ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 38 din 5 aprilie 1999
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/1996 privind pregătirea populaţiei pentru apărare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 6 aprilie 1999  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:

  Articolul UNIC

  Legea nr. 46/1996 privind pregătirea populaţiei pentru apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 11 iunie 1996, se modifica şi se completează după cum urmează:
  1. Articolul 30 va avea următorul cuprins:
  "Art. 30. - Ofiţerii, maistrii militari, subofiterii, gradatii şi soldatii în rezerva sunt concentraţi pentru:
  a) instrucţie;
  b) completarea efectivelor forţelor armate;
  c) înlăturarea urmărilor unor dezastre;
  d) prevenirea sau înlăturarea unor disfunctionalitati grave din unele sectoare ale economiei naţionale.
  Rezervistii pot fi concentraţi pentru instrucţie la datele şi pe durata stabilite prin ordin al şefului Statului Major General, astfel:
  a) de 5 ori pe timpul cat se găsesc în clasa I de evidenta;
  b) de 3 ori pe timpul cat se găsesc în clasa a II-a de evidenta;
  c) o singură dată pe timpul cat se găsesc în clasa a III-a de evidenta."
  2. După articolul 30 se introduc articolele 30^1 şi 30^2 cu următorul cuprins:
  "Art. 30^1. - În situaţii deosebite, determinate de apariţia unor dezastre, a unor grave perturbari în unele sectoare de activitate, vitale pentru economia naţionala, întregul personal cu şi fără obligaţii militare din sectorul de activitate afectat poate fi mobilizat la locul de muncă.
  Art. 30^2. - Hotărârea privind concentrarea rezervistilor sau mobilizarea personalului, în timp de pace, la locul de muncă, pentru înlăturarea urmărilor unor dezastre, precum şi pentru prevenirea sau înlăturarea disfunctionalitatilor grave din unele sectoare ale economiei naţionale se ia, după caz, de către Preşedintele României, Guvern sau Consiliul Suprem de Apărare a Tarii.
  Durata fiecărei concentrari sau mobilizari la locul de muncă este de maximum 45 de zile, cu posibilitatea de a fi prelungită de către autoritatea care a hotărât măsura respectiva.
  Perioadele în care se efectuează concentrari şi mobilizari la locul de muncă pot fi anunţate şi prin mijloacele de informare în masa."
  3. Articolul 70 se completează cu alineatul 2 cu următorul cuprins:
  "Drepturile băneşti cuvenite, potrivit legii, celor concentraţi în temeiul art. 30 alin. 1 se suporta de la bugetul aprobat Ministerului Apărării Naţionale."
  p. PRIM-MINISTRU,
  VICTOR BABIUC
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministru de stat,
  ministrul apărării
  naţionale,
  Victor Babiuc
  Ministru de stat,
  ministrul justiţiei,
  Valeriu Stoica
  Ministru de interne,
  Constantin Dudu-Ionescu
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remes
  Ministrul muncii şi
  protecţiei sociale,
  Alexandru Athanasiu
  -----------