts Cynodon dactylon Dactylis glomerata Festuca arundinacea Festuca ovina

   Festuca pratensis Festuca rubra

   x Festuloliwn Lolium multiflornm Lolium perenne

   Lolium x boucheanum . Phalaris aquattca L. Phleum bertolonii Phleum pratense

   Poa annua Poa nemoralis Poa palustris Poa pratensis Poa trtvialis

   Trisetum flavescens

   LEGUMINOSAE

   Hedysarum coronarium Lotlls cornicula/11s Luptnus a/bus

   Lupinus angustifolius Luptnus luteus Medtcago lupul/na Medicago sativa Medicago x varia . Onobrychis vlciifolia . Ptsum sativum .

   Trifolium alexandrinum Trifolium hybridufn Trifolium incarnatum Trifolium pratense Trifolium repens Trifolimn resupinatum

   Trigonella foenumgraecum Viciafaba

   0,3

   20

   1

   l

   l

   (i)

   0,3

   20

   1

   l

   l

   (j)

   0,3

   20

   ]

   I

   I

   (j)

   0,3

   20

   l

   I

   I

   (j)

   0,3

   20 (a)

   2

   5

   5

   (j)

   0,3

   20 (a)

   2

   5

   5

   (i)(i)

   0,4

   20

   5

   5

   5

   (j)

   0,4

   20

   5

   5

   5

   (j)

   0,3

   20 (a)

   ]

   1

   l

   (j)

   0,3

   20 (a)

   2

   5

   5

   (i)

   0,3

   20 (a)

   2

   5

   5

   (j)

   0,3

   20 (a)

   2

   5

   5

   (i)

   0,3

   20 (a)

   2

   5

   5

   (j)

   0,3

   20 (a)

   2

   5

   5

   (j)

   0,3

   20 (a)

   2

   5

   5

   (i)

   0,3

   0,3

   20 (a)

   20 (a)

   2

   2

   5

   5

   5

   s

   (j)

   (i)

   0,3

   20 (a)

   2

   5

   5

   (i)

   0,3

   20

   2

   5

   5

   (i)

   0,3

   20

   2

   l

   1

   (j)

   0,3

   20

   2

   1

   1

   (i)

   0,3

   20 (b)

   1

   l

   l

   (f) (j)

   0,3

   20 (b)

   1

   1

   1

   (f) (j)

   0,3

   20 (b)

   ]

   l

   1

   (f) (j)

   0,3

   20 (b)

   1

   1

   1

   (f) (j)

   0,3

   20 (b)

   1

   l

   1

   (f) (j)

   0,3

   20 (c)

   1

   1

   l

   (i) (j)

   0,3

   20

   2

   O (e)

   (j)

   0,3

   20

   3

   O (e)

   (g) (i)

   0,3

   20

   2

   O (d)

   (h) (k)

   0,3

   20

   2

   O (d)

   (h) (k)

   0,3

   20

   2

   O (d)

   (h) (k)

   0,3

   20

   5

   O (e)

   (j)

   0,3

   20

   3

   O (e)

   (j)

   0,3

   20

   3

   O (e)

   (j)

   0,3

   20

   2

   O (d)

   0,3

   20

   2

   O (d)

   0,3

   20

   3

   O (e)

   (j)

   0,3

   20

   3

   O (e)

   (j)

   0,3

   20

   3

   O (e)

   (j)

   0,3

   20

   5

   O (e)

   (j)

   0,3

   20

   5

   O (e)

   (i)

   0,3

   0,3

   20

   20

   3

   2

   O (e)

   O (d)

   Ci)

   0,3

   20

   2

   O (d)

   Vicia oannonica

   0.3

   20

   2

   O (d)

   (h)

   Vicia sat/va

   0,3

   20

   2

   O (d)

   (h)

   --·-·

   Vicia villosa

   0,3

   20

   2

   O (d)

   (h)

   ALTE SPECII

   Brassica napus var. napobrassica

   0,3

   20

   2

   (j)

   Brassi ·a oleracea convar. acephala var.

   0,3

   20

   3

   (i)

   medullosa + var. viridis

   Phacelia tanacetifolia

   0,3

   20

   RaIJhanus sativus . var. oleiformts .

   0,3

   20

   2

   83

   B. Norme si alte conditii aplicabile atunci cand se face referire la tabelul din sectiunea li (2) (A) a acestei Anexe :

   1. a) un continut maxim total de 80 seminte de Poa spp. nu se considera impuritate.

   2. b) conditia stabilita in coloana 3 nu se aplica semintelor de Poa spp. Continutul maxim total in seminte de Poa spp. dintr-o alta specie decat cea examinata nu trebuie sa depaseasca 1 intr-o proba de 500 seminte.

   3. c) un continut maxim total de 20 seminte de Poa spp. nu este considerat impuritate.

   4. d) determinarea numarului de seminte de Melilotus spp nu se efectueaza decat atunci cand exista dubii cu privire la respectarea conditiei stabilite in coloana 7.

   5. e) prezenta unei seminte de Melilotus spp. într-o proba de greutatea fixata, nu se considera impuritate daca o a doua proba de greutate dubla este libera de seminte de Melilotus spp.

   6. f) conditia c) stabilita în în sectiunea I (2) a acestei anexe nu se aplica.

   7. g) conditia d) stabilita in sectiunea I (2) a acestei anexe nu se aplica.

   8. h) conditia e) stabilita in sectiunea I (2) a acestei anexe nu se aplica.

   9. i) conditia f) stabilita in sectiunea I (2) a acestei anexe nu se aplica.

   10. j) conditiile k) si m) stabilite în sectiunea I (2) ale acestei anexe nu se aplica.

   11. k) procentul in numar de seminte de lupin amar în celelalte varietati de lupin amar nu trebuie sa fie mai mare de 1%.

  SECTIUNEA III. SAMANTA COMERCIALA

  Sub rezerva prevederilor de mai jos, conditiile stabilite în sectiunea l (2) si (3) a acestei Anexe se aplica semintelor Comerciale :

  1. 1. Procentele in greutate stabilite in coloanele 5 si 6 ale tabelului din sectiunea I (2) (A) a acestei anexe se maresc cu 1%.

  2. 2. Pentru Poa annua un continut maxim total de 10% din greutate de seminte de alte specii de Poa nu se considera impuritate.

  3. 3. Pentru Poa spp. altele decat Poa annua un continut maxim total de 3% din greutate de seminte de alte specii de Poa nu se considera impuritate.

  4. 4. Pentru Hedisarum coronarium un continut maxim total de 1% din greutate de seminte de Melilotus spp. nu se considera impuritate.

  5. 5. Conditia d) stabilita in sectiunea I (2) a acestei Anexe pentru Lotus corniculatus nu se aplica.

  6. 6. Pentru speciile de lupin :

   1. a) puritatea fizica minima este de 97% din greutate ;

   2. b) procentul numeric de seminte de lupin de alta culoare nu trebuie sa depaseasca:

    • - pentru lupinul amar: 4%,

    • - pentru speciile de lupin altele decat lupinul amar, 2%

  7. 7. Pentru Vicia spp. un continut maxim total de 6% din greutate de seminte de Vicia pannonica, Vicia villosa sau de alte specii cultivate apartinand altor specii corespondente, nu se considera impuritate.

  8. 8. Pentru Vicia pannonica, Vicia sativa, Vicia villosa puritatea fizica minima este de 97% din greutate.

   GREUTATEA LOTURILOR SI ESANTIOANELOR

   ANEXA Nr. 3

   Speciile

   Greutatea maxima a lotului

   (tone)

   Greutatea mimima a unui esantion prelevata dintr-un lot (grame)

   Greutatea esantionului pentru numaratorile

   prevazute in coloanele 12 la 14

   din Anexa nr. 2 (I)

   (2)(A) si coloanele 3 la 7 din Anexa nr. 2 (II)(2)

   (A) <irrame)

   I

   2

   3

   4

   GRAMINEAE

   Agrostis canina

   10

   50

   5

   Agrostis gigantea

   10

   50

   5

   Agrostis stolonifera

   10

   50

   5

   Agrostis capillaris

   10

   50

   5

   Alopecurus pratensis

   10

   100

   30

   Arrhenatherum elatius

   10

   200

   80

   Bromus catharticus

   10

   200

   200

   Bromus sitchensis

   10

   200

   200

   Cynodon dactylon

   10

   50

   5

   10

   100

   Dactylis glomerata

   30

   Festuca arundinacea

   10

   100

   50

   Fesh1ca ovina

   10

   100

   30

   Festuca pratensis

   10

   100

   50

   Festuca rubra

   10

   100

   30

   x Festulolium

   10

   200

   60

   Lolium multiflorum

   Lolium perenne

   10

   10

   200

   200

   60

   60

   Lolium x boucheanum

   10

   200

   60

   10

   100

   Phalaris aquatica L.

   50

   Phleum bertolonii

   10

   50

   10

   Phleum pratense

   10

   50

   10

   Poa annua

   10

   50

   10

   Poa nemoralis

   IO

   50

   5

   Poa pal11stris

   IO

   50

   5

   10

   50

   Poa pratensis

   5

   Poa trivialis

   10

   50

   5

   Trisetum jlavescens

   LEGUMINOSAE

   10

   50

   5

   Hedysarum coronarium

   -fruit

   10

   l OOO

   300

   -seed

   10

   400

   120

   Lotus corniculatus

   10

   200

   30

   Lupinus albus

   25

   I OOO

   1 OOO

   Lupinus angustifolius

   25

   l OOO

   1 OOO

   Lupinus luteus

   25

   l OOO

   1 OOO

   Medicago lupulina

   10

   300

   50

   Medicago sativa

   10

   300

   50

   Medicago x varia

   Onobrychis viciifolia

   IO

   300

   50

   -fruit

   10

   600

   600

   -seed

   10

   400

   400

   Pisum sativum

   25

   l OOO

   l OOO

   Trifolium alexandrinum

   IO

   400

   60

   Trifolium hybridum

   10

   200

   20

   Trifolium incarnatum

   10

   500

   80

   Trifolium pratense

   10

   300

   50

   Trifolium repens

   IO

   200

   20

   Trifolium resupinatum

   10

   200

   20

   Trigonella foenumgraecum

   IO

   500

   450

   Viciafaba

   25

   1 OOO

   1 OOO

   Vicia pannonica

   20

   1 OOO

   1 OOO

   Vicia sativa

   25

   1 OOO

   1 OOO

   Vicia villosa

   OTIIER SPECIES

   20

   1 OOO

   1 OOO

   Brassica napus var. napobrassica

   10

   200

   100

   Brassica oleracea convar. acephala

   10

   200

   100

   Phacelia tanacetifolia

   Raphanus sativus var. oleiformis

   10

   10

   300

   300

   40

   300

   Greutatea maxima a unui lot nu poate fi depasita cu mai mult de 5%.

   ANEXA Nr. 4

   MARCAREA

   A. Eticheta oficiala

   I. lnformatii obligatorii

   1. a) Pentru samanta Baza si Certificata:

    1. 1. ,,Reguli si norme CE"; ,,Reguli si norme Romania sau RO" pana la aderarea Romaniei la Comunitate.

    2. 2. Autoritatea de certificare si statul membru sau initialele lor. lnspectia Nationala pentru Calitatea Semintelor, INCS- ITCSMS sau LCCSMS si Romania sau RO.

    3. 3. Numarul de referinta al lotului.

    4. 4. Luna si anul sigilarii, exprimate prin mentiunea : ,,sigilat. (luna si anul), sau

     luna si anul ultimei esantionari oficiale in vedere certificarii, exprimate prin mentiunea: ,, esantionat (luna si anul).

    5. 5. Specia, mentionata cel putin cu denumirea botanica, sub forma prescurtata si fara numele autorilor, cu caractere latine. ln cazul lui x Festulolium numele speciei trebuie mentionat prin numele genului.

    6. 6. Soiul, indicat cel putin cu caractere latine.

    7. 7. Categoria.

    8. 8. Tara de producere.

    9. 9. Greutatea neta sau bruta declarata sau numarul de seminte pure declarate.

    10. 10. ln cazul in care se indica greutatea si utilizarea pesticidelor granulate, a substantelor de drajare sau a altor aditivi solizi, se indica si tipul aditivului precum si raportul aproximativ dintre greutatea semintelor pure si greutatea totala.

     • 11. Pentru samanta Certificata generatia a doua (C2) si generatiile ulterioare dupa samanta de Baza : numarul generatiilor dupa samanta Baza,

     1. 12. Pentru samanta varietatilor de graminee furajere care nu au fost expuse la un examen de valoare culturala si de utilizare in conformitate cu Art. 4 alin.(2) lit.a) din Directiva Consiliului No 2002/53/CE privind catalogul comun al speciilor de plante agricole: ,,nu este destinata productiei de plante furajere".

     2. 13. ln cazul cand germinatia a fost reanalizata , se mentioneaza cuvintele ,, reanalizat. .....(luna si anul)" si serviciul oficial care este responsabil de noua analiza. Aceste informatii pot fi inscrise pe o vigneta oficiala, aplicata pe eticheta oficiala.

     3. 14. ln conformitate cu procedurile Comunitatii , statele membre pot fi scutite de la obligativitatea de a indica denumirea botanica pentru anumite specii si, dupa caz, pentru perioade limitate, atunci cand s-a stabilit ca inconvenientele care rezulta din respectarea acestei obligativitati depasesc avantajele preconizate pentru comercializarea semintelor.

   2. b) Pentru samanta Comerciala:

    1. 1. ,,Reguli si norme CE"; ,,Reguli si norme Romania sau RO" pana la aderarea Romaniei la Comunitate.

    2. 2. ,,Samanta Comerciala ( necertificata ca soi)",

    3. 3. Autoritatea de supraveghere si statul membru sau initialele lor, lnspectia Nationala pentru Calitatea Semintelor, INCS - ITCSMS sau LCCSMS si Romania sau RO.

    4. 4. Luna si anul închiderii exprimate prin mentiunea:,, sigilat.... " (anul si luna).

    5. 5. Numarul de referinta al lotului,

    6. 6. Luna si anul sigilarii, exprimate prin mentiunea: ,,sigilat..." (luna si anul), sau

     luna si anul ultimei esantionari oficiale in vedere certificarii, exprimate prin mentiunea : ,, esantionat ... " (luna si anul).

    7. 7. Specia, mentionata cel putin cu denumirea botanica, sub forma prescurtata si fara numele autorilor, cu caractere latine.

    8. 8. Regiunea de productie,

    9. 9. Greutatea neta sau bruta declarata sau numarul de seminte pure declarate,

     1O. ln cazul in care se indica greutatea si utilizarea pesticidelor granulate, a substantelor de drajare sau a altor aditivi solizi, se indica si tipul aditivului precum si raportul aproximativ dintre greutatea semintelor pure si greutatea totala.

     1. 11. ln cazul cand germinatia a fost reanalizata, se mentioneaza cuvintele

      ,,reanalizat......(luna si anul)" si serviciul oficial care este responsabil de noua analiza. Aceste informalii pot fi inscrise pe o vigneta oficiala, aplicata pe eticheta oficiala.

     2. 12. ln conformitate cu procedurile Comunitatii statele membre pot fi scutite de obligativitatea de a indica denumirea botanica pentru anumite specii si, dupa caz, pentru perioade limitate, atunci cand s-a stabilit ca inconvenientele care rezulta din respectarea acestei obligativitati depasesc avantajele preconizate pentru comercializarea semintelor.

   3. c) Pentru mixtura de seminte:

    1. 1. 11 Mixtura de seminte pentru ( destinatia folosirii)",

    2. 2. Autoritatea responsabila pentru inchidere si statul membru sau initialele lor, lnspectia Nationala pentru Calitatea Semintelor, INCS - ITCSMS sau LCCSMS si Romania sau RO.

    3. 3. Numarul de referinta lot,

     11

    4. 4. Luna si anul sigilarii exprimate prin mentiunea : sigilat...." (luna si anul),

    5. 5. Procentul in greutate a diferitilor componenti indicat in dreptul fiecarei specii si , dupa caz, soiurile, amandoua indicate cel putin cu caractere latine; daca exista un nume al mixturii , se trece doar acesta pe eticheta , iar la autoritate trebuie sa fie notificat in scris procentul din greutate pe specii, pentru a putea fi comunicat cumparatorului, la cererea acestuia;

     ln cazul lui x Festulolium numele speciei trebuie mentionat prin numele genului Festuca si

     Lo/ium.

    6. 6. Greutatea neta sau bruta declarata sau numarul de seminte pure declarate.

    7. 7. ln cazul in care se indica greutatea si utilizarea pesticidelor granulate, a substantelor de drajare sau a altor aditivi solizi, se indica si tipul aditivului precum si raportul aproximativ dintre greutatea semintelor pure si greutatea totala.

    8. 8. ln cazul cand germinatia a fost reanalizata , se mentioneaza cuvintele ăreanalizat. (luna

     si anul)" si serviciul oficial care este responsabil de noua analiza. Aceste informalii pot fi inscrise pe o vigneta oficiala, aplicata pe eticheta oficiala.

    9. 9. Culoarea etichetei este verde. li. Dimensiuni minime

  110 x 67 mm

  1. 8. Eticheta furnizorului sau informatiile inscrise pe ambalaj (ambalaj mic CE)

   Informalii obligatorii

   1. a) Pentru samanta Certificata:

    1. 1. 11 Ambalaj mic CE B",

    2. 2. Numele si adresa furnizorului responsabil pentru marcare sau marca (codul ) sa de identificare,

    3. 3. Numarul de ordine, atribuit oficial,

    4. 4. Serviciul care a atribuit numarul de ordine si numele statului membru sau initialele lor, lnspectia Nationala pentru Calitatea Semintelor, INCS - ITCSMS sau LCCSMS si Remania sau RO.

    5. 5. Numarul de referinta daca numarul de ordine atribuit oficial nu permite identificarea lotului de samanta certificat,

    6. 6. Specia, mentionata cel putin cu caractere latine,

    7. 7. Soiul, indicata cel putin cu caractere latine;

    8. 8. Categoria,

    9. 9. Greutatea neta sau bruta sau numarul de seminte pure,

     1O. ln cazul in care se indica greutatea si utilizarea pesticidelor granulate, a substantelor de drajare sau a altor aditivi solizi, se indica si tipul aditivului precum si raportul aproximativ dintre greutatea semintelor pure si greutatea totala,

     11. Pentru samanta soiurilor de graminee furajere care nu au fost expuse la un examen de valoare culturala si de utilizare in conformitate cu Art. 4 alin.(2) din Directiva Consiliului No 2002/53/CEE (6) din 13 iunie 2002 privind catalogul comun al speciilor de plante agricole:

     ,,nedestinat pentru productia de plante furajere".

   2. b) Pentru samanta Comerciala :

    1. 1. ,, ambalaj mic CE B"

    2. 2. Numele si adresa furnizorului responsabil pentru marcare sau codul sau de identificare, daca e cazul, sau serviciul prevazut la pct.4,

    3. 3. Numarul de ordine, atribuit oficial,

    4. 4. Serviciul care a atribuit numarul de ordine lnspectia Nationala pentru Calitatea Semintelor, INCS - ITCSMS sau LCCSMS si Romania sau RO,

    5. 5. Numarul de referinta daca numarul de ordine atribuit oficial nu permite identificarea lotului de samanta controlat,

    6. 6. Specia, mentionata cel putin cu caractere latine,

    7. 7. ,,Samanta Comerciala",

    8. 8. Greutatea neta sau bruta sau numarul de seminte pure,

    9. 9. ln cazul in care se indica greutatea si utilizarea pesticidelor granulate, a substantelor de drajare sau a altor aditivi solizi, se indica si tipul aditivului precum si raportul aproximativ dintre greutatea semintelor pure si greutatea totala.

   3. c) Pentru mixtura de seminte:

    1. 1. ,, ambalaj mic CE A" sau ă ambalaj mic CE B",

    2. 2. Numele si adresa furnizorului responsabil pentru marcare sau codul sau de identificare, daca e cazul, sau serviciul prevazut la pct.4,

    3. 3. Ambalaj mic CE B : numarul de ordine atribuit oficial,

    4. 4. Ambalaj mic CE B : serviciul care a atribuit numarul de ordine si numele statului membru sau initialele lor, lnspectia Nationala pentru Calitatea Semintelor, INCS - ITCSMS sau LCCSMS si Remania sau RO.

    5. 5. Ambalaj mic CE B : numarul de referinta, daca numarul de ordine atribuit oficial nu permite identificarea loturilor de samanta utilizate,

    6. 6. Ambalaj mic CE A: numarul de referinta care permite identificarea loturilor de samanta utilizate,

    7. 7. Ambalaj mic CE A: statul membru sau initialele lui,

    8. 8. ,, Mixtura de seminte pentru (utilizarea prevazuta)"

    9. 9. Greutatea neta sau bruta sau numarul de seminte pure,

  1O. ln cazul in care se indica greutatea si utilizarea pesticidelor granulate, a substantelor de drajare sau a altor aditivi solizi, se indica si tipul aditivului precum si raportul aproximativ dintre greutatea semintelor pure si greutatea totala,

  1. 11. Procentul in greutate al diferitilor componenti pe specii si, dupa caz, pe soiuri, ambele mentionate cel putin cu caractere latine.

  FINAL 51 RECOLTATE IN ALTE STATE MEMBRE

  1. A. Informalii obligatorii pentru eticheta

   1. 1. Autoritatea responsabila de inspectia in camp si statul membru sau initialele lor, lnspectia Nationala pentru Calitatea Semintelor, INCS (NIQS) - ITCSMS (TIQSPM) sau LCCSMS (CLQSPM) si Romania sau sigla acesteia RO.

   2. 2. Specia, mentionata cel putin cu denumirea botanica, sub forma prescurtata si fara numele autorilor, cu caractere latine,

   3. 3. Soiul, indicat cel putin cu caractere latine ; 4.Categoria,

    1. 5. Numarul de referinta al Documentului de inspecie in camp sau numarul de referinta al lotului,

    2. 6. Greutatea neta sau bruta declarata,

    3. 7. Mentiunea ăSamanta necertificata final".

    ln conformitate cu procedurile Comunitatii, statele membre pot fi scutite de obligativitatea de a indica denumirea botanica pentru anumite specii si, dupa caz, pentru perioade limitate, atunci cand s-a stabilit ca inconvenientele care rezulta din respectarea acestei obligativitati depasesc avantajele preconizate pentru comercializarea semintelor.

  2. B. Culoarea etichetei

   Eticheta este de culoare gri.

  3. C. Informalii obligatorii care figureaza pe document

   1. 1. Autoritatea care elibereaza documentul,

   2. 2. Specia, mentionata cel putin cu denumirea botanica, sub forma prescurtata si fara numele autorilor, cu caractere latine,

   3. 3. Soiul, indicat cel putin cu caractere latine ;

   4. 4. Categoria,

   5. 5. Numarul de referinta al semintei folosite la insamantare in camp si numele tari sau tarilor care a certificat aceasta samanta,

   6. 6. Numarul de refeinta al Documentului de inspecie in camp sau numarul de referinta al

    lotului,

   7. 7. Suprafata cultivata pentru producerea lotului precizat in document,

   8. 8. Cantitatea semintei recoltate si numarul de ambalaje,

   9. 9. Numarul generatiilor ulterioare semintei Baza, in cazul semintei Certificate,

  1O. Documentul prin care conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca cultura din care a provenit samanta au fost satisfacute ,

  11. Dupa caz, rezultatele unei analize preliminare a semintei.

  ANEXA Nr. 6

  Reguli de acordare a autorizatiei pentru plasarea pe piata a semintei din soiuri pentru care s-a depus o cerere de inscriere in catalogul national al soiurilor de plante agricole

  Prevederile prezentei anexe transpun prevederile Deciziei Comisiei 2004/842/CE din 1 decembrie 2004 privind plasarea pe piata a semintelor apartinand unor soiuri pentru care a fost inaintata o cerere de inregistrare in catalogul nationa/ al varietatilor specii/or vegetale agricole sau a speciilor de legume.

  Cap. I. Prevederi generale

  Scopul acestei anexe este stabilirea regulilor de acordare a unei autorizatii pentru plasarea pe piata a semintei din soiurile speciilor de plante furajere pentru care s-a depus o cerere de inscriere in catalogul national al unui stat membru, prevazut in art. 1 alin.(2) al Directivei 2002/53/EC, in conformitate cu prevederile din cap.li:

  Cap. li. Prevederi speciale

  1. 1. Autorizarea

   1. a) ITCSMS sau LCCSMS pot autoriza producatorii stabiliti pe teritoriul lor sa plaseze pe piata seminte de plante furajere dintr-un soi pentru care a fost depusa o cerere pentru înregistrare in catalogul national al varietatilor, in concordanta cu prevederile acestui capitol;

   2. b) ITCSMS sau LCCSMS se vor asigura ca atunci cand se acorda o autorizatie conform prezentelor reguli, detinatorul autorizatiei se conformeaza cu fiecare conditie sau restrictie mentionata in autorizatie.

  2. 2. Cererea

   1. a) autorizatia poate fi ceruta de persoana care a depus o cerere de înregistrare a soiului respectiv in catalogul national, denumit in continuare solicitant, incluzand in acest termen si reprezentantul acestei persoane, daca reprezentantul a fost delegat oficial de persoana respectiva si se va conforma tuturor conditiilor sau restrictiilor mentionate in autorizatie; b)solicitantul trebuie sa furnizeze urmatoarele informalii:

    1. i) testele si incercarile prevazute ;

    2. ii) numele statului sau statelor membre in care se fac aceste teste si incercari ;

    3. iii) descrierea soiului ;

    4. iv) mentinatorul soiului.

