ORDIN nr. 324 din 27 februarie 2020pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 3 martie 2020
  Luând în considerare Referatul Administrației Fondului pentru Mediu nr. 291/MDD din 11.02.2020 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024,
  în temeiul prevederilor art. 13 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor,
  ministrul mediului, apelor și pădurilor emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Ghidul de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Costel Alexe

  București, 27 februarie 2020.
  Nr. 324.

  ANEXĂ

  GHID DE FINANȚARE
  a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024