HOTĂRÂRE nr. 381 din 14 mai 2020pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 15 mai 2020
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 2 martie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 7, alineatul (5) va avea următorul cuprins:(5) În îndeplinirea atribuțiilor sale, ministrul sănătății este ajutat de 5 secretari de stat, de un secretar general și de 2 secretari generali adjuncți.2. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.


  Articolul II

  Încadrarea personalului ministerului în noua structură organizatorică se realizează în termen de maximum 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea prevederilor legale aplicabile personalului contractual și funcționarilor publici în cazul reorganizării instituției publice.

  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Raluca Turcan
  Ministrul sănătății,
  Nelu Tătaru
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu

  București, 14 mai 2020.
  Nr. 381.

  ANEXĂ^1)

  (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010)
  ^1) Anexa este reprodusă în facsimil.
  Numărul maxim de posturi este de 384, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Ministerului Sănătății

  -----