  3. 3. Scopul

   Autorizatiile vor fi date numai pentru testari sau incercari efectuate in unitati agricole pentru a se putea aduna informatii despre cultura sau utilizarea soiului.

  4. 4. Conditii tehnice :

   Samanta de plante furajere trebuie sa se conformeze conditiilor din Anexa nr.1 si Anexa nr.2 pentru: samanta Certificata ( toate speciile altele decat Pisum sativum si Vicia faba}; sau 11 samanta Certificata a celei de a doua generatii"( Pisum sativum, Vicia faba).

  5. 5. lnspectia

   1. a) inspectia se efectueaza oficial sau sub supraveghere oficiala si in conformitate cu metodele internationale actuale, in masura in care aceste metode exista.

   2. b) pentru evaluarea conformitatii cu conditiile referitoare la identitatea si puritatea varietala se va utiliza descrierea soiului asa cum este ea furnizata de solicitant sau cand este posibil descrierea provizorie a soiului pe baza rezultatelor examinarii oficiale a gradului de distinctivitate, stabilitate si uniformitate.

   3. c) pentru examinare, esantioanele se preleveaza oficial sau sub supraveghere oficiala, în conformitate cu metodele corespunzatoare.

   4. d) esantioanele trebuie prelevate din loturi omogene, iar greutatea maxima a unui lot si greutatea minima a esantionului este redata în Anexa nr. 3.

  6. 6. Cantitati.

   Cantitatile autorizate pentru fiecare soi nu trebuie sa depaseasca procentele de seminte din aceeasi specie utilizata anual in statul sau statele membre unde este destinata:

   Totusi, daca asemenea cantitati nu sunt suficiente pentru a se semana 1O ha pe stat membru pentru care samanta este destinata, se poate autoriza o cantitate necesara pentru a acoperi aceasta suprafata.

  7. 7. Ambalarea si sigilarea.

   Semintele pot fi comercializate numai in ambalaje sau containere sigilate.

   Ambalajele si containerele cu samanta trebuie sa fie sigilate oficial sau sub supraveghere oficiala astfel incat sa nu poata fi deschise fara deteriorarea sistemului de sigilare sau fara a lasa urme de violare pe eticheta oficiala prevazuta la pct. 8 sau pe ambalaj. ln scopul asigurarii sigilarii, sistemul de sigilare trebuie sa cuprinda cel putin eticheta oficiala sau fixarea unui sigiliu oficial.

  8. 8. Etichetarea.

   1. a) ambalajele cu seminte trebuie sa poarte o eticheta oficiala in limba romana si, daca e cazul, într-o limba oficiala a Comunitatii.

   2. b) informatiile care se mentioneaza pe eticheta prevazuta la lit.a) sunt urmatoarele:

    1. i) autoritatea de certificare sistatul membru sau initialele acestora: lnspectia Nationala pentru Calitatea Semintelor, INCS - ITCSMS sau LCCSMS si Romania sau RO ;

    2. ii) numarul de referinta al lotului ;

    3. iii) luna si anul sigilarii ;

    4. iv) specia;

    5. v) denumirea soiului sub care urmeaza a fi comercializate semintele (denumirea propusa de mentinator sau aprobata) si numarul oficial de înregistrare a cererii, dupa caz;

    6. vi) indicatia" soiul nu este înscris oficial in lista" ;

    7. vii) indicatia ,, numai pentru teste si incercari" ;

    8. viii) dupa caz, mentiunea ,, soi modificat genetic;

    9. ix) greutatea neta sau bruta declarata sau numarul de seminte pure, dupa caz, seminte multiple;

    10. x) atunci cand se indica greutatea si utilizarea pesticidelor granulate, a substantelor de drajare sau a altor aditivi solizi, se indica si tipul aditivului precum si raportul aproximativ dintre greutatea semintelor pure sau, dupa caz, a semintelor multiple si greutatea totala.

   3. c) Eticheta prevazuta la lit.a) este de culoare portocalie.

  9. 9. Tratamentele chimice.

  Orice tratament chimic trebuie notat fie pe eticheta oficiala fie pe o eticheta a furnizorului si pe ambalaj, sau in interiorul acestuia, sau pe container.

  1O. Perioada de timp.

  Fara a aduce prejudicii pct. 12 si 13, autorizatiile acordate in conformitate cu prevederile acestui ordin trebuie sa fie valabile pentru o perioada de timp care sa nu depaseasca un an si fiecare trebuie reînnoita pentru perioade care sa nu depaseasca un an conform pct.11.

  1. 11. Cererea de reînnoire

   1. a) fara a afecta prevederile pct. 12 si 13, autorizatiile la care se refera pct.1 trebuie insotite de urmatoarele documente :

    1. i) o referire la autorizatia originala;

    2. ii) orice informatie disponibila care suplimenteaza informatia deja oferita asupra descrierii, mentinerii si/sau cultivarii sau folosirii soiului care face subiectul autorizatiei originale;

    3. iii) dovada ca evaluarea pentru înscrierea in catalog a soiului se efectueaza în continuare, daca evaluarea nu este disponibila;

  2. 12. lncetarea valabilitatii.

   Autorizatiile nu mai sunt valabile daca cererea de inscriere in catalogul national este retrasa sau respinsa, sau soiul este trecut (inscris) in catalog.

  3. 13. Masuri de siguranta

   Cu toate ca o autorizatie a fost acordata conform pct.1, un stat membru poate interzice utilizarea soiului pe intreg teritoriul sau, sau pe o parte a teritoriului sau, sau poate stabili conditii corespunzatoare de cultivare a soiului, in concordanta cu conditiile de utilizare a produselor rezultate de la acea cultura :

   1. a) atunci cand cultivarea soiului este considerata potential daunatoare din punct de vedere al sanatatii plantelor in raport cu alte soiuri sau specii, sau

   2. b) atunci cand incercarile oficiale de cultura efectuate in statul membru unde s-a depus solicitarea arata ca soiul nu produce, in nici o parte a teritoriului sau, rezultate corespunzatoare cu acelea a altor soiuri acceptate pe teritoriul sau, sau atunci cand se stie ca soiul nu este adaptat pentru a fi cultivat in nici o parte a teritoriului sau din cauza grupei de maturitate, sau

   3. c) atunci cand sunt motive serioase sa se considere ca soiul prezinta un risc pentru sanatatea omului sau a mediului ;

  14.0bligatii de raportare.

  1. a) Dupa acordarea autorizatiei, ITCSMS sau LCCSMS care a autorizat, sau ISTIS, poate cere persoanei autorizate sa raporteze :

   1. i) rezultatele testelor sau al incercarilor efectuate in unitatile agricole pentru a strange informalii asupra cultivarii sau utilizarii soiului;

   2. ii) cantitatile de seminte plasate pe piata in timpul perioadei de autorizare si statul membru pentru care samanta a fost destinata. Aceste informalii trebuie tratate confidential.

  1. 15. Verificari de mentinere.

   Statul membru care a acordat autorizatia poate verifica mentinerea soiului. Atunci cand mentinerea are loc intr-un stat membru, altul decat statul membru care autorizeaza, cele doua state trebuie sa se asiste administrativ in ceea ce priveste verificarile necesare. Un stat membru poate accepta mentinerea intr-o terta tara, cu conditia ca verificarile practicilor de mentinere sa permita aceleasi garantii ca si cele efectuate in statele membre in conformitate cu art.22 alin.(1) lit.(b) al Directivei 2002/53/CE.

  2. 16. Notificarea.

   Statele membre trebuie sa notifice, unul celuilalt si Comisiei, urmatoarele:

   1. a) despre fiecare cerere de autorizare, de indata ce este primita, sau de respingerea cererii de autorizare; si

   2. b) acordarea, reînnoirea, revocarea sau retragerea autorizatiei.

  3. 17. Schimbul de informatii.

   Statele membre vor utiliza sistemul informational computerizat pentru a facilita schimbul de informatii cu privire la cererile de acceptare a soiurilor in cataloagele nationale si autorizatia pentru semintele soiurilor neînscrise inca in lista.

   ITCSMS sau LCCSMS vor utiliza sistemul informational computerizat national al INCS pentru notificarea informatiilor de la punctul 16.

  4. 18. Publicarea unei liste a soiurilor.

  Comisia poate, pe baza informatiilor furnizate de statele membre, sa publice o lista de soiuri care au fost autorizate.

  INCS împreuna ci ISTIS, in baza informatiilor de la pct. 17, va publica pe internet o lista a soiurilor autorizate in Romania.

  ANEXA Nr. 7

  Cerinte suplimentare sau mai stricte pentru producerea, certificarea si comercializarea semintei de plante furajere in Romania

  I. PRODUCEREA SEMINTELOR

  1. A. lnscrierea la multiplicare a culturilor semincere

   1. 1. Agentii economici inregistrati pentru producerea de samanta pot cere înscrierea pentru multiplicare a unei culturi semincere de plante furajere pe un document denumit ,,Declaratie de multiplicare", prevazut in Anexa nr.8, care se inainteaza de catre acestia autoritatii de certificare ITCSMS sau LCCSMS pe raza teritoriala unde este amplasata cultura semincera, pana la data de 1 decembrie pentru culturile semincere de toamna, 1 mai pentru culturile semîncere de primavara. Dupa aceste date, prin exceptie, daca inspectarea culturii la data depunerii ăDeclaratiei de multiplicare" permite luarea unor decizii corecte, pe faze de vegetatie, de catre inspectorul oficial, se poate accepta înscrierea.

   2. 2. O cultura semincera se poate înscrie pentru multiplicare daca Declaratia de multiplicare este insotita de:

    1. a) un contract de multiplicare intre multiplicator (amelioratorul sau mentinatorul sau un alt agent ecomomic care a dobandit dreptul de proprietate asupra semintei) si un prestator de servicii (agricultor-multiplicator); sau

    2. b) o declaratie proprie, din care sa reiasa ca multiplicatorul (amelioratorul sau mentinatorul sau un alt agent ecomomic care a dobandit dreptul de proprietate asupra semintei) isi multiplica singur samanta; sau

    3. c) o declaratie sau contract de redeventa din care sa reiasa ca mentinatorul isi da acordul pentru multiplicarea unui soi protejat de catre alt multiplicator.

    4. d) in cazul semintei importate, conform sistemului OCDE, in vederea multiplicarii : acordul mentinatorului sau furnizorului semintei soiului respectiv pentru comercializarea semintei multiplicate sau, acordul (acceptul) autoritatii de certificare din tara din care provine samanta pentru multiplicarea soiului si conditiile sub care se multiplica samanta, transmis la INCS.

   3. 3. ,,Declaratia de multiplicare" va fi, de asemenea, insotita de urmatoarele documente:

    1. a) copie dupa documentele de calitate in care se stabileste provenienta sau originea si categoria biologica ;

    2. b) toate etichetele oficiale din care, dupa verificare, inspectorul retine o eticheta din fiecare lot;

    3. c) schita topografica de amplasare a culturii si a culturilor premergatoare;

    4. d) descrierea morfologica si fiziologica a soiurilor in cazul cand acestea nu sunt descrise in catalogul national sau nu sunt disponibile autoritatii de certificare.

   4. 4. O cultura se considera inscrisa daca, in urma verificarii documentelor si a platii contravalorii prestatiilor, satisface conditiile preliminare obligatorii pentru infiintarea acesteia.

   5. 5. Motivele de respingere sau amanare a cererii trebuie comunicate solicitantului, in scris, in termen de maxim 1O zile de la data solicitarii.

   6. 6. Fiecare cultura semincera admisa în vederea certificarii oficiale sau sub supraveghere oficiala poarta unul sau mai multe numere de identitate înscrise de ITCSMS sau LCCSMS pe

    ,,Declaratia de multiplicare". Numarul de identitate este folosit pentru identificarea culturii si a partidei de samanta.

   7. 7. Agentii economici inregistrati pentru producerea de samanta trebuie sa notifice ITCSMS sau LCCSMS intentia de amestecare a unor partide.

  2. B. Obligatiile agentilor economici inregistrati pentru producerea de samanta

   Agentii economici inregistrati pentru producerea semintelor (multiplicatorii) au urmatoarele obligatii:

   1. a) sa ceara autoritatii de certificare, prin ăDeclaratia de multiplicare", la termenele fixate, inscrierea pentru inspectia in camp a culturilor semincere destinate multiplicarii;

   2. b) sa insoteasca, prin responsabilul sau reprezentantul sau, inspectorul, la cererea acestuia, atunci cand acesta efectueaza inspectia in camp si sa contrasemneze de primirea unei copii a ,,Fisei de control";

   3. c) sa puna la dispozitia inspectorului, la cererea acestuia, toate documentele necesare verificarii activitatii in vederea certificarii semintelor, inclusiv metoda de producere si descrierea componentilor sau a soiurilor;

   4. d) sa permita mentinatorului, multiplicatorului sau reprezentantilor acestora, dupa caz, sa verifice respectarea normelor de mentinerea identitatii si puritatii varietale si a altor elemente de calitate, in toate fazele de producere a semintelor ;

   5. e) sa tina evidenta productiei, tranzactiilor si a stocurilor de seminte intr-un ăRegistru de intrari si iesiri";

   6. f) sa aiba personal tehnic calificat in domeniul de activitate de producere a semintelor, instruit si atestat in cursurile de instruire efectuate de ITCSMS si LCCSMS;

   7. g) sa sesizeze ITCSMS sau LCCSMS ori de cale ori apar situatii deosebite care pot influenta calitatea semintelor ;

   8. h) in plus, mentinatorii trebuie sa completeze la zi registrul de selectie conservativa;

   9. i) in plus, mentinatorii trebuie sa elibereze documentul de garantarea autenticitatii pentru samanta Amelioratorului, destinata multiplicarii ;

   10. j) sa anunte cu 3 zile înainte de recoltat, data, respectiv ora, începerii recoltatului, pentru ca inspectorul sa esantioneze un esantion martor din fiecare lot sau partida, inainte de expedierea semintei pentru prelucrare sau de efectuare a amestecului. Esantionul se divide în doua subesantioane pentru pastrare, unul la ITCSMS sau LCCSMS si celalalt la producator, respectiv prelucrator;

   11. k) sa respecte prezentele reguli si norme;

  3. C. lnspectia in camp a culturilor semincere

   Obiectivele de control efectuate de inspectori in camp.

   1. 1. Documentele prin care inspectorul poate stabili, dupa caz, provenienta sau originea si categoria biologica la infiintarea unei culturi semincere sunt:

    1. A. Documente emise in Romania:

     1. a) Registrul de selectie conservativa, pentru mentinerea semintelor din categoriile biologice samanta Amelioratorului, Prebaza, Baza, dupa caz;

     2. b) Act de garantarea autenticitatii, pentru samanta Amelioratorului;

     3. c) ,,Documentul oficial de certificare" al lotului de samanta pentru samanta certificata oficial sau sub supraveghere oficiala, care poate fi formularul tipizat oficial sau

      ăDocumentul de calitate si conformitate al furnizorului" si/sau eticheta oficiala, vigneta oficiala sau ăDocumentul de inspectie in camp";

    2. B. Documente emise in tari membre CE:

     1. a) Eticheta oficiala tip CE;

     2. b) Certificat sau buletin de analiza, eliberate de un laborator oficial sau de un laborator acreditat si recunoscut de autoritatea din tara respectiva;

     3. c) Eticheta furnizorului pentru ambalajele mici CE A sau CE B;

    3. C. Documentele de calitate insotitoare ale semintelor din import din tari terte sunt:

     1. a) Certificat de puritate varietala, tip OCDE pentru tarile afiliate la acest sistem sau ăField inspection"pentru celelalte tari;

     2. b) Certificat (buletin) international de analiza tip ISTA, eliberat de un laborator oficial sau de un laborator acreditat de Asociatia lnternationala de Testare a Semintelor (ISTA), sau alt tip de buletin recunoscut de autoritatea din tara respectiva;

     3. c) Eticheta tip OCDE.

   2. 2. ln cadrul inspectiei culturii semincere inspectorul verifica urmatoarele:

   1. a) documentele de provenienta si documentele de descriere a caracterelor genealogice a componentilor sau descrierea caracterelor morfologice si insusirilor fiziologice;

   2. b) distantele de izolare, rotatia, identificarea culturii semincere printr-o eticheta la fiecare lot (parcela);

   3. c) determinarea puritatii varietale avand in vedere metodele descrise in ăManualul OCDE privind certificarea puritatii varietale a semintelor destinate comertului international, Anexa nr. 2: lnspectia in campa culturilor semincere".

    ln cadrul inspectiei se examineaza un numar cat mai mare de plante, acest numar depinzand de dificultatea cu care pot fi determinate caracterele componentilor parentali, ai soiului si uniformitatea lor. Examinarea se efectueaza prin determinarea caracterelor plantelor examinate comparativ cu descrierea oficiala DUS a soiului respectiv, iar rezultatele se înscriu în ,,Fisa de control", stabilita de autoritatea oficiala si adaptata de inspector cerintelor de control al speciei sau soiului, iar rezultatele controalelor se vor gestiona prin sistemul informational national al INCS;

   4. d) cultura semincera se examineaza in perioadele optime de vegetatîe, în special în perioada inspicatului la graminee furajere, in perioada înfloritului la leguminoase furajere si se urmareste daca s-au eliminat plantele netipice si cele atacate de organismele daunatoare;

   5. e) numaruf de verificari este de minimum una, sau de cate ori inspectorul considera necesar, iar marimea, numarul si distributia punctelor de verificare elementare, se stabilesc de inspector in conformitate cu metodele in vigoare;

   6. f) in cazul cand cultura semincera nu indeplineste conditiile din prezentele reguli si norme, inspectorul anunta, în scris, multiplicatorul printr-un raport intocmit cu datele din ăFisa de control", iar multiplicatorul, la cerere, in termen de maximum 3 zile poate solicita o reinspectie. Daca si in urma reinspectiei cultura semincera nu indeplineste conditiile din prezentul ordin, aceasta se respinge si inspectorul elibereaza documentul ă Document de inspectie in camp" cu decizia ,,respinsa", conform modelului din Anexa nr. 8;

   7. g) in cazul cand cultura semincera nu indeplineste conditiile din prezentele reguli si norme pentru categoria respectiva, dar indeplineste conditiile pentru o categorie inferioara, inspectorul anunta, in scris, multiplicatorul printr-un raport întocmit cu datele din ăFisa de control", iar multiplicatorul, la cerere, in termen de maximum 3 zile decide daca doreste declasarea. ln cazul cand se hotaraste declasarea, inspectorul poate elibera ăDocumentul de inspectie in camp" cu decizia ăadmisa cu declasare". Daca multiplicatorul nu doreste declasarea, cultura se respinge si inspectorul elibereaza documentul ăDocumentul de inspectie in camp" cu decizia ,,respinsa";

   8. h) declasarea sau respingerea unei culturi semincere trebuie anuntata multiplicatorului cu 3 zile inainte de recoltare;

   9. i) in cazul in care culturile semincere nu indeplinesc unele conditii de aprobare in camp datorita unor cauze care pot fi remediate pana la certificarea finala sau daca inspectorul considera ca samanta poate avea vicii ascunse, inspectorul poate accepta provizoriu cultura si elibereaza documentul ăDocumentul de inspectie în camp" cu decizia ăadmis sub rezerva", care presupune efectuarea unor examinari ulterioare recoltarii semintelor, in sarcina si sub responsabilitatea producatorului;

   10. j) se resping de la aprobarea in camp culturile semincere care nu indeplinesc conditiile din prezentul ordin, iar inspectorul elibeaza ăDocumentul de inspectie in camp" cu decizia ă respinsa";

   11. k) se aproba în camp culturile semincere care indeplinesc conditiile din prezentul ordin, iar inspectorul elibeaza ăDocumentul de inspectie in camp" cu decizia ăadmisa";

   12. l) se pot elibera, in cazul unei diferentieri evidente a uniformitatii culturii, documente de inspectie separate pentru fiecare portiune caracteristica;

   13. m) se poate elibera pentru acelasi soi, categorie biologica si provenienta, pentru mai multe parcele care pot constitui o partida, un singur document de inspectie daca nu sunt alte restrictii legale;

   14. n) numarul "Documentului de inspectie in camp" este numarul de identitate al partidei de seminte sau a campului;

   15. o) inspectorul va preleva un esantion martor din fiecare partida recoltata înainte de expedierea semintei pentru prelucrare sau de efectuarea amestecului si care se divide in cel putin doua subesantioane pentru pastrare: una la producator sau, dupa caz, la prelucrator si una la ITCSMS sau LCCSMS;

   16. p) cazurile de litigiu, care presupun o noua reinspectie, se rezolva in timp util de catre directorul executiv al ITCSMS sau LCCSMS pe baza examinarilor efectuate in camp, de alt inspector oficial in prezenta directorului executiv si a reprezentantului multiplicatorului sau, dupa caz, al INCS .

   1. r) modelul II Documentului de inspectie in camp" este redat in Anexa nr. 8, iar

    modelul,, Actului de inspectie in camp" utilizat in conformitate cu Ordinul MAAP nr. 350/2002 ramane valabil pana la epuizarea stocurilor de formulare si va fi recunoscut ca document oficial atat timp cat isi va produce efect asupra semintelor din stoc.

  4. D. Recoltarea si depozitarea semintelor

    1. 1. Recoltarea se efectueaza pe partide din aceeasi specie, soi si categorie, conform deciziei inspectorului responsabil cu inspectia in camp consemnate in documentele de inspectie in camp, urmarindu-se evitarea oricaror impurificari ale semintei. Operatiunea de recoltare se efectueaza cu acordul inspectorului responsabil cu inspectia in camp care elibereaza

     ,,Documentul oficial de inspectie in camp". Orice mijloc de transport al recoltei de seminte de la producator la statia de prelucrare trebuie sa fie insotit de documentul ,,Adeverinta de transport seminte", înseriat de autoritate, conform modelului din Anexa nr. 8, care se completeaza de producator pentru fiecare mijloc de transport.

    2. 2. Depozitarea recoltei de seminte, atat înainte de conditionare cat si dupa conditionare, atat la producator cat si la prelucrator se face strict pe specii, soiuri, categorii biologice, pe proveniente respectiv pe partide, in masura in care prezentele reguli si norme nu prevad altfel; Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca spatiul de depozitare si recolta de samanta sunt urmatoarele:

     1. a) spatiile de depozitare a recoltei de seminte trebuie sa fie curate, dezinfectate si sa ofere cerinte de mediu specifice speciei;

     2. b) recolta depozitata va fi marcata pentru identificare cu o eticheta pe care vor fi înscrise urmatoarele: producatorul, numarul de identitate al partidei, specia, soiul, categoria biologica,

      cantitatea, anul recoltei;

     3. c) recolta de samanta dintr-un anumit soi, din categoriile Prebaza si Baza poate fi constituita din partida unei singure parcele sau din partide ale aceluiasi producator, din aceeasi provenienta, sau, dupa caz, din partide de la mai multi producatori daca nu sunt aplicabile alte restrictii legale;

     4. d) recolta de samanta dintr-un anumit soi, din categoria Certificata poate fi constituita din partide de la mai multi producatori, in special daca au aceeasi provenienta, cu conditia evidentierii cantitatilor care formeaza amestecurile pe producator si a documentelor de inspecta in camp ;

     5. e) amestecul se notifica de catre producator sau prelucrator la ITCSMS sau LCCSMS. ln cazul unui amestec, se inregistreaza partidele cu numerele de identitate initiale care intra in amestec, iar amestecul va primi, dupa caz, numarul de identitate al partidei cu indicii de calitate inferiori sau un alt criteriu de indentificare.

      li. PRELUCRAREA SI CERTIFICAREA SEMINTELOR

      1. A. lnscrierea pentru certificarea semintelor

       1. 1. Agentii economici multiplicatori proprietari de samanta pot cere esantionarea si certificarea oficiala printr-un document denumită Declaratie de certificare a loturilor de samanta", conform modelului din Anexa nr. 8, care se inainteaza de catre acestia autoritatii de certificare ITCSMS sau LCCSMS pe raza teritoriala unde se afla statia de prelucrare si ambalare;

       2. 2. Proprietarii de samanta pot cere esantionarea si certificarea oficiala prin documentul ,, Declaratie de certificare a loturilor de samanta", daca detin statie de prelucrare si sunt autorizati ca prelucratori sau in baza unui contract încheiat cu un prestator de servicii în vederea prelucrarii si ambalarii, fara transferul proprietatii asupra semintei;

       3. 3. Prelucrarea semintelor se finalizeaza prin ambalare, închidere, sigilare si etichetare in conformitate cu prezentele reguli si norme;

       4. 4. ,,Declaratia de certificare a loturilor de samanta" va fi insotita de urmatoarele:

        1. a) elemente de identificare si puritate varietala din ăDocumentul de inspectie in camp" cu decizia ăadmisa";

        2. b) contractul de prestare de servicii in cazul in care proprietarul semintei nu detine instalatii proprii de prelucrare a semintei;

        3. c) documentul care atesta acordul mentinatorului varietatii brevetate;

        4. d) notificarea la autoritate de intentia sa de a amesteca unele partide sau loturi;

        5. e) elemente de identificare a loturilor care rezulta.

       5. 5. Cererea se considera admisa daca, in urma verificarii documentelor de catre autoritate si a platii contravalorii prestatiilor, conditiile preliminare obligatorii sunt satisfacute.

       6. 6. Motivele de respingere sau amanare a cererii trebuie comunicate solicitantului, in scris, in termen de maxim 3 zile de la data solicitarii.

