ORDIN nr. 677 din 3 aprilie 2007
privind aprobarea Programului "Bazine de înot" realizat prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A.
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 11 aprilie 2007  În temeiul art. 9 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A., aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Programul "Bazine de înot", program de interes public şi social, denumit în continuare Program, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Finanţarea Programului se asigură din alocaţii de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, precum şi din alte surse de finanţare legal constituite.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul transporturilor,
  construcţiilor şi turismului,
  Radu Mircea Berceanu
  Bucureşti, 3 aprilie 2007.
  Nr. 677.


  Anexa
  PROGRAMUL "BAZINE DE ÎNOT"
  1. Programul "Bazine de înot", denumit în continuare Program, constă în construcţia de bazine de înot noi, în finalizarea structurilor începute şi în reabilitarea bazinelor de înot existente. Programul se realizează de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., societate pe acţiuni sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în conformitate cu obiectul său de activitate şi cu atribuţiile stabilite conform prevederilor legale în vigoare.
  2. În cadrul Programului vor fi promovate 3 tipuri de bazine, după cum urmează:
  - bazine olimpice, cu 10 culoare, care vor include şi un bazin didactic - pentru antrenament;
  - bazine de polo, care vor include şi un bazin didactic - pentru antrenament;
  - bazine didactic-şcolare.
  3. În perioada 2007-2009 se urmăreşte realizarea unui număr de 70 de bazine de înot.
  4. Beneficiarii Programului vor fi autorităţile administraţiei publice centrale şi autorităţile administraţiei publice locale.
  5. În baza documentaţiilor de solicitare motivate transmise de beneficiari, Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. întocmeşte lista-sinteză a bazinelor de înot propuse a fi finanţate şi o transmite Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului pentru a fi aprobată prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului.
  6. Lista-sinteză aprobată este documentul care va sta la baza întocmirii listei obiectivelor de investiţii privind construcţia de bazine de înot şi a fundamentării alocaţiilor bugetare necesare în vederea finanţării acestora, conform prevederilor legale în vigoare.
  7. Obiectivele de investiţii prevăzute la punctul 6 sunt preluate şi cuprinse în lista de investiţii a Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A. după avizarea acestora în Consiliul tehnico-economic al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.
  8. Indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivelor de investiţii se aprobă conform legislaţiei în vigoare.
  -----