HOTĂRÂRE nr. 787 din 24 septembrie 2020privind modificarea și completarea calendarului acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 745/2020
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 878 din 25 septembrie 2020
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, precum și al art. VI din Legea nr. 202/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  ARTICOL UNIC

  Calendarul acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 745/2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 817 din 4 septembrie 2020, se modifică și se completează după cum urmează:1. Numărul curent 15 se modifică și va avea următorul cuprins:
  15.
  În 15 zile de la data începerii perioadei electorale:
  21 septembrie 2020
  Art. 42 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare
  Înregistrarea în Registrul electoral cu adresa din străinătate cu opțiunea pentru votul la secția de votareAlegătorii cu domiciliul în țară și cu reședința în străinătate, precum și cei cu domiciliul în străinătateOn-line, pe site-ul votstrainatate.ro
  2. După numărul curent 57 se introduce un nou număr curent, numărul curent 57^1, cu următorul cuprins:
  57^1.
  Cu 45 de zile înainte de data votării:
  22 octombrie 2020
  Art. 4 alin. (4) din Legea nr. 288/2015, cu modificările și completările ulterioare
  Înregistrarea în Registrul electoral cu adresa din străinătate cu opțiunea pentru votul prin corespondențăAlegătorii cu domiciliul în țară și cu reședința în străinătate, precum și cei cu domiciliul în străinătateOn-line, pe site-ul votstrainatate.ro
  3. Numărul curent 70 se abrogă.4. După numărul curent 96 se introduce un nou număr curent, numărul curent 96^1, cu următorul cuprins:
  96^1.
  Cu 30 de zile înaintea datei votării:
  6 noiembrie 2020
  Art. 17 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare
  Începerea operațiunilor de desemnare a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate și a locțiitorilor acestoraAutoritatea Electorală Permanentă la propunerea șefilor misiunilor diplomatice și ai oficiilor consularePrin decizie
  5. După numărul curent 101 se introduce un nou număr curent, numărul curent 101^1, cu următorul cuprins:
  101^1.
  Până cel mai târziu cu 25 de zile înaintea datei alegerilor: 11 noiembrie 2020
  Art. 13 din Legea nr. 288/2015, cu modificările și completările ulterioare
  Postarea machetelor electronice ale buletinelor de vot prin corespondențăAutoritatea Electorală PermanentăPe site-ul votstrainatate.ro
  6. După numărul curent 112 se introduce un nou număr curent, numărul curent 112^1, cu următorul cuprins:
  „112^1.
  Cu 15 zile înaintea datei votării:
  21 noiembrie 2020
  Art. 17 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare
  Finalizarea operațiunilor de desemnare a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate și a locțiitorilor acestoraAutoritatea Electorală Permanentă la propunerea șefilor misiunilor diplomatice și ai oficiilor consularePrin decizie“
  7. Numărul curent 116 se abrogă.8. După numărul curent 119 se introduce un nou număr curent, numărul curent 119^1, cu următorul cuprins:
  „119^1.
  În cel mult 5 zile de la data finalizării operațiunilor de desemnare a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate și a locțiitorilor acestora:
  25 noiembrie 2020
  Art. 17 alin. (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare
  Comunicarea listelor reprezentanților în birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătatePartidele politice parlamentare și Grupul parlamentar al minorităților naționale din Camera Deputaților în numele organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale membre ale acestuia care participă la alegeriPrin mijloace electronice“
  9. După numărul curent 123 se introduc două noi numere curente, numerele curente 123^1 și 123^2, cu următorul cuprins:
  „123^1.
  Cu 10 zile înaintea datei votării:
  26 noiembrie 2020
  Art. 49 alin. (3) din Legea
  nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare
  Întocmirea și transmiterea către biroul electoral pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării a listelor electorale permanente din străinătateAutoritatea Electorală Permanentă
   
