HOTĂRÂRE nr. 337 din 18 mai 2017pentru aprobarea Normelor metodologice privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale pe teritoriul României
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 31 mai 2017
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 55 din Legea nr. 16/2017 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale pe teritoriul României, în baza prevederilor Legii nr. 16/2017 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale, denumită în continuare Lege, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 104/2007 pentru reglementarea procedurii specifice privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale pe teritoriul României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 111 din 14 februarie 2007.

  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul muncii și justiției sociale,
  Adrian Marius Rîndunică,
  secretar de stat
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Monica-Dorina Gheorghiță,
  secretar de stat
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Ana Birchall

  București, 18 mai 2017.
  Nr. 337.

  Anexă

  NORME METODOLOGICE
  privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale pe teritoriul
  României