ORDIN nr. 4.869 din 31 iulie 2018privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE Nr. 1.943 din 25 iulie 2018
  • INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ Nr. 4.869 din 31 iulie 2018
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 21 septembrie 2018
    ORDIN nr. 1.943 din 25 iulie 2018