      2. B. Obligatiile agentilor economici inregistrati pentru prelucrarea de samanta

       Agentii economici inregistrati pentru prelucrarea semintelor au urmatoarele obligatii:

       1. a) sa ceara autoritatii de certificare, esantionarea si certificarea oficiala a loturilor de seminte prin documentul ,,Declaratia de certificare a loturilor de samanta";

       2. b) sa aiba instalatii si echipamente specifice activitatii pe care o desfasoara ;

       3. c) sa aiba personal tehnic calificat in domeniul de activitate de prelucrare a semintelor, instruit si atestat in cursurile efectuate de ITCSMS si LCCSMS ;

       4. d) sa raspunda de mentinerea identitatii si puritatii varietale pe tot parcursul procesului de prelucrare;

       5. e) sa permita mentinatorului, multiplicatorului sau reprezentantilor acestora, dupa caz, sa verifice respectarea normelor de mentinerea identitatii si puritatii varietale si a altor elemente de calitate, in toate fazele de prelucrare a semintelor ;

       6. f) sa depoziteze semintele in spatii corespunzatoare, in conformitate cu regulile si normele in vigoare ;

       7. g) sa inre9istreze pe fluxul de prelucrare intr-un registru, pe ore si cantitati, schimbarea soiului, categoriei biologice si provenientei, dupa caz;

       8. h) in cazul cand poseda un laborator acreditat trebuie sa respecte toate conditiile, procedurile de acreditare, supraveghere precum si masurile luate de autoritate;

       9. i) sa utilizeze ambalaje, etichete si sisteme de închidere nereutilizabile, conform prezentelor reguli si norme;

       10. j) sa tina evidenta productiei, tranzactiilor si a stocurilor de seminte într-un ăRegistru de intrari si iesiri" ;

       11. k) sa puna la dispozitia inspectorului oficial, la cererea acestuia, toate documentele necesare verificarii activitatii in vederea certificarii semintei;

        I) sa notifice ITCSMS sau LCCSMS intentia sa de amestecare a unor partide sau loturi, de divizare, reetichetare si reambalare a unor loturi de seminte si sa nu efectueze aceste operatiuni inainte de verificarea si acordul autoritatii;

        1. m) sa sesizeze ITCSMS sau LCCSMS ori de cate ori apar situatii deosebite care pot influenta calitatea semintelor ;

        2. n) sa stabileasca si sa mentioneze pe eticheta proprie si pe ăDocumentul de calitate si conformitate al furnizorului", prevazut in Anexa nr. 8, dupa caz, perioada de valabilitate, tinand cont de conditiile de depozitare, de tratamentul aplicat semintei si de particularitatile speciei sau soiului si sa garanteze utilizatorului de samanta, cantitatea si calitatea semintelor pe perioada de valabilitate.

      3. C. Prelucrarea, formarea loturilor de samanta, ambalarea, sigilarea si marcarea oficiala

   1. 1. Prelucrarea semintei se efectueaza de catre prelucratori inregistrati in acest scop de catre ITCSMS sau LCCSMS.

   2. 2. Loturile se formeaza dupa conditionare pe specii, soiuri, categorii biologice si, daca e cazul, pe proveniente.

    Loturile trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

    1. a) loturile trebuie sa fie omogene din punct de vedere al identitatii sial conditiilor tehnice de calitate;

    2. b) dintr-o partida care are un numar de identitate se formeaza unul sau mai multe loturi;

    3. c) fiecare lot se identifica printr-un numar de referinta. Numarul de referinta se atribuie oficial;

    4. d) loturile trebuie marcate in depozit pentru identificare cu o eticheta de lot care cuprinde urmatoarele mentiuni: denumirea speciei, soiul, categoria biologica, numarul lotului, numarul de ambalaje, cantitatea si data formarii lotului sau, dupa caz, data modificarii marimii lotului;

    5. e) loturile de seminte din stoc se restivuiesc cu ocazia reesantionarii, sau de cate ori se considera necesar, dar nu mai tarziu de 18 luni;

    6. f) loturile pot fi blocate si sigilate oficial de inspectorii autoritatii oficiale;

    7. g) greutatea maxima a loturilor este redata in Anexa nr. 3.

   3. 3. Ambalarea se efectueaza in ambalaje de diverse marimi si confectionate din materiale suficient de rezistente pentru a nu se deteriora in cursul manipularii, depozitarii, transportului si care sa nu afecteze calitatea semintelor.

    Ambalajele trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

    1. a) pentru un lot se foloseste un singur tip de ambalaj, iar greutatea sau numarul semintelor din fiecare ambalaj care formeaza un lot trebuie sa fie aceeasi, cu exceptia ultimei fractii ramase;

    2. b) ambalajele din materiale netesute care sunt închise prin coasere trebuie sa aiba pe una din laturile deschiderii imprimate un sir de numere, litere sau un desen care sa arate ca ambalajul si-a mentinut dimensiunile initiale.

    3. c) ambalajele din hartie sau plastic, cu conditia ca ele sa nu poata fi deschise decat prin partea sistemului de umplere, sunt inchise prin presiunea greutatii semintei umplute asupra sistemului de închidere, dar nu mai putin de 22% din latimea ambalajului.

   Capacitatea ambalajelor este obligatorie pentru cazurile prevazute în acest ordin.

   4 Sigilarea ambalajelor trebuie efectuata oficial sau sub supraveghere oficiala avand in vedere urmatoarele:

   1. a) nu se poate proceda la una sau la mai multe sigilari noi, decat oficial sau sub supraveghere oficiala. Sistemul de sigilare utilizat este verificat de ITCSMS sau LCCSMS.

   2. b) sigiliul folosit de autoritate poate fi banda autoadeziva cu mentiunea INC$, aceasta fiind folosita pentru sigilarea esantioanelor oficiale, pentru acoperirea sparturilor in ambalajele de

   hartie ca urmare a esantionarii, pentru sigilarea partiala sau totala a ambalajelor cu seminte care au fost deschise de reprezentantii ITCSMS, LCCSMS sau in alte situatii de sigilare oficiala. Autoritatea poate folosi si alt tip de sigiliu in alte situatii.

   1. 5. Marcarea oficiala a fiecarui ambalaj se efectueaza cu eticheta oficiala care poate fi o eticheta adeziva sau nu, fie o vigneta oficiala, stabilite de autoritate, avand in vedere:

    1. a) eticheta trebuie confectionata dintr-un material suficient de rezistent la rupere si intemperii, si fixata in asa fei incat sa faca imposibila înlocuirea ei cu o alta eticheta sau sa poata fi reutilizata;

    2. b) toate informatiile vor fi imprimate, neadmitandu-se adaugiri prin manuscriere,

     iar marimea literelor si cifrelor sa fie usor lizibila. Imprimarea se face cu caractere negre pe una sau pe ambele parti ale etichetei;

    3. c) etichetele se prind la ambalajele de seminte prin coasere, lipire, in interiorul

     unui ambalaj transparent cu inscrisul vizibil din exterior, prin imprimare direct pe ambalaj.

     O. Controlul oficial, esantionarea, testarea si certificarea semintelor

     1. 1. Controlul oficial se efectueaza de catre inspectorii autoritatii, prin sondaj, pe fluxul de prelucrare pentru a se asigura ca puritatea varietala s-a mentinut pe tot parcursul operatiunilor de conditionare, ambalare, sigilare si etichetare. Inspectorii autoritatii au in vedere urmatoarele:

      1. a) in urma stabilirii punctelor critice, urmaresc in principal : schimbarea speciei, soiului, categoriei biologice, provenientei, precum si evidentele din ăRegistrul de intrari si iesiri";

      2. b) urmaresc si intervin in orice situatie considerata a crea suspiciuni privind mentinerea puritatii varietale si a conditiilor tehnice de calitate a semintelor si pot respinge sau bloca lotul de samanta. Lotul poate fi blocat pana la obtinerea rezultatelor din pre sau postcontrol. Loturile respinse sau blocate se sigileaza. Se pot cere sau efectua orice fel de investigatii tehnice, stiintifice sau de litigiu.

     2. 2. Prelevarea esantioanelor:

      1. a) prelevarea esantioanelor in scopul testarii si certificarii oficiale este efectuata de personalul autorizat al ITCSMS sau LCCSMS, sau de catre persoane acreditate in acest scop, sub supraveghere oficiala.

      2. b) prelevarea esantioanelor poate fi efectuata si mecanic (automat) de catre prelucratorii care dispun de instalatii prevazute cu dispozitive automate, reglate corespunzator, sub controlul si cu autorizarea autoritatii oficiale ;

      3. c) prelevarea esantioanelor pentru analize efectuata de persoane fizice sau juridice neautorizate, nu este oficiala, in care caz analiza informativa reprezinta numai esantionul analizat sinu e reprezentativa pentru întreaga cantitate de seminte din care s-a esantionat. La cerere, se pot preleva esantioane de catre personalul autorizat al ITCSMS sau LCCSMS, sau de catre persoane acreditate, din loturi sau partide de seminte pentru analize informative, in care caz analiza informativa reprezinta lotul sau partida. Esantioanele pentru analize informative nu fac obiectul certificarii oficiale;

      4. d) esantioanele pentru teste oficiale speciale (testari virotice, prezenta organismelor de carantina, etc) se preleveaza numai de personal oficial;

      5. e) pentru loturile de seminte destinate exportului in sistem OCDE, esantioanele se preleveaza de personalul din cadrul ITCSMS sau LCCSMS, împuternicit de LCCSMS ;

      6. f) sparturile din ambalajele de hartie rezultate in urma esantionarii semintelor cat si daca pentru extragerea esantioanelor oficiale este nevoie sa se desfaca ambalajele, acestea se acopera sau se vor resigila cu banda adeziva cu sigla INCS;

      7. g) dupa efectuarea testelor oficiale de laborator, cantitatea de samanta ramasa, se sigileaza si se pastreaza ca esantion martor la autoritatea oficiala, cel putin un an de la data eliberarii documentelor ;

      8. h) greutatea minima a unui esantion si greutatea maxima a unui lot sunt prezentate in Anexa nr. 3.

     3. 3. Testarea semintelor:

      1. a) testele efectuate la semintele destinate comercializarii se efectueaza dupa metodele ISTA transpuse in standardele nationale in vigoare. Testele pentru export se efectueaza conform regulilor ISTA in functie de afilierea tarii de destinatie la organizatiile internationale, sau prevederilor din contract.

      2. b) testarea semintelor si rezultatele testarii, in cadrul Comunitatii Europene, trebuie sa raspunda normelor si altor conditii precizate in Anexa nr. 2 ;

      3. c) testele oficiale se pot efectua la samanta netratata sau tratata specificandu-se acest lucru pe documentul eliberat;

      4. d) in functie de rezultatele testarii, loturile de seminte pot fi acceptate sau respinse de la certificare, recomandate a fi declasate sau pentru schimbarea destinatiei;

      5. e) stocurile de seminte trebuie reanalizate oficial anual, inainte de inceperea livrarilor pentru campaniile de insamantari din fiecare an de piata, exceptie facand ambalajele mici inchise ermetic care vor fi reanalizate, prin sondaj, la doi ani sau, la expirarea termenului de valabilitate;

      6. f) analiza componentelor mixturii in cazul stocului, se efectueaza pe fiecare specie in parte si pe buletinul de analiza se specifica ca germinatie finala media ponderata a germinatiei componentilor. Valoarea mediei ponderate trebuie sa fie mai mare sau cel putin egala cu germinatia normata a componentului cu germinatia cea mai mica.

      7. g) testele care se efectueaza in urma unor actiuni de control, altele decat cele obligatorii sau la cerere, nu se platesc de agentii economici in cauza;

     4. 4. Certificarea semintelor:

      1. a) certificarea oficiala finala se efectueaza cand samanta indeplineste toate conditiile prevazute in acest ordin ;

      2. b) certificarea oficiala se efectueaza, la cerere, de catre proprietarul semintei prin documentul

       ,,Declaratie de certificare a loturilor de samanta";

      3. c) pentru certificarea oficiala a unui lot de samanta, autoritatea va elibera urmatoarele documente: ,,Documentul oficial de certificare", eticheta oficiala sau, eticheta oficiala adeziva sau, vigneta oficiala, dupa caz. ,,Documentul oficial de certificare", prevazut ca model in Anexa nr. 8, se intocmeste in doua exemplare, un exemplar, originalul, la solicitantul declaratiei de certificare si un exemplar la emitent. ln caz de necesitate se poate elibera inca un exemplar, duplicat;

      4. d) se aproba mixtura sub forma de amestec din speciile si/sau soiurile de plante furajere, eventual cu cereale, oleaginoase si textile, legume conform prevederilor acestui ordin. Componentii care alcatuiesc mixtura trebuie ca, inainte de efectuarea amestecului, sa fie certificate conform prezentelor reguli si norme aplicabile fiecarei specii;

      5. e) prin exceptie, in cazul certificarii la cerere, a necesarului propriu, in vrac, al agricultorilor­ multiplicatori, se poate admite, cu respectarea celorlalte prevederi, esantionarea oficiala a unor loturi distincte, in cazul in care conditiile tehnice de calitate din aceste reguli si norme corespund si nu sunt impuse alte restrictii de ambalare, sigilare si marcare prin alte prevederi in vigoare;

      6. f) in cazul redeschiderii de catre vanzator a ambalajelor cu seminte certificate oficial, in scopul tratarii inainte de vanzare, samanta se recertifica oficial sau sub supraveghere oficiala, aceasta notificandu-se autoritatii oficiale, iar pe noile documente oficiale sau ale furnizorului mentionandu-se substanta de tratare;

      7. g) in cazul redeschiderii de catre utilizatorul de samanta in vederea tratarii prin prestare de servicii, dupa vanzarea si receptia de catre beneficiar, recomandarea privind perioada de timp in care trebuie efectuat semanatul va fi data de persoana autorizata care exeeuta tratamentul

       si care va informa utilizatorul semintei de acest lucru si substanta de tratare, pe un document propriu insotitor al semintei;

      8. h) aplicarea etichetelor sau vignetelor oficiale se efectueaza de prelucrator in momentul sigilarii ambalajelor si al esantionarii ;

      9. i) aplicarea etichetelor sau vignetelor oficiale se poate efectua inainte de obtinerea documentului oficial, la cerere, pe proprie raspundere a prelucratorului, pe baza documentelor informative, cu riscul ca rezultatele analizei oficiale pentru certificare sa indice necertificarea sau declasarea sau neconcordanta intre informatiile mentionate pe eticheta si documentul oficial de certificare, cazuri in care se impune retragerea etichetelor sau vignetelor de catre ITCSMS sau LCCSMS sau inlocuirea lor;

      10. j) inspectorii oficiali verifica lotul de samanta in vederea admiterii sau respingerii pe un document ă Raport final de receptie/ control pentru certificarea lotului"conform modelului prevazut in Anexa nr. 8, document care sta la baza admiterii si eliberarii ăDocumentului oficial de certificare" sau, dupa caz, respingerii de la comercializare a lotului sau pentru necesar propriu;

      11. k) semintele care nu intrunesc conditiile de calitate din aceste norme se depoziteaza separat si isi vor schimba destinatia, aceasta notificandu-se autoritatii.

  5. E. Derogarea calitatii semintelor, resondarea, fractionarea, reconditionarea si declasarea

   reambalarea,

   1. 1. Derogarea calitatii semintelor.

    1. a) ITCSMS sau LCCSMS poate, la solicitarea agentului economic, acorda derogari pentru certificarea si comercializarea semintelor Prebaza si Baza care nu îndeplinesc conditiile de germinatie din Anexa nr. 2, in conformitate cu art. 4 a) din prezentul ordin. Aceasta derogare se poate acorda pana la 10% din procentul de germinatie normat al fiecarei specii, iar peste acest procent derogarea poate fi acordata numai de ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, la solicitarea agentului economic.

     Autoritatea va elibera ăDocumentul oficial de certificare" a lotului de samanta, eticheta oficiala sau vigneta oficiala, cu mentiunea ăSamanta cu derogare" si indicele pentru care s-a dat derogarea. Furnizorul trebuie sa garanteze germinatia pentru care s-a aprobat derogarea si sa mentioneze pe o eticheta proprie indicele efectiv al acesteia, numele si adresa sa, cat si numarul de lot.

    2. b) ITCSMS sau LCCSMS poate, la solicitarea agentului economic, acorda derogari de la germinatie in vederea certificarii necesarului propriu. ITCSMS sau LCCSMS va elibera

     ăBuletin de analiza oficiala " a lotului de samanta, cu mentiunea ăSamanta cu derogare" si indicele pentru care s-a dat derogarea. Aceasta derogare se poate acorda pana la 10% din procentul de germinatie normat al fiecarei specii. Producatorul trebuie sa ia toate masurile necesare pentru asigurarea realizarii unei culturi corespunzatoare scopului propus.

    3. c) derogarea de la germinatia normata prevazuta prin prezentul ordin in scopul comercializarii categoriilor Certificata, Certificata prima si a doua generatie poate fi acordata numai de ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, in conformitate cu procedurile Comunitatii.

   2. 2. Resondarea semintelor:

    1. a) un prelucrator poate cere o noua esantionare a unui lot fara o prelucrare ulterioara, cu mentiunea ăresondare" p documentul ăDeclaratia de certificare a loturilor de seminte".

    2. b) la samanta stocurilor din anii precedenti sau in alte situatii, precum si la cerere, se efectueaza teslari la seminte, in special pentru germinatie si se aplica o vigneta oficiala pentru germinatie cu mentiunea ăreanalizat....(luna si anul) si ITCSMS sau LCCSMS emitent. Aceasta vigneta se aplica pe eticheta oficiala.

     Furnizorul va stabili noul termen de valabilitate, daca acesta se modifica.

   3. 3. Fractionarea si reambalarea:

    1. a) fractionarea loturilor si a continutului ambalajelor cu seminte se efectueaza numai de prelucratori sau ambalatori inregistrati, la cererea acestora, si sub supravegherea autoritatii. lnainte de a se recurge la fractionare si reambalare, aceasta se notifica autoritatii, iar ambalajele vor purta intacte etichetele si sistemul de sigilare de origine in momentul prezentarii acestora la controlul reprezentantilor autoritatii;

    2. b) se considera fractionarea lotului :

     1. i) cand parii dintr-un lot sufera tratamente cu produse diferite, iar partea reambalata va avea un numar nou de lot si se efectueaza reetichetarea, resigilarea si recertificarea si se notifica autoritatii prin documentulă Declaratia de certificare a loturilor de samanta";

     2. ii) cand parii dintr-un lot se reambaleaza si resondeaza, partea reambalata are un numar nou de lot si se reeticheteaza si resigileaza

    3. c) cand se reambaleaza intreg lotul, cu acelasi tip de ambalaj, iar masa sau numarul semintelor din fiecare ambalaj este aceeasi, se poate mentine acelasi numar de lot pe noua eticheta;

    4. d) fiecare lot de samanta va fi esantionat de inspectorii oficiali in timpul reambalarii si reetichetarii, iar esantionul se va stoca cel putin un anin magazia de esantioane a autoritatii;

    5. e) fractionarea, reambalarea si reetichetarea unui lot de seminte din import in sistem OCDE, se notifica autoritatii oficiale si trebuie sa aiba acordul autoritatii nationale din tara de origine a semintelor, care va fi. transmis autoritatii oficiale INCS. Pentru samanta reambalata si reetichetata sub schemele OCDE se va recunoasteă Samanta certificata in conformitate cu Schemele OCDE".

    6. f) in cazul reambalarii si reetichetarii unui lot din import in sistem OCDE, etichetele si sistemul de sigilare vor fi scoase si toate operatiunile se fac in prezenta autoritatii oficiale care supravegheaza reambalarea si reetichetarea. Fiecare lot de samanta va fi esantionat oficial în timpul reambalarii si reetichetarii. O parte din esantion poate fi trimisa la laboratorul de analiza pentru diverse analizesi, dupa caz, in postcontrol, iar o parte se va stoca cel putin un an in magazia de esantioane a autoritatii. Noile etichete trebuie sa aiba un numar nou de referinta, iar acestea reproduc toate informatiile date pe eticheta de origine, incluzand tara de provenienta. lnformatiile vor include si mentiunea ,,reambalat. ".Numarul de referinta original

     nu se mai foloseste. O copie a informatiilor care au aparut pe eticheta poate fi pusa in interiorul fiecarui ambalaj dar trebuie clar diferentiata de eticheta OCDE de pe exteriorul ambalajului. Eticheta este de tip OCDE, iar culoarea va fi cea a categoriei biologice, exceptand mixtura, a carei culoare este verde;

    7. g) in cazul mixturii, autoritatea oficiala va tine o lista cu toate numerele de referinta a loturilor care compun mixtura si proportia fiecarui lot din amestec. Daca loturile componente ale amestecului au fost produse in diferite tari, toate tarile de producere trebuie mentionate pe eticheta;

    8. h) ambalajele in care se face reambalarea pot fi de marimi diferite;

    9. i) pe eticheta se va mentiona ăreambalat....(luna si anul) si numele autoritatii responsabile de noua eticheta.

   4. 4. Reconditionarea semintelor:

    1. a) prelucratorul cere recertificarea unui lot dupa reconditionare pe o noua ăDeclaratie de certificare a loturilor de samanta".

    2. b) ambalajele vor purta intacta eticheta si sistemul de sigilare de origine în momentul controlului reprezentantilor autoritatii, iar etichetele initiale vor fi retrase de autoritate si lotul se va reeticheta cu un numar de referinta nou.

   5. 5. Declasarea semintelor :

    1. a) samanta poate fi declasata la o alta categorie biologica (generatie) inferioara, daca indeplineste conditiile cerute de norme pentru aceasta, dupa cum urmeaza :

     1. i) samanta Prebaza poate fi declasata in: Baza; Certificata; Certificata

      prima sau a doua generatie (C1 sau C2), dupa caz;

     2. ii) samanta Baza poate fi declasata in: Certificata, Certificata prima sau a doua generatie (C1 sau C2), dupa caz;

     3. iii) samanta Certificata prima generatie (C1) poate fi declasata in: Certificata a doua generatie (C2).

    2. b) declasarea prevazuta la pct. i) se poate face la cerere, numai la mentinator sau cu acceptul acestuia si numai daca s-a efectuat pre sau postcontrolul categoriei supusa declasarii si rezultatele obtinute permit aceasta declasare;

    3. c) declasarea prevazuta la pct. ii) si iii) se poate face la cerere, la mentinator sau cu acceptul acestuia si daca s-a efectuat postcontrolul categoriei supusa declasarii sau a unei generatii anterioare acesteia ;

    4. d) daca declasarea se face dupa reconditionarea unui lot sau dupa fractionare si reambalare, aceasta operatiune se notifica autoritatii si se efectueaza sub supraveghere oficiala. Etichetele initiale sunt retrase, iar sigilarea si etichetarea ambalajelor se efectueaza in conformitate cu prezentele norme.

  6. F. Documente oficiale si documente neoficiale eliberate in urma testarii semintelor

   1. 1 . Documente oficiale pentru semintele certificate oficial :

    1. a) ,,Documentul oficial de certificare", model prezentat in Anexa nr. 8, destinat circulatiei sau comercializarii pentru insamantare a semintelor certificate oficial. Se elibereaza de catre autoritatea oficiala prin ITCSMS sau LCCSMS, sau de un laborator acreditat cu numere atribuite de autoritate, imprimat cu înscris negru pe hartie roz.

     Documentul se elibereaza in urmatoarele cazuri:

     1. i) loturilor certificate in care samanta indeplineste toate conditiile prevazute in perzentele reguli si norme, fara restrictii de comercializare sau folosire;

     2. ii) reambalarii loturilor, sau a unor parti de lot, sub supraveghere oficiala si atunci cand documentele emise anterior atesta calitatea corespunzatoare a acestora, cu mentiunea

      ,,Certificare prin supraveghere oficiala", iar informatiile se preiau din documentele oficiale ce insotesc samanta, daca aceasta se afla in termen de valabilitate;

     3. iii) in cazul semintelor de mazare si bob certificate final, in vrac, cu conditia sa fie containerizat si marcat oficial.

    2. b) ,, Buletinul de analiza oficiala" model prezentat in Anexa nr. 8, document eliberat de catre autoritatea oficiala prin ITCSMS sauLCCSMS, sau de un laborator acerditat cu numere atribuite de autoritate, imprimat cu inscris negru pe hartie galbena.

     Acest document se elibereaza in urmatoarele cazuri:

     1. i) ,, Buletin de analiza oficiala" eliberat de autoritatea oficiala sau de un laborator acreditat, cand conditiile tehnice de calitate nu corespund prezentelor reguli si norme, cu mentiunea ,,Interzisa comercializarea pentru insamantare"

     2. ii) ,,Buletin de analiza oficiala" eliberat de autoritatea oficiala sau de un laborator acreditat pentru necesarul propriu in vrac, cand conditiile tehnice de calitate corespund prezentelor reguli si norme, cu mentiunile "Necesar propriu" si ăInterzisa comercializarea" ;

     3. iii) ,, Buletin de analiza oficiala" eliberat de autoritatea oficiala sau de un laborator acreditat, cand se reanalizeaza toate sau unele dintre conditiile tehnice de calitate a semintelor. Canci acestea corespund prezentelor reguli si norme, buletinul va purta mentiunea ă Samanta admisa pentru insamantare"si este valabil numai împreuna cu

      ăDocumentul oficial de certificare" emis anterior, sau cu documentul corespunzator , daca samanta provine din import. Canci acestea nu corespund prezentelor reguli si norme,

      ăBuletinul de analiza oficiala" va purta mentiunea ă Interzisa comercializarea pentru insamantare".

      ln ambele cazuri, se va mentiona la denumirea buletinului ăreanaliza partiala sau totala", dupa caz;

     4. iv) ,,Buletin de analiza oficiala" partiala, eliberat de autoritatea oficiala sau de un laborator acreditat, pentru reanaliza mixturii. Cand conditiile tehnice de calitate nu corespund prezentelor reguli si norme, ,,Buletinul de analiza oficiala" va purta mentiunea ă Interzisa comercializarea pentru insamantare". Cand conditiile tehnice de calitate corespund prezentelor reguli si norme, buletinul va purta mentiunea ă Samanta admisa pentru insamantare".

