HOTĂRÂRE nr. 8 din 24 februarie 1994pentru aprobarea Regulamentului Camerei Deputaților
EMITENT
 • CAMERA DEPUTAȚILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 25 februarie 1994 Notă
  HOTĂRÂREA nr. 8 din 24 februarie 1994 pentru aprobarea Regulamentului Camerei Deputaților a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 50 din 25 februarie 1994. După data publicării în Monitorul Oficial al României acest act nu a mai fost republicat, fiind republicat numai Regulamentul din 24 februarie 1994 al Camerei Deputaților în următoarele Monitoare Oficiale: Monitorul Oficial nr. 112 din 2 iunie 1995, Monitorul Oficial nr. 53 din 14 martie 1996, Monitorul Oficial nr. 51 din 31 ianuarie 2001, Monitorul Oficial nr. 1.030 din 8 noiembrie 2004, Monitorul Oficial nr. 35 din 16 ianuarie 2006, Monitorul Oficial nr. 762 din 13 noiembrie 2012, Monitorul Oficial nr. 326 din 13 mai 2015, Monitorul Oficial nr. 437 din 18 iunie 2015, Monitorul Oficial nr. 32 din 18 ianuarie 2016, Monitorul Oficial nr. 277 din 12 aprilie 2016, Monitorul Oficial nr. 481 din 28 iunie 2016, Monitorul Oficial nr. 919 din 14 noiembrie 2019; Monitorul Oficial nr. 338 din 27 aprilie 2020; Monitorul Oficial nr. 249 din 12 martie 2021; Monitorul Oficial nr. 778 din 12 august 2021.

  *) Regulamentul Camerei Deputaților din 24 februarie 1994 aprobat prin Hotărarea Camerei Deputaților nr. 8/1994, a fost republicat în temeiul art. II din Hotărârea Camerei Deputaților nr. 59/2021 privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 639 din 29 iunie 2021, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Regulamentul Camerei Deputaților republicat prevăzut în anexă include modificările și completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 73 din 3 noiembrie 2021; HOTĂRÂREA nr. 74 din 3 noiembrie 2021; HOTĂRÂREA nr. 79 din 25 noiembrie 2021; HOTĂRÂREA nr. 2 din 2 februarie 2022; HOTĂRÂREA nr. 8 din 9 februarie 2022; HOTĂRÂREA nr. 26 din 29 martie 2022; DECIZIA nr. 137 din 16 martie 2022.

  În temeiul art. 61 alin. (1) din Constituția României,
  Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul Camerei Deputaților prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Pe data prezentei hotărâri, Hotărârea Adunării Deputaților nr. 12/1990 privind Regulamentul Adunării Deputaților, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 28 iunie 1990, cu modificările ulterioare, își încetează aplicabilitatea.

  Aceasta hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 24 februarie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ADRIAN NĂSTASE


  Anexă

  REGULAMENTUL
  Camerei Deputaților