ORDIN nr. 268 din 23 mai 2013 (*actualizat*)
privind aprobarea Listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate curative, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate
(actualizat până la data de 1 mai 2014*)
EMITENT
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • --------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 1 mai 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDIN nr. 270 din 24 aprilie 2014.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  Văzând Referatul de aprobare nr. 1.108/2013 al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
  având în vedere prevederile:
  - Hotărârii Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014;
  - Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
  preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate curative, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Direcţiile de specialitate din Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate şi unităţile de specialitate prin care se derulează programe naţionale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
  Doru Bădescu
  Bucureşti, 23 mai 2013.
  Nr. 268.


  Anexa
  LISTA
  materialelor sanitare de care beneficiază
  bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate curative,
  finanţate din bugetul Fondului naţional unic
  de asigurări sociale de sănătate
  1. Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în Programul naţional de boli cardiovasculare
  a) proceduri de dilatare percutană:
  1. kit câmp steril pentru intervenţii angiografice;
  2. ac puncţie femurală;
  3. ac puncţie radială;
  4. set introducător femurală;
  5. set introducător radială;
  6. manifold;
  7. seringă luer lock;
  8. kit tuburi presiune;
  9. perfuzor fluide fără cameră;
  10. kit recipiente pentru angiografie;
  11. extensii pentru cateter;
  12. seringi pentru injectomat 50 ml;
  13. arc ghid diagnostic metalic angiografie;
  14. arc ghid diagnostic hidrofil angiografie;
  15. cateter diagnostic pentru angiografie;
  16. cateter ghid pentru angioplastie;
  17. valvă hemostatică pentru angioplastie;
  18. pompă cu manometru pentru umflat balonaşe (indeflator);
  19. introducător pentru arc ghid angioplastie;
  20. torquer pentru arc ghid angioplastie;
  21. balon angioplastie;
  22. balon angioplastie tip cutting;
  23. balon angioplastie tip angio-sculpt;
  24. stent acoperit cu substanţe antiproliferative (DES);
  25. stent metalic (BMS);
  26. dispozitiv de aspiraţie a trombului;
  27. dispozitiv de protecţie distală;
  28. microcateter pentru angioplastie;
  29. arc ghid angioplastie;
  30. balon contrapulsaţie;
  31. Snare wire;
  32. arc ghid cu sondă distală pentru măsurare "fractional flow reserve";
  33. sondă pentru ecografie intravasculară;
  34. dispozitiv pentru puncţie-biopsie miocardică;
  35. tornous;
  36. dispozitiv de compresie externă arteră radială/femurală;
  37. sondă de stimulare temporară;
  38. sistem de închidere percutană a orificiului de puncţie femurală;
  39. kit pericardiocenteză;
  b) proceduri de electrofiziologie:
  1. accesorii specifice procedurii (furnizate separat sau la set): acoperitoare masă, câmpuri sterile, recipiente sterile, acoperitoare sterile pentru aparatură, lame sterile de unică folosinţă, halate sterile, seringi de diferite tipuri, kit tuburi de presiune, perfuzoare, valve hemostatice, tubulatură pentru extensie etc.;
  2. set introducător vascular;
  3. sonde de ablaţie neirigate, inclusiv de tip adaptat sistemelor electroanatomice;
  4. sonde de ablaţie irigate, inclusiv de tip adaptat sistemelor electroanatomice;
  5. sonde, baloane şi alte accesorii necesare procedurilor de crioablaţie;
  6. teacă fixă sau orientabilă pentru stabilizarea cateterelor de ablaţie;
  7. set pentru puncţie transseptală (teacă, dilatator, ghid metalic);
  8. sondă diagnostică multipolară fixă;
