DECIZIE nr. 1.342 din 22 octombrie 2004 (*actualizata*)
privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea şi verificarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale şi a Regulamentului pentru autorizarea şi verificarea agentilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale
(actualizata până la data de 30 decembrie 2005*)
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL GAZELOR NATURALE
 • ----------------
  *) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.017 din 4 noiembrie 2004. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 30 decembrie 2005, cu modificările şi completările aduse de: DECIZIA nr. 551 din 11 iulie 2005; DECIZIA nr. 1.144 din 20 decembrie 2005.
  Având în vedere prevederile art. 8 lit. c) din Legea gazelor nr. 351/2004,
  în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 351/2004,
  preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite urmatoarea decizie:

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul pentru autorizarea şi verificarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale, prevăzut în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Se aprobă Regulamentul pentru autorizarea şi verificarea agentilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale, prevăzut în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  Compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, precum şi personalul şi agentii economici autorizati sa desfasoare activităţi în sectorul gazelor naturale vor duce la indeplinire prevederile prezentei decizii.


  Articolul 4

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta decizie.


  Articolul 5

  Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Autorităţii Naţionale de
  Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,
  Dan Pantilie
  Bucureşti, 22 octombrie 2004.
  Nr. 1.342.


  Anexa 1

  REGULAMENT 22/10/2004


  Anexa 2

  REGULAMENT 22/10/2004