LEGE nr. 494 din 11 iulie 2002
privind declararea ca municipiu a oraşului Toplita, judeţul Harghita
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 12 iulie 2002  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul 1

  Oraşul Toplita, judeţul Harghita, se declara municipiu.


  Articolul 2

  Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător.
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TARACILA
  --------