LEGE Nr. 114 din 18 noiembrie 1992
referitoare la unele ordonanţe ale Guvernului, emise în baza Legii nr. 81/1992 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantarii unor credite externe
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 311 din 30 noiembrie 1992  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă următoarele ordonanţe, emise în temeiul Legii nr. 81/1992 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantarii unor credite externe:
  1. Ordonanţa nr. 6 din 4 august 1992 privind asigurarea fondurilor necesare în anul 1992 pentru aplicarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/ 1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 13 august 1992.
  2. Ordonanţa nr. 7 din 4 august 1992 privind împrumutul de stat pentru finanţarea deficitului bugetului de stat pe anul 1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 13 august 1992, completată cu un articol nou, cu următorul conţinut:
  "Art. 2^1- Împrumutul de stat prevăzut de art. 1 se amortizeaza în termen maxim de 5 ani, începînd cu anul 1993, în rate anuale egale, scadente la 30 noiembrie al fiecărui an."
  3. Ordonanţa nr. 10 din 7 august 1992 pentru aprobarea Statutului-cadru al Fondului Proprietăţii Private, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 26 august 1992, cu modificarea art. 6 alin. 2 din statutul-cadru, care va avea următorul conţinut:
  "6.2. Primul Consiliu de administraţie al Fondului Proprietăţii Private este compus din 7 membri propuşi de Guvern, recomandaţi de comisiile economice ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, şi aprobaţi, separat, de cele două Camere."
  4. Ordonanţa nr. 11 din 14 august 1992 privind modul de desfăşurare şi impozitare a activităţii de taximetrie auto, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 din 26 august 1992, cu următoarele modificări şi completări:
  a) Articolul 2 alineatul 1 va avea următorul conţinut:
  "Persoanele fizice autorizate potrivit Decretului-lege nr. 54/1990, precum şi colaboratorii cu autoturisme proprii ai societăţilor comerciale care desfăşoară activitatea de taximetrie sînt supuse unui impozit forfetar trimestrial de 30.000 lei, care se plăteşte pînă la 25 ale ultimei luni din fiecare trimestru."
  b) La articolul 3 se introduce un nou alineat, cu următorul conţinut:
  "Consiliile locale pot modifica impozitul forfetar prevăzut la art. 2 cu pînă la 50%, în funcţie de condiţiile concrete de taximetrie existente în fiecare localitate."
  5. Ordonanţa nr. 12 din 17 august 1992 privind punerea la dispoziţia autorităţilor publice locale a sumei de 26 miliarde lei din încasările obţinute în anul 1992 la fondul constituit din influentele rezultate din reevaluarea, în anul 1991, a stocurilor de materii prime, materiale, semifabricate şi produse finite, de către agenţii economici cu capital de stat ca urmare a acţiunilor de liberalizare a preţurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 27 august 1992.
  6. Ordonanţa nr. 13 din 17 august 1992 privind programul, competentele şi criteriile de desfăşurare a activităţii de creditare a comerţului exterior şi de asigurare a creditelor de export în anul 1992, în numele şi în contul statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 din 26 august 1992.
  7. Ordonanţa nr. 14 din 17 august 1992 privind modificarea nivelului majorărilor de întîrziere datorate pentru neplata în termen a veniturilor cuvenite bugetului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 din 26 august 1992.
  8. Ordonanţa nr. 15 din 19 august 1992 cu privire la impozitele şi taxele locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 din 26 august 1992, cu următoarele modificări şi completări:
  a) Punctul 3 din capitolul I al anexei va avea următorul conţinut:
  "3. 50% din impozitul pe clădiri şi taxa asupra mijloacelor de transport de la persoane juridice ............................ 30% "
  b) Punctul 6 din capitolul I an anexei se elimina.
  c) La capitolul II al anexei, după punctul 3 se introduc doua puncte noi, cu următorul conţinut:
  "3^1. 50% din impozitul pe clădiri şi taxa asupra mijloacelor de transport
  de la persoane juridice ........ 30%
  3^2. Venituri din Hotărîrea Guvernului
  concesiuni nr. 1228/1990 50%"
  9. Ordonanţa nr. 22 din 21 august 1992 privind finanţarea ocrotirii sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 28 august 1992.
  10. Ordonanţa nr. 23 din 21 august 1992 privind modificarea unor sancţiuni contravenţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 28 august 1992.
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 14 octombrie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 14 octombrie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  MARŢIAN DAN
  --------------