LEGE nr. 101 din 19 aprilie 2007
pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 25 aprilie 2007  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. La articolul 1, litera b) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:
  "b) utilizatori - persoane fizice sau juridice care deţin vehicule înmatriculate în România sau înmatriculate în alte state;".
  2. La articolul 1, alineatul (7) va avea următorul cuprins:
  "(7) Tariful de utilizare este structurat în funcţie de durata de utilizare a drumurilor naţionale din România, astfel: 7 zile, 30 de zile, 3 luni, 6 luni şi 12 luni. Durata de utilizare cuprinde durata de parcurs, precum şi durata de staţionare."
  3. Articolul 4 se abrogă.
  4. Articolul 5 se abrogă.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  BOGDAN OLTEANU
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Bucureşti, 19 aprilie 2007.
  Nr. 101.
  -----