HOTĂRÎRE nr. 959 din 16 august 1990
privind constituirea Comisiei guvernamentale pentru participarea României la crearea unei noi organizaţii interguvernamentale de colaborare economică multilaterala, în locul C.A.E.R. EMITENT : GUVERN
Publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 14 mai 1992
Guvernul României hotărăşte:

Articolul 1

Pe data prezentei hotărîri se constituie Comisia guvernamentală pentru participarea României la crearea unei noi organizaţii interguvernamentale de colaborare economică multilaterala, în locul C.A.E.R.
Obiectivele principale ale activităţii comisiei:
a) definitivarea poziţiilor părţii române în privinta viitoarei organizaţii, inclusiv a documentelor prin care va lua naştere noua organizaţie (în principal "Conceptia noului sistem de cooperare economică a ţărilor membre ale consiliului" şi "Statutul organizaţiei interguvernamentale de colaborare economică multilaterala, succesoare a C.A.E.R.");
b) coordonarea acţiunilor practice care să faciliteze ca tranzitia de la C.A.E.R., la noua organizaţie, să se realizeze în condiţii avantajoase economiei noastre naţionale, edificarii economiei de piaţa în România şi integrării ei organice în ansamblul economiei europene şi mondiale;
c) asigurarea concordanţei obiectivelor României în cadrul noii organizaţii ce va înlocui C.A.E.R., cu obiectivele generale ale infaptuirii economiei de piaţa în interior şi cele promovate de ţara noastră în relaţiile economice externe, în alte organisme şi organizaţii economice internaţionale.


Articolul 2

Componenta Comisiei guvernamentale este prezentată în anexa. Celelalte ministere şi organe centrale vor conlucra efectiv cu Comisia guvernamentală, în vederea îndeplinirii obiectivelor care-i sînt stabilite.
În elaborarea şi dezbaterea materialelor, precum şi în formularea recomandărilor, propunerilor şi concluziilor vor fi invitaţi, în funcţie de necesitaţi, cadre cu munci de răspundere, specialişti de înaltă calificare din ministere, organe centrale, unităţi economice.


Articolul 3

În desfăşurarea activităţii sale, Comisia guvernamentală va antrena specialişti de înaltă calificare din institute de cercetare şi învăţămînt superior.


Articolul 4

Se numeşte în funcţia de coordonator al Comisiei guvernamentale academician Tudorel Postolache.


Articolul 5

Secretariatul Comisiei guvernamentale va fi asigurat de către aparatul Diviziunii C.A.E.R. şi al Reprezentantei României în C.A.E.R.
PRIM-MINISTRU
PETRE ROMAN


Anexa 1
COMPONENTA COMISIEI GUVERNAMENTALE
- Theodor Stolojan - ministrul finanţelor
- Romulus Neagu - secretar de stat la Ministerul Afacerilor
Externe
- Victor Babiuc - ministrul justiţiei
- Doru Pînă - ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi
amenajării teritoriului
- Napoleon Pop - secretar de stat, şeful Departamentului de
Comerţ Exterior
- Dumitru Popescu - secretar de stat la Ministerul Resurselor
şi Industriei
- Constantin Sederias - secretar de stat la Ministerul Resurselor
şi Industriei
- Petre Terzi - secretar de stat la Agenţia Naţionala de
Privatizare şi Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi
Mijlocii
- Vasile Voloseniuc - preşedintele Băncii Române de Comerţ Exterior
- Gheorghe Zaman - directorul Institutului de Economie Naţionala
- Ionel Desmireanu - directorul Institutului de Prognoza Economică
- Nistorescu Nicolae - directorul ad-interim al Institutului de Economie
Mondială
- Paul Cosmovici - directorul Institutului de Ştiinţe Juridice al
Academiei Române
--------------------