ORDIN nr. 232/313/130/2003pentru aprobarea normelor cu privire la definirea, descrierea și prezentarea oțetului și a acidului acetic de calitate alimentară
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAȚIEI ȘI PĂDURILOR Nr. 232 din 26 martie 2003
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII ȘI FAMILIEI Nr. 313 din 7 aprilie 2003
 • AUTORITATEA NAȚIONALA PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR Nr. 130 din 11 iulie 2003
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 11 august 2003
  Având în vedere prevederile art. 34 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producției, circulației și comercializării alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 57/2002,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor*1), cu modificările și completările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății și Familiei*2), cu modificările și completările ulterioare, și al Hotărârii Guvernului nr. 166/2001 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor*3), cu modificările ulterioare,
  *1) Hotărârea Guvernului nr. 362/2002 a fost abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 495 din 9 iulie 2003.
  *2) Hotărârea Guvernului nr. 22/2001 a fost abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 8 iulie 2003.
  *3) Hotărârea Guvernului nr. 166/2001 a fost abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 8 iulie 2003.
  văzând Referatul de aprobare nr. 125.156/18 din 18 martie 2003, întocmit de Direcția generală de implementare, reglementare și de management al resurselor biotehnologice,
  ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor, ministrul sănătății și familiei și președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor emit următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Norma cu privire la definirea, descrierea și prezentarea oțetului și Norma cu privire la definirea, descrierea și prezentarea acidului acetic de calitate alimentară, prevăzute în anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 1^1
  (1) Prevederile art. 2 din anexa nr. 1 nu se aplică oțetului fabricat și/sau comercializat în mod legal într-un stat membru al Uniunii Europene sau în Turcia ori care este fabricat în mod legal într-un stat semnatar al Acordului privind Spațiul Economic European, cu condiția ca cerințele aplicabile acestui produs în statul respectiv să asigure un nivel de protecție echivalent cu cel prevăzut în prezentul ordin.(2) Prevederile art. 1 alin. (3) din anexa nr. 2 nu se aplică acidului acetic de calitate alimentară fabricat și/sau comercializat în mod legal într-un stat membru al Uniunii Europene sau în Turcia ori care este fabricat în mod legal într-un stat semnatar al Acordului privind Spațiul Economic European, cu condiția ca cerințele aplicabile acestui produs în statul respectiv să asigure un nivel de protecție echivalent cu cel prevăzut în prezentul ordin.
  (la 26-08-2004, Art. 1^1 a fost introdus de alin. (1) al articolului unic din ORDINUL nr. 530 din 28 iulie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 26 august 2004. )


  Articolul 2

  Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, Ministerul Sănătății și Familiei și Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor, prin direcțiile generale pentru agricultură și industrie alimentară județene și a municipiului București*), prin direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București și, respectiv, prin oficiile județene pentru protecția consumatorilor, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  *) Conform Hotărârii Guvernului nr. 739/2003, direcțiile generale pentru agricultură și industrie alimentară au devenit direcții pentru agricultură și dezvoltare rurală.


  Articolul 3

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, și va intra în vigoare în termen de 6 luni de la data publicării.

  Ministrul agriculturii, alimentației
  și pădurilor,
  Ilie Sarbu
  Ministrul sănătății
  și familiei,
  Daniela Bartos
  Președintele Autorității Naționale
  pentru Protecția Consumatorilor,
  Rovana Plumb,
  secretar de stat


  Anexa nr. 1

  NORMA
  cu privire la definirea, descrierea și prezentarea oțetului


  Anexa nr. 2

  NORMA
  cu privire la definirea, descrierea și prezentarea acidului acetic de calitate
  alimentară