DECIZIE nr. 377 din 5 septembrie 2001
pentru completarea Deciziei nr. 312/2001 privind licenta provizorie în sectorul gazelor naturale
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 14 septembrie 2001  În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 41/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), cu modificările ulterioare,
  Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite prezenta decizie.

  Articolul 1

  La articolul 2 din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 312/2001 privind licenta provizorie în sectorul gazelor naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 499 din 24 august 2001, după litera e) se introduce litera f) cu următorul cuprins:
  "f) documente care să ateste acoperirea consumului previzionat de gaze naturale, pe o perioadă de minimum 15 ani, cu precizarea surselor, eliberate de către un furnizor licenţiat."


  Articolul 2

  Departamentul licentieri, autorizari, reglementări tehnice, Departamentul preţuri, tarife, reglementări comerciale şi protecţia consumatorilor, precum şi Serviciul legislaţie, contencios vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.


  Articolul 3

  Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Preşedintele Autorităţii Naţionale
  de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,
  Mihail Ciocodeica
  --------