DECRET Nr. 230 din 19 august 1981
privind stabilirea zonelor de protecţie în jurul platformelor de observaţii meteorologice
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL NR. 59 din 21 august 1981  Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:

  Articolul 1

  În scopul asigurării calităţii corespunzătoare a datelor meteorologice care se înregistrează şi măsoară pe platformele de observaţii meteorologice, se stabileşte o zona de protecţie pe o latime de 30 m, în jurul acestora, care nu se scoate din producţia agricolă şi pe care este interzis a se executa orice fel de construcţii supraterane.
  Platforma de observaţii meteorologice se amplaseaza în interiorul sau în afară perimetrelor construibile ale localităţilor în condiţii de reprezentativitate şi se executa conform proiectelor tip legal aprobate.


  Articolul 2

  Amplasarea - pe o distanta de pînă la 500 m în afară zonei de protecţie - a unor construcţii mai înalte decît 1/6 din distanta dintre construcţie şi limita zonei de protecţie, a unor reţele de înaltă tensiune şi telecomunicaţii, obiective producătoare de fum şi pulberi, sisteme de irigaţii prin aspersiune şi plantarea de perdele forestiere, se va face numai cu avizul Consiliului Naţional al Apelor.


  Articolul 3

  Consiliul Naţional al Apelor împreună cu comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti vor stabili schiţele de amplasare pe teren a statiilor meteorologice şi a platformelor de observaţii meteorologice cu delimitarea zonelor de protecţie respective.


  Articolul 4

  Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1677/1953 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru reglementarea fixării zonelor de protecţie în jurul platformelor statiilor meteorologice de baza, publicată în Colecţia de hotărîri şi dispoziţii ale Consiliului de Miniştri nr. 38 din 13 iunie 1953, se abroga.
  --------------