      1. 2. Documentele oficiale prevazute la punctul 1 arata calitatea semintelor din lotul respectiv, la data esantionarii, respectiv a sigilarii ambalajelor.

      2. 3. INCS va tipiza toate tipurile de documente oficiale si le va adapta imprimarii prin mijloace electronice si cerintelor sigilarii.

      3. 4. Documente neoficiale. Aceste documente sunt destinate testelor solicitate in scop informativ.

       1. a) "Buletinul de analiza informativ" este documentul destinat testelor solicitate in scop informativ. Acest document este imprimat cu inscris negru pe hartie alba si cuprinde numai rezultatele testelor solicitate, precum si mentiunile "Acest buletin este informativ" si ăSamanta nu poate fi comercializata". Buletinul nu cantine decizii sau concluzii si arata calitatea semintelor din esantionul sau lotul respectiv, dupa caz, la data testarii.

  7. G. Postcontrolul semintelor certificate

    1. 1. Verificarea identitatii si puritatii varietale se efectueaza in pre sau postcontrol si se organizeaza de catre lnspectia Nationala pentru Calitatea Semintelor(INCS) si se efectueaza de catre Institutul de Stat pentru Testarea si lnregistrarea Soiurilor (ISTIS).

    2. 2. Verificarea semintelor in pre sau postcontrol urmareste:

     1. a) daca caracterele soiurilor au ramas distincte, uniforme si stabile in cursul multiplicarilor conform descrierii oficiale in baza careia a fost înregistrat soiul în catalogul oficial si, daca puritatea varietala este conforma normelor;

     2. b) interzicerea la multiplicare sau in productia pentru consum a loturilor de seminte necorespunzatoare ca identitate, puritate si stare fitosanitara;

     3. c) supravegherea si monitorizarea activitatii agentilor economici inregistrati

      care produc si multiplica sau prelucreaza si comercializeaza samanta in vederea pastrarii identitatii si puritatii varietale ;

     4. d) verificarea si imbunatatirea functionarii sistemului de asigurare a calitatii semintelor.

    3. 3. Precontrolul se efectueaza in parcele de control in camp, spatii protejate si/sau prin analize de laborator.

     ln parcelele de precontrol se urmareste:

     1. a) in precontrol se insamanteaza parcele de control la marginea sau in interiorul culturii semincere Prebaza sau Baza destinate multiplicarii (precontrolul poate reprezenta si postcontrolul generatiei anterioare);

     2. b) examinarea plantelor crescute din esantionul de samanta se efectueaza in fazele care permit observarea caracterelor esentiale;

     3. c) cand rezultatul din parcelele de precontrol arata ca identitatea si puritatea varietala nu au fost mentinute, autoritatea oficiala nu certifica samanta obtinuta din parcelele sau loturile respective;

     4. d) precontrolul se poate efectua si in perioada de extrasezon în sere sau zone climatice care permit crestarea plantelor in perioada de iarna.

    4. 4. Postcontrolul se efectueaza in microculturi in camp pe baza metologiei ISTIS sub supravegherea INCS.

     1. 4.1. Postcontrolul este obligatoriu atunci cand :

      1. a) este destinat producerii unei noi generatii de seminte (postcontrolul in acest caz reprezinta precontrolul generatiei urmatoare) ;

      2. b) samanta provine din alte tari pentru multiplicare, cand, daca ISTIS nu detine o proba de referinta pentru soiul respectiv, se ridica un esantion de referinta din fiecare lot de samanta inainte de semanat si se trimite in postcontrol o data cu esantioanele ridicate din loturile de samanta multiplicata si, daca e cazul, cu descrierea soiului respectiv. Nu se ridica esantioane de referinta din samanta soiurilor inregrstrate in catalogul oficial al Romaniei;

      3. c) cand samanta a fost produsa in afara tarii de inregistrare a soiului, cele doua autoritati vor cadea de acord in privinta efectuarii testelor de postcontrol ;

      4. d) se verifica in postcontrol samanta din toate loturile destinate exportului, atat samanta certificata final cat si samanta necertificata final ;

     2. 4.2. Esantioanele de samanta, pe categorii biologice, care se preleveaza in vederea verificarii in postcontrol sunt:

      1. a) pentru samanta Prebaza si Baza se verifica un esantion din fiecare lot;

      2. b) pentru samanta Certificata sau Certificata prima generatie se preleveaza un esantion din fiecare lot, iar o fractiune din esantioanele a 4 loturi dintr-o partida, formeaza esantionul care se trimite si se verifica in postcontrol ;

      3. c) nu se trimit in postcontrol esantioanele prelevate in urma reambalarii si reetichetarii, insa autoritatea oficiala poate trimite o parte din esantionul prelevat pentru verificare in postcontrol, dupa caz;

      4. d) autoritatea oficiala poate stabili verificarea in postcontrol a oricarei partide sau lot de seminte canci considera necesara verificarea;

      5. e) in postcontrol, caracteristicile trebuie controlate in conformitate cu metodele de verificare

      acceptate pe plan international;

    5. 5. Esantioanele destinate pre sau postcontrolului la samanta prelucrata se esantioneaza de catre persoanele oficiale din cadrul ITCSMS sau LCCSMS, in conformitate cu standardele în vigoare aliniate la metodele internationale.

    6. 6. Esantîoanele se expediaza la Centru de Testarea Semintelor insotite de un borderou în care se va specifica: specia, soiul, categoria biologica, lotul sau partida; un exemplar al borderoului se va trimite si la INCS.

     Esantionele se expediaza la CTS Sibiu, pentru specii de plante furajere pana la data de 31 ianuarie;

    7. 7. Cantitatea de samanta a esantionului pentru pre sau postcontrol este de 50 g pentru speciile

     cu bobul mai mic de cat marimea bobului de grau si de 500 g pentru speciile cu bobul mai mare decat marimea bobului de grau.

    8. 8. Se considera corespunzatoare puritatea varietala determinata in postcontrol cel putin egala cu normele de puritate varietala din Anexa nr. 2 sau mai reduse cu maxim 1%.

  fit COMERCIALIZAREA SEMINTELOR

  1. A. Obligatiile agentilor economici inregistrati pentru comercializarea semintelor

   1. Agentii economici inregistrati de ITCSMS sau LCCSMS pentru comercializarea semintelor au urmatoarele obligatii :

   1. a) sa faca dovada certificarii, provenientei, tranzactiilor, a cantitatilor preluate si vandute si a stocurilor de seminte in ăRegistrul de intrari si iesiri" ;

   2. b) sa aiba sau sa fie asistat de personal calificat in domeniul de activitate desfasurat in materie de seminte, cu exceptia celor a caror activitate se rezuma la vanzarea de seminte ambalate in ambalaje mici destinate consumatorilor finali neprofesionisti dar care, totusi, trebuie sa cunoasca regulile de comercializare a semintelor, instruit si atestat de ITCSMS si LCCSMS;

   3. c) sa asigure mentinerea identitatii si puritatii varietale pe tot parcursul procesului de depozitare si comercializare ;

   4. d) sa depoziteze semintele in spatii corespunzatoare, in conformitate cu regulile si normele in vigoare;

   5. e) sa respecte inviolabilitatea etichetelor oficiale, a ambalajelor originale si sa pastreze marca furnizorului in cazul cand aceasta este aplicata pe ambalaj ;

   6. f) sa nu comercializeze seminte necertificate oficial, neambalate, neetichetate si nesigilate sau preluate de la agenti economici neinregistrati ;

   7. g) sa notifice ITCSMS sau LCCSMS intentia sa de reambalare si reetichetare, daca agentul economic este si prelucrator înregistrat pentru ambalare;

   8. h) sa retraga din circulatie semintele devenite inapte calitativ in conformitate cu prezentele reguli si norme sau afectate de organisme daunatoare, sa accepte returnarea celor deja vandute sau compensarea lor si sa ia masuri de indepartare urgenta a acestor cantitati catre alte scopuri, in prezenta unui reprezentant al ITCSMS sau LCCSMS;

   9. i) sa solicite refacerea analizelor privind conditiile tehnice de calitate a semintelor, la termenele prevazute sau ori de cate ori este cazul ;

   10. j) sa puna la dispozitia inspectorului, la cererea acestuia, toate documentele, inclusiv contabile, necesare verificarii activitatii în domeniul comercializarii semintei ;

   11. k) sa sesizeze ITCSMS sau LCCSMS ori de cate ori apar situatii deosebite care pot influenta calitatea semintelor;

  2. B. Punerea pe piata si comercializarea semintelor

   1. a. Samanta necertificata final

    1. 1. Samanta poate circula ca samanta necertificata final de pe raza teritoriala a unui ITCSMS pe raza teritoriala a altui ITCSMS sau LCCSMS sau intr-o alta tara, înainte de a cunoaste rezultatul certificarii finale, cu conditia sa fi fost admisa in urma inspectiei in camp si insotita de eticheta oficiala de culoare gri si documentul oficial prevazut in Anexa nr. 5.

    2. 2. Samanta necertificata final poate fi:

     1. a) samanta bruta, ambalata sau vrac in containere sau mijloace de transport curate, inchise, sigilate si insotita de etichetata oficiala si documentul oficial din Anexa nr. 5;

     2. b) samanta conditionata, neambalata dar in containere sau ambalata, etichetata oficial, care nu a fost esantionata oficial sau dupa esantionare oficiala dar înaintea obtinerii rezultatelor certificarii finale insotita de eticheta oficiala si documentul din Anexa nr. 5.

    3. 3. Samanta necertificata final, produsa pe raza teritoriala a unui ITCSMS sau LCCSMS si care se prelucreaza pe raza teritoriala a altui ITCSMS sau LCCSMS, trebuie sa fie insotita de eticheta oficiala si documentul oficial din Anexa nr. 5, iar multiplicatorul va depune ăDeclaratia de certificare a loturilor de samanta" la autoritatea pe raza careia se prelucreaza samanta;

    4. 4. Samanta necertificata final care s-a produs si se comercializeaza pentru prelucrare in aceiasi zona , sub aceeasi autoritate responsabila cu inspectia în camp si cu certificarea oficiala, trebuie sa fie insotita de documentul din Anexa nr. 5 lit.C si Adeverinta de transport.

   2. b. Conditii pentru comercializarea semintei certificata final

    1. 1. Samanta poate fi plasata pe piata daca a fost certificata oficial ca samanta Prebaza, Baza, Certificata , Certificata prima si a doua generatie, sau Comerciala, dupa caz, in functie de specie si conditiile din prezentul ordin.

    2. 2. Samanta certificata final se comercializeaza numai ambalata, sigilata, etichetata oficial si insotita de documente oficiale.

    3. 3. Loturile de samanta care au facut obiectul unui contract de export in sistemul OCDE si au ramas in tara pot fi comercializate, daca soiul este admis pentru comercializare, pe baza

     ăDocumentului oficial de certificare" si a etichetei tip OCDE, daca samanta corespunde conditiilor din acest ordin, daca nu se recurge la deschiderea ambalajelor.

    4. 4. Samanta se comercializeaza insotita de documentele de calitate, in termenul de valabilitate al acestora, si anume:

     1. a) la livrarea en gros: ,,Documentul de calitate si conformitate al furnizorului", modelul prevazut in Anexa nr. 8, cu numar de ordine atribuit oficial de autoritate, eliberat de furnizor, completat cu elemente preluate din ,,Documentul oficial de certificare". Documentele insotitoare din import, Certificat sau buletin de analiza sau, documentele din statele membre preluate in ăDocumentul de calitate si conformitate al furnizorului" si/sau etichete oficiale, care sunt documente oficiale;

     2. b) la livrarea cu amanuntul eticheta oficiala este obligatorie si poate tine loc de document de calitate si conformitate, iar la cererea cumparatorului furnizorul poate emite ăDocumentul de calitate si conformitate al furnizorului".

    5. 5. ln cazul comercializarii semintelor din import din terte tari in sistem OCDE trebuie respectate regulile si normele de echivalenta ale Comunitatii Europene, iar etichetele tip OCDE sa cantina mentiunile: ,,Reguli si norme CE" si ăTestate prin metoda ISTA (sau alta metoda echivalenta)".

    6. 6. ln timpul depozitarii si comercializarii, umiditatea semintelor nu va depasi :

     1. a) pentru speciile de leguminoase furajere cu bobul mai mic de cat marimea bobului de grau, 10%;

     2. b) pentru speciile de leguminoase furajere cu bobul mai mare decat marimea bobului de grau, 14%;

     3. c) facelia, 14%.

    7. 7. Samanta ramasa pe stoc dupa fiecare campanie va fi declarata de agentii economici la autoritatea oficiala teritoriala, conform inregistrarilor din ăRegistrul de intrari si iesiri", pana la 31 decembrie si 30 iunie.

   3. c. Seminte destinate comertului intemational

  1. 1. Importul de seminte pentru comercializare pe teritoriul Romaniei se realizeaza din statele membre CE pana la data aderarii Romaniei, in conformitate cu prevederile prezentului ordin si a Ordinului MAAP nr. 257/2002 privind organizarea controlului de calitate si fitosanitar la importul si exportul semintelor si materialului saditor si, din alte tari carora li s-a acordat echivalenta CE in conformitate cu art. 15 si 16 din prezentul ordin si in conformitate cu sistemul OCDE.

  2. 2. Importatorul trebuie sa prevada in contractul de import ca semintele sa indeplineasca cel putin conditiile tehnice si de calitate din prezentul ordin si soiul sa fie inscris in Catalogul comun al CE sau in catalogul unui stat membru sau, pana la data aderarii Romaniei la CE in Catalogul Oficial al soiurilor de plante de cultura din Remania, sau alte soiuri înscrise in Catalogul OCDE care se multiplica in vederea exportului in sistem OCDE in tari necomunitare.

  3. 3. Importatorii care multiplica semintele importate din terte tari afiliate la sistemul OCDE au obligatia de a solicita partenerului de contract extern documentele prevazute de reglementarile OCDE, iar contractele sa fie întocmite in conformitate cu acestea, pe care sa le puna la dispozitia ITCSMS sau LCCSMS o data cu ăDeclaratia de multiplicare".

  4. 4. ln cazul importului in vederea multiplicarii in sistem OCDE, multiplicatorii se vor asigura ca acceptul de multiplicare al autoritatii nationale al tarii respective a fost transmis la INCS.

  5. 5. ln cazul importurilor din terte tari, in cantitatii mai mari de 2 kg se aplica art.19 alin. 2 din prezentul ordin.

  6. 6. ln cazul exportului in vederea multiplicarii într-o tara terta, INCS emite acceptele de multiplicare in vederea certificarii semintelor de catre autoritatea oficiala de certificare din tara respectiva, cu conditia ca aceasta autoritate sa fie recunoscuta ca echivalenta. Documentele

   care insotesc samanta care se exporta sunt prevazute in regulile OCDE, eliberate de ITCSMS sau LCCSMS, sau alte organisme acreditate de acestea, in original sau duplicat.

  7. 7. Exportul in terte tari se realizeaza pe baza unui contract care poate prevedea conditii mai putin restrictive fata de regulile si normele din prezentul ordin.

  8. 8. Pentru export se impune acordul mentinatorului soiului sau al titularului de brevet pentru soi, eliberarea de catre INCS a numerelor de referinta pentru loturile care se exporta, esantionarea, testarea si eliberarea documentelor oficiale OCDE.

  IV. EVIDENTA CULTURILOR SEMINCERE SI A SEMINTELOR

  A. Evidentele tinute de agentul economic

  1. 1. Agentii economici producatori, prelucratori si comercianti trebuie sa tina evidenta la zi a productiei, tranzactiilor si stocurilor intr-un ,,Registru de intrari si iesiri".

  2. 2. Agentii economici producatori, prelucratori si comercianti trebuie sa tina evidenta separata a documentelor privind cantitatea si calitatea semintelor : ,, Documentele de inspectie in camp", ,,Adeverintele de transport seminte si material saditor'', ,,Documentele oficiale de certificare", ,,Buletinele de analiza oficiale", Buletinele de analiza informative, Procesele verbale de luare a probelor, ,,Document de calitate si conformitate al furnizorului" eliberate, precum si evidenta stricta a productiei, a etichetelor, a intrarilor si iesirilor de partide, a loturilor necertificate final sau certificate final, a ambalajelor.

  3. 3. Amelioratorii sau mentinatorii care produc samanta Prebaza sau Baza, care efectueaza lucrari de selectie conservativa si fitosanitara, sunt obligati sa tina la zi ăRegistrul de selectie conservativa"

  4. 4. Agentii economici producatori, prelucratori si comercianti trebuie sa tina evidenta esantioanelor martor, prelevate de catre inspectorii oficiali, din partidele si loturile de samanta produse sau prelucrate si sa le stocheze in conditii optime de pastrare cel putin nu an.

  1. 8. Evidentele tinute de ITCSMS sau LCCSMS

  1. 1. ITCSMS sau LCCSMS va tine urmatoarele evidente:

   1. a) evidenta agentilor economici inregistrati pentru producerea, prelucrarea si comercializarea semintelor si a autorizatiilor eliberate;

   2. b) evidenta laboratoarelor acreditate si a persoanelor acreditate cat si evidenta rezultatelor supravegherii si monitorizarii acestora;

   3. c) evidenta ăDeclaratiilor de multiplicare", a ăFiselor de control", ,,Documentele de inspectie in camp", ,,Adeverintele de transport seminte si material saditor", Declaratiilor de certificare a loturilor de samanta", ,,Documentele oficiale de certificare", ,,Buletinele de analiza oficiala",

    ăBuletinele de analiza informative", Procesele verbale de luare a probelor, ,,Document de calitate si conformitate al furnizorului" ;

   4. d) evidenta loturilor acceptate, respinse, declasate, cu derogare, reconditionate, fractionate, reambalate ;

   5. e) evidenta etichetelor oficiale, a vignetelor oficiale utilizate sau retrase;

   6. f) evidenta prelevarii esantioanelor;

   7. g) evidenta importurilor si exporturilor;

   8. h) evidenta Fiselor de analiza a semintelor;

   9. i) evidenta copiilor borderourilor si a rezultatelor obtinute in pre sau postcontrol;

   10. j) evidenta esantioanelor prelevate si pastrate in magazia de esantioane;

   11. k) alte evidente cerute de INCS;

  2. 2. Toate documentele se arhiveaza la ITCSMS sau LCCSMS si se pastreaza 6 ani. 3.Supravegherea si monitorizarea inspectorilor acreditati care efectueaza inspectia in camp, sondatorilor acreditati si laboratoarelor acreditate.

  ANEXA Nr. 8

  1. A. Formular model "Declaratie de multiplicare":

   RO MANIA

   ITCSMS/LCCSMS:-----------

   Agent economic:             _

   DECLARATIE DE MULTIPLICARE NR      

   Agent economic multiplicator*

   Cod autorizatie

   Provenienta, nr. lot:

   1.

   2.

   3.

   Agricultor multiplicator

   Cod autorizatie

   Categorie biologica

   -2.

   1.

   3.

   Specia

   Soiul

   (se specifica daca soiul este modificat genetic si codul de identificare)

   Categoria

   Cantitate lot:

   -2--.----------------------

   1.

   ----------------

   3.

   Suprafata totala (ha)

   Productia propusa UM

   Document de calitate si conformitate, nr, data, emitent conf. Document oficial de certificare a semintei nr.

   Mentinator

   Contract (acord) multiplicare Numar si data

   Etichete oficiale,serie si numar Nr. buc.Ilot

   Parcele semanate cu material avand aceeasi provenienta (loturi provenite din aceeasi partida):

   Denumirea parcelei

   Rotatie

   (ani)

   PI.premergatoare

   Suprafata

   (ha)

   Distanta de

   izolare

   Numar identitate atribuit

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   Agent economic multiplicator,

   (numele sl prenumele, semnatura si stampila)

   Agricultor multiplicator,

   (numele sl prenumele, semnatura si stampila)

   image

   (se completeaza de ITCSMS/LCCSMS)

   image

   INSPECTORATUL TERITORIAL PENTRU CALITATEA SEMINTELOR SI MATERIALULUI SADITOR/LCCSMS:                                       

   image

   Se repartizeaza pentru INSCRIERE:

   control si certificare conform Ordin MAPDR nr. ,

   inspectorului responsabil .......

   ADMISA/RESPINSA INSPECTOR RESPONSABIL:

   TARIF CONTROL IN CAMP

   ..............................'. LEI

   INREGISTRARE Data si Nr.: DIRECTOR EXECUTIV,

   Nota: Declaratia va fi insotita de documentele prevazute in Ordinul MAPDR nr.       _

   * ln cazul in care nu exista contract de multiplicare, rubrica se completeaza cu numele agricultorului multiplicator. Formular tip Ordin MAPDR nr.

  2. B. Formular model "Document de inspectie in camp":

   RO MANIA

   Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale lnspectia Nationala pentru Calitatea Semintelor (INCS)

   ITCSMS/LCCSMS                   

   (adresa, telefon/fax, e-mail)

   DOCUMENT DE INSPECTIE IN CAMP NR.:

   Partida compusa din: ..............................

   Agent economic multiplicator

   Cod autorizatie

   Provenienta samanta

   Numar referinta lot:

   Contract (acord) de multiplicare nr.

   Agricultor multiplicator

   Cod autorizatie

   Specia

   Soiul

   (se specifica daca soiul este modificat genetic si codul de identificare)

   Suprafata

   Categ. biologica propusa

   Categorie biologica

   Parcela:

   Premergatoare:

   REZULTATE INSPECTIE: (puritatea speciei si puritatea varietala) Specifice culturii

   DECIZIA ITCSMS / LCCSMS

   ln urma inspectiei in camp, pe baza constatarilor si determinarilor efectuate, în conformitate cu prevederile Regulilor si Normelor Ordin MAPDR nr , suprafata si productia realizata este:

   ADMISA:

   ha

   UM

   RESPINSA:

   ha

   UM

   ADMISA SUB REZERVA:

   ha

   UM

   CAUZE:

   ADMISA CU DECLASARE:

   ha

   UM

   CATEGORIA APROBATA:

   ha

   UM

   Ridicat esantion de verificare:

   Eliberat la data:

   Inspector responsabil,

   Formular tip Ordin MAPDR nr.

  3. C. Formular model "Adeverinta de transport":

   ADEVERINTA DE TRANSPORT SEMINTE SI MATERIAL SADITOR

   SERIA:    NR:     

   Agricultor multiplicator:

   Cod autorizatie:

   Specia:

   Soiul:

   (se s. cifica daca soiul este modificat genetic si codul de identificare)

   Categoria biologica:

   Nr. identitate:

   Cantitatea:

   An recolta:

   Se expediaza in conditiile art. 1O, 11 din Legea nr. 266/2002 la: cu mijlocul de

   transport nr.: .................................

   Subsemnatul ................................................................... responsabil tehnic garantez ca samanta provine din

   productia aprobata in camp cu documentul nr. ................ eliberat de ITCSMS si ca nu s-a

   impurificat cu alte specii, soiuri sau categorii biologice pe timpul recoltarii si transportului la statia de prelucrare.

   Contract de prelucrare Nr.                 (daca este cazul)

   Responsabil tehnic,

   (numele, prenumele sl semnatura)

   Receptionat: kg

   Responsabil prelucrator,

   (numele, prenumele sl semnatura)

   Certificat de atestare nr.: Cod autorizatie :

   Nota: Se intocmeste in trei exemplare din care unul ramane la multiplicator, al doilea insoteste samanta la prelucrator, al treilea se depune la ITCSMS.

   Formular tip Ordin MAPDR nr.

  4. D. Formular model Declaratie de certificare a loturilor de samanta:

   RO MANIA

   Agent economic:

   ITCSMS/LCCSMS:            _

   DECLARATIE DE CERTIFICARE A LOTURILOR Nr.       _

   Agent economic

   Cod autorizatie

   Partida/ Agricultor multiplicator

   (Document de inspectie in camp/UM)

   (Nr.identitate.kg)

   1.

   Prelucrator (prestator de servicii)

   Cod autorizatie

   2.

   3.

   Specia:

   Soiul:

   (se specifica daca soiul este modificat genetic si codul

   de identificare)

   4.

   Categoria biologica:

   Puritate varietala:

   5.

   Cantitate partida: to

   Contract prestari servicii nr.

   Samanta se trateaza cu: ....................................

   Solicitam esantionarea oficiala, certificarea si atribuirea unui numar de ............................ etichete oficiale (inclusiv rezerva), pentru urmatoarele loturi:

   (Se cornpleteaza de catre 1.T.C.S.M.S.)

   Nr. lot

   Greutate Kg

   Ambalat in:

   Nurnar/ Greutate ambalaj

   Analiza informativa

   Nr./data

   Numar referinta lot

   Etichete oficiale atribuite

   Nr. total

   Seria

   Nr. dela

   Pana la

   1.

   2.

   3.

   4.

   5.

   6.

   7.

   8.

   9.

   10.

   Prelucratorul se angajeaza sa respecte prevederile Regulilor si Normelor din Ordinul MAPDR nr.     _ Garantam pastrarea autenticitatii si puritatii biologice a semintelor avute înainte de conditionare.

