ORDIN nr. 550 din 9 aprilie 2003
pentru aprobarea Reglementării tehnice "Îndrumător pentru atestarea auditorilor energetici pentru clădiri şi instalaţiile aferente"
EMITENT
 • MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 21 aprilie 2003  În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 şi ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, cu modificările ulterioare,
  ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Reglementarea tehnica "Îndrumător pentru atestarea auditorilor energetici pentru clădiri şi instalaţiile aferente", prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 3

  Direcţia generală tehnica în construcţii va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  p. Ministrul lucrărilor publice,
  transporturilor şi locuinţei,
  Sergiu Sechelariu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 9 aprilie 2003.
  Nr. 550.


  Anexă

  REGLEMENTARI 09/04/2003