ORDIN nr. 1.602 din 21 august 1997
privind aprobarea programelor de reorganizare şi restructurare a regiilor autonome din industria miniera
EMITENT
 • MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI COMERŢULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 22 august 1997  În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 22/1997 privind unele măsuri de protecţie ce se acordă personalului din industria miniera şi din activităţile de prospecţiuni şi explorari geologice, ale Normelor pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 9/1997 cu privire la unele măsuri de protecţie pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 203/1997, precum şi ale Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 30/1997,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 382/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei şi Comerţului,
  ministru de stat, ministrul industriei şi comerţului, emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă programele de reorganizare şi restructurare pentru regiile autonome din industria miniera, prevăzute în anexa la prezentul ordin.


  Articolul 2

  Consiliile de administraţie ale regiilor autonome prevăzute în anexa vor lua măsurile de protecţie care se acordă personalului disponibilizat în condiţiile prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 22/1997 şi ale Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 9/1997.


  Articolul 3

  Ordinul ministrului de stat, ministrul industriei şi comerţului, nr. 1.567/1997 privind aprobarea Programului de restructurare a Regiei Autonome a Carbunelui Ploiesti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 167 din 23 iulie 1997, se abroga.
  Ministru de stat,
  ministrul industriei şi comerţului,
  Calin Popescu-Tariceanu


  Anexa 1
  LISTA
  regiilor autonome din industria miniera, care au elaborat programe de reorganizare şi restructurare în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 9/1997 şi ale Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 30/1997
  1. Regia Autonomă a Huilei Petrosani
  2. Regia Autonomă a Lignitului Oltenia
  3. Regia Autonomă a Plumbului şi Zincului Baia Mare
  4. Regia Autonomă a Cuprului Deva
  5. Regia Autonomă a Carbunelui Ploiesti
  6. Regia Autonomă pentru Metale Rare Bucureşti
  7. Regia Autonomă a Sarii Bucureşti.
  -------------