  9. sondă diagnostică multipolară deflectabilă;
  10. sondă diagnostică cuadripolară fixă;
  11. sondă diagnostică cuadripolară deflectabilă;
  12. cabluri pentru conexiunea sondelor diagnostice şi de ablaţie;
  13. kit patch-uri pentru sistem de mapping electroanatomic;
  14. ac pentru puncţie transseptală;
  15. accesorii consumabile pentru sistemele de electrofiziologie;
  16. sonde pentru monitorizarea temperaturii esofagiene;
  17. teste pentru monitorizarea automată a coagulării;
  18. dispozitive pentru compresie vasculară la locul puncţiei;
  19. ghiduri de angioplastie;
  20. ghiduri metalice de diferite tipuri pentru abord vascular percutan;
  21. catetere de angiografie adaptate opacificării diverselor structuri intracardiace;
  22. tubulatură pentru conectarea sondelor irigate la pompă;
  23. necesar pentru măsurarea presiunii invazive (tubulatură, captor presiune);
  24. kit pericardiocenteză;
  25. electrozi pentru defibrilare externă;
  26. electrozi pentru monitorizare electrică;
  27. electrod dispersiv pentru generatoare de radiofrecvenţă;
  c) stimulatoare cardiace:
  1. accesorii specifice manevrei de implant (halate sterile, câmpuri chirurgicale, produse pentru protecţie sterilă a aparaturii, ghiduri metalice pentru sonde, şurubelniţe etc.);
  2. introductor tip "peel-away";
  3. sonde pentru stimulare cardiacă permanentă;
  4. stimulator cardiac bicameral cu sondele aferente;
  5. stimulator cardiac unicameral cu sondele aferente;
  6. dispozitive implantabile pentru monitorizarea aritmiilor;
  7. material pentru sutură chirurgicală;
  8. electrozi pentru defibrilare externă;
  9. cabluri pentru măsurarea pragului la implant;
  10. hârtie pentru programatoare stimulatoare cardiace;
  11. sondă de stimulare temporară;
  12. pansamente sterile specializate;
  13. bandă adezivă adaptată pansamentelor compresive;
  d) defibrilatoare interne:
  1. defibrilator automat implantabil unicameral cu sonda aferentă;
  2. defibrilator automat implantabil bicameral cu sondele aferente;
  3. sondă de defibrilare internă;
  4. sondă pentru stimulare cardiacă permanentă;
  5. electrozi pentru defibrilare externă;
  6. defibrilator tricameral împreună cu sondele corespunzătoare şi cu necesarul pentru implantul sondei de ventricul stâng (catetere ghid, ghiduri metalice de diferite tipuri pentru abord vascular percutan, ghiduri de angioplastie, torquer seringi de diferite tipuri, inclusiv tip luer lock, baloane pentru venografia ocluzivă etc.);
  7. accesorii specifice manevrei de implant (halate sterile, câmpuri chirurgicale, produse pentru protecţie sterilă a aparaturii, ghiduri metalice pentru sonde, şurubelniţe sterile, cabluri pentru determinarea pragului la implant, adaptoare etc.);
  8. materiale pentru sutură chirurgicală;
  9. introductoare peel away;
  e) terapia de resincronizare:
  1. sonde pentru stimulare cardiacă permanentă;
  2. stimulator cardiac tricameral împreună cu sondele corespunzătoare;
  3. set introductor pentru sondă ventricul stâng;
  4. cateter Swan Ganz;
  5. material pentru sutură chirurgicală;
  6. electrozi pentru defibrilare externă;
  7. cabluri pentru măsurarea pragului la implant;
  8. hârtie pentru programatoare stimulatoare cardiace;
  9. sondă de stimulare temporară;
  10. accesorii specifice manevrei de implant (halate sterile, câmpuri chirurgicale, necesar pentru protecţia sterilă a aparaturii, ghiduri metalice pentru sonde, şurubelniţe etc.);
  f) chirurgie cardiovasculară:
  f.1. materiale sanitare necesare procedurilor de chirurgie cardiovasculară:
  1. oxigenatoare pentru adulţi şi copii şi seturi CEC;
  2. seturi de cardioplegie;
  3. valve cardiace mecanice;
  4. valve cardiace biologice;
  5. inele de valvuloplastie;
  6. proteze şi petece vasculare şi cardiace;
  7. fire de sutură;
  8. material de hemostază;
  9. adezivi chirurgicali;
