ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 30 ianuarie 2003
pentru ratificarea Acordului privind aderarea Republicii Croatia la Acordul central european de comerţ liber (CEFTA), semnat la Zagreb la 5 decembrie 2002, şi a Protocolului adiţional nr. 12 la Acordul central european de comerţ liber (CEFTA), semnat la Zagreb la 5 decembrie 2002
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 31 ianuarie 2003  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul 1

  Se ratifica Acordul privind aderarea Republicii Croatia la Acordul central european de comerţ liber (CEFTA), semnat la Zagreb la 5 decembrie 2002.


  Articolul 2

  Se ratifica Protocolul adiţional nr. 12 la Acordul central european de comerţ liber (CEFTA), semnat la Zagreb la 5 decembrie 2002.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Cristian Diaconescu,
  secretar de stat
  Departamentul de Comerţ Exterior
  Eugen Dijmarescu,
  secretar de stat
  Ministrul industriei şi resurselor,
  Dan Ioan Popescu
  Ministrul agriculturii,
  alimentaţiei şi pădurilor,
  Ilie Sarbu
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  Bucureşti, 30 ianuarie 2003.
  Nr. 1.

  ACORD 05/12/2002
  PROTOCOL 12 05/12/2002