ORDIN nr. 3.927 din 27 mai 2010 (*actualizat*)
pentru aprobarea Metodologiei Proiectului Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului privind predarea cursului de Limbă, cultură şi civilizaţie românească în unităţi de învăţământ din state membre ale Uniunii Europene şi instrumentele de lucru
(actualizat până la data de 17 august 2012*)
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
 • --------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 17 august 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 4.556 din 6 iulie 2011; ORDINUL nr. 3.837 din 26 aprilie 2012; ORDINUL nr. 5.223 din 16 august 2012.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  În conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 454/2008 pentru aprobarea Proiectului Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului privind predarea cursului de Limbă, cultură şi civilizaţie românească în unităţi de învăţământ din state membre ale Uniunii Europene,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,
  ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Metodologia Proiectului Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului privind predarea cursului de Limbă, cultură şi civilizaţie românească în unităţi de învăţământ din state membre ale Uniunii Europene şi instrumentele de lucru, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Direcţia afaceri europene şi Secretariatul Procesului Bologna, Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală economic, finanţe şi Institutul Limbii Române vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 5.351/2009 privind aprobarea Metodologiei Proiectului Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării privind predarea cursului de Limbă, cultură şi civilizaţie românească în unităţi de învăţământ din state membre ale Uniunii Europene şi a instrumentelor de lucru, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 656 din 2 octombrie 2009, cu completările ulterioare, şi orice alte dispoziţii contrare.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,
  Daniel Petru Funeriu
  Bucureşti, 27 mai 2010.
  Nr. 3.927.


  Anexă

  METODOLOGIE 27/05/2010