  123^2.
  În cel mult 48 de ore de la data expirării termenului de comunicare a listelor reprezentanților în birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate:
  27 noiembrie 2020
  Art. 17 alin. (4) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare
  Completarea birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătatePreședintele biroului electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țăriiPrin procese-verbale“
  10. După numărul curent 124 se introduce un nou număr curent, numărul curent 124^1, cu următorul cuprins:
  „124^1.
  Cu 7 zile înaintea datei votării: 29 noiembrie 2020
  Art. 17 alin. (5) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare
  Finalizarea operațiunilor de completare a birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătatePreședintele biroului electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țăriiPrin procese-verbale“
  11. După numărul curent 127 se introduc două noi numere curente, numerele curente 127^1 și 127^2, cu următorul cuprins:
  „127^1.
  4 decembrie 2020
  Art. 14 alin. (1) lit. g), art.18 lit. b), art. 63 alin. (6) și art. 81 alin. (3) și (4) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare

  Predarea către președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate a următoarelor materiale necesare votării:
  - buletinele de vot, în pachete sigilate; - ștampilele electorale;
  - listele electorale permanente;
  - formularele pentru încheierea proceselor-verbale;
  - alte tipizate și materiale
  Predarea către președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare a două buletine de vot, câte unul pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, anulate de către președintele biroului electoral de circumscripție
  Biroul electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării, cu sprijinul logistic din partea Ministerului Afacerilor ExternePe bază de borderou/proces-verbal de predare-primire, cuprinzând felul și numărul de exemplare
  127^2.
  4 decembrie 2020
  Art. 18 lit. b) și art. 63 alin. (7) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare
  Afișarea la loc vizibil, la sediul secției de votare din străinătate, a câte două exemplare din buletinele de vot, vizate și anulate de președintele biroului electoral de circumscripțiePreședinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate“
   
  12. După numărul curent 128 se introduc trei noi numere curente, numerele curente 128^1-128^3, cu următorul cuprins:

  „128^1.

  5 decembrie 2020,
  ora locală 7,00
  Art. 6 alin. (1) și (1^1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare

  Începerea votării în străinătate
    

  128^2.

  5 decembrie 2020,
  ora locală 21,00
  Art. 6 alin. (1) și (1^1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare

  Încheierea votării în străinătate
    

  128^3.

  5 decembrie 2020,
  între orele 21,00-23,59
  Art. 88 alin. (2), (4) și (5) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare

  Continuarea votării în străinătate pentru alegătorii aflați la ora 21,00 la sediul secției de votare, precum și pentru cei care la ora 21,00 se află la rând în afara sediului secției de votare pentru a intra în localul de vot“
    
  13. Numerele curente 129 și 130 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  „129.
  În preziua votării:
  5 decembrie 2020
  Art. 14 alin. (1) lit. g), art. 18 lit. b), art. 63 alin. (6) și art. 81 alin. (3) și (4) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare

  Predarea către președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară a următoarelor materiale necesare votării: - buletinele de vot, în pachete sigilate; - ștampilele electorale;
  - listele electorale permanente;
  - formularele pentru încheierea proceselor-verbale;
  - alte tipizate și materiale
  Predarea către președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare a două buletine de vot, câte unul pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, anulate de către președintele biroului electoral de circumscripție
  PrimariiPe bază de borderou/proces-verbal de predare-primire, cuprinzând felul și numărul de exemplare
  130.
  Cu o zi înainte de alegeri:
  5 decembrie 2020
  Art. 18 lit. b) și art. 63 alin. (7) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare
  Afișarea la loc vizibil, la sediul secției de votare, a câte două exemplare din buletinele de vot, vizate și anulate de președintele biroului electoral de circumscripțiePreședinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară“
   
  14. După numărul curent 134 se introduce un nou număr curent, numărul curent 134^1, cu următorul cuprins:
  „134^1.
  6 decembrie 2020,
  între orele 21,00-23,59
  Art. 88 alin. (2), (4) și (5) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare
  Continuarea votării în țară și străinătate pentru alegătorii aflați la ora 21,00 la sediul secției de votare, precum și pentru cei care la ora 21,00 se află la rând în afara sediului secției de votare pentru a intra în localul de vot“
   

   

  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  p. Ministrul afacerilor interne,
  Gheorghe Sorescu,
  secretar de stat
  p. Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Vajda Zsombor

  București, 24 septembrie 2020.
  Nr. 787.
  -----