   Observatii :

   Agent economic proprietar (sau împuternicit al acestuia), Prelucrator,

   (numele si prenumele, semnatura si stampila) (numele si prenumele, semnatura si stampila)

   image

   ITCSMS                                   TARIF PT. CERTIFICARE               

   LEI

   INSCRIERE ACCEPTATA/RESPINSA

   Se repartizeaza pentru control si certificare :

   INSPECTOR RESPONSABIL'---------

   DATA:              _

   DIRECTOR EXECUTIV,

   0eclaratia va fi insotita de documentele prevazute in Ordinul MAPDR nr........... Formular tip Ordin MAPDR nr.

  5. E. Formular model: ,,Raport final de receptie/control pentru certificarea lotului"

   INSPECTORATUL TERITORIAL PENTRU CALITATEA SEMINTELOR SI MATERIALULUI SADITOR .......... (LCCSMS)

   RAPORT FINAL DE RECEPTIE/CONTROL PENTRU CERTIFICAREA LOTULUI:

   .................................din data: .................

   Inspector oficial: Produs:

   Agent economic: [ Cod autorizatie:

   ------------------------------------------------T------------------------------1--------------------------------------------------

   Prelucrator: : : Cod autorizatie:

   ------------------------------------------------:------------------------------:--------------------------------------------------

   Specia: : Soiul: : Categoria biologica:

   Nr. lotului: : An recolta: : Tratament:

   image

   .' ,'

   Ambalaje tip: : Numar: : Loc depozitare:

   image

   serie Etichete/vigente oficiale atribuite: ..........

   Nr. total: ...........

   nr. de la pana la

   ln urma analizei oficiale, lotul a fost admis pentru certificare conform:

   Fisei de analiza nr. ......... data ...................

   image

   Data receptie lot :                 

   Etichete / vignete oficiale : - utilizate, nr. total             buc.

   - retrase, nr. total                      buc.

   Termen de valabilitate atribuit de detinator :               _

   lnurma verificarii, cantitatea de :                 kg/nr., ambalata in:                 _ nr. ambalaje:                 ,greutate-nr. / ambalaj                     a fost receptionata

   ca lot: ADMIS / RESPINS pentru comercializare / necesar propriu. Mentiuni:

   Inspector responsabil, Semnatura:

   Agent economic, Semnatura:

   Formular model Ordin MAPDR nr.......

  6. F. Formular model Document oficial de certificare a semintei:

   ROMANIA

   Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale Ministry of Agriculture, Forests and Rural Development lnspectia Nationala pentru Calitatea Semintelor (INCS) National lnspection for Quality of Seeds

   Bd. Carol I, Nr. 24, Sector 3 - Bucuresti

   DOCUMENT OFICIAL DE CERTIFICARE a lotului de samanta nr....................

   image

   image

   image

   Agent economic (nume, adresa)

   Cod autorizatie

   Data esantionarii oficiale Esantionor

   image

   Date of cfFici2d image

   Soiul

   Numarul de referinta al lotului

   (se specifica daca soiul este modificat genetic si codul de identificare)

   image

   Greutate lot

   Data sigilarii

   image

   Date of \cJt

   Etichete oficiale, seria si numarul, tipul

   C)fi:lcial labels, :;en,:ss nu:TlbE:î\

   1

   Tratamente efectuate Treateci with

   Data receptie esantion analiza

   image

   Date

   Numar

   image

   Document de inspectie în camp nr:..................................................................

   r=:ielcl lnspectlon [)oci..irnent ne

   Agricultor multiplicator ............................................. ...........................

   image

   Tara de productie:

   image of image

   REZULTATE ANALIZE:

   image

   PURITATE euc:,.!Ti

   (% din greutate/

   GERMINATIE C,:::FV,

   UMIDITATE

   %

   LilC.Jl'.3TUF'.C-

   image

   % in numar/ nurnoer

   Samanta pura

   Materii inerte

   image

   Seminte de alte specii plante

   image

   image

   Germinatia totala

   Germeni normali

   Seminte tari

   image

   image

   Seminte proaspete

   Germeni anormali

   Seminte moarte

   Natura materiilor inerte:

   image

   Seminte de alte plante (numele stiintific):

   image

   Alte determinari :

   C)ther tests

   Metoda de analiza :

   image

   SAMANTA PRODUSA IN CONFORMITATE CU REGULILE SI NORMELE RO (CE)

   image

   Data:                

   Emitent:                           

   (denumirea, adresa, telefon/fax, e-mail) Director executiv,

   (nume, prenume, semnatura, stampila)

   Formular tip Ordin MAPDR nr.

  7. G. Formular model Buletin de analiza oficiala: ROMANIA

   Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale

   lnspectia Nationala pentru Calitatea Semintelor (INCS)

   Bd. Carol I, Nr. 24, Sector 3 - Bucuresti

   BULETIN DE ANALIZA OFICIALA NR:

   Agent economic (nume, adresa)

   image

   Cod autorizatie

   Data esantionarii oficiale Esantionor

   image

   Specia

   :,!.:<:'.°(:Js, ::

   image

   Soiul

   (se specifica daca soiul este modificat

   genetic si codul de identificare)

   \/<.. riet:-;

   Categoria aprobata

   / pp!"O\/ ?Cl cat,: :f;(;ry

   Numarul de referinta al lotului

   image

   Greutate lot

   ;_o·cvveighr

   Numar ambalaje si tip

   f'lo and type of paci<ages

   Loc depozitare

   '.::,tornge piace

   Data sîgilarîi

   Date of lot :secH\ng

   Etichete oficiale, seria si numarul, tipul

   Officiai lsbeis. Se!'les. numbH, type

   Tratamente efectuate T1H1ted with

   Data receptie esantion Numar analiza

   Da°t(-? of .;:irnplt receî\;in;J

   nurnoer

   Document inspectie in camp nr.:

   image

   Agricultor multiplicator :

   image

   Tara de productie:

   image

   c.ountry ol image REZULTATE ANALIZE:

   PURITATE Pl ...!f !TV

   1% din greutate/we;q1·,t)

   GERMINATIE (-3""f"i.'11i·.;/: ic,;

   UMIDITATE

   %

   image

   % in numar/ nurnbc;)

   Samanta

   Materii inerte

   image

   Seminte de alte specii plante

   image

   image

   Germinatia totala

   Germeni normali

   l·iG'."\ijC{

   Seminte tari

   l-·;.:,r;-<.:sc:.•,·<,

   Seminte proaspete

   :-:·,_,Sit

   Germeni anormali

   _.1:\!:,11011nc l

   Seminte moarte

   Natura materiilor inerte:

   image

   Seminte de alte plante (numele stiintific):

   image

   Alte determinari :

   ()ther test:3 •

   Metoda de analiza :

   image

   CONCLUZII:

   Emitent:                         

   (denumirea, adresa, telefon/fax, e-mail) Director executiv,

   (nume, prenume, semnatura, stampila)

   Formular tip Ordin MAPDR nr.

  8. H. Formular model Document de calitate si conformitate al furnizorului:

  RO MANIA FURNIZOR:

  COD AUTORIZATIE :

  DOCUMENT DE CALITATE 51 CONFORMITATE AL FURNIZORULUI

  Nr............ data .................

  Beneficiar..........................................................................................................................

  Specia

  Soiul

  (se soecifica daca soiul este modificat genetic si codul de identificare)

  Categoria biologica

  Nr. de referinta al lotului

  Cantitatea livrata (kg)

  Nr. de ambalaje si tip

  Document oficial de certificare a semintei nr. emitent data

  Etichete oficiale, seria si nr., de la pana la

  Calitatea lotului:

  - puritate fizica:

  - seminte straine nr. / %

  - umiditate %

  - oerminatia totala%:

  - masa a 1OOO boabe :

  - stare sanitara:

  Alte determinari :

  - Cald test:

  Producator :

  Tara de productie :

  Mentiuni:

  Samanta se livreaza in conditiile art din Legea nr. 266/2002.

  Samanta corespunde pentru insamantare conform regulilor si standardelor Ordin MAPDR nr.

  Locul de depozitare - livrare                             _

  Furnizor ..........................................

  (numele, prenumele, semnatura si stampila)

  Beneficiar..............................

  (numele, prenumele, semnatura si stampila)

  Formular tip Ordin MAPDR nr.

  MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

  O R D I N

  *)

  image

  *) Ordinul nr. 1.266/2005 este reprodus în facsimil.

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,

  Gheorghe Flutur

  București, 30 noiembrie 2005.

  Nr. 1.266.

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  Anexa nr.4.1

  Conditii pe care trebuie sa le satisfaca materialul din care deriva cartoful pentru samanta Baza clasificat pe clase comunitare

  1. 1. Atunci cand se folosesc metodele de micropropagare, inclusiv tehnicile de inmultire prin meristeme:

   1. 1.1. Tuberculul mama trebuie sa fie liber de urmatoarele organisme daunatoare:

    1. a) Erwinia carotovora var. atroseptica

    2. b) Erwinia chrysanthemi

    3. c) Potato leat roii virus

    4. d) Potato virus A

    5. e) Potato virus M

    6. f) Potato virus S

    7. g) Potato virus X

    8. h) Potato virus Y

    lndeplinirea acestor cerinte se stabilesc prin testare oficiala sau testare sub supraveghere oficiala conform metodelor adecvate;

   2. 1.2. Materialul multiplicat in vitro si derivat din tuberculul mama trebuie sa fie conform conditiilor prevazute la pct. 1.1 de mai sus, iar cerintele obligativitatii testarii oficiale sau sub supraveghere oficiala nu se aplica.

  2. 2. Atunci cand se foloseste metoda selectiei clonale, planta initiala si tuberculii derivati direct din aceasta trebuie sa fie:

   1. 2.1. libere de organismele daunatoare de la pct. 1.1. lndeplinirea cerintelor conforme literelor

    c) la h) se stabileste prin testare oficiala sau sub supraveghere oficiala conform metodelor adecvate;

   2. 2.2. au fost cultivate in culturi care au satisfacut cerintele de la pct. 3 de mai jos.

  3. 3. Culturile trebuie:

   1. 3.1. sa fie cultivate intr-un teren de productie unde cel putin 3 ani nu s-a cultivat cartof;

   2. 3.2. sa fie izolate de culturi de o categorie inferioara printr-o distanta adecvata. Satisfacerea acestor cerinte trebuie sa fie verificata prin inspectie in camp oficiala;

   3. 3.3. cu privire la innegrirea bazei tulpinii si putregaiul umed al tuberculilor :

    1. a) sa fie libere de innegrirea bazei tulpinii si putregaiul umed al tuberculilor, in cazul « CEE clasa 1 » ;sau

    2. b) sa nu cantina mai mult de 0,25% de plante afectate de innegrirea bazei tulpinii si putregaiul umed al tuberculilor, in cazul« CEE clasa 2 » si « CEE clasa 3 ».

    lndeplinirea acestei cerinte trebuie sa fie verificata prin inspectie in camp oficiala;

   4. 3.4. sa nu cantina mai mult de O,1 % plante care prezinta simptom de infectie cu virusuri. lndeplinirea acestei cerinte trebuie sa fie verificata prin inspectie in camp oficiala, suplimentata în caz de îndoiala prin teste de laborator pe frunze conform metodelor adecvate;

   5. 3.5. canci o inspectie in camp oficiala este prevazuta mai sus, se intelege cel putin 2 inspectii in camp oficiale;

   6. 3.6. sa fie subiectul limitarii numarului maxim de multiplicari la un numar cat mai mic posibil, tinand cont de conditiile de productie.

  Anexa nr.4.2.

  Conditii aditionale sau mai severe care sa fie satisfacute de cultura si de loturile de cartof pentru samanta Baza clasificat pe clase comunitare

  1. 1. "CEE clasa 1"

   1. 1.1. Cultura trebuie:

    1. 1.1.1. sa fie cultivata intr-un teren de productie unde cel putin 3 ani nu s-a cultivat cartof;

    2. 1.1.2. sa fie libera de plante afectate de innegrirea bazei tulpinii si putregaiul umed al tuberculilor. lndeplinirea acestei cerinte trebuie sa fie verificata prin inspectie in camp oficiala;

    3. 1.1.3. sa nu cantina mai mult de 0,5% plante care prezinta simptom de infectie cu virusuri. lndeplinirea acestei cerinte trebuie sa fie verificata prin inspectie in camp oficiala, suplimentata in caz de indoiala prin teste de laborator pe frunze conform metodelor adecvate;

    4. 1.1.4. cand inspectia in camp oficiala este prevazuta mai sus, se va intelege cel putin 2 inspectii in camp oficiale;

    5. 1.1.5. sa fie subiectul unei limitari cat mai reduse a numarului maxim de multiplicari, tinand cont de conditiile de productie.

   2. 1.2. Loturile nu trebuie :

    1. 1.2.1. sa cantina mai mult de 1% din greutate pamant si corpuri straine. lndeplinirea acestei conditii trebuie verificata prin examinare oficiala;

    2. 1.2.2. sa cantina mai mult de 0,5% din greutate tuberculi afectati de putregai uscat sau umed. lndeplinirea acestei conditii trebuie verificata prin examinare oficiala;

  2. 2. "CEE clasa 2"

   Se aplica conditiile prevazute la pct. 1, cu exceptia pct. 1.1.2. Standardul cu privire la innegrirea bazei tulpinii si putregaiul umed al tuberculilor nu va fi mai mare de 0,5% de plante afectate.

  3. 3. "CEE clasa 3"

  Se aplica conditiile prevazute la pct. 1, cu exceptia pct.1.1.2. si 1.1.3. Standardul cu privire la innegrirea bazei tulpinii si putregaiul umed al tuberculilor nu va fi mai mare de 1% de plante afectate. Standardul cu privire la infectia cu virusuri nu va fi mai mare de 1% plante care prezinta simptom de infectie.

  Anexa nr.5

  Reguli de autorizare a comercializarii cartofului pentru samanta din soiuri pentru care s-a solicitat inregistrarea in catalogul national al soiurilor de plante

  Prezenta anexa implementeaza prevederile Deciziei Comisiei 2004/842/CE din 1 decembrie 2004.

  Cap.I.Prevederi generale

  Scopul acestor prevederi este stabilirea regulilor de acordare a unei autorizatii pentru punerea pe piata a semintei din soiurile pentru care o cerere a fost depusa pentru inregistrarea in catalogul national, in concordanta cu prevederile din cap.li al acestei anexe.

  Cap.li.Prevederi speciale 1.Autorizarea

  1. a) pentru cartoful pentru samanta ITCSMS si LCCSMS pot autoriza producatorii stabiliti pe teritoriul lor sa plaseze pe piata seminte dintr-un soi pentru care a fost depusa o cerere pentru înregistrare in catalogul national al soiurilor, in concordanta cu prevederile acestui capitol.

  2. b) ITCSMS si LCCSMS se vor asigura ca atunci cand se acorda o autorizatie conform prezentelor reguli, detinatorul autorizatiei se conformeaza cu fiecare conditie sau restrictie mentionate in autorizatie.

  1. 2. Cererea

   1. a) autorizatia poate fi ceruta de persoana care a depus o cerere de înregistrare a soiurilor în Catalogul national,denumit în continuare solicitant, incluzand în acest termen si reprezentantul acestei persoane, daca reprezentantul a fost delegat official de persoana respectiva.

   2. b) solicitantul trebuie sa furnizeze urmatoarele informatii :

    1. i) testele si incercarile prevazute;

    2. ii) numele statului sau statelor membre in care se fac aceste teste si incercari ; iii)descrierea soiului ;

     iv)mentinerea soiului.

  2. 3. Scopul

   Autorizatiile vor fi acordate numai pentru testari sau incercari efectuate in intreprinderi agricole pentru a se putea aduna informatii despre cultura sau utilizarea varietatii.

  3. 4. Conditii tehnice

   Cartoful pentru samanta trebuie sa corespunda conditiilor prevazute in anexele nr.1 si 2 din prezentul ordin pentru cartoful pentru samanta Certificat.

  4. 5. Examinarea

   1. a) Conformitatea cu conditiile de la pct.4 se stabilesc prin examinare oficiala.

   2. b) Pentru stabilirea conformitatii cu conditiile privind identitatea si puritatea varietala se folosesc : descrierea soiului asa cum este furnizata de solicitant sau cand este posibil descrierea provizorie a soiului pe baza rezultatelor examinarii oficiale a distinctivitatii, stabilitatii si uniformitatii prevazute in art.7 al Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr.84/2003 privind aprobarea Regulamentului de testare si înregistrare a soiurilor de plante.

   3. c) Examinarea se efectueaza în conformitate cu metodele internationale actuale, daca asemenea metode exista.

   4. d) Pentru examinare, esantioanele se ridica oficial conform metodelor adecvate. e)esantioanele se ridica din loturi omogene.

    f)greutatea maxima a unui lot si greutatea minima a esantionului este redata in Anexa nr.6.

  5. 6. Cantitati

   Cantitatile autorizate pentru fiecare varietate nu trebuie sa depaseasca O,1 % din samanta utilizata anual pe intreaga tara sau in statul membru unde este destinata. Totusi, daca asemenea cantitati nu sunt suficiente pentru a se semana 1O ha pe statul respectiv, se poate autoriza o cantitate necesara pentru a acoperi aceasta suprafata.

  6. 7. Ambalarea si sigilarea

   Semintele pot fi comercializate numai in ambalaje sau containere care poarta un sistem de sigilare. Ambalajele si containerele cu samanta trebuie sa fie sigilate oficial sau sub supraveghere oficiala astfel incat acestea sa nu poata fi deschise fara deteriorarea sistemului de sigilare sau fara a lasa urme de violare pe eticheta oficiala prevazuta la pct.8 sau pe ambalaj. ln scopul asigurarii sigilarii sistemul de sigilare trebuie sa cuprinda cel putin eticheta oficiala sau fixarea unui sigiliu oficial.Ambalajele trebuie sa fie noi si containerele sa fie curate.

  7. 8. Etichetarea.

   1. a) Ambalajele cu seminte trebuie sa poarte o eticheta oficiala intr-una din limbile oficiale ale Comunitatii.

   2. b) lnformatiile care se mentioneaza pe eticheta prevazuta la lit.a)sunt urmatoarele:

    • - autoritatea de certificare INCS-ITCSMS sau LCCSMS si Romania sau abrevierea RO;

    • - numarul de referinta al lotului ;

    • - luna si anul sigilarii ;

    • - specia;

    • - denumirea varietatii sub care urmeaza a fi comercializate semintele (referirea amelioratorului, denumirea propusa sau aprobata) si numarul oficial al cererii pentru înregistrare, dupa caz;

    • - indicatia "soiul nu este inca oficial listat" ;

    • - indicatia ă numai pentru teste si incercari" ;

    • - dupa caz, cuvintele ă soi modificat genetic" ;

    • - marimea (calibrul) ;

    • - greutatea neta sau bruta declarata sau numarul de seminte pure (tuberculi) ;

   3. c) Eticheta prevazuta la pct.a) este de culoare portocalie.

  8. 9. Orce tratament chimic trebuie sa fie mentionat fie pe eticheta oficiala, fie pe o eticheta a fiurnizorului si pe ambalaj, sau in interiorul acestuia, sau pe container.

  9. 10. Perioada de timp.

   Fara a se afecta prevederile de la pct.12 si 13, autorizatiile acordate in conformitate cu prevederile acestui ordin sunt valabile pentru o perioada de timp care sa nu depaseasca un an si trebuie reincite pentru perioade care sa nu depaseasca un an, conform pct.11.

  10. 11. Cererea de reinoire

   1. a) Fara a afecta prevederile pct.12_si 13, autorizatiile la care se refera pct. 1 trebuie sa fie reincite pentru perioade care nu depasesc fiecare un an ,

   2. b) Cererea de reinoire trebuie insotita de urmatoarele documente :

    1. i) o referire la autorizatia originala ;

    2. ii) orice informatie disponibila care suplimenteaza informatia deja oferita asupra descrierii, mentinerii si/sau cultivarii sau folosirii soiului care face subiectul autorizatiei originale ;

    3. iii) dovada ca evaluarea pentru înscrierea in catalog a soiului se efectueaza in continuare, daca nu este disponibila.

  11. 12. lncetarea valabilitatii

   Autorizatiile trebuie sa înceteze sa mai fi valabile daca cererea de inscriere in catalogul national este retrasa sau respinsa, sau varietatea este intrata in catalog.

  12. 13. Masuri de siguranta

   Cu toate ca o autorizatie a fost acordata conform pct.1,un stat membru poate interzice utilizarea soiului pe întreg teritoriul sau, sau pe o parte a teritoriului sau, sau poate stabili conditii adecvate pentru cultivarea soiului, in cazurile prevazute la pct.iii), in concordanta cu conditiile de utilizare a produselor rezultate de la acea cultivare:

   1. i) atunci cand cultivarea soiului este stabilit ca poate fi daunatoare din punct de vedere al sanatatii plantelor cultivarii altor soiuri sau specii, sau

   2. ii) atunci cand incercarile oficiale de cultivare efectuate in statul unde s-a depus solicitarea arata ca soiul nu produce, in nici o parte a teritoriului sau, rezultate corespunzatoare cu acelea a altor soiuri acceptate pe teritoriul sau, sau atunci cand e bine stiut ca soiul nu este adaptat pentru a fi cultivat in nici o parte a teritoriului sau din cauza grupei de maturitate; sau ;

   3. iii) atunci canci are motive serioase sa considere ca soiul prezinta un risc pentru sanatatea omului sau a mediului ;

  13. 14. Obligatii de raportare.

   1. a) Dupa acordarea autorizatiei, ITCSMS sau LCCSMS care a efectuat autorizarea, sau ISTIS poate cere persoanei autorizate sa raporteze:

    1. i) rezultatele testelor sau al incercarilor efectuate in unitatile agricole pentru a strange informatii asupra cultivarii sau utilizarii soiului ;

    2. ii) cantitatile de seminte plasate pe piata in timpul perioadei de autorizare si statul membru pentru care samanta a a fost destinata. Aceste informatii trebuie tratate confidential.

  14. 15. Verificari de mentinere.

   Statul membru care a acordat autorizatia poate verifica mentinerea soiului. Atunci cand mentinerea are loc intr-un alt stat membru decat statul membru care autorizeaza, cele doua state trebuie sa se asiste administrativ in ceea ce priveste verificarile necesare de mentinere. Un stat membru poate accepta mentinerea intr-o terta tara, decizie luata in conformitate cu art.22 alin.(1) lit.(b) al Directivei 2002/53/CE, daca verificarile practicilor de mentinere ofera aceleasi garantii ca si cele efectuate in statele membre.

  15. 16. Notificarea.

   Statele membre trebuie sa notifice unul celuilalt si Comisiei urmatoarele:

   1. i) fiecare cerere de autorizare, de indata ce este primita, sau de respingerea unei cereri de autorizare ; si

   2. ii) acordarea, reinoirea, revocarea sau retragerea unei autorizatii.

   ITCSMS si LCCSMS vor transmite informatiile prevazute la pct.i) si ii) de mai sus, catre INCS care va publica aceste informatii prin sistemul informational computerizat, precum si catre ISTIS.

  16. 17. Schimbul de informatii

   Statele membre trebuie sa utilizeze sistemul informational computerizat pentru a facilita schimbul de informatii cu privire la cererile de acceptare a soiurilor in cataloagele nationale si autorizatia pentru semintele soiurilor neinscrise inca in lista.

  17. 18. Publicarea unei liste a soiurilor

  Comisia poate , pe baza informatiilor furnizate de statele membre, sa publice o lista de varietati care au fost autorizate.

  INCS, in baza informatiilor de la pct.17, va publica pe internet o lista a soiurilor autorizate in Remania.

  Anexa nr.6

  Cerinte suplimentare sau mai severe pentru producerea, certificarea si comercializarea cartofului pentru samanta produs in Romania

  Cap.I. Producerea cartofului pentru samanta

  1. A. Obligatiile agentilor economici inregistrati pentru producerea de samanta

   Agentii economici inregistrati pentru producerea semintelor (multiplicatorii) au urmatoarele obligatii:

   1. a) sa ceara autoritatii de certificare, prin ăDeclaratia de multiplicare", la termenele fixate, inscrierea pentru inspectia în camp a culturilor semincere destinate multiplicarii;

   2. b) sa insoteasca, prin responsabilul sau reprezentantul sau, inspectorul, la cererea acestuia, atunci cand acesta efectueaza inspectia in camp si sa contrasemneze de primirea unei copii a ăFisei de control" ;

   3. c) sa puna la dispozitia inspectorului, la cererea acestuia, toate documentele necesare verificarii activitatii in vederea certificarii semintelor, inclusiv metoda de producere si descrierea componentilor sau a soiurilor ;

   4. d) sa permita mentinatorului, multiplicatorului sau reprezentantilor acestora, dupa caz, sa verifice respectarea normelor de mentinerea identitatii si puritatii varietale si a altor elemente de calitate, în toate fazele de producere a semintelor ;

   5. e) sa tina evidenta productiei, tranzactiilor si a stocurilor de seminte într-un ăRegistru de intrari si iesiri" conform modelului stabilit de autoritate;

   6. f) sa aiba personal tehnic calificat în domeniul de activitate de producere a semintelor, instruit si atestat in cursurile de instruire efectuate de ITCSMS si LCCSMS ;

   7. g) sa sesizeze ITCSMS sau LCCSMS ori de cate ori apar situatii deosebite care pot influenta calitatea semintelor ;

   8. h) in plus, mentinatorii trebuie sa completeze la zi registrul de selectie conservativa;

   9. i) in plus, mentinatorii trebuie sa elibereze documentul de garantarea autenticitatii pentru samanta Amelioratorului, destinata multiplicarii ;

   10. j) sa respecte regulile si normele prezentului ordin si a altor reglementari specifice nationale si internationale, in special cele privind carantina fitosanitara, dupa caz;

  2. B. Amplasarea culturilor semincere si înscrierea la multiplicare

   1. 1. Pentru amplasarea culturilor semincere se pot stabili zone sau regiuni speciale favorabile producerii cartofului pentru samanta, aprobate de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale. Zonele pot fi revizuite periodic.

