LEGE nr. 196 din 16 aprilie 2002
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 74/2001 privind abilitarea Ministerului de Interne de a angaja şi presta servicii
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 288 din 29 aprilie 2002  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul 1

  Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 74 din 30 august 2001 privind abilitarea Ministerului de Interne de a angaja şi presta servicii, adoptată în temeiul art. 1 pct. VI.6 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 540 din 1 septembrie 2001, cu următoarele modificări:
  1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
  "Art. 1. - Ministerul de Interne poate angaja şi presta în condiţiile legii, la cerere, pe bază de contract sau comanda ferma, prin unităţile sale, servicii pentru persoane juridice sau pentru persoane fizice."
  2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
  "Art. 2. - Condiţiile şi criteriile de organizare şi realizare a serviciilor se stabilesc prin regulament aprobat prin hotărâre a Guvernului în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe."
  3. La articolul 3, alineatul (2) se abroga.


  Articolul 2

  Domeniile în care Ministerul de Interne poate angaja şi presta servicii sunt cele cuprinse în lista din anexa care face parte integrantă din prezenta lege.
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  BOGDAN NICULESCU-DUVAZ
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 25 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  PAUL PACURARU


  Anexa 1
  LISTA
  cuprinzând domeniile de activitate în care unităţile Ministerului de Interne pot angaja şi presta servicii
  1. Insotirea cu personal şi mijloace tehnice specifice a transporturilor de valori, a celor periculoase şi a celor agabaritice.
  2. Asigurarea ordinii cu efective de jandarmi în incinta stadioanelor, terenurilor, salilor şi în alte spaţii şi incinte în care se organizează manifestări sportive, cultural-educative, târguri, expoziţii şi altele asemenea, care nu fac obiectul prevederilor art. 21 lit. c), d) şi e) din Legea nr. 116/1998 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române.
  3. Acordarea asistenţei tehnice şi materiale pentru executarea unor şedinţe de trageri în poligoanele Ministerului de Interne.
  4. Organizarea unor cursuri de pregătire pentru personalul firmelor de paza şi securitate în vederea avizării.
  5. Organizarea unor cursuri de formare şi specializare a conductorilor de caini de serviciu şi acordarea de consultanţa în domeniul chinologiei.
  6. Verificarea, reglarea şi întreţinerea armamentului deţinut de către persoane fizice cu forme legale.
  7. Transportul materialelor radioactive - surse sau combustibil nuclear -, insotirea de specialitate a transporturilor de materiale radioactive, cu efectuarea de măsurători dozimetrice pe timpul deplasarii.
  8. Acordarea de consultanţa pentru efecte pirotehnice.
  9. Avizarea, în conformitate cu prevederile art. 80 lit. o) din Hotărârea Guvernului nr. 251/1999 privind condiţiile de autorizare, organizare şi exploatare a jocurilor de noroc, a personalului care lucrează la agenţii economici operatori de jocuri de noroc.
  10. Efectuarea de fotocopii, fotografii, replici sigilii, facsimile, pentru documente oficiale.
  11. În cazul arhivelor Ministerului de Interne, cercetarea documentelor pentru o tema solicitată, dactilografierea şi eliberarea unor documente, traduceri şi transcrierea materialelor scrise în limbi străine.
  12. Confecţii cartonaj, legare carte, registru şi dosar.
  13. Efectuarea de prestaţii artistice de către formatiile de muzica militară şi ansamblul artistic "Ciocarlia".
  14. Participarea cu efective, mijloace tehnice şi materiale din dotare la realizarea unor producţii cinematografice sau spectacole.
  15. Organizarea, inclusiv în spaţii proprii, a unor manifestări culturale, artistice, sportive şi profesionale, cum sunt: conferinţe, simpozioane, adunări generale ale unor societăţi comerciale sau asociaţii nonprofit, concerte, spectacole festive, mese festive pentru personalul Ministerului de Interne, închirieri de corturi.
  -------