ORDIN nr. 55 din 23 martie 2004
privind punerea în aplicare a Regulamentului privind ajutorul de stat pentru întreprinderile mici şi mijlocii şi a Regulamentului privind ajutorul de stat regional
EMITENT
 • CONSILIUL CONCURENŢEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 19 aprilie 2004  În baza:
  - prevederilor art. 21 alin. (4) lit. f), ale art. 28 alin. (1) şi ale art. 29 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 875 din 10 decembrie 2003;
  - prevederilor art. 22 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 370 din 3 august 1999, cu modificările ulterioare,
  şi având în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ referitor la proiectele de Regulament privind ajutorul de stat pentru întreprinderile mici şi mijlocii şi Regulament privind ajutorul de stat regional,
  preşedintele Consiliului Concurenţei emite următorul ordin:

  Articolul 1

  În urma adoptării în plenul Consiliului Concurenţei, se pun în aplicare următoarele regulamente: Regulamentul privind ajutorul de stat pentru întreprinderile mici şi mijlocii şi Regulamentul privind ajutorul de stat regional, prevăzute în anexele nr. I şi II care fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurenţei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin şi regulamentele menţionate la art. 1 vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Consiliului Concurenţei,
  Mihai Berinde
  Bucureşti, 23 martie 2004.
  Nr. 55.


  Anexa I

  REGULAMENT 23/03/2004


  Anexa II

  REGULAMENT 23/03/2004