   2. 2. ln fiecare zona se pot produce categoriile de cartof stabilite, astfel:

    1. a) zona I, zone si microzone ăinchise": samanta Prebaza, Baza si Certificata clasa A;

    2. b) zona a li-a în microzone favorabile: samanta Certificata in una sau doua generatii;

    3. c) zona a III-a in amplasamente speciale: samanta Certificata o singura generatie.

   3. 3. Cartoful pentru samanta se poate produce si comercializa de catre agenti economici inregistrati, atunci cand cartoful pentru samanta indeplineste conditiile prevazute de prezentele reguli si norme pentru a putea fi certificat oficial de ITCSMS sau LCCSMS.

   4. 4. Pentru infiintarea culturilor de cartof pentru samanta se admite numai cartof pentru samanta din categoriile Prebaza, Baza si Certificat clasa A, definite la art.2 si 3 din prezentul ordin sau, daca amelioratorul o cere, din samanta Amelioratorului constituita din:

    1. i) planta initiala si tuberculii rezultati din aceasta, care trebuie sa fie autentici si gasiti liberi de organisme daunatoare;

    2. ii) generatiile plantei initiale inmultite succesiv prin selectie clonala, respectiv clonele A si B sau micropropagare, de catre amelioratorul sau mentinatorul soiului si trebuie sa satisfaca conditiile prevazute la pct.i);

    3. iii) pentru materialul initial si Prebaza, canci se folosesc metodele de micropropagare care includ tehnica de inmultire prin meristeme, se aplica adecvat cerintele prevazute in Anexa nr.4.1.

   5. 5. Terenul trebuie sa fie liber de nematozi de carantina fitosanitara, atestat cu buletin

    de analiza eliberat de un laborator autorizat.

   6. 6. Suprafata minima admisa pentru inspectia unei culturi semincere din categoria biologica Certificata este de 2 ha.

   7. 7. Rotatia si distantele de izolare trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

    Tabel nr.1.

    Categoria Biologica

    Unitatea de control ha (maxi- mum)

    Rotati a ani

    (mini- mum)

    Distantele minime de izolare 1

    m) fata de:

    Vatra

    satului si culturi de consum

    Culturi pentru samanta din

    cateqoria bioloqica:

    Soiuri

    diferite din aceeasi categorie

    bioloaica

    Sere si

    solarii

    Preba za

    Baza

    Certificata:

    C A

    C B

    Prebaza

    20

    4

    300

    -

    10

    50

    100

    1,5

    500

    Baza

    50

    4

    300

    10

    -

    10

    20

    1,5

    300

    Certificata clasa A

    100

    3

    150

    50

    10

    -

    10

    1,5

    300

    Certificata

    clasa B

    100

    3

    150

    100

    20

    10

    -

    1,5

    200

    Nota: Nu se iau in considerare gradinile si parcelele mici, izolate, daca se cultiva cu o categorie biologica imediat inferioara, iar eliminarea plantelor virozate se face concomitent cu eliminarea celor din cultura de samanta. Distantele de izolare pot fi reduse daca sunt asigurate conditii de evitare a infectiilor virotice (spatii protejate de afide, perdele de protectie, zone izolate, etc).

   8. 8. Culturile de cartof pentru samanta se identifica de producator prin tablite care sa mentioneze numele producatorului sau numarul autorizatiei sau numarul de identitate al culturii, numele soiului si categoria biologica.

   9. 9. Formularul de cerere pentru înscrierea la multiplicare a culturii in vederea certificarii, denumit ăDeclaratia de multiplicare"conform modelului din Cap.V. A.. la prezentul ordin, se depune, de catre producatorul multiplicator înregistrat, la ITCSMS sau LCCSMS responsabil pentru zona unde se amplaseaza cultura, pana la data de 1 mai a anului de recolta. Dupa aceasta data, prin exceptie, daca inspectarea culturii la acea data permite luarea unor decizii corecte, pe faze de vegetatie, de catre inspectorul oficial, se poate accepta inscrierea, dar nu mai tarziu de 20 iunie, daca Declaratia de multiplicare este insotita de urmatoarele documente, dupa caz:

    1. a) un contract de multiplicare intre multiplicator (amelioratorul sau mentinatorul sau un alt agent ecomomic care a dobandit dreptul de proprietate asupra semintei) si un prestator de servicii (agricultor-multiplicator); sau

    2. b) o declaratie proprie, din care sa reiasa ca multiplicatorul (amelioratorul sau mentinatorul sau un alt agent ecomomic care a dobandit dreptul de proprietate asupra semintei) isi multiplica singur samanta; sau

    3. c) o declaratie sau contract de redeventa din care sa reiasa ca mentinatorul isi da acordul pentru multiplicarea unui soi protejat de catre alt multiplicator ;

    4. d) in cazul semintelor importate in vederea multiplicarii : acordul mertinatorului sau furnizorului semintei soiului respectiv si conditiile sub care se multiplica samanta ;

    5. e) copie dupa documentele de calitate in care se stabileste provenienta sau originea si categoria biologica ;

    6. f) schita topografica de amplasare a culturii si a culturilor premergatoare ;

    7. g) descrierea morfologica si fiziologica a soiurilor in cazul cand acestea nu sunt descrise in catalogul national sau nu sunt disponibile autoritatii de certificare ;

    8. h) notificarea privind intentia de amestecare a unor partide.

   1O. O cultura se considera inscrisa daca, in urma verificarii documentelor si a etichetelor oficiale din care, dupa verificare, inspectorul retine o eticheta din fiecare lot, precum si a platii contravalorii prestatiilor conform legii, satisface conditiile preliminare obligatorii pentru infiintarea acesteia.

   1. 11. Motivele de respingere sau amanare a cererii trebuie comunicate solicitantului in termen de maxim 1O zile de la data solicitarii.

   2. 12. Fiecare cultura semincera admisa in vederea certificarii oficiale poarta unul sau mai multe numere de identitate inscrise de ITCSMS sau LCCSMS pe ăDeclaratia de multiplicare". Numarul de identitate este folosit pentru identificarea culturii si a partidei de samanta.

  3. C. lnspectia culturilor semincere si conditiile de aprobare in camp

   1. 1. Cultura trebuie sa prezinte o stare de intretinere corespunzatoare din punct de vedere al combaterii organismelor daunatoare si al conditiilor de cresterea plantelor. Culturile învecinate trebuie intretinute corespunzator si se elimina plantele gazda sau cele afectate de boli si daunatori, cel putin in limitele distantelor de izolare.

    Starea culturala necorespunzatoare poate conduce la respingerea sau declasarea culturii.

   2. 2. Numarul minim de inspectii in camp in timpul vegetatiei este de 4 pentru materialul Prebaza si Baza si 3 pentru samanta Certificata. Inspectorii ITCSMS sau LCCSMS inspecteaza culturile ori de cate ori se considera necesar.

   3. 3. Operatiunile de selectie a materialului initial si Prebaza si rezultatele examinarilor privind autenticitatea, puritatea varietala, infectia cu virusuri si alte organisme daunatoare se evidentiaza intr-un registru de selectie conservativa si fitosanitara al fiecarui ameliorator sau mentinator de soi, disponibil controlului oficial.

   4. 4. Inspectorii oficiali preleveaza cel putin un esantion de frunze, intr-un moment adecvat, pentru testarea virotica in laborator, in cazul materialului Prebaza sau a materialului din care deriva cartoful pentru samanta clasificat in clase Comunitare conform prevederilor din Anexa nr.4.1.

   5. 5. Esantioanele pentru testare si verificare oficiala se ridica de inspectorii oficiali.

   6. 6. lnainte sau la plantare se verifica:

    1. a) provenienta, calitatea, starea fitosanitara a materialului de plantat;

    2. b) rotatia si distantele de izolare care trebuie sa corespunda cerintelor din tabelul 1;

    3. c) documentele eliberate de laboratoare autorizate care atesta ca terenul ce urmeaza a fi plantat cu cartof pentru samanta este liber de nematozi cu chisti (Globodera rostochiensis si pallida) si, daca e cazul, pentru raia neagra (Synchytrium endobioticum).

   7. 7. Cultura trebuie sa fie libera de raia neagra (Synchytrium endobioticum), putregaiul inelar (Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus) si alte organisme de carantina.

   8. 8. Eliminarea plantelor netipice si straine soiului, precum si a celor infectate cu organisme daunatoare (viroze grave si usoare, bolile prevazute in prezentele norme si a celor de carantina) este obligatorie, incepand de la pornirea in vegetatie pana la distrugerea vrejilor. Eliminarea trebuie efectuata prin smulgerea plantei, inclusiv a tuturor tuberculilor, indepartarea lor din cultura in saci de plastic la o distanta de cel putin 100 m si distrugerea lor chimica sau prin ingroparea adanca in pamant.

   9. 9. Cand plantele au 15 - 25 cm inaltime, pana la inflorire, se verifica densitatea culturii si uniformitatea plantelor, starea de intretinere si starea fitosanitara privind infectiile cu virusurile cartofului: A, M, S, X, Y (inclusiv Yo, Yn, Yc, Yntn) si Potato leaf roii virus ( rasucirea frunzelor), precum si unele boli criptogamice si bacteriene. Se determina procentul de plante prezentand simptome ale organismelor daunatoare la care se admit tolerante:

    1. a) viroze grave: rasucire, mozaicuri care produc incretirea foliolelor si reduc talia plantei;

    2. b) viroze uscare: mozaicuri care produc simple decolorari, fara deformarea frunzelor sau reducerea taliei plantei;

    3. c) Bacterioze, in special: innegrirea bazei tulpinii si putregaiul umed al tuberculilor (Erwinia carotovora var. atroseptica si chrysanthemt);

     La aceasta inspectie, cultura se declaseaza la o categorie inferioara sau se respinge daca procentul de viroze depaseste dublul tolerantei admise in tabelul 2 coloana 4.

     1O. Determinarea densitatii, a infectiei cu viroze si innegrirea bazei tulpinii si putregaiul umed al tuberculi/or si a altor organisme daunatoare se face in 1O puncte pe parcele de pana la 1O ha, iar pentru parcele mai mari se adauga cate un punct pentru fiecare 5 ha. Densitatea culturii se stabileste prin numararea plantelor pe un rand, pe o lungime corespunzatoare unei suprafete de 1O mp, iar infectia cu viroze si innegrirea bazei tulpinii si putregaiul umed al tuberculilor prin analiza vizuala a cate 50 plante pe doua randuri alaturate, totalizand 100 plante in fiecare punct. Punctele vor fi dispuse randomizat.

     1. 11. ln perioada de la înflorire si pana la maturitatea fiziologica, in acelasi numar de puncte stabilite la inspectia anterioara, se determina procentul de plante netipice si straine soiului si daca este cazul, se indica executarea lucrarii de purificare.

     2. 12. Pentru determinarea puritatii varietale se examineaza un numar cat mai mare de plante, acest numar depinzand de dificultatea cu care pot fi determinate caracterele soiului si uniformitatea lor. Examinarea se efectueaza prin determinarea caracterelor plantelor examinate comparativ cu descrierea oficiala DUS a soiului respectiv, iar rezultatele se înscriu in ăFisa de control", stabilita de autoritatea oficiala si adaptata de inspector cerintelor de control, iar rezultatele controalelor se vor gestiona prin sistemul informational national al INCS;

     3. 13. Se verifica modul in care s-a executat eliminarea plantelor care prezinta simptome

      de boli si daunatori , considerandu-se ca plante infectate si tuberculii ramasi in cuiburi dupa smulgerea tufelor. ln cazul neincadrarii in indicii prevazuti in tabelul 2(col. 2-5) se acorda un termen pentru rectificarea lucrarilor, care nu va depasi, de regula, data de 20 iulie pentru soiurile timpurii si semitimpurii si 1 august pentru soiurile semitarzii si tarzii. La încheierea lucrarilor de rectificare se verifica din nou încadrarea in indicii prevazuti in tabelul 2 (col. 2-5). Producatorul are obligatia efectuarii lucrarilor de purificare si eliminare, înaintea fiecarei inspectii oficiale.

      Tabelul nr.2. Conditii de puritate varietala si stare fitosanitara

      Categoria biologica la recoltare

      Procent maxim admis %

      de plante

      straine la inspectia in camp

      de plante

      netipice soiului la inspectia în camp

      la o inspectie

      in camp - total viroze

      la ultima

      inspectie in camp- înnegrirea bazei tulpinii si putregaiul umed al tuberculi/or

      Rhizoctonia

      solani

      ln descendenta

      directa

      Testare

      virus

      Puritate

      Netipice

      soiului

      Alte

      soiuri

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      9

      Samanta Prebaza

      0,0

      0,0

      0,1

      0,0

      3

      0,5*

      0,01

      0,0

      CEE 1

      Samanta Baza clasa SE; CEE2

      0,1

      0,25

      0,1

      0,5*

      0,0

      0,5

      5

      4,0*

      0,25

      0,1

      Samanta Baza

      clasa E; CEE 3

      0,1

      0,25

      1,0*

      1,0

      5**

      4,0*

      0,25

      0,1

      Samanta Certificata clasa A

      0,2

      0,5

      2,0*

      1,5

      10**

      8,0**

      0,5

      0,2

      Samanta Certificata

      clasa B

      0,2

      0,5

      5,0*

      2,0

      10**

      10,0**

      0,5

      0,2

      * Se iau in considerare atat virozele grave cat si cele usoare.

      ** Se iau in considerare virozele grave, nu se iau in considerare mozaicurile usoare cu simptome de decolorari fara deformarea frunzelor.

      Nota: in cazul Standardului UN/ECE se aplica urmatoarele tolerante:.

      1. a) procentul maxim admis din coloana 3 include si procentul maxim admis din coloana 2

      2. b) c' ultura trebuie sa prezinte simptom de virus in procent maxim de plante afectate: Prebaza O,1 %; Baza clasa Superelita, 0,4% cu maxim 0,2% simptome grave; Baza clasa Elita, 0,8% cu maxim 0,4% simptome grave; Certificata clasa A, 2% cu maxim 1% simptome grave; Certificata clasa B, 10% cu maxim 2% simptome grave;

      3. c) cultura trebuie sa prezinte un numar de plante afectate innegrirea bazei tulpinii si putregaiul umed al tuberculilor in procentul maxim prevazut in coloana 5;

      4. d) lotul de cartof pentru samanta trebuie sa prezinte in descendenta directa (coloana 7) un procent maxim de virus: Prebaza 0,5% virusuri grave si usoare; Baza clasa Superelita, 2% cu maxim 1% virusuri grave; Baza clasa Elita, 4% cu maxim 2% virusuri grave; Certificata clasa A, 10% cu maxim 5% virusuri grave; Certificata clasa B, 10% virusuri grave;

      5. e) lotul de cartof pentru samanta trebuie sa prezinte in descendenta directa un procent maxim de plante netipice soiului si alte soiuri: Prebaza 0,01% ; Baza clasa Superelita, 0,25%; Baza clasa Elita, 0,25%; Certificata clasa A si B, 0,5%.

     4. 14. Distrugerea vrejilor (chimica si/sau mecanica) pentru întreruperea vegetatiei si implicit a migrarii virusurilor din aparatul foliar la tuberculi este obligatorie. Dupa întreruperea vegetatiei este obligatorie distrugerea lastarilor care mai apar pana la recoltare.

     5. 15. Compartimentele de carantina fitosanitara, prognoza, diagnoza, avertizare si monitorizare din cadrul autoritatilor fitosanitare judetene, împreuna cu ITCSMS din zonele producatoare importante de cartof pentru samanta urmaresc evolutia zborului afidelor vectoare ale virozelor cartofului, pe zone, si emit ăBuletinul de avertizare" pentru întreruperea vegetatiei la momentul potrivit.

     6. 16. ln perioada stabilita pentru întreruperea vegetatiei se controleaza daca lucrarea de distrugere a vrejilor s-a executat corect si in termenul stabilit. Daca întreruperea vegetatiei nu s-a facut in termenul indicat din cauze obiective (ploi sau alte cauze), inspectorul aprobator poate acorda un nou termen de maximum 3 zile, dupa care se verifica corectitudinea efectuarii lucrarii.

     7. 17. lnainte de recoltare inspectorul poate dispune eliminarea unor randuri marginale si a unor plante din capetele parcelei, daca considera ca prezenta lor afecteaza starea fitosanitara si puritatea varietala a cartofului pentru samanta.

     8. 18. Cu o saptamana înainte de recoltare se executa o noua inspectie, cand se verifica daca s-au distrus lastarii aparuti dupa distrugerea vrejilor, daca s-au recoltat si transportat din camp plantele marginale inclusiv tuberculii si daca e cazul, portiunile delimitate de inspectorul aprobator pentru realizarea spatiilor de izolare, care pot fi de 1O - 12 m de fiecare parte a parcelei.

     9. 19. Dupa circa 15 zile de la întreruperea vegetatiei, in loturile la care nu a început recoltarea, se verifica lastarirea, indicandu-se daca este cazul, un termen de 3 zile pentru distrugerea noilor lastari, dupa care se verifica executarea corecta a lucrarii.

     10. 20. Daca au fost respectate toate prevederile acestor norme, se evalueaza productia si se recolteaza esantioanele pentru testarea virotica si pentru verificarea in postcontrol, de catre inspectorul aprobator in prezenta producatorului, astfel:

      1. a) din parcelele mai mici de 20 ha se ridica un esantion compus constituit din tuberculi recoltati in 20 puncte, iar din parcelele care depasesc 20 ha se ridica in plus cate un esantion pentru fiecare transa de 20 ha; se recomanda producatorului divizarea parcelelor mai mari in parcele mai mici pentru a diminua riscul respingerii întregii productii in urma testarii si constatarii prezentei virusurilor si a altor organisme daunatoare, in special cele de carantina fitosanitara;

      2. b) pentru evaluarea productiei se recolteaza toti tuberculii de la 5 cuiburi alaturate de pe un rand din cele 20 puncte de analiza stabilite pe diagonala soiei sau randomizat. Se cantareste productia totala si pe calibre a celor 100 de cuiburi, eliminandu-se productia neconforma cu reglementarile in vigoare. Productia de samanta la hectar se

       calculeaza tinand seama de densitatea stabilita conform prevederilor de la pct.9;

      3. c) din aceleasi puncte se recolteaza esantioane de tuberculi pentru analiza infectiei cu viroze in laboratorul oficial al ITCSMS Brasov. Marimea esantionului este de 500 tuberculi, prelevandu-se din fiecare punct cate 25 tuberculi (cate un tubercul de marime mijlocie la cuib, din cate 5 cuiburi pe rand, din 5 randuri alaturate). Esantioanele se ambaleaza in saci noi, se sigileaza si se expediaza la ITCSMS Brasov, de catre producator, in 48 ore de la data recoltarii, dar nu mai tarziu de 1 septembrie pentru soiurile timpurii si semitimpurii, respectiv 15 septembrie pentru soiurile semitarzii si tarzii cu mentiunea ăTESTARE VIROTICA". ln fiecare sac se introduce o eticheta invelita in punga de material plastic, pe care inspectorul aprobator inscrie: codul esantionului reprezentat de numarul de identitate al parcelei, soiul, categoria biologica, suprafata reprezentata de esantion, data intreruperii vegetatiei si data recoltarii esantioanelor. Punga de material plastic, dupa introducerea etichetei, trebuie sa se inchida etans pentru a nu se deteriora inscrisul. ln cazul in care dintr-o parcela se ridica doua esantioane se va face mentiunea E1 (esantion 1) si E2 (esantion 2), etc.

       Pentru fiecare esantion, inspectorul aprobator completeaza o fisa de prelevare a esantionului.

       Productia recoltata pe parcele se lotizeaza si depoziteaza conform esantioanelor

       prelevate;

      4. d) cand se expediaza mai multe esantioane din aceeasi unitate se intocmeste un borderou de ridicare si expediere a esantioanelor. Borderoul centralizator al fiselor se va expedia de ITCSMS-uri sau LCCSMS la ITCSMS Brasov, odata cu esantioanele pentru testarea virotica. ln cazul in care expedierea esantioanelor si a borderoului nu se face in termen de 3 zile de la recoltarea esantioanelor, acestea nu se mai analizeaza si se recolteaza alte esantioane de catre inspectorul aprobator.

     11. 21. Dupa efectuarea ultimei inspectii in camp, inspectorul intocmeste Documentul de inspectie in camp, cu mentiunea ăadmis sub rezerva" sau, daca este cazul, cu respingerea acesteia, avand in vedere si decizia carantinei fitosanitare. Decizia definitiva privind inspectia culturii se stabileste dupa efectuarea testului virotic in descendenta directa a tuberculilor din esantioanele recoltate.

     12. 22. ln cazul cand cultura semincera nu indeplineste conditiile din prezentele reguli si norme pentru categoria respectiva, dar indeplineste conditiile pentru o categorie inferioara, inspectorul anunta in scris multiplicatorul printr-un raport întocmit cu datele din ăFisa de control", iar multiplicatorul, la cerere, în termen de maximum 3 zile decide daca doreste declasarea . ln cazul canci se hotaraste declasarea, inspectorul poate elibera documentul cu decizia ăadmisa cu declasare". Daca multiplicatorul nu doreste declasarea, cultura se respinge si inspectorul elibereaza documentul cu decizia ărespins";

     13. 23. Declasarea sau respingerea unei culturi semincere trebuie anuntata multiplicatorului cu 3 zile înainte de recoltare;

     14. 24. ln cazul cand cultura semincera nu indeplineste conditiile din prezentele reguli si norme, inspectorul anunta in scris multiplicatorul printr-un raport întocmit cu datele din ăFisa de control", iar multiplicatorul, la cerere, in termen de maximum 3 zile poate solicita o reinspectie. Daca si in urma reinspectiei cultura semincera nu indeplineste conditiile din prezentul ordin, aceasta se respinge si inspectorul elibereaza documentul ă Document de inspectie in camp" cu decizia ărespinsa" ;

     15. 25. Se pot elibera, in cazul unei diferentieri evidente a uniformitatii culturii, documente de inspectie separate pentru fiecare portiune caracteristica; se poate elibera pentru acelasi soi, categorie biologica si provenienta, pentru mai multe parcele care pot constitui o partida, un singur document de inspectie;

     16. 26. Cazurile de litigiu, care presupun o noua reinspectie, se rezolva in tfmp util de catre directorul executiv al ITCSMS sau LCCSMS pe baza examinarilor efectuate în camp, de alt

      inspector oficial in prezenta directorului executiv si a reprezentantului multiplicatorului sau, dupa caz, a INCS .

     17. 27. Modelul ăDocumentului de inspectie in camp" este redat in Cap.V.B.

      Modelul ăDocumentului de inspectie in camp" utilizat in conformitate cu Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 350/2002 ramane valabil pana la epuizarea stocurilor de formulare si va fi recunoscut ca document oficial.

     18. 28. Daca cultura este admisa sub rezerva, recoltarea, transportul si depozitarea se executa pe parcele, cu atentie, pentru a se evita taierea sau ranirea tuberculilor sau amestecul soiurilor si al categoriilor biologice.

     19. 29. Categoriile supuse testarii virotice oficiale sunt: Prebaza, Baza si Certificata definite la art. 3, precum si materialul initial si tuberculii derivati din acesta conform prevederilor din Anexa nr.4.1, pentru clasificarea in clase Comunitare.

     20. 30. Din fiecare esantion se retine material, pentru repetarea testarii, in cazul in care producatorul o solicita. ln acest caz testarea se poate executa in prezenta reprezentantului unitatii.

     21. 31. Buletinele de analiza pentru testarea virotica se expediaza de catre ITCSMS Brasov in maximum 1O saptamani de la primirea esantioanelor, la ITCSMS-uri sau LCCSMS, iar centralizatorul acestora la INCS.

     22. 32. Rezultatele testelor virotice in postrecolta pentru virusurile prevazute la pct.9. stabilesc clasificarea finala pe categorii a culturilor de cartof pentru samanta, conform normelor din tabelul nr. 2, col.7, iar fiecare ITCSMS sau LCCSMS elibereaza Documentul de inspectie in camp, cu decizia finala a categoriei cartofului pentru samanta din fiecare parcela cultivata sau respingerea întregii cantitati de samanta recoltata din parcela la care se refera esantionul testat.

     23. 33. Se pot declasa la o categorie inferioara, culturile de cartof pentru samanta la care:

      1. a) nu s-au respectat distantele de izolare;

      2. b) nu s-a respectat rotatia minima prevazuta;

      3. c) nu s-a intrerupt vegetatia la termen;

      4. d) nu s-a corectat distrugerea vrejilor în termenul stabilit;

      5. e) nu s-au distrus lastarii in termen de trei zile la culturile relastarite;

      6. f) nu s-a indepartat de pe teren productia recoltata de pe randurile marginale si cuiburile frontale;

      7. g) nu se incadreaza in indicii prevazuti in tabelul nr. 2, col. 2-6, la categoria respectiva, iar dupa testul virotic in tabelul nr. 2, col. 7;

      8. h) la cererea producatorului.