  10. materiale pentru osteosinteze sternale;
  11. electrozi epicardici;
  12. balon de contrapulsaţie aortică;
  13. butelii heliu pentru contrapulsaţia aortică;
  14. set pentru cell-saver (aparat autotransfuzie sanguină);
  15. set hemofiltre adulţi şi copii;
  16. canule aortice, canule venoase şi alte canule (vent aortic, vent ventricular stâng, set perfuzie multiplă, canule administrare cardioplegie) pentru circulaţie extracorporeală;
  17. conducte valvulate;
  18. soluţii de cardioplegie;
  19. aspiratoare toracice;
  20. sonde pentru măsurarea debitelor vasculare "flowmetru";
  21. celule pentru monitorizat Hct., Hb. şi SvO(2) continuu în timpul circulaţiei extracorporeale;
  22. pompă centrifugală pentru adulţi şi copii;
  23. celule de monitorizat fluxul sanguin pentru pompă centrifugală;
  24. oxigenatoare ECMO şi tubulatură aferentă;
  25. dispozitive de asistare ventriculară;
  26. senzori de temperatură pentru oxigenatoare şi seturi de cardioplegie;
  27. senzori de nivel pentru oxigenatoare;
  28. câmpuri de incizie impregnate cu iod şi neimpregnate;
  29. seturi de câmpuri chirurgicale de unică folosinţă;
  30. halate chirurgicale de unică utilizare;
  31. stabilizatoare miocardice pentru revascularizare pe cord în activitate;
  32. şunturi intracoronariene, şunturi carotidiene;
  33. dispozitive pentru orificii aortice (aortic "punch");
  34. dispozitiv pentru bisturiu electric cu cablu;
  35. endografturi pentru chirurgie aortică;
  36. proteze arteriale;
  37. seturi pentru sistemul de ablaţie chirurgicală în aritmiile cardiace;
  38. clipuri vasculare;
  39. valve aortice transcateter;
  f.2. materiale sanitare necesare secţiei ATI - chirurgie cardiovasculară:
  1. catetere venoase centrale pentru adulţi şi copii;
  2. catetere arteriale pentru adulţi şi copii (radială, femurală);
  3. set monitorizare invazivă (prelungitoare, robinete multiple, filtre bacteriologice);
  4. cateter Swan-Ganz;
  5. catetere pentru aparat debit cardiac PICO;
  6. încălzitor pacient compatibil cu aparatură din dotare;
  7. set încălzitor sânge pacient;
  8. butelii de oxid nitric;
  9. senzori de saturaţie de oxigen şi PO(2);
  10. traductoare de presiune şi set de măsurare directă a TA (celule de presiune invazivă);
  11. sonde pentru aspiraţie bronşică în circuit închis, pentru adulţi şi copii;
  12. catetere pentru dializă peritoneală pediatrice;
  13. catetere dializă adulţi;
  14. circuite complete cu filtru şi substituenţi pentru dializă acută;
  15. catetere pentru măsurarea presiunii în atriul stâng;
  16. seturi universale pentru montare catetere;
  17. senzori NIRS;
  18. sistem închis, de unică folosinţă, pentru drenajul postoperator al plăgilor sternale;
  19. saltea încălzitoare (circuit apă) pentru sala de operaţie, compatibilă cu aparatura din dotare;
  20. cartuşe pentru monitorizarea administrării de heparină sau protamină;
  21. cartuşe pentru monitorizarea completă a procesului de coagulare tip trombelastogramă;
  22. cartuşe pentru monitorizat ACT;
  g) chirurgie vasculară:
  1. fire sutură;
  2. clipuri vasculare;
  3. proteze vasculare;
  4. endoproteze aortice;
  5. arc hidrofilic 2,6 m;
  6. arc ghid superstiff 2,6 m;
  7. set teci peel-away F6-18;
  8. sonda Pig - tail cu markeri;
  9. snare pentru extragere corpi străini;
  10. sonde Fogarty;
  11. seturi pentru cell saver;
  12. conduct valvulat;
  13. lipici biologic chirurgical;
  14. stripper venos;
  15. sonda laser pentru varice;
  16. şunt carotidă;
  17. petece vasculare;
  18. set peridurală;
  19. catetere arteriale;
  20. catetere venoase centrale;
  21. balon contrapulsaţie aortică;
  22. oxigenatoare, linii, canule arteriale şi venoase şi set administrare cardioplegie;
  23. câmpuri sterile chirurgicale;
  24. halate;
  25. steril drape;
  26. catetere, seturi şi substituenţi pentru dializă acută.
