HOTĂRÂRE nr. 1.352 din 26 august 2004
privind drepturile acordate donatorilor de sânge
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 806 din 1 septembrie 2004  În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 4/1995 privind donarea de sânge, utilizarea terapeutică a sângelui uman şi organizarea transfuzională în România, cu modificările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Drepturile acordate donatorilor de sânge, potrivit legii, sunt de 300.000 lei pentru alocaţiile de hrană sau bonuri valorice pentru produsele alimentare acordate la fiecare donare de sânge şi de 600.000 lei pentru recompensele sub formă de bonuri valorice acordate la fiecare a cincea donare, în condiţiile art. 10 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 4/1995 privind donarea de sânge, utilizarea terapeutică a sângelui uman şi organizarea transfuzională în România, cu modificările ulterioare.


  Articolul 2

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 927/2001 privind drepturile acordate donatorilor de sânge, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 613 din 28 septembrie 2001.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ──────────────
  Ministrul sănătăţii,
  Ovidiu Brînzan
  Ministru de stat,
  ministrul administraţiei şi internelor,
  Marian Florian Săniuţă
  Ministrul delegat
  pentru administraţia publică,
  Gheorghe Emacu
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  Bucureşti, 26 august 2004.
  Nr. 1.352.
  ______________