     24. 34. Se resping de la aprobare in camp culturile care pe langa conditiile de respingere din Anexa nr.1, sau, in cazul claselor Comunitare din Anexa nr.4, nu le indeplinesc nici pe urmatoarele:

      1. a) nu s-a respectat rotatia minima nici dupa declasare;

      2. b) prezinta atac de organisme daunatoare de carantina fitosanitara;

      3. c) nu se incadreaza in indicii prevazuti in tabelul 2, col. 2-6;

      4. d) nu s-au recoltat si trimis esantioanele pentru testarea virotica;

      5. e) testul virotic nu se incadreaza în indicii prevazuti in tabelul 2, col. 7;

      6. f) nu prezinta contract sau acord de multiplicare pentru soiurile protejate.

  4. D. Transportul si depozitarea

  1. 1. Transportul cartofului pentru samanta din camp la depozit sau de la producator la un prelucrator pentru prestare de servicii de conditionare si/sau ambalare, se face in baza adeverintei de transport eliberata sau înseriata cu numere de ordine de catre ITCSMS sau LCCSMS conform modelului din Cap.V. C. Daca se transporta in ambalaje (saci sau containere), acestea vor purta o eticheta provizorie plasata in interior sau exterior, cuprinzand numele producatorului, soiul, categoria biologica si numarul de identitate.

  2. 2. Conditiile de preluare a cartofului pentru samanta de la producator la prelucrator, ca

   samanta necertificata final, sunt:

   1. a) in stare bruta: in vrac sau ambalat;

   2. b) in stare conditionata: containerizat sau in saci.

   3. c) transportul in vrac se face in containere sau mijloace de transport acoperite, curatate dupa fiecare transport, cu tuberculi din acelasi soi, categorie si de la acelasi producator, insotit de adeverinta de transport sau de o copie a actului de inspectie in camp daca prelucratorul receptioneaza samanta pe teritoriul altui ITCSMS.

  3. 3. Cartoful pentru samanta va fi preinsilozat, protejat de intemperii, o perioada de 7 - 1O zile, timp in care se vor evidentia bolile si cicatriza eventualele rani.

  4. 4. Prin depozitare se are in vedere:

   1. a) limitarea pierderilor cauzate de respiratie, transpiratie, incoltire si boli ale tuberculilor;

   2. b) evitarea amestecurilor;

   3. c) dirijarea conditiilor de mediu si a germinatiei.

  5. 5. Spatiile de depozitare, ambalajele, materialele si utilajele folosite trebuie sa fie curate si dezinfectate inainte, precum si in timpul depozitarii canci este cazul.

  6. 6. Loturile de cartof trebuie separate si identificate atat inainte, cat si dupa conditionare, pe parcela, soi, categorie biologica si calibre.

  7. 7. Ambalajele utilizate dupa conditionare trebuie sa fie noi, iar containerele curate si dezinfectate. ITCSMS poate interzice folosirea ambalajelor care nu satisfac aceste exigente.

  8. 8. Orice tratament care inhiba incoltirea tuberculilor de cartof pentru samanta este interzis. Tratamentele chimice aplicate tuberculilor cu produse omologate pentru cartoful de samanta vor fi aduse la cunostinta ITCSMS, LCCSMS si a beneficiarilor, iar ambalajele vor fi marcate astfel: "MATERIAL TRATAT CU ......(denumirea produsului comercial si a substantei active)" si "NU SE VA UTILIZA PENTRU CONSUMUL UMAN SAU ANIMAL"

  Cap.li. Prelucrarea si certificarea semintelor

  1. A. Obligatiile agentilor economici inregistrati pentru prelucrarea de samanta

   Agentii economici inregistrati pentru prelucrarea semintelor au urmatoarele obligatii :

   1. a) sa ceara autoritatii de certificare, esantionarea si certificarea oficiala a loturilor de seminte prin documentul ă Declaratia de certificare a loturilor de samanta" ;

   2. b) sa aiba instalatii si echipamente specifice activitatii pe care o desfasoara ;

   3. c) sa aiba personal tehnic calificat in domeniul de activitate de prelucrare a semintelor, instruit si atestat in cursurile efectuate de ITCSMS si LCCSMS ;

   4. d) sa raspunda de mentinerea identitatii si puritatii varietale pe tot parcursul procesului de prelucrare ;

   5. e) sa permita mentinatorului, multiplicatorului sau reprezentantilor acestora, dupa caz, sa verifice respectarea normelor de mentinerea identitatii si puritatii varietale si a altor elemente de calitate, in toate fazele de prelucrare a semintelor ;

   6. f) sa depoziteze semintele in spatii corespunzatoare, in conformitate cu regulile si normele in vigoare ;

   7. g) sa înregistreze pe fluxul de prelucrare intr-un registru , pe ore si cantitati, schimbarea soiului, categoriei biologice si provenientei, dupa caz ;

   8. h) in cazul canci poseda un laborator acreditat trebuie sa respecte toate conditiile, procedurile de acreditare, supraveghere precum si masurile luate de autoritate;

   9. i) sa utilizeze ambalaje, etichete si sisteme de închidere nereutilizabile, conform prezentelor reguli si norme ;

   10. j) sa tina evidenta productiei, tranzactiilor si a stocurilor de seminte într-un ăRegistru de intrari si iesiri" tinut pe suport de hartie sau electronic, stabilit de comun acord cu ITCSMS sau LCCSMS;

   11. k) sa puna la dispozitia inspectorului, la cererea acestuia, toate documen'tele necesare verificarii activitatii in vederea certificarii semintei ;

    I) sa notifice ITCSMS sau LCCSMS intentia sa de amestecare a unor partide sau loturi, de divizare, reetichetare si reambalare a unor loturi de seminte si sa nu efectueze aceste operatiuni inainte de verificarea si acordul autoritatii;

    1. m) sa sesizeze ITCSMS sau LCCSMS ori de cate ori apar situatii deosebite care pot influenta calitatea semintelor ;

    2. n) sa stabileasca si sa mentioneze pe eticheta proprie si pe documentul de calitate si conformitate, dupa caz, perioada de valabilitate, tinand cont de conditiile de depozitare, de tratamentul aplicat semintei si de particularitatile soiului si sa garanteze utilizatorului de samanta cantitatea si calitatea semintelor pe perioada de valabilitate.

  2. B. lnscrierea pentru certificare

   1. 1. Agentii economici multiplicatori proprietari de samanta pot cere esantionarea si certificarea oficiala printr-un document denumit ă Declaratie de certificare a loturilor de samanta", conform modelului din Anexa nr.6 lit.D, care se inainteaza de catre acestia autoritatii de certificare ITCSMS sau LCCSMS pe raza teritoriala unde se afla statia de prelucrare si ambalare;

   2. 2. Proprietarii de samanta pot cere esantionarea si certificarea oficiala prin documentul ă Declaratie de certificare a loturilor de samanta", daca detin statie de prelucrare (autorizati ca prelucratori) sau in baza unui contract incheiat cu un prestator de servicii in vederea prelucrarii si ambalarii, fara transferul proprietatii asupra semintei ;

   3. 3. Prelucrarea semintelor, sortarea si calibrarea se efectueaza pe loturi si se finalizeaza prin ambalare, inchidere, sigilare si etichetare in conformitate cu prezentele reguli si norme. Sistemul de inchidere si sigilare utilizat trebuie sa fie verificat de ITCSMS sau LCCSMS. Autoritatea oficiala va stabili cand un sistem particular de sigilare indeplineste prevederile din art.12 alin.(1) lit.a).

    Inviolabilitatea ambalajelor si etichetelor se poate realiza in urmatoarele conditii:

    1. a) cand eticheta este prinsa odata cu inchiderea ambalajului prin cusatura sau prin alt sistem considerat inviolabil si nereutilizabil;

    2. b) cand plomba sau un alt sistem de sigilare retine eticheta pe linia sau locul închiderii ambalajului;

    3. c) cand se utilizeaza saci cu valva;

    4. d) daca se inchid la cald se considera sigilare;

    5. e) cand se utilizeaza o eticheta adeziva pe un ambalaj care a fost inchis cu o banda de control, prin plombare sau prin coaserea acesteia odata cu ambalajul;

    6. f) canci se imprima pe ambalaj forma, culoarea si informatiile de pe eticheta, iar inchiderea ambalajului se face printr-un sistem considerat inviolabil.

    Aplicarea etichetelor, vignetelor oficiale si a plombelor se face oficial sau sub supravegherea oficiala a ITCSMS sau LCCSMS de catre agentii economici prelucratori, dupa obtinerea rezultatelor examinarii oficiale.

   4. 4. ,,Declaratia de certificare a loturilor de samanta" va fi insotita de urmatoarele:

    1. a) elemente de identificare si puritate varietala din ăDocumentul de inspectie in camp" cu decizia admis;

    2. b) contractul de prestare de servicii in cazul in care proprietarul semintei nu detine instalatii proprii de prelucrare a semintei ;

    3. c) documentul care atesta acordul mentinatorului varietatii brevetate ;

    4. d) notificarea la autoritate de intentia sa de a amesteca unele partide sau loturi ;

    5. e) elemente de identificare a loturilor care rezulta.

   5. 5. Cererea se considera admisa daca, in urma verificarii documentelor de catre autoritate si a platii contravalorii prestatiilor, conditiile preliminare obligatorii sunt satisfacute.

   6. 6. Motivele de respingere sau amanare a cererii trebuie comunicate solicitantului in termen de maxim 3 zile de la data solicitarii.

  3. C. Controlul si certificarea loturilor de cartof pentru samanta

   1. 1. Controlul loturilor pentru certificare se face de catre inspectorii oficiali, de la recoltare pana la ambalare si livrare, verificand conditiile de respectare a calitatii cartofului pentru samanta.

   2. 2. Calitatea cartofului pentru samanta se verifica pe loturi omogene din acelasi soi, aceeasi categorie biologica si acelasi calibru. Greutatea maxima a lotului este de 50 tone. Fiecare lot va purta un numar de referinta propriu atribuit oficial.

   3. 3. Prelevarea, formarea esantioanelor si metodele de analiza calitatii se efectueaza conform prevederilor din Cap.IV al prezentei anexe, iar rezultatele analizei se consemneaza in Buletinul de analiza calitatii lotului, conform modelului din Cap.V.E.

   4. 4. Tuberculii pentru samanta trebuie sa se încadreze in conditiile minime de calitate prevazute in Anexa nr.2 si in Tabelul nr.3 de la pct.6, si sa respecte conditiile de calibrare prevazute in art.1O alin.(1) din prezentul ordin si, de asemenea, in Remania, pot fi utilizate urmatoarele solutii de calibrare:

    1. a) calibrare fractionata: 25 - 35 mm; 35 - 45 mm; 45 - 55 mm, peste 55 mm, dar nu mai mult

     de 75 mm;

    2. b) calibrare simpla: 25 - 45 mm; 35 - 55 mm, 55 - 75 mm.

   5. 5. Tuberculii obtinuti prin micropropagare sunt exceptati de la dimensiunile de calibrare prevazute in aceasta anexa.

   6. 6. ln cazul in care lotul analizat nu corespunde conditiilor de calitate prevazute in Anexa nr 2 si in Tabelul nr.3, precum si tolerantei calibrului, agentul economic care a executat ambalarea are obligatia sa reconditioneze lotul, urmat de o noua analiza.

    Pentru productia, Prebaza, Baza si Certificata din toate clasele, recoltata si certificata pe teritoriul Romaniei se admit urmatoarele tolerante:

    Tabelul nr.3.

    Nr. crt.

    lmpuritati, defecte si organisme daunatoare

    % maxim admis din greutate

    Prebaza

    Baza

    Clasa SE si E, CEE 1, 2 si 3

    Certificata Clasa A si B

    1

    Corpuri straine

    1,0

    1,0

    2,0

    2

    Defecte externe

    3,0

    3,0

    3,0

    3

    Putregaiuri umede si uscate,

    daca nu sunt cauzate de Synchytrium endobioticum, Corynebacterium sepedonicum sau Pseudomonas solanacearum

    0,2

    0,5

    1,0

    4

    Raia comuna

    5,0

    5,0

    5,0

    5

    Raia fainoasa

    1,0

    3,0

    3,0

    6

    Rhizoctonioza

    1,0

    5,0

    5,0

    7

    Total tolerante de la punctele 2, 3, 4, 5 si 6

    5,0

    6,0

    6,0

   7. 7. ln vederea eliberarii pasaportului fitosanitar, înainte de livrarea cartofului de la producator, la recoltare sau conditionare se preleveaza esantioane pentru determinarea prezentei organismelor de carantina.

   8. 8. Tuberculii care se livreaza incoltiti, coltii mai mari de 1 cm nu trebuie sa depaseasca 50 %,.iar cei afectati de ger nu trebuie sa depaseasca 2 % din numarul total.

   9. 9. Documentele de certificare definitive, respectiv Certificatul oficial de calitate, stabilit ca model in Cap.V. G si etichetele oficiale, prevazute in Anexa nr.3, se elibereaza de ITCSMS sau LCCSMS, la cererea furnizorului prin ăDeclaratia de certificare a loturilor de samanta", stabilit ca model in Cap.V. D, daca, dupa inspectia in camp, testarea virotica, analiza calitatii lotului si receptia/controlul lotului pregatit pentru livrare consemnata de inspectorul oficial în documentul prevazut ca model in Cap.V.F, cartoful pentru samanta corespunde prezentelor norme. Dupa 30 noiembrie, daca livrarea cartofului pentru samanta nu se face in termen de 15 zile de la eliberarea Certificatului oficial de calitate, se va reface anaU:z:a calitatii lotului înainte de livrare, iar daca lotul corespunde calitativ, se va prelungi valab.Hitâlea docurnentelor

   de certificare, iar daca nu corespunde se va retrage certificatul, se respinge lotul sau se resorteaza si se analizeaza din nou.

   1O. Fractionarea si reambalarea:

   1. a) Fractionarea loturilor si a continutului ambalajelor cu seminte se efectueaza numai de prelucratori sau ambalatori inregistrati, la cererea acestora, si sub supravegherea autoritatii. lnainte de a se recurge la fractionare si reambalare, aceasta se notifica autoritatii, iar ambalajele vor purta intacte etichetele si sistemul de sigilare de origine in momentul prezentarii acestora la controlul reprezentantilor autoritatii;

   2. b) Se considera fractionarea lotului :

    1. i) canci parti dintr-un lot sufera tratamente cu produse diferite, iar partea reambalata va avea un numar nou de lot si se efectueaza reetichetarea si resigilarea lotului ;

    2. ii) canci parti dintr-un lot se reambaleaza si resondeaza, partea reambalata are un numar nou de lot si se reeticheteaza si resigileaza.

   3. c) ln cazul reambalarii si reetichetarii unui lot din import, etichetele si sistemul de sigilare vor fi retrase si toate operatiunile se fac in prezenta autoritatii oficiale care supravegheaza reambalarea si reetichetarea.

   4. d) Fiecare lot de samanta va fi esantionat in timpul reambalarii si reetichetarii. O parte din esantion poate fi trimisa la laboratorul de analiza, iar o parte se va stoca cel putin un an.

   5. e) Noile etichete trebuie sa aiba un numar nou de referinta, iar acestea reproduc toate informatiile date pe eticheta de origine, incluzand tara de provenienta. Numarul de referinta original nu se mai foloseste. O copie a informatiilor care au aparut pe eticheta poate fi pusa in interiorul fiecarui ambalaj dar trebuie clar diferentiata de eticheta de pe exteriorul ambalajului. Culoarea etichetelor va fi cea a categoriei biologice.

   6. f) Ambalajele in care se face reambalarea pot fi de marimi diferite,formandu-se loturi diferite. Pe eticheta se va mentiona ăreambalat.. ..(luna si anul) si numele autoritatii responsabile de noua eticheta.

   11. Reconditionarea semintelor :

   1. a) Prelucratorul cere recertificarea unui lot dupa reconditionare pe o noua ăDeclaratie de certificare a loturilor de seminte".

   2. b) Ambalajele vor purta intacta eticheta si sistemul de sigilare de origine in momentul controlului reprezentantilor autoritatii, iar etichetele initiale vor fi retrase de autoritate si lotul va purta acelasi numar de referinta sau se va reeticheta cu un numar nou, dupa caz.

   12. Documente oficiale si documente neoficiale eliberate in urma testarii semintelor:

   1. a) Documente oficiale pentru semintele certificate oficial :

    1. i) ,,Documentul oficial de certificare" destinat circulatiei sau comercializarii pentru insamantare a semintelor certificate oficial. Se elibereaza de catre ITCSMS sau LCCSMS, conform modelului din Capitolul V.G, imprimat cu înscris negru pe hartie roz. Documentul se elibereaza in cazul :

     • - loturilor certificate in care samanta indeplineste toate conditiile prevazute in prezentele reguli si norme.

     • - reambalarii loturilor, sau a unor parti de lot, sub supraveghere oficiala si atunci canci documentele emise anterior atesta calitatea corespunzatoare a acestora, cu mentiunea

      ăcertificare prin supraveghere oficiala", iar informatiile se preiau din documentele oficiale ce

      -insotesc samanta, daca aceasta se afla in termen de valabilitate.

     • - necesarului propriu in vrac, cu conditia sa fie containerizat si marcat cel putin cu numele speciei si soiului si, daca e cazul, cu numarul lotului, cand conditiile tehnice de calitate corespund prezentelor reguli si norme, cu mentiunile ă Necesar propriu" si ăInterzisa comercializarea"

    2. ii) ,, Buletinul de analiza oficiala"este documentul tipizat de INCS, imprimat cu inscris negru pe hartie galbena, prezentat ca model in Cap.V.E. Acest document se elibereaza în urmatoarele cazuri :

     • - caă Buletin de analiza oficiala" eliberat de autoritatea oficiala sau de un laborator acreditat, cand conditiile tehnice de calitate nu corespund prezentelor reguli si norme, cu mentiunea ,,Interzisa comercializarea pentru multiplicare"

     • - ca ă Buletin de analiza oficiala" eliberat de autoritatea oficiala sau de un laborator acreditat, cand se reanalizeaza toate sau unele dintre conditiile tehnice de calitate a semintelor. Canci acestea corespund prezentelor reguli si norme, buletinul va purta mentiunea ă Samanta admisa pentru insamantare"si este valabil numai impreuna cu

     ăDocumentul oficial de certificare" emis anterior, sau cu documentul corespunzator , daca samanta provine din import. Cand acestea nu corespund prezentelor reguli si norme,

     ăBuletinul de analiza oficiala" va purta mentiunea ă Interzisa comercializarea pentru insamantare".

     ln ambele cazuri, se va mentiona la denumirea buletinului ăreanaliza partiala sau totala", dupa caz.

    3. iii) ,,Etichetele oficiale", folosite pentru cartoful pentru samanta certificat in Remania se stabilesc in mod unitar de catre INCS, iar imprimarea informatiilor pe etichete se face oficial de catre ITCSMS sau LCCSMS sau sub supraveghere oficiala, iar ITCSMS si LCCSMS precum si utilizatorii etichetelor vor tine evidenta acestora.

     Documentele oficiale prevazute la punctele i), ii) si iii) arata calitatea semintelor din lotul respectiv, la data esantionarii, respectiv a sigilarii ambalajelor.

     INCS va tipiza toate tipurile de documente oficiale si le va adapta imprimarii prin mijloace electronice si cerintelor sigilarii.

   2. b) Documente neoficiale: ,,Buletinul de analiza informativ" este documentul destinat testarilor solicitate in scop informativ. Acest document este imprimat cu înscris negru pe hartie alba si cuprinde numai rezultatele testelor solicitate, precum si mentiunile ăacest buletin este informativ si nu este valabil pentru comercializare". Buletinul nu cantine decizii sau concluzii si arata calitatea semintelor din esantionul sau lotul respectiv, dupa caz, la data testarii.

  4. D. Verificarea in postcontrol

  1. 1. Pentru samanta de Prebaza si Baza se verifica in postcontrol un esantion din fiecare lot, iar pentru samanta Certificata se verifica prin sondaj. ITCSMS si LCCSMS pot stabili verificarea in postcontrol a oricarei partide sau lot de seminte canci se considera necesara verificarea. Verificarea se efectueaza la ISTIS - CIS Targu Secuiesc de catre experti din cadrul ITCSMS Brasov.

  2. 2. Campul de verificare a cartofului pentru samanta privind puritatea varietala si starea fitosanitara este format din parcele de 100 plante, care se realizeaza cu materialul recoltat pentru esantionul de testare virotica.

  3. 3. Puritatea varietala, in descendenta directa, trebuie sa corespunda urmatoarelor conditii:

   1. a) procentul ca numar de plante neconforme soiului sa nu depaseasca 0,25 pentru samanta Prebaza si Baza si 0,5 pentru samanta Certificata, clasele A si B;

   2. b) procentul ca numar de plante din soiuri straine sa nu depaseasca 0,1 pentru samanta Prebaza si Baza si 0,2 pentru samanta Certificata, clasele A si B.

    Determinarea puritatii varietale in precontrol se efectueaza pe plantele crescute in sera in descendenta directa pe esantioanele destinate testarii virotice.

  4. 4. ln cazul exportului, se verifica un esantion pentru fiecare lot, din toate categoriile biologice.

  Cap.III. Comercializarea cartofului pentru samanta

  1. A. Obligatiile agentilor economici inregistrati pentru comercializarea semintelor

   1. Agentii economici inregistrati de ITCSMS sau LCCSMS pentru comercializarea semintelor au urmatoarele obligatii :

   1. a) sa faca dovada certificarii, provenientei, tranzactiilor, a cantitatilor preluate si vandute si a stocurilor de seminte in ăRegistrul de intrari si iesiri" tinut pe suport de hartie sau electronic, stabilit de comun acord cu ITCSMS sau LCCSMS;

   2. b) sa aiba sau sa fie asistat de personal calificat in domeniul de activitate desfasurat in materie de seminte, cu exceptia celor a caror activitate se rezuma la vanzarea de seminte ambalate in ambalaje mici destinate consumatorilor finali neprofesionisti dar care, totusi, trebuie sa cunoasca regulile de comercializare a semintelor, instruit si atestat de ITCSMS si LCCSMS;

   3. c) sa asigure mentinerea identitatii si puritatii varietale pe tot parcursul procesului de depozitare si comercializare ;

   4. d) sa depoziteze semintele in spatii corespunzatoare, in conformitate cu regulile si normele in vigoare ;

   5. e) sa respecte inviolabilitatea etichetelor oficiale, a ambalajelor originale si sa pastreze marca furnizorului in cazul cand aceasta este aplicata pe ambalaj ;

   6. f) sa nu comercializeze seminte necertificate oficial, neambalate, netichetate si nesigilate sau preluate de la agenti economici neinregistrati ;

   7. g) sa notifice lTCSMS sau LCCSMS intentia sa de reambalare si reetichetare, daca agentul economic este si prelucrator înregistrat pentru ambalare;

   8. h) sa retraga din circulatie semintele devenite inapte calitativ in conformitate cu prezentele reguli si norme sau afectate de organisme daunatoare, sa accepte returnarea celor deja vandute sau compensarea lor si sa ia masuri de indepartare urgenta a acestor cantitati catre alte scopuri, in prezenta unui reprezentant al ITCSMS sau LCCSMS;

   9. i) sa solicite refacerea analizelor privind conditiile tehnice de calitate a semintelor, la termenele prevazute sau ori de cate ori este cazul ;

   10. j) sa puna la dispozitia inspectorului, la cererea acestuia, toate documentele, inclusiv contabile, necesare verificarii activitatii in domeniul comercializarii semintei ;

   11. k) sa sesizeze ITCSMS sau LCCSMS ori de cate ori apar situatii deosebite care pot influenta calitatea semintelor ;

  2. B. Comercializarea

   1.Livrarea cartofului pentru samanta, din toate categoriile, catre beneficiarul final se face pe loturi, in ambalaje, saci de pana la 50 kg. sau containere, închise, sigilate si etichetate oficial, sau la intelegere intre parti si in alte ambalaje sigilate, iar catre comerciantii angrosisti sau cu amanuntul numai in ambalaje sigilate si etichetate oficial cu mentiunile prevazute in Anexa nr.3.

   1. 2 a) Autoritatea oficiala poate, pentru comercializarea unor mici cantitati catre consumatorul final, sa prevada derogari de la prevederile art.11 alin.(1) din prezentul ordin pentru ambalare, sigilare si marcare.

   b)Prin derogare de la prevederile alin.(1), cartoful pentru samanta poate fi comercializat catre beneficiarul final in "ambalaje mici" care nu depasesc 1O kg., sigilate si marcate in conformitate cu prevederile de la punctul 1 din prezenta anexa.

   1. 3. Comerciantii care nu au calitatea de prelucrator de cartof de samanta vor livra produsul numai ambalat, inchis sau sigilat si etichetat asa cum l-au receptionat, fara a avea dreptul sa desfaca ambalajele sau sa efectueze o reambalare.

   2. 4. Primul furnizor care a efectuat conditionarea si ambalarea poate atasa pe langa eticheta oficiala si o eticheta proprie a furnizorului, acceptata de ITCSMS sau LCCSMS .

   3. 5. La comercializare, cartoful pentru samanta va fi insotit de pasaport fitosanitar conform prevederilor in vigoare. Eticheta oficiala prevazuta in Anexa nr.3 constituie pasaport fitosanitar daca se precizeaza in mod expres acest lucru pe eticheta si daca autoritatea fitosanitara nu dispune altfel.

   4. 6. Tuberculii tratati nu pot fi pastrati, transportati sau vanduti decat in ambalaje inchise si marcate conform prevederilor art.11, 12 si 13. ln cazul tratarii tuberculilor, toate tratamentele chimice sunt mentionate fie pe eticheta oficiala, fie pe o etioh,eta a furnizorului,

    pe ambalaje sau pe containere, conform prevederilor de la Cap.l.B.8 din prezenta anexa.