  1^1. Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în Subprogramul de reconstrucţie mamară după afecţiuni oncologice prin endoprotezare
  - expanderi tisulari dedicaţi reconstrucţiei mamare;
  - implanturi cu gel coeziv, având forma rotundă sau anatomică, în acord cu particularităţile cazului;
  - implant expander.
  -----------
  Pct. 1^1 din anexă a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 270 din 24 aprilie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 317 din 30 aprilie 2014.
  2. Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive)
  1. implant cohlear;
  2. proteze auditive cu ancorare osoasă.
  3. proteze implantabile de ureche medie.
  -----------
  Subpct. 3 al pct. 2 din anexă a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 270 din 24 aprilie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 317 din 30 aprilie 2014.
  3. Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în Programul naţional de diabet zaharat
  1. teste de automonitorizare a glicemiei;
  2. pompe de insulină;
  3. materiale consumabile pentru pompele de insulină.
  -----------
  Pct. 3 din anexă a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 270 din 24 aprilie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 317 din 30 aprilie 2014.
  3^1. Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în Programul naţional de tratament pentru boli rare
  Epidermoliză buloasă:
  - pansamente neaderente atraumatice;
  - bandaje de prindere, fixare a compreselor: autoadezive, elastice;
  - bandaje ajutătoare tubulare, perforate.
  Osteogeneză imperfectă:
  - tije telescopice.
  -----------
  Pct. 3^1 din anexă a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 270 din 24 aprilie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 317 din 30 aprilie 2014.
  4. Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în Programul naţional de sănătate mintală
  - teste pentru depistarea prezenţei drogurilor în urina bolnavilor
  5. Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în Programul naţional de ortopedie
  a) tratamentul prin endoprotezare:
  1. endoproteze articulare primare;
  2. endoproteze articulare de revizie;
  3. ciment ortopedic cu şi fără antibiotic;
  4. elemente de ranforsare cotil şi metafizodiafizare;
  b) tratamentul bolnavilor cu pierderi osoase importante epifizo-metafizare de cauză tumorală sau netumorală prin endoprotezare articulară tumorală:
  - endoproteze articulare modulare tumorale pentru tratamentul pierderilor osoase importante epifizo-metafizare de cauză tumorală sau netumorală;
  c) tratamentul prin instrumentaţie segmentară de coloană:
  - implantologie de tip segmentar specifică diformităţilor de coloană de tip ortopedic, pentru prevenirea insuficienţei cardiorespiratorii;
  d) chirurgie spinală:
  - sisteme de sinteză şi reconstrucţie vertebrală/discală:
  e) tratamentul copiilor cu malformaţii congenitale grave vertebrale care necesită instrumentaţie specifică:
  - instrumentar protetic expandabil pentru malformaţii congenitale grave vertebrale.
  -----------
  Lit. e) a pct. 5 din anexă a fost introdusă de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 270 din 24 aprilie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 317 din 30 aprilie 2014.
  1. ace şi ciment pentru vertebroplastie;
  2. truse kifoplastie;
  3. cuşti intercorporeale (cervicale, toracale, lombare);
  4. şuruburi transpediculare;
  5. şuruburi transarticulare;
  6. sisteme de sinteză pe cale anterioară sau anterolaterală;
  7. substituenţi osoşi.
  6. Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice
  1. kit tratament MARS;
  2. set hemodializă acuţi;
  3. cateter venos central.
  7. Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă
  Subprogramul de radiologie intervenţională
  1. teacă arterială;
  2. teacă ghid arterială;
  3. catetere diagnostic;
  4. cateter ghid;
  5. ghid hidrofil;
  6. ghid metalic;
  7. ghid hidrofil stiff lung;
  8. filtru venă cavă;
  9. particule embolizare tip gelatină;
  10. particule embolizare hidrogel;
  11. particule embolizare PVA;
  12. stent carotidă;
  13. pachet stent carotidă celulă deschisă;
  14. pachet stent carotidă celulă închisă;
  15. stent intracerebral;
  16. dispozitiv protecţie carotidă;
  17. balon dilatare carotide;
  18. balon dilatare periferie farmacologic activ;
  19. stenturi premontate pe balon renale;
  20. stenturi premontate pe balon periferie;
  21. proteză endovasculară arteră;
  22. stent graft aortă;
  23. pachet embolizare cerebrală cu spirale;
  24. pachet embolizare cerebrală;
  25. stent anevrisme;
  26. balon anevrisme;
  27. pachet balon detaşabil;
  28. pachet adeziv lichid pentru intervenţii cerebrale;
  29. microghid;
  30. dispozitiv ocluzie arterială;
  31. spirale periferie;
  32. robinet;
  33. pachet injectomat;
  34. conector Y;
  35. pachet vertebroplastie;
  36. pachet vertebroplastie cu set ac biopsie;
  37. pompă inflaţie;
  38. ace puncţie coloană;
  39. sondă decompresie discală termică;
  40. dispozitiv decompresie discală mecanică;
  41. alcool gelifiat pentru tratamentul herniei de disc;
  42. câmpuri sterile;
  43. stimulatoare cerebrale bilaterale;
  44. stimulatoare cerebrale unilaterale;
  45. electrozi;
  46. programatoare ale stimulatoarelor cerebrale;
  47. accesorii (cabluri, extensii etc.);
  48. pompe programabile pentru infuzii intratecale de soluţii terapeutice;
  49. catetere pentru pompele implantabile;
  50. kituri de reumplere a pompelor implantabile.
  Subprogramul de diagnostic şi tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos
  1. electrozi pentru monitorizarea intraoperatorie EEG şi a potenţialelor evocate de unică utilizare;
  2. canule;
  3. conectori;
  4. cadru tripod-FHC;
  5. catetere pentru drenajul ventricular extern sau intern al LCR;
  6. valve şi microvalve pentru drenajul LCR;
  7. microsenzori pentru monitorizarea presiunii intracraniene;
  8. truse pentru monitorizare arterială intraoperatorie;
  9. truse de cateterizare venoasă centrală;
  10. truse pentru traheostomie percutană;
  11. stimulatoare ale nervului vag implantabile;
  12. material steril pentru craniotomie;
  13. graft dural;
  14. hemostatice cerebrale bioresorbabile;
  15. ciment steril pentru cranioplastie;
  16. material steril resorbabil pentru cranioplastie;
  17. filme şi substanţe de developare pentru imagistica intraoperatorie;
  18. substanţă de contrast pentru sistemele imagistice folosite intraoperator (ecografie, CT, RMN, angiografie cu substracţie digitală)
  Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil
  - sisteme de drenaj ventriculo-peritoneal
  Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular
  - neurostimulator medular:
  1. generator de impulsuri
  2. electrod de stimulare
  3. cablu de extensie
  4. programator de bază
  5. telecomandă pacient
  ----