   5. 7. Contestatiile privind calitatea cartofului pentru samanta se iau in considerare daca

    s-au facut in 48 ore de la sosirea produsului la destinatie si se rezolva de unitatea care a livrat marfa si de beneficiar cu concursul autoritatii oficiale din judetul de destinatie al transportului. Agentii economici care livreaza angro cartofi pentru samanta, au obligatia ca la fiecare livrare sa elibereze si ăDocumentul de calitate si conformitate al furnizorului",cu numar de ordine atribuit de ITCSMS sau LCCSMS, conform modelului stabilit in Cap.V.H., emis de furnizor pe baza Documentului oficial de certificare a semintei.

   6. 8. La vanzarea cu amanuntul eticheta oficiala tine loc de document de calitate si conformitate si de pasaport fitosanitar.

   7. 9. Fiecare agent economic care comercializeaza cartof pentru samanta are obligatia de a tine evidenta cantitatilor de cartof de samanta pe proveniente si destinatii, din fiecare lot, a etichetelor oficiale si a celorlalte documente, intr-un registru de intrari si iesiri, tinut la dispozitia ITCSMS sau LCCSMS.

  3. C. Seminte destinate comertului international

  1. 1. Importul de seminte pentru comercializare pe teritoriul Romaniei se realizeaza in conformitate cu prevederile prezentului ordin si a Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr.257/2002 privind organizarea controlului de calitate si fitosanitar la importul si exportul semintelor si materialului saditor, din statele membre CE sau din alte tari carora li s-a acordat echivalenta CE in conformitate cu art. 21 din prezentul ordin.

  2. 2. Importatorul trebuie sa prevada in contractul de import ca semintele sa indeplineasca cel putin conditiile tehnice si de calitate din prezentul ordin si soiul sa fie inscris in Catalogul comun al CE sau in catalogul unui stat membru sau, pana la data aderarii Romaniei la CE in Catalogul Oficial al soiurilor de plante de cultura din Romania.

  3. 3. Importatorii care multiplica semintele importate din terte tari au obligatia de a solicita partenerului de contract extern documentele prevazute de reglementarile CE, iar contractele sa fie întocmite in conformitate cu acestea, pe care sa le puna la dispozitia ITCSMS sau LCCSMS o data cu ăDeclaratia de multiplicare".

  4. 4. ln cazul importurilor in cantitatii mai mari de 2 kg se aplica art.23 alin.(2) din prezentul ordin. ln scopul aplicarii prevederilor din art.23 alin.(2), cartoful pentru samanta importat dintr­ o tara terta va fi insotit de un document furnizat de o autoritate competenta din tara de producere sau tara de expediere, iar importatorul va prezenta o copie a acestui document la ITCSMS sau LCCSMS imediat dupa sosirea importului, dar înainte de comercializare. Contractul de import trebuie sa prevada furnizarea acestui document care insoteste transportul, iar o copie a acestui document trebuie sa insoteasca cererea de import, înaintea efectuarii importului, in vederea obtinerii avizului de import.

  5. 5. In cazul exportului in vederea multiplicarii într-o tara terta, INCS emite acceptele de multiplicare în vederea certificarii semintelor de catre autoritatea oficiala de certificare din tara respectiva, cu conditia ca aceasta sa fie recunoscuta ca echivalenta.

  6. 6. Exportul in terte tari se realizeaza pe baza unui contract care poate prevedea conditii mai putin restrictive fata de regulile si normele din prezentul ordin.

  7. 7. Pentru export se impune acordul mentinatorului soiului sau a titularului de brevet pentru soi, eliberarea de catre INCS a numerelor de referinta pentru loturile care se exporta, esantionarea, testarea si eliberarea documentelor oficiale.

   Cap.IV. Prelevarea, formarea esantioanelor si metodele de analiza a calitatii cartofului pentru samanta

   1. 1. Prelevarea si formarea esantioanelor in vederea certificarii:

    1. a) Din ambalaje, in functie de marimea lotului, esantioanele elementare, in cantitate de 5 kg fiecare, se iau astfel:

     - pana la 100 ambalaje, din 1O ambalaje;

     • - de la 101 la 200 ambalaje, din 20 ambalaje;

     • - de la 201 la 1OOO ambalaje, din 30 ambalaje;

     • - peste 1OOO ambalaje, din cate 30 ambalaje pentru fiecare 1OOO ambalaje.

    2. b) esantioanele elementare se unesc si formeaza esantionul compus;

    3. c) esantionul compus se analizeaza ca atare daca nu depaseste 50 kg. Daca esantionul compus este mai mare, se reduce prin metoda sferturilor la un esantion de laborator de 50 kg.

   2. 2. Metode de analiza a calitatii:

    1. a) Prezenta corpurilor straine, defectelor si a bolilor in tolerantele admise conform prevederilor din Anexa nr.2 se interpreteaza astfel:

     1. i) se considera corpuri straine (impuritati): pamant aderent si liber, pietre, paie, colti rupti etc;

     2. ii) se considera defecte externe: vatamari ale pulpei, cauzate de actiuni mecanice sau rozaturi provocate de animale, mai adanci de 5 mm si care ocupa pana la 20 % din suprafata tuberculului, crapaturi fiziologice peste 5 mm adancime, cicatrizate sau malformatii pe maxim 1O % din suprafata tuberculului ;

     3. iii) la raia comuna se iau in considerare numai tuberculii afectati mai mult de 1/3 (33%) din suprafata, excluzand forma reticulata superficiala ;

     4. iv) La rhizoctonioza, se iau in considerare numai tuberculii infectati pe mai mult de 10% din suprafata ;

     5. v) la raia fainoasa se iau in considerare numai tuberculii infectati pe mai mult de 10% din suprafata.

    2. b) Determinarile se fac vizual, astfel:

     1. i) determinarea corpurilor straine se face astfel: din esantionul de laborator se separa corpurile straine si se cantaresc separat cu o precizie de 10 g. Masa lor se raporteaza la masa initiala a esantionului.

     2. ii) determinarea defectelor si a starii fitosanitare se face astfel:

      • - se aleg mai intai tuberculii atacati de putregai umed si uscat, raie comuna, raie prafoasa, rhizoctonioza, cu defecte externe, impuritati si se cantaresc separat;

      • - pentru constatarea atacului de putregai umed si uscat din interiorul tuberculilor, se sectioneaza la intamplare 100 tuberculi din esantionul, iar greutatea celor gasiti bolnavi se aduna la greutatea celor atacati vizibil;

      • - pentru determinarea celorlalte defecte se aleg tuberculii necorespunzatori, conform prevederilor de la pct.a). Daca un tuberculul prezinta doua sau mai multe defecte, el se apreciaza dupa defectul cel mai mare.

    3. c) Determinarea marimii (calibrului) tuberculilor prevazuta in art.1O din prezentul ordin se face astfel:

     1. i) se numara si se cantaresc toti tuberculii din esantion;

     2. ii) se trec tuberculii din esantion prin calibratoare cu ochiuri patrate, cu dimensiunile corespunzatoare limitelor stabilite pentru fiecare calibru;

     3. iii) se cantaresc tuberculii cu dimensiuni mai mari sau mai mici decat limitele stabilite.

  Cap. V. Modele de formulare pentru documentele utilizate pentru multiplicarea si comercializarea cartofului pentru samanta

  A. Formular model "Declaratie de multiplicare":

  ROMAN IA

  Agent economic:                           _

  ITCSMS/LCCSMS:------

  DECLARATIE DE MULTIPLICARE NR :------

  Agent economic multiplicator*

  Cod autorizatie

  Provenienta, nr. lot:

  1.

  image

  2.

  3.

  Agricultor multiplicator

  Cod autorizatie

  Categorie biologica

  1.

  image

  2.

  3.

  Specia

  Soiul

  (se specifica daca soiul este modificat genetic si codul de identificare)

  Categoria

  Cantitate lot:

  -------------------------

  2.

  1.

  --------------------

  3.

  Suprafata totala (ha)

  Productia propusa UM

  Document de calitate si conformitate, nr, data, emitent conf. Document oficial de certificare a semintei nr.

  Mentinator

  Contract (acord) multiplicare Numar si data

  Etichete oficiale,serie si numar

  Nr. buc.Ilot

  Parcele semanate cu material avand aceeasi provenienta (loturi provenite din aceeasi partida):

  Denumirea parcelei

  Rotatie

  (ani)

  Pl.premergatoare

  Suprafata

  (ha)

  Distanta de

  izolare

  Numar identitate atribuit

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Agent economic multiplicator,

  (numele si prenumele, semnatura si stampila)

  Agricultor multiplicator,

  (numele si prenumele, semnatura si stampila)

  image

  (se completeaza de I.T.C.S.M.S.)

  INSPECTORATUL TERITORIAL PENTRU CALITATEA SEMINTELOR St MATERIALULUI SADITOR: .........

  image

  image

  Se repartizeaza pentru INSCRIERE:

  control si certificare conform Ordin MAPDR nr ,

  inspectorului responsabil .......

  ADMISA/RESPINSA INSPECTOR RESPONSABIL:

  TARIF CONTROL IN CAMP

  . LEI

  INREGISTRARE Data si Nr.: DIRECTOR EXECUTIV,

  Nota: Declaratia va fi insotita de documentele prevazute in Ordinul MAPDR nr.       _

  * ln cazul in care nu exista contract de multiplicare, rubrica se completeaza cu numele agricultorului multiplicator. Formular tip Ordin MAPDR nr.

  B. Formular model Document de inspectie in camp:

  ROMAN IA

  Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale lnspectia Nationala pentru Calitatea Semintelor (INCS) ITCSMS/LCCSMS                 (adresa,tel/fax, email)

  DOCUMENT DE INSPECTIE IN CAMP NR.:

  Partida compusa din: ..............................

  Agent economic multiglicator

  Cod autorizatie

  Provenienta samanta

  Numar referinta lot:

  ..........................................................................................................................

  Categorie biologica

  Contract de multiplicare nr.

  Agricultor multiglicator

  Cod autorizatie

  Specia

  Soiul

  (se specifica daca soiul este modificat genetic si codul de identificare)

  Sugrafata

  Categ. biologica grogusa

  Parcela:

  Premergatoare:

  REZULTATE INSPECTIE: (puritatea speciei si puritatea varietala) Specifice culturii

  DECIZIA CARANTINEI FITOSANITARE:(felul, codul documentului si decizia) DECIZIA ITCSMS I LCCSMS

  ln urma inspectiei in camp, pe baza constatarilor si determinarilor efectuate, in conformitate cu prevederile Regulilor si Normelor Ordin MAPDR nr , suprafata si productia realizata este:

  image

  ADMISA:

  ha ha ha

  ha

  UM

  ADMISA SUB REZERVA:

  UM

  ADMISA CU DECLASARE:

  UM

  CATEGORIA APROBATA:

  UM

  CAUZE:

  UM

  ha

  RESPINSA:

  Ridicat esantion de verificare:

  Eliberat la data:

  Inspector responsabil,

  Formular tip Ordin MAPDR nr.

  C. Formular model Adeverinta de transport:

  ADEVERINTA DE TRANSPORT SEMINTE 51 MATERIAL SADITOR

  SERIA:    NR:     

  Agricultor multiplicator:

  Cod autorizatie:

  Specia:

  Soiul:

  (se soecifica daca soiul este modificat genetic si codul de identificare)

  Categoria biologica:

  Nr. identitate:

  Cantitatea:

  An recolta:

  Se expediaza in conditiile art. 1O, 11 din Legea nr. 266/2002 la: ................................................... cu mijlocul de transport nr.: .................................

  Subsemnatul ................................................................... responsabil tehnic garantez ca samanta provine din

  productia aprobata in camp cu documentul nr................. eliberat de I.T.C.S.M.S si ca nu s-a

  impurificat cu alte specii, soiuri sau categorii biologice pe timpul recoltarii si transportului la statia de prelucrare. Contract de prelucrare nr. (daca e cazul)

  Receptionat: kg

  Responsabil tehnic, Responsabil prelucrator, Cod autorizatie,

  (numele, prenumele si semnatura) (numele, prenumele si semnatura)

  Certificat de atestare nr.:

  Nota: Se intocmeste in trei exemplare din care unul ramane la multiplicator, al doilea insoteste samanta la prelucrator, al treilea se depune la ITCSMS.

  Formular tip Ordin MAPDR nr.

  O. Formular model Declaratie de certificare a loturilor de samanta:

  ROMAN IA

  Agent economic:

  ITCSMS/LCCSMS:            _

  DECLARATIE DE CERTIFICARE A LOTURILOR Nr.       _

  Agent economic

  Cod autorizatie

  Partida/ Agricultor multiplicator (Document de inspectie in camp/UM)

  (Nr.identitate,kg)

  1.

  Prelucrator (prestator de servicii)

  Cod autorizatie

  2.

  3.

  Specia:

  Soiul:

  (se specifica daca soiul este modificat genetic si codul

  de identificare)

  4.

  Categoria biologica:

  Puritate varietala:

  5.

  Cantitate partida: to

  Contract prestari servicii nr.

  Cod pasaport fitosanitar:

  Samanta se trateaza cu: ....................................

  Solicitam esantionarea oficiala, certificarea si atribuirea unui numar de etichete oficiale (inclusiv rezerva), pentru urmatoarele

  loturi:

  (Se completeaza de catre I.T.C.S.M.S.)

  Nr. lot

  Greutate Kg

  Ambalat in:

  Numar/

  Greutate ambalaj

  Analiza informativa Nr./data

  Numar referinta lot

  Etichete oficiale atribuite

  Nr. total

  Seria

  Nr. de la

  Pana la

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  Prelucratorul se angajeaza sa respecte prevederile Regulilor si Normelor din Ordinul MAPDR nr.       _ Garantam pastrarea autenticitatii si puritatii biologice a semintelor avute înainte de conditionare.

  Document carantina fitosanitara eliberat :

  Document carantina fitosanitara eliberat :                  _

  Observatii:

  Agent economic proprietar (sau imputernicit al acestuia),

  (numele si prenumele, semnatura si stampila)

  Prelucrator,

  (numele si prenumele, semnatura si stampila)

  image

  ITCSMS               _

  Se repartizeaza pentru control si certificare inspectorului responsabil :

  INSCRIERE ACCEPTATA/RESPINSA

  INSPECTOR RESPONSABIL,

  Tarif certificare                 LEI DATA:                _

  DIRECTOR,

  Declaratia va fi insotita de documentele prevazute in Ordinul MAPDR nr........... Formular tip Ordin MAPDR nr.

  E. Formular model Buletin de analiza oficiala: ROMANIA

  Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale lnspectia Nationala pentru Calitatea Semintelor (INCS) Bd. Carol I, Nr. 24, Sector 3 - Bucuresti

  BULETIN DE ANALIZA OFICIALA NR:

  Agent economic (nume, adresa)

  Narne of applicant (name, address)

  Cod autorizatie

  Registration number:

  Data esantionarii oficiale Esantionor

  Date of official sampling Sampler

  Specia

  Species

  Soiul

  (se specifica daca soiul este

  genetic si codul de idenlilale)

  modificat

  Categoria aprobata

  Approved category

  Numarul de referinta al lotului

  Reference lot number

  Variety

  Greutate lot

  Lot weight

  Numar ambalaje si tip

  No and type of packages

  Loc depozitare

  Storage place

  Data sigilarii

  Date of lot sealing

  Etichete oficiale, seria si numarul, tipul

  Official labels, series, number, type

  Tratamente efectuate

  Treated with:

  Data receptie esantion

  Date of sample receivin9

  Numar analiza

  Analysis numb<:)r

  Tara de productie:

  Country of production:

  REZULTATE ANALIZE:

  ANALYSIS RESULTS

  Puritate varietala%:

  Calitatea lotului:

  1. 1. lmpuritati %:

  2. 2. Defecte externe %:

  3. 3. Putregaiuri umede si uscate %: umede%:

   uscate%:

  4. 4. Raie comuna %:

  5. 5. Raie prafoasa %: 6.Rhizoctonioza %:

  Total tolerante pct.2-6: % Calibrul:

  Alte determinari:

  Testare virus in descendenta directa: Metoda de analiza:

  CONCLUZII:

  Inspector responsabil, Analist,

  Emitent: (denumirea, adresa, tel/fax, email) Formular tip Ordin MAPDR nr.

  Director executiv,

  F. Formular model: ,,Raport final de receptie/control pentru certificarea lotului"

  INSPECTORATUL TERITORIAL PENTRU CALITATEA SEMINTELOR SI MATERIALULUI SADITOR .......... (LCCSMS)

  RAPORT FINAL DE RECEPTIE/CONTROL PENTRU CERTIFICAREA LOTULUI:

  .................................din data: .................

  Inspector oficial: Produs:

  Agent economic: : Autorizatie:

  ------------------------------------------------ ,-------------------------------:-----------------------------------------------

  Specia: : Soiul: : Categoria biologica:

  Nr. lotului: : An recolta: : Tratament:

  image

  image

  :                              

  Ambalaje tip: : Numar: : Loc depozitare:

  -- -t! ! !_ Tara deproductie:                 

  serie Etichete/vigente oficiale atribuite: ..........

  Nr. total: ...........

  nr. de la pana la

  Cod pasaport fitosanitar...................

  ln urma analizei oficiale, lotul a fost admis pentru certificare conform: Fisei de analiza nr.......... data ...................

  image

  Data receptie lot:             _

  Etichete/ vignete oficiale : - utilizate, nr. total               buc.

  - retrase, nr. total                      buc.

  ln urma verificarii, cantitatea de :               kg/nr., ambalata in:               _ nr. ambalaje:               ,greutate-nr. /ambalaj                   a fost receptionata ca lot: ADMIS/ RESPINS pentru comercializare/ necesar propriu.

  Mentiuni:

  Inspector responsabil Semnatura:

  Agent economic, Semnatura:

  Formular model Ordin MAPDR nr.......

  G. Formular model Document oficial de certificare a semintei:

  ROMANIA

  Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale Ministry of Agriculture, Forests and Rural Development lnspectia Nationala pentru Calitatea Semintelor (INCS) National lnspection for Quality of Seeds

  Bd. Carol I, Nr. 24, Sector 3 - Bucuresti

  DOCUMENT OFICIAL DE CERTIFICARE a lotului de samanta nr....................

  OFFIC!AL CERTIFICATION DOCUMENT of seed lot no...............

  Agent economic (nume, adresa)

  Cod autorizatie

  Data esantionarii oficiale Esantionor

  Narne of applicant (narne, address)

  Registration number:

  Date of official sarnpling Sampler

  Specia Species

  Soiul

  (se specifica genetic)

  daca

  soiul

  este

  modificat

  Categoria aprobata Approved category

  Numarul de referinta al lotului Reference lot number

  Variety

  Greutate lot

  Lot weight

  Numar ambalaje si tip No and type of packages

  Loc depozitare Storage place

  Data sigilarii

  Date of lot sealing

  Etichete oficiale, seria si numarul, tipul Official labels, series, number, type

  Tratamente efectuate Treated with:

  Data receptie esantion Date of sample receiving

  Numar analiza Analysis number

  Document de inspectie în camp nr:..................................................................

  Field lnspection Document no.........................................................................

  Agricultor multiplicator ........................................................................

  Grower .......................................................................................................

  Tara de productie:

  Country of production:

  REZULTATE ANALIZE:

  ANALYSIS RESULTS

  Calitatea lotului:

  1. 1. lmpuritati %:

  2. 2. Defecte externe%:

  3. 3. Putregaiuri umede si uscate %:

  4. 4. Raie comuna %:

  5. 5. Raie prafoasa %:

  6. 6. Rhizoctonioza %:

  Total tolerante pct.2-6: % Calibrul:

  Alte determinari:

  Testare virus in descendenta directa:

  Metoda de analiza:

  Codul pasaportului fitosanitar:

  SAMANTA CORESPUNDE PENTRU INSAMANTARE CONFORM REGULILOR SI NORMELOR RO (CE)

  Emitent: (denumire, adresa, tel/fax, email) Formular tip Ordin M.APDR nr.

  Director executiv,

  H. Formular model Document de calitate si conformitate al furnizorului: ROMANIA

  FURNIZOR:

  Cod autorizatie:

  DOCUMENT DE CALITATE 51 CONFORMITATE AL FURNIZORULUI

  Nr............ data .................

  Beneficiar..........................................................................................................................

  Specia

  Soiul

  (se soecifica daca soiul este modificat aenetic si codul de identificare\

  Categoria bioloQica

  Nr. de referinta al lotului

  Cantitatea livrata (kg)

  Nr. de ambalaje si tip

  Document oficial de certificare al semintei nr. emitent data

  Etichete oficiale, seria si nr., de la pana la

  Pasaport fitosanitar Cod:

  Testare virus:

  Calibrul:

  Producator:

  Tara de productie:

  Mentiuni:

  Samanta corespunde pentru insamantare conform regulilor si standardelor Ordin MAPDR nr.

  Locul de depozitare - livrare

  Furnizor ..........................................

  Beneficiar ..............................

  LS LS

  Formular tip Ordin MAPDR nr.

  MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

  image

  *)

  O R D I N

  image

  image

  *) Ordinul nr. 1.269/2005 este reprodus în facsimil.

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,

  Gheorghe Flutur

  București, 30 noiembrie 2005.

  Nr. 1.269.

  image

  image

  image

  Anexa nr. 3

  Lista organismelor daunatoare care pot afecta semnificativ calitatea materialului legumicol

  Genul sau specia

  Organisme daunatoare specifice

  -Allium ascalonicum

  Insecte, acarieni si nematozi in toate stadiile de

  dezvoltare

  - Delia spp.

  - Ditylenchus dipsaci

  - Thysanoptera, in special Thrips tabaci

  Fungi

  - Botrytis spp.

  - Peronospora destructor

  - Sclerotium cepivorum

  Virusuri si or anisme similare

  - Toate, dar in special virusul Onion yellow dwarf

  - Allium cepa

  Insecte, acarieni si nematozi in toate stadiile de dezvoltare

  - Delia spp.

  - Ditylenchus dipsaci

  - Meloidoqyne SPP.

  - Thysanoptera, in special Thrips tabaci

  Bacterii

  - Pseudomonas spp.

  Fungi

  - Botrytis spp.

  - Fusarium oxysporum f. sp. cepae

  - Peronospora destructor

  - Sclerotium cepivorum

  Virusuri si organisme similare

  - Toate, dar in special virusul Onion yellow dwarf

  - Allium fistulosum

  Insecte, acarieni si nematozi in toate stadiile de dezvoltare

  - Delia spp.

  - Ditylenchus dipsaci

  - Thysanoptera, in special Thrips tabaci

  Fungi

  - Sclerotium cepivorum

  Virusuri si organisme similare

  - Toate

  - Allium porum

  Insecte, acarieni si nematozi in toate stadiile de dezvoltare

  - Delia spp.

  - Ditylenchus dipsaci

  - Thysanoptera

  Bacterii

  - Pseudomonas spp.

  Fungi

  Genul sau specia

  Organisme daunatoare specifice

  - Alternaria porri

  - Fusarium culmorum

  - Phytophthora porri

  - Sclerotium cepivorum

  Virusuri si organisme similare

  - Toate, dar in special virusul Leek yellow stripe

  - Allium sativum

  Insecte, acarieni si nematozi in toate stadiile de dezvoltare

  - Aceria tulipae

  - Delia spp.

  - Ditylenchus dipsaci

  - Thysanoptera

  Bacterii

  - Pseudomonas fluorescens

  Fungi

  - Sclerotium cepivorum

  Virusuri si organisme similare

  - Toate, dar in special virusul Onion yellow dwarf

  - Apium graveolens

  Insecte, acarieni si nematozi in toate stadiile de dezvoltare

  - Acidia heraclei

  - Lyqus spp.

  - Psila rosae

  - Thysanoptera, in special Frankliniella occidentalis si Thrips tabaci

  Bacterii

  - Erwinia carotovora subsp. carotovora

  - Pseudomonas syringae pv. apii

  Fungi

  - Fusarium oxvsporum f. sp. apii

  - Phoma apiicola

  - Pythium spp.

  - Sclerotinia sclerotiorum

  - Septoria apiicola

  Virusuri si organisme similare

  - Toate, dar in special virusul Celery mosaic si Cucumber mosaic

  -Asparagus officinalis

  Insecte, acarieni si nematozi in toate stadiile de dezvoltare

  - Brachvorvnella asparaqi

  - Hypopta caestrum

  - Platvparea poecvloptera

  Fungi

  - Fusarium spp.

  - Rhizoctonia violacea

  Virusuri si organisme similare

  - Toate

  Genul sau specia

  Organisme daunatoare specifice

  - Beta vulgaris

  Insecte, acarieni si nematozi in toate stadiile de dezvoltare

  - PeQomya betae

  Fun i

  - Phoma betae

  Virusuri si organisme similare

  - Toate, dar in special virusul Beet necrotic vellow vein

  - Brassica oleracea

  Insecte, acarieni si nematozi in toate stadiile de dezvoltare

  - Alevrodidae spp.

  -Aphididae

  - Heterodera spp.

  - Lepidoptera, dar in special Pieris brassicae

  - Thvsanoptera, in special Frankliniella occidentalis

  Bacterii

  - Pseudomonas svringae pv. maculicola

  - Xanthomonas campestris pv. campestris

  Fungi

  - Alternaria brassicae

  - Mycosphaerella spp

  - Phoma lingam

  - Plasmodiophora brassicae

  - Pythium spp.

  - Rhizoctonia solani

  Virusuri si organisme similare

  - Toate, dar in special Cauliflower mosaic